images
UN
UN
ေရြးေကာက္ပြဲကုန္က်စရိတ္စာရင္း မတင္သြင္းပါက အရည္အခ်င္း ပ်က္ယြင္းသူဟု သတ္မွတ္ေၾကညာျခင္းခံရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ေၾကညာ
ဝႆန္ Tuesday, 06 November 2018
ေရြးေကာက္ပြဲကုန္က်စရိတ္ စာရင္းမတင္သြင္းပါက အရည္ အခ်င္းပ်က္ယြင္းသူဟု သတ္မွတ္ ေၾကညာျခင္းခံရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ျပည္ေထာင္စုေရြးေကာက္ပြဲေကာ္ မရွင္မွ ယေန႔အသိေပးေၾကညာ လိုက္သည္။
၂ဝ၁၈ ခုႏွစ္ ယခုလ ၃ ရက္ တြင္ လႊတ္ေတာ္အသီးသီးအတြက္ ၾကားျဖတ္ေရြးေကာက္ပြဲကို က်င္းပ ခဲ့ၿပီးျဖစ္ရာ ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ ဝင္ေရာက္ယွဥ္ၿပိဳင္ခဲ့ၾကသည့္ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္း အားလုံးသည္သက္ဆိုင္ရာလႊတ္ေတာ္ ေရြးေကာက္ပြဲနည္းဥပေဒ ၇၇ အရ တိုင္းေဒသႀကီး သို႔မဟုတ္ ျပည္ နယ္ေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္အဖြဲ႕ ခြဲက ေရြးေကာက္တင္ေျမႇာက္ခံရ သူ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္၏ အမည္ကို ေၾကညာသည့္ေန႔မွစ၍ ရက္ေပါင္း ၃ဝ အတြင္း၄င္းတို႔ အမည္ စာရင္းတင္သြင္းခဲ့ၾကသည့္ ေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္ အဖြဲ႕ခြဲ အသီးသီးသို႔ ေရြးေကာက္ပြဲကုန္ က် စရိတ္စာရင္းပုံစံ(၂ဝ)ျဖင့္တင္ သြင္းၾကရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ျပည္ ေထာင္စု ေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္ က ေၾကညာသည္။
ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ ဝင္ေရာက္ ယွဥ္ၿပိဳင္ခဲ့ၾကေသာ လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္းမ်ားႏွင့္ ၄င္း တို႔၏ေရြးေကာက္ပြဲ ကိုယ္စားလွယ္ မ်ားသည္ ေရြးေကာက္ပြဲကုန္က် စရိတ္စာရင္းကို မတင္သြင္းပါက သက္ဆိုင္ရာ ေရြးေကာက္ပြဲနည္း ဥပေဒ ၈၄ အရ အရည္အခ်င္း ပ်က္ယြင္းသူဟုသတ္မွတ္ေၾကညာ ျခင္းခံရမည္ျဖစ္သည္။
သို႔ျဖစ္ပါ၍ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္ စားလွယ္ေလာင္းမ်ားႏွင့္ ၄င္းတို႔၏ ေရြးေကာက္ပြဲကိုယ္စားလွယ္မ်ား အေနျဖင့္ ေရြးေကာက္ပြဲကုန္က် စရိတ္စာရင္းအား သတ္မွတ္ရက္ အတြင္း အျမန္ဆုံးတင္သြင္းၾကရန္ ႏႈိးေဆာ္အပ္ပါသည္ဟု ျပည္ ေထာင္စုေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္ က အသိေပးေၾကညာခဲ့ျခင္းျဖစ္ သည္။