images
UN
UN
သပိတ္က်င္းမဲဆႏၵနယ္အတြင္းမဲ႐ံုႏွစ္ေနရာအတြင္း ေရြးေကာက္ပြဲစည္းကမ္းႏွင့္ညီညြတ္မႈမရွိသည့္ျဖစ္စဥ္ေပၚေပါက္ခဲ့
သာလွ(ပ်ဥ္းမနား)၊ညီညီထြန္း(သပိတ္က်င္း) Saturday, 03 November 2018
ယေန႔က်င္းပသည့္ ၂ဝ၁၈ ၾကားျဖတ္ေရြးေကာက္ပြဲ၌မႏၲေလး တိုင္းေဒသၾကီး သပိတ္က်င္းမဲဆႏၵ နယ္အတြက္ ၿမိဳ႕နယ္လံုးကြၽတ္ ေရြး ေကာက္ပြဲက်င္းပရာတြင္မဲ႐ံုႏွစ္ေနရာ ၏ပရဝဏ္အတြင္း ေရြးေကာက္ပြဲ စည္းကမ္းႏွင့္ ညီညြတ္မႈမရွိသည့္ ျဖစ္စဥ္အခ်ဳိ႕ ေပၚေပါက္ခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။ထိုသို႕ေပၚေပါက္ခဲ့သည့္ ေနရာႏွစ္ခု မွာ သပိတ္က်င္းျမိဳ႕နယ္ အုန္းဇံုးေက်းရြာ အုပ္စုဇရပ္ကြင္းေက်းရြာ မဲ႐ံု(၂)ႏွင့္ ဝါးျဖဴ ေတာင္ေက်းရြာ အထကေက်ာင္းအတြင္း မဲ႐ံုတို႕တြင္ ယေန႕နံနက္ပိုင္းအခ်ိန္က ျဖစ္ ေပၚခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။
အုန္းဇံုးေက်းရြာအုပ္စု ဇရပ္ကြင္းေက်း ရြာ မဲ႐ံု(၂)အတြင္းျဖစ္ေပၚခဲ့သည့္အေျခ အေနႏွင့္ပတ္သက္၍ မဲ႐ံုကိုယ္စားလွယ္ ဦးတင္လွက ယခုကဲ့သို႔ေျပာသည္။
''ကြၽန္ေတာ္ကဦးတင္လွပါ။မဲ႐ံုကိုယ္ စားလွယ္အျဖစ္ တာဝန္ယူရပါတယ္။ ဒီေန႔ ျဖစ္ခဲ့တဲ့ ျဖစ္စဥ္ကေတာ့ မဲလာထည့္တဲ့ ကေလးမတစ္ေယာက္ကို မဲ႐ံုထဲမွာ ဆရာ ဆရာမေတြက ေမးပါတယ္။ သူ႕ အေဖ နာမည္၊ အေမနာမည္ကို ေမးေတာ့ နာမည္ ေတြလြဲမွားေနတဲ့အတြက္ ျပန္စစ္ေဆးတဲ့ အခါကေလးမေလးက ျပန္ေျပာပါတယ္။ ကိုမိုးေက်ာ္ဆိုသူက ထည့္ခိုင္းလို႕ထည့္တာ ပါလို႕ ေျပာပါတယ္။ ကိုမိုးေက်ာ္ရဲ႕ သမီး မခိုင္နီလာေက်ာ္အတြက္ထည့္ခိုင္းတာျဖစ္ တယ္လို႔ သိရပါတယ္။ ဒီကေလးမက ေအာင္ဟိန္းလက္ဖက္ရည္ဆိုင္မွာ စားပြဲ ထိုးလုပ္တာပါ။ ဒီကေလးမကို ကိုမိုးေက်ာ္ က အခုလိုမဲထည့္ခိုင္းတာလို႕ လာထည့္တဲ့ ကေလးမက ကြၽန္ေတာ္တို႕ေတြကို ေျပာခဲ့ တာပါ။သူ႕နာမည္ကေတာ့ မခင္သီတာလို႕ ေခၚပါတယ္။ ဒီအေျခအေနနဲ႔ပတ္သက္ျပီး ေတာ့ကြၽန္ေတာ္အပါအဝင္၊ တစညပါတီ မဲ႐ံုကိုယ္စားလွယ္ရယ္၊NLDပါတီ မဲ႐ံု ကိုယ္စားလွယ္ရယ္ ကြၽန္ေတာ္တို႕သုံးဦးလံုး စာအုပ္မွာလက္မွတ္ ထိုးျပီးေပးလိုက္ရပါ တယ္''။
အဆိုပါျဖစ္စဥ္ႏွင့္ပတ္သက္၍လည္း မဲ႐ံုအေထာက္အကူျပဳအဖြဲ႕မ်ားႏွင့္မဲ႐ံုကိုယ္ စားလွယ္မ်ားအျပင္ လံုျခံဳေရးအဖြဲ႕မ်ား ေပါင္းစပ္ညႇိႏႈိင္း၍ ျဖစ္စဥ္ေပၚေပါက္ေနမႈ ကိုေဆြးေႏြးၾကျပီး သက္ဆိုင္ရာရဲတပ္ဖြဲ႕သို႔ ေရြးေကာက္ပြဲဥပေဒႏွင့္အညီေဆာင္ရြက္ ႏုိင္ေရးအတြက္လႊဲေျပာင္းေပးလိုက္ေၾကာင္း လည္း ¤င္းကဆက္ေျပာခဲ့သည္။

ထို႕ျပင္ ဇရပ္ကြင္းမဲ႐ံုပရဝဏ္အတြင္း NLD ပါတီဝတ္စံုမ်ား ဝတ္ဆင္၍(ရင္ထိုး မပါ)လူေလးဦးလာေရာက္၍ ကိုယ္ေရာင္ ျပဟန္၊ ဧည့္ၾကိဳဟန္ျဖင့္ လႈပ္ရွားခဲ့ေၾကာင္း ယင္းႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍လည္း အုန္းဇံုးအုပ္စု ေရြးေကာ္ဥကၠ႒ဦးမ်ိဳးတင့္က ေခၚယူေဆြး ေႏြးၿပီး ဝတ္စံုမ်ားခြၽတ္ခိုင္းရသည့္ ျဖစ္ရပ္ မ်ဳိးလည္းေပၚေပါက္ခဲ့ေၾကာင္း ဦးတင္လွ က ေျပာသည္။
အလားတူျဖစ္စဥ္ကဲ့သို႕ ဝါးျဖဴေတာင္ အုပ္စု ဝါးျဖဴေတာင္ရြာမဲ႐ံု ပရဝဏ္အနီး တစ္ဝိုက္သို႕လည္းယေန႔နံနက္၉ နာရီအခ်ိန္ က NLD ဝတ္စံုမ်ားဝတ္ဆင္၍(ရင္ထိုး မပါ) လူငါးဦးေရာက္ရွိခဲ့ၿပီး မဲဆြယ္သည့္ အသြင္ေဆာင္ေစေသာ လႈပ္ရွားမႈမ်ဳိးျပဳ လုပ္ခဲ့ေၾကာင္းေတြ႔ျမင္ရသျဖင့္ သက္ဆိုင္ ရာၿမိဳ႕နယ္ေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္သို႔တင္ျပ တိုင္ၾကားထားေၾကာင္း၊ထိုလူမ်ားမွာ NLD မ်ားျဖစ္ၾကျပီး မြန္းလြဲအခ်ိန္ထိ ထိုသို႕ ဝတ္စံုျဖင့္ မဲ႐ံုအနီးရွိေနေၾကာင္း ဦးနန္း ဝင္းေထြးႏွင့္ဆက္သြယ္ေမးျမန္းခ်က္တြင္ ေျပာၾကားခဲ့သည္။
၂ဝ၁၈ ၾကားျဖတ္ေရြးေကာက္ပြဲ က်င္းပမႈ၌ သပိတ္က်င္းၿမိဳ႕နယ္အတြင္း မဲ႐ံုစုစုေပါင္း ၄၅ ႐ံုရွိျပီး ဇရပ္ကြင္းႏွင့္ ဝါးျဖဴေတာင္ မဲ႐ံုမ်ားတြင္ ထိုကဲ့သို႔ျဖစ္စဥ္ မ်ဳိးေပၚေပါက္မႈရွိေနကာ အျခားမဲ႐ံုမ်ား တြင္မည္သည့္အေၾကာင္း တစ္စံုတစ္ရာမွ် မၾကားသိေသးေပ။
မဲလာထည့္သူ မဲဆႏၵရွင္ျပည္သူမ်ား အေနျဖင့္လည္း သက္ဆိုင္ရာေက်းရြာအုပ္စု အလိုက္ မဲ႐ံုမ်ားသို႕မဲလာထည့္သူဦးေရမွာ မြန္းလြဲအခ်ိန္အထိ ဆႏၵမဲေပးပိုင္ခြင့္ရွိသူ ဦးေရ၏သုံးပံုတစ္ပံုမွ်သာရွိေနေသးေၾကာင္း မဲ႐ံုကိုယ္စားလွယ္မ်ား ေျပာၾကားခ်က္အရ သိရွိရသည္။ ထိုအေျခအေနကို ေထာက္ ႐ႈျခင္းအားျဖင့္ ေရြးေကာက္ပြဲအေပၚ စိတ္ ဝင္စားမႈအားနည္းေနသည္ဟု ထင္ျမင္ ယူဆရေၾကာင္း သပိတ္က်င္းဆိပ္ကမ္းမဲ႐ံု သို႕မဲလာထည့္သူ အစိုးရဝန္ထမ္းေဟာင္း တစ္ဦးက သံုးသပ္ေျပာၾကားခဲ့သည္။