images
UN
UN
ကုန္သည္စက္မႈအသင္းခ်ဳပ္ႏွင္႕IFCတို့ပူးေပါင္း၍ Train-the-Trainer Workshop ဖြင္႕လွစ္
ၾကယ္ေလး Wednesday, 07 November 2018
ကုန္သည္စက္မႈအသင္းခ်ဳပ္ႏွင့္International Finance Corporation (IFC)တို႔ ပူးေပါင္းဖြင့္လွစ္ သည့္Train-the-Trainer Workshop for Food Safety Trainers using IFC Methodology ကိုယမန္ေန႔မွ ယခုလ ၈ ရက္အထိ သင္ၾကားဖြင့္လွစ္ခဲ့ ေၾကာင္း သိရသည္။
အဆိုပါWorkshopကို ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ပို႔ကုန္တိုးျမႇင့္ေရး၊ ရင္းႏွီးျမႇပ္ႏွံမႈမ်ားႏွင့္ အလုပ္အကိုင္ အခြင့္အလမ္းမ်ား တိုးပြားလာေစ ေရးတို႔အတြက္ လယ္ယာသားငါး က႑ႏွင့္ စားေသာက္ကုန္က႑ တို႔မွ ျပည္ပတင္ပို႔သူမ်ား၊ စက္႐ံု အလုပ္႐ံုမ်ားကို ႏိုင္ငံတကာေစ်း ကြက္သို႔ထိုးေဖာက္ရာတြင္ လိုအပ္ ေသာ စားေသာက္ကုန္ေဘးကင္း လံုျခံဳေရးဆိုင္ရာ အေလ့အထမ်ား တိုးတက္ေစရန္အတြက္ နည္းပညာ အကူအညီမ်ား ပံ့ပိုးေပးရန္အတြက္ ပူးေပါင္းဖြင့္လွစ္ျခင္းျဖစ္သည္။
အသင္းခ်ဳပ္ ဒုတိယဥကၠ႒ ဦးရဲမင္းေအာင္၊IFC Myanmar ၏ Country Officer ေဒၚခင္သီတာ ေမာ္တို႔က အမွာစကားမ်ားေျပာ ၾကားခဲ့ၿပီး အသင္းခ်ဳပ္ႏွင့္ IFCမွ တာဝန္ရွိသူမ်ား၊ သင္တန္းဆရာ ဆရာမမ်ားႏွင့္ သင္တန္းသားသင္ တန္းသူမ်ားတက္ေရာက္ခဲ့ၾကသည္။