images
UN
UN
ရန္ကုန္စေတာ႕အိတ္ခ်ိန္းတြင္ ရွယ္ယာအေရာင္းအဝယ္ျဖစ္မႈ ဆက္လက္က်ဆင္း
NG Wednesday, 07 November 2018
ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ တရားဝင္ အရင္းအႏွီးေစ်းကြက္တစ္ခုျဖစ္ ေသာ ရန္ကုန္စေတာ့အိတ္ခ်ိန္းတြင္ ရွယ္ယာအေရာင္းအဝယ္ျဖစ္မႈ အေျခအေနမွာ ဆက္လက္က်ဆင္း လ်က္ရွိေၾကာင္း ဆင္ဟြာသတင္း ဌာနက ေဖာ္ျပသည္။
စက္တင္ဘာလအတြင္း၌ ရန္ ကုန္စေတာ့အိတ္ခ်ိန္းတြင္ ရွယ္ယာ အေရာင္းအဝယ္ျဖစ္မႈ က်ဆင္းခဲ့ ၿပီးေနာက္ ေအာက္တိုဘာလအတြင္း ၌လည္း ရွယ္ယာအေရာင္းအဝယ္ ျဖစ္မႈမ်ား ဆက္လက္က်ဆင္းခဲ့ ျခင္းျဖစ္သည္။ စက္တင္ဘာလ အတြင္း၌ ရန္ကုန္စေတာ့အိတ္ခ်ိန္း တြင္ ရွယ္ယာ ၂၁၈၅၉၅ စုအား အေရာင္းအဝယ္ျပဳလုပ္ျခင္းေၾကာင့္ အေရာင္းအဝယ္ျဖစ္သည့္ပမာဏ မွာ က်ပ္ ၉၅၄ ဒသမ ၇ သန္း ရွိခဲ့သည္။ ေအာက္တိုဘာလ အတြင္း၌ အေရာင္းအဝယ္ျဖစ္ခဲ့ သည့္ ရွယ္ယာပမာဏမွာ ၁၈၄၈၁၂ စုသာ ရွိခဲ့ၿပီး အေရာင္းအဝယ္ျဖစ္ ခဲ့သည့္ ရွယ္ယာမ်ား၏ တန္ဖိုးမွာ က်ပ္ ၇၈ဝ ဒသမ ၃ သန္းသာ ရွိခဲ့သည္။ စက္တင္ဘာလႏွင့္ ေအာက္တိုဘာလမ်ားအတြင္း၌ ရွယ္ယာအေရာင္းအဝယ္က်ဆင္း ခဲ့သည့္ျဖစ္စဥ္သည္ ရန္ကုန္စေတာ့ အိတ္ခ်ိန္းတြင္ ရွယ္ယာမ်ားအေရာင္း အဝယ္စတင္ျပဳလုပ္ခဲ့ၿပီးေနာက္ပိုင္း ႏွစ္လဆက္တိုက္ ရွယ္ယာအေရာင္း အဝယ္က်ဆင္းခဲ့သည့္ ပထမဆံုး ျဖစ္စဥ္ျဖစ္ခဲ့သည္။ လက္ရွိအခ်ိန္ ၌ ရန္ကုန္စေတာ့အိတ္ခ်ိန္းတြင္ ရွယ္ယာအေရာင္းအဝယ္ျမင့္တက္ လာေစရန္ ရည္ရြယ္ေသာစနစ္သစ္ မ်ား စတင္က်င့္သံုးေနသည္။