images
UN
UN
ကုန္ေစ်းႏႈန္းဒဏ္ကုိ သူတုိ့ေတြခါးစည္းခံေနၾကရသည္ အကယ္၍ ေတာင္႕မခံႏုိင္ေသာတစ္ေန့တြင္ . . . .
စိုးထက္ေက်ာ္ Saturday, 03 November 2018
ျမန္မာႏိုင္ငံသည္ ေရေျမေတာေတာင္ ပထဝီအေနအထားမ်ားအရ မဟာဗ်ဴဟာ က်သည္။ ရာသီဥတု ေကာင္းမြန္သည္။ သဘာဝေတာေတာင္မ်ားက အလႊာလိုက္ ေျမာက္မွေတာင္သို႔ အထပ္ထပ္ျဖင့္ကာရံ ထားသည္။ အလားတူ ျမတ္စြာဘုရား ပြင့္ ေတာ္မူေသာ ဟိမဝႏၲာေတာင္မွ ျမစ္ဖ်ားခံ စီးဆင္းလာေသာ ဧရာဝတီျမစ္ႀကီးႏွင့္ အျခားျမစ္မ်ားမွာလည္း ေျမာက္မွေတာင္သို႔ စီးဆင္းေနသည္။ ျမန္မာျပည္ေျမာက္ပိုင္း တြင္ ဟိမဝႏၲာေတာင္ႏွင့္ နီးကပ္၍ အေအး ဓာတ္ပိုသည္။ ေရခဲေတာင္မ်ား၊ ႏွင္းမ်ား ဖံုးလႊမ္းေနသည့္ေတာင္မ်ားျဖင့္ ႐ႈမၿငီးဖြယ္ ရာ ျဖစ္သည္။ ေတာင္တန္းႀကီးမ်ား ဝန္းရံ ေနသည္။ အေအးဓာတ္ကို အေျခခံေသာ အသီးအႏွံမ်ား လြန္စြာေပါမ်ားသည္။ ေျမ ၾသဇာအလြန္ေကာင္းသည္။
ေျမေအာက္တြင္လည္း သယံဇာတလြန္ စြာေပါၾကြယ္ဝသည္။ ေဒသခံတိုင္းရင္းသား မ်ားမွာ ပါးအို႔နီနီေလးျဖင့္ ခ်စ္စဖြယ္ျဖစ္ သည္။ ေလႏုေအးအျမဲတိုက္ခတ္ေနသည္။ ဆြစ္ဇာလန္ႏိုင္ငံေရာက္ေနဘိအလားျဖစ္သည္။ ေဒသခံတိုင္းရင္းသားမ်ားသည္လည္း ဆြစ္ လူမ်ဳိးတိုင္းရင္းသားမ်ားကဲ့သို႔ ေအးၿငိမ္း သည္။ မိမိတို႔အလုပ္ မိမိတို႔လုပ္သည္။ ေတာင္ေျခေတာင္ေစာင္းတြင္ ေနထိုင္ၾက သည္။ ေခတ္မီတိုးတက္ေနေသာ လူေနမႈ စနစ္ႏွင့္ေအးခ်မ္းၿပီး ေရာင့္ရဲတင္းတိမ္ေသာ လူေနမႈစနစ္သာကြာျခားသည္။ တစ္ခ်ိန္တြင္ ဆြစ္ဇာလန္ႏိုင္ငံကဲ့သို႔ ေခတ္မီဖြံ႕ၿဖိဳးတိုး တက္လာမည္ ျဖစ္သည္။ ေၾကြက်ေနေသာ ဂရိတ္ဖ႐ုအသီးမ်ားကို ေခတ္မီနည္းစနစ္ ျဖင့္ စည္သြတ္ႏိုင္ရမည္ဟုယံုၾကည္သည္။ အေအးဒဏ္ခံႏိုင္ရန္ အပူေပးကိရိယာမ်ား တပ္ဆင္ႏိုင္ရမည္ဟုယံုၾကည္သည္။ အဓိက မွာ ေဒသအတြင္း ေအးခ်မ္းသာယာၿပီး ေခတ္မီဖြံ႕ၿဖိဳးလာေရးသာ ျဖစ္သည္။
ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ အလယ္ပိုင္းေဒသသည္ တစ္ခ်ိန္က မိုးေခါင္ေရရွားရပ္ဝန္းဟုေခၚ သည္။ ထန္းပင္မ်ားႏွင့္ ခ်ဳံပုတ္မ်ားသာရိွ သည္။ တျဖည္းျဖည္းေျမၾသဇာခန္းေျခာက္ လာၿပီး သဲဆန္လာသည္။ မိုးနည္းသည္ ထက္နည္းလာသည္။ပုပၸားေတာင္မႀကီးတြင္ ေတာင္ကတံုးျဖစ္စျပဳလာသည္။ထင္းအျဖစ္ သစ္ပင္ခုတ္ျခင္းကို လ်စ္လ်ဴ႐ႈထားသည္။
၁၉၈၈ ခုႏွစ္ တပ္မေတာ္အစိုးရတာဝန္ ယူသည့္အခ်ိန္တြင္ ထိုေဒသအားလံုး စိမ္း လန္းစိုျပည္ေရးကိုေဇာက္ခ်လုပ္ေတာ့သည္။ ျပည္သူလူထုကို ထင္းအစားထိုး ေလာင္စာ ကို သံုးစြဲေစၿပီး ထင္းခုတ္မႈကို ျပင္းထန္ စြာတားျမစ္သည္။ ျဖစ္ႏိုင္သည့္စိုက္ခင္း ပ်ဳိးခင္းမ်ားကို အတိအက်စိုက္ၿပီး အေစ့ မ်ားကိုပင္ ရဟတ္ယာဥ္ျဖင့္ ေတာင္ကတံုး မ်ားေပၚသို႔ သန္းႏွင့္ခ်ီ၍ၾကဲသည္။ ေပါက္ လာသည့္အပင္မ်ားကို ပိုးေမြးသလိုေမြး သည္။ စီမံကိန္းကာလအတြင္း တစ္စထက္ တစ္စ စိမ္းလန္းလာသည္။ ဧရာဝတီျမစ္မွ ျမစ္ေရတင္စီမံကိန္းျဖင့္ စိုက္ပ်ဳိးေစသည္။ေရေဝေရလဲမ်ားထိန္းသိမ္းသည္။ ၁ဝ ႏွစ္ အတြင္း ေရာက္သည့္အခါတြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံ အလယ္ပိုင္းသည္ စိမ္းလန္းစိုျပည္စျပဳလာၿပီ ျဖစ္သည္။ မရြာစဖူးသဘာဝမိုးမ်ားပင္ ပံုမွန္ ရြာေနေပၿပီ။ ပုပၸားေတာင္မႀကီးကား စိမ္းစိမ္း စိုစိုျဖင့္ ႐ႈမၿငီးဖြယ္ရာျဖစ္လာၿပီ။ သဘာဝ သစ္ေတာသာမက လယ္ယာေျမမ်ားေဖာ္ ထုတ္၍ စိုက္ပ်ဳိးႏိုင္မည္ျဖစ္သည္။ ဤသည္ ကား သမုိင္းေၾကာင္းတစ္ဆစ္ခ်ဳိးျဖစ္သည္။
သဘာဝကို လူ႔စြမ္းအားျဖင့္ ေတာ္လွန္ ႏိုင္ခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။ အၾကံေကာင္း၊ ဥာဏ္ ေကာင္းႏွင့္လုပ္ရည္ကိုင္ရည္သည္ သဘာဝ ကိုဖန္တီးႏိုင္စြမ္းရိွသည္။ မ်ဳိးဆက္သစ္ လူငယ္မ်ား ထိန္းသိမ္းသြား႐ံုသည္သာမက ဆတက္ထမ္းပိုးတီထြင္ၾကံဆၾကရန္လိုမည္ ျဖစ္သည္။ အေတြးအေခၚ၊ အရည္အေသြး ျမင့္မားလာမွသာ မိမိႏိုင္ငံကို ေစာင့္ေရွာက္ ရန္ အဆင့္အတန္း ျမင့္မားမည္ျဖစ္သည္။
ျမန္မာႏိုင္ငံေတာင္ပိုင္းသည္ မိုးမ်ား သည္။ ျမစ္ေခ်ာင္းအင္းအိုင္ ေပါမ်ား သည္။ ႏုန္းတင္ေျမႏုျဖစ္၍ စိုက္ပ်ဳိးေရး အတြက္ သဘာဝေျမၾသဇာျဖစ္သည္။ စိုက္ ပ်ဳိးေရးျဖစ္ထြန္းသည္။ သားငါးအလွ်ံအပယ္ ေပါႂကြယ္ဝသည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ဝမ္းဗိုက္ ျဖစ္သည္။ တစ္သီးစားမွ ႏွစ္သီးစား၊ သံုးသီးစားအထိ စိုက္ပ်ဳိးႏိုင္သည္။ ျမစ္ ေခ်ာင္းအင္းအိုင္မ်ားမွ သားငါးမ်ားဖမ္း ဆီးစားေသာက္၍ပင္မကုန္ႏိုင္။ ငါး ေျခာက္ ငါးျခမ္းလုပ္ရသည္။ ငါးပိငံျပာရည္ပင္ လုပ္ရသည္။ ေရရွည္စားႏိုင္သည္။
အလားတူျမန္မာႏိုင္ငံ၏က်ယ္ဝန္းလွ သည့္ ပင္လယ္ေရျပင္ႀကီးကား သတၱဳ၊ သား၊ ငါးမ်ားျဖင့္ ျပည့္လွ်ံေနသည္။ ျမန္မာ ႏိုင္ငံသားမ်ားသည္ ေရာင့္ရဲတင္းတိမ္မႈ ေၾကာင့္ တိုးတက္မႈကို ေႏွးေကြးေစသည္။ အၾကံေကာင္းဉာဏ္ေကာင္းမ်ားကို အစြမ္း ကုန္ထုတ္၍မသံုးဘဲ ေအးေဆးစြာေနတတ္ မႈ၏ ေပ်ာ့ညံ့ခ်က္ျဖစ္လာသည္။ အားနည္း ခ်က္ျဖစ္လာေစသည္။ စင္စစ္ ျမန္မာႏိုင္ငံ သည္ ေျမာက္ဖ်ားမွ ေတာင္ဖ်ားအထိ သယံ ဇာတျဖင့္ ျပည့္ႏွက္ေနသည္။ အလားအလာ ေကာင္းမ်ား အျပည့္ရွိသည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံသည္ သူတစ္ပါး၏ကြၽန္ ဘဝျဖင့္ ႏွစ္ေပါင္း ၁၂ဝေက်ာ္ ၾကာခဲ့သည္။ ကြၽန္သက္ရွည္ခဲ့၍ ရင့္သက္ရွင္သန္ေသာ ျမန္မာတို႔၏အေတြးအေခၚမ်ားကို အညြန္႔ ခ်ဳိးခံခဲ့ၾကရသည္။ သိပၸံႏွင့္နည္းပညာပိုင္း တြင္ အလြန္အားနည္းေစခဲ့သည္။ ျမန္မာ ႏိုင္ငံသားမ်ားကုိျပာတာ၊ စာေရးႀကီး၊ ရဲအုပ္၊ ၿမိဳ႕အုပ္အဆင့္မွ်ျဖင့္ ေရာင့္ရဲေစသည္။ မူလ ကပင္ ေရာင့္ရဲတင္းတိမ္တတ္သည့္ ျမန္မာ တိုင္းရင္းသားမ်ားသည္ ဤမွ်ေလာက္ျဖင့္ တင္းတိမ္႐ံုသာမက ဘဝင္ျမင့္လ်က္ရွိ သည္။နည္းနည္းပါးပါးတိုးတက္မႈရွာခ်င္သူ မ်ားကို''အိုင္စီအက္စ္''၊ ''ဘီစီအက္စ္'' သတ္မွတ္၍ နယ္ပိုင္၊ အေရးပိုင္၊ အတြင္း ဝန္ကေလးစသည္ျဖင့္ေပး၍ ႏွစ္သိမ့္ထား လိုက္ၾကသည္။ ထို႔ျပင္ ၿဗိတိန္ဘုရင္မႀကီး ေမြးေန႔၌ ''ေက်းေတာ္၊ ကြၽန္ေတာ္မ်ဳိး ဘြဲ႕မ်ား''ျဖစ္သည့္ ''စီဘီအီး၊ အိုဘီအီး'' စသည့္ဘြဲ႕ထူး၊ ဂုဏ္ထူးမ်ားခ်ီးျမႇင့္၍လည္း ''ပင့္''ထားလိုက္ေသးသည္။
ျမန္မာပညာတတ္ အသိုင္းအဝိုင္းသည္ ၿဗိတိသွ်တို႔၏ ေက်းေတာ္ကြၽန္ေတာ္မ်ဳိး မ်ားအျဖစ္ျဖင့္သာ သံသရာလည္ေနခဲ့သည္။ ဤသို႔ျဖင့္ အသိပညာရွင္၊ အတတ္ပညာရွင္၊ သိပံၸပညာရွင္၊ စီးပြားေရးပညာရွင္မ်ား ထြက္ေပၚလာျခင္းမရွိခဲ့။ သို႔ျဖစ္၍ လြတ္ လပ္ေရးတိုက္ပြဲဝင္ မ်ဳိးခ်စ္ႀကီးမ်ားက ''ကြၽန္ပညာေရးစနစ္ အလိုမရွိ''၊ ''သခင္ ပညာေရးစနစ္သာလုိသည္''ဟု ေတာင္းဆို ခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။
လြတ္လပ္ေရးရၿပီးေနာက္တြင္ ျမန္မာ တို႔သည္ ဆရာဝန္၊ အင္ဂ်င္နီယာ၊ စီးပြား ေရးပညာ၊ သိပံၸပညာမ်ားကို သင္ခြင့္ရရွိခဲ့ ေသာ္လည္း ေနာက္က်က်န္ခဲ့ေလသည္။ သို႔ ျဖစ္၍ လြတ္လပ္ေရးရၿပီးသည့္တိုင္ေအာင္ ဆရာဝန္ဆိုပါက ပန္ခ်ာပီေခါင္းေပါင္းႏွင့္မွ ဆရာဝန္ထင္ေနၾကသည္။ တိုက္ပုံႏွင့္နား ၾကပ္ကိုင္လွ်င္ 'ရမ္းကုဆရာဝန္'ထင္ေန သည္။ အင္ဂ်င္နီယာဆိုပါက အဂၤလိပ္ ကုလားကျပား၊ လည္စည္းေၾကာင္လွ်ာသီး ျဖင့္ ဘိုၾကက္ေခ်းျဖစ္မွ တြက္တတ္ခ်က္ တတ္သည့္ပညာရွင္ဟု ထင္ေနသည္။ အလားတူ စာရင္းစစ္သည့္ပုဂိၢဳလ္ပင္ မန္ က်ည္းသီးေရာင္ရွိသည့္စကားေျပာလွ်င္ လွ်ာလိပ္မွ စာရင္းစစ္တတ္သည္ဟု ထင္ေန သည္။ ဤသည္ကား နယ္ခ်ဲ႕ကိုလိုနီတို႔က ျမန္မာႏိုင္ငံအား ေခတ္ေနာက္က်ေစရန္ စီမံခ်က္ျဖင့္ ဖန္တီးေပးခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။
ဤမွ်သာမက လြတ္လပ္ေရးမေပးမီက ပင္ နယ္ခ်ဲ႕တို႔သည္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၌ ဝ႐ုန္း သုန္းကားျဖစ္ေစရန္ စီမံခ်က္ႀကီးခ်ထားခဲ့ သည္။ (Divide and Rule)ေခၚသည့္ ေသြး ခြဲအုပ္ခ်ဳပ္မႈစနစ္ က်င့္သုံးခဲ့သည္။ ညီအစ္ကို ေမာင္ႏွမအရင္းအခ်င္းခ်င္း အႀကီးျဖစ္သူကို တစ္မ်ဳိး၊ အလတ္ျဖစ္သူကိုတစ္ဖုံ၊ အငယ္ ဆုံးအားေသြးထိုးေျမႇာက္ေပး၍ တစ္သြယ္ ခြဲျခားထားသည္။ ဤမွ်မကေသး တစ္ဦး ႏွင့္တစ္ဦး သူစိမ္းဆန္ေစရန္ သမိုင္းေၾကာင္း ကို လုပ္ကုိင္ဖန္တီးေပးသည္။ နာၾကည္းေစ ရန္ လုပ္ၾကံေပးသည္။ နယ္ခ်ဲ႕ၿဗိတိသွ် သည္ ျမန္မာႏိုင္ငံမွမထြက္ခြာမီကာလတြင္ အိမ္ၾကက္ခ်င္း အိုးမဲသုတ္ေပးခဲ့သည္။ 'ေသြးခဲြအုပ္ခ်ဳပ္ထားသူမ်ား'အား သူစိမ္း တစ္ရံဆံမ်ားျဖစ္ေစရန္ မီးေမႊး ေပးခဲ့ေတာ့ သည္။ ဤတြင္ ညီအစ္ကိုအခ်င္းခ်င္း က်ဳိး၊ ကန္း၊ ေသေက်၊ ပ်က္စီးရသည္အထိ တိုက္ခိုက္သတ္ျဖတ္ၾကေတာ့သည္။ ဤသို႔ ျဖင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ စီးပြားအရေကာင္းေသာ အလားအလာရွိေနပါလ်က္ ဆုတ္ယုတ္မႈ မ်ားသာ ေတြ႕ရေတာ့သည္။
ဆိုရရင္ လြတ္လပ္ေရးရၿပီးသည္မွာ ႏွစ္ေပါင္း ၅ဝ နီးပါးျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ မတည္မၿငိမ္ျဖစ္ေနရသည္။ ႏိုင္ငံေရးလမ္း ေၾကာင္းသာမက စစ္ေရးျဖင့္ပါ ေျဖရွင္း ေန၍ လံုျခံဳမႈနည္းပါးသည္။ ႏိုင္ငံမတည္ ၿငိမ္သျဖင့္ စီးပြားေရးပါဆုတ္ယုတ္လာ သည္။ မည္မွ်ေကာင္းေသာ ဝါဒလမ္းစဥ္ ပင္က်င့္သံုးေစကာမူ ႏိုင္ငံေတာ္မတည္ မၿငိမ္၊ မေအးခ်မ္းလွ်င္ စီးပြားေရးသည္ အလိုအေလ်ာက္ပ်က္စီးမည္ျဖစ္သည္။ စီးပြားေရးမေကာင္းလွ်င္ လူမႈေရးလည္း အလိုအေလ်ာက္ နိမ့္က်မည္ျဖစ္သည္။ သည္ေၾကာင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံသည္ စီးပြားေရး အလားအလာမ်ားေကာင္းမြန္ပါလ်က္ အိမ္ နီးနားခ်င္းႏိုင္ငံမ်ားကိုပင္ မမီဘဲျဖစ္ခဲ့ရ သည္။ ဤသည္ေၾကာင့္ တပ္မေတာ္အစိုးရ လက္ထက္တြင္ သြားလာေရးလမ္းမ်ား ေကာင္းမြန္ေစရန္ မီးရထားလမ္းမ်ား ခ်ဲ႕ ထြင္ခဲ့သည္။ ျမစ္ကူးတံတားမ်ား တည္ ေဆာက္ေပးသည္။ စီးပြားေရးဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ ေစရန္ ဆည္၊ တာတမံမ်ား ေဆာင္ရြက္ေပး သည္။ ျမန္မာ့စီးပြားေရး တိုးတက္လာေစ ရန္ အဘက္ဘက္က ႀကိဳးပမ္းခဲ့သည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံတိုင္းရင္းသားမ်ား မခ်မ္းသာ ေသာ္လည္း ယေန႔ကာလကဲ့သို႔ ျပည္သူမ်ား စီးပြားေရးက်ဆင္းျခင္းကို မခံစားရေပ။
အလားတူ ယခင္သမၼတ ဦးသိန္းစိန္ အစိုးရလက္ထက္တြင္ ပိုၿပီး စီးပြားေရး၊ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးကို တစ္ၿပိဳင္တည္းႀကိဳးပမ္းခဲ့ သည္။ သမၼတဦးသိန္းစိန္လက္ထက္ႏွင့္တပ္ မေတာ္အစိုးရလက္ထက္တြင္ စီးပြားေရး ပိတ္ေလးပိတ္ၾကားမွ တိုးတက္ေအာင္ ႀကိဳး ပမ္းခဲ့သည္။ ႏုိင္ငံျခားတုိင္းျပည္မ်ား စီးပြား ေရးကပ္ကိုခံစားၾကေသာ္လည္း ျမန္မာျပည္ သူမ်ားမခံစားၾကရ။ ဤကဲ့သို႔ေသာ အခက္ အခဲမ်ားမွ ႀကိဳးပမ္းခဲ့ၾကသည္။ ႀကိဳးပမ္း ၾကသည္ႏွင့္အမွ် ျမန္မာျပည္သူတို႔ ယေန႔ ကဲ့သို႔ ကုန္ေစ်းႏႈန္းႀကီးျမင့္မႈကို မခံစား ၾကရ။ ဒီမိုကေရစီက်က် ႏိုင္ငံေတာ္အာဏာ ကို လႊဲေပးခဲ့သည္။ ယခုအခါဆိုပါလွ်င္ ႏွစ္ႏွစ္ေက်ာ္ခဲ့ၿပီ။ ျပည္သူမ်ားက ေမွ်ာ္လင့္မႈ ႀကီးစြာျဖင့္ ယခုအစိုးရကို အားေပးခဲ့သည္။ တစ္ႏွစ္ေမွ်ာ္ရ၊ ႏွစ္ႏွစ္ေမွ်ာ္ရႏွင့္ ေမွ်ာ္ရက်ဳိး မျပည့္ခဲ့ၾက။သည္ေၾကာင့္လည္း ၂ဝ၁၈ခုႏွစ္ စက္တင္ဘာလတြင္ ႏိုင္ငံေရးပါတီ၂၇ပါတီ က ပူးတြဲသေဘာထားထုတ္ျပန္ေၾကညာခ်က္ ထုတ္ျပန္ခဲ့သည္ကို ေတြ႕ရပါသည္။
၁။ ယေန႔ျမန္မာ့စီးပြားေရးအေျခအေနမွာ လက္ရိွအစိုးရတာဝန္ရိွသူမ်ား၏ တရားဝင္ ထုတ္ေဖာ္ေျပာဆိုမႈအရ အရိွန္အဟုန္ႏွင့္တိုး တက္ေနသည္ဟု ဆိုေသာ္လည္း ျပည္သူ တို႔၏ လက္ေတြ႕ဘဝတြင္မူ ယခင္အစိုးရ ကာလထက္ ထက္ဝက္ခန္႔က်ဆင္းေန ေၾကာင္း ေစ်းကြက္ရိွ ကိန္းဂဏန္းမ်ားႏွင့္ ေအာက္ပါအခ်က္အလက္မ်ားက သက္ေသ ျပလ်က္ရိွပါသည္-
(က) တစ္ေဒၚလာ ေျခာက္က်ပ္မွ က်ပ္ ၁၂ဝဝ ဝန္းက်င္ျဖစ္ေပၚေနခဲ့ေသာ ေငြလဲႏႈန္းအမ်ဳိးမ်ဳိးကို ယခင္အစိုးရ တာဝန္ယူ၊ တာဝန္ခံမႈအျပည့္ျဖင့္ ကမၻာေငြေၾကးေစ်းကြက္စံမ်ားႏွင့္အညီ ႏႈန္းရွင္ေမွ်ာ (Managed Float Ex-change Rate System) သို႔ တရားဝင္ ေျပာင္းလဲႏိုင္ခဲ့သည့္ ၁-၄-၂ဝ၁၂ ရက္၌ ျမန္မာေငြေၾကးသမုိင္းတြင္ စံသတ္မွတ္ႏုိင္ခဲ့ေသာ လဲလွယ္ႏႈန္းမွာ တစ္ေဒၚလာ ၈၁၉က်ပ္ ျဖစ္ပါသည္။
(ခ) လက္ရိွအစိုးရကာလ ေဒၚလာေစ်းစံ ခ်ိန္တင္ျမင့္တက္ခဲ့သည့္ ၂၁-၉-၂ဝ၁၈ရက္ လဲႏႈန္းမွာ တစ္ေဒၚလာ က်ပ္ ၁၆၄ဝ ျဖစ္ပါသည္။
(ဂ) လက္ရိွအစိုးရ စတင္တာဝန္ယူသည့္ ၁-၄-၂ဝ၁၆ ရက္ လဲလွယ္ႏႈန္းမွာ တစ္ေဒၚလာလွ်င္ ၁၁၉၃ က်ပ္သည္ ယခင္ အစိုးရကလႊဲေျပာင္းေပးထားခဲ့ ေသာအေမြစစ္စစ္ျဖစ္ပါသည္။ လက္ ရွိအစိုးရကာလတြင္ ၂ဝ၁၇ ခုႏွစ္ မတ္လအတြင္း၌ တစ္ေဒၚလာလွ်င္ ၁၃၉၆ က်ပ္မွသည္ ၃၁-၇-၂ဝ၁၈ ရက္၌ ၁၄၄၄ က်ပ္သို႔လည္းေကာင္း၊ ၁၆-၈-၂ဝ၁၈ ရက္၌ က်ပ္ ၁၅၇ဝ ကုိလည္းေကာင္း၊ ၂ဝ-၉-၂ဝ၁၈ ရက္၌ က်ပ္ ၁၆၄ဝ သို႔လည္းေကာင္း တစ္ဟုန္ထိုး ျမင့္မားလာခဲ့ပါသည္။
(ဃ) ယခင္အစိုးရကာလ တစ္ေဒၚလာ တန္ဖိုးသည္ ယခုအစိုးရကာလတြင္ ႏွစ္ဆတက္ျခင္း သို႔မဟုတ္ ၂ဝ၁၂ ခုႏွစ္ ျမန္မာေငြတစ္က်ပ္၏တန္ဖိုး သည္ ယခုအခါ ျပား ၅ဝ သာရွိေတာ့ ျခင္း သို႔မဟုတ္ ျမန္မာက်ပ္ေငြတန္ ဖိုး ထက္ဝက္က်ဆင္းျခင္း သို႔မဟုတ္ ရာခိုင္ႏႈန္း ၁ဝဝ က်ဆင္းျခင္းျဖစ္ ေၾကာင္း ေတြ႕ရွိရပါသည္။
(င) စီမံကိန္းႏွင့္ ဘ႑ာေရးဝန္ႀကီးဌာန ဗဟိုစာရင္းအင္းအဖြဲ႕ကထုတ္ျပန္သည့္ ''၂ဝ၁၈ ၾသဂုတ္လအတြက္ ျမန္မာ ႏိုင္ငံ၏ စားသံုးသူေစ်းဆႏႈန္းႏွင့္ ေငြ ေၾကးေဖာင္းပြမႈႏႈန္းအေျခအေန'' စာရင္းအရ ၂ဝ၁၂ ခုႏွစ္ ေစ်းဆႏႈန္း= ၁ဝဝ အေျခခံသည့္တြက္ခ်က္မႈတြင္ စားသံုးသူဆႏႈန္းမွာ ၂ဝ၁၈ ခုႏွစ္ ၾသဂုတ္လတြင္ ၁၄၄ ဒသမ ၁၇ သို႔လည္းေကာင္း၊ အစားအစာအုပ္စု သီးသန္႔တြက္လွ်င္ ၁၅၆ ဒသမ ၈၈ သုိ႔လည္းေကာင္း ေရာက္ရွိေနသည္ကို ၾကည့္ျခင္းအားျဖင့္ အေထြေထြကုန္ ပစၥည္းႏွင့္ စားေသာက္ကုန္ပစၥည္းေစ်း ႏႈန္းမ်ားျမင့္တက္လာေၾကာင္း သက္ ေသျပလ်က္ရွိပါသည္။
၂။ မည္သို႔ေသာအယူအစြဲ၊ အေၾကာင္းျပ ခ်က္ျဖင့္ျဖစ္ေစ၊ စီးပြားေရးစီမံကိန္းမ်ားႏွင့္ တည္ေဆာက္ေရးလုပ္ငန္းမ်ားကိုရပ္ဆိုင္း ေစျခင္းသည္ ျပည္တြင္းျပည္ပစီးပြားေရး လုပ္ငန္းရွင္မ်ား၏ယံုၾကည္မႈ(Trust)ကို ေပ်ာက္ဆံုးေစသည္သာျဖစ္ပါသည္။ မည္ သည့္လုပ္ငန္းက႑၌ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံရမည္ကို လည္း ေဝခြဲႏိုင္စြမ္းမရွိၾကေတာ့ပါ။
၃။ ျမန္မာေငြက်ပ္ႏွင့္ အေမရိကန္ေဒၚလာ လဲႏႈန္းသာမက စင္ကာပူေဒၚလာ၊ တ႐ုတ္ ယြမ္ေငြ၊ ထိုင္းဘတ္ေငြ စသည့္အျခားကမၻာ