images
UN
UN
သတင္းတုမ်ားျပန့္ပြားမႈအတြက္ Facebook တည္ေထာင္သူအား ေျဖရွင္းခ်က္ေပးရန္ ေတာင္းဆို
Thursday, 08 November 2018
ကမၻာအရပ္ရပ္တြင္ ဆိုရွယ္မီဒီယာမ်ားမွတစ္ဆင့္ သတင္းတုမ်ား ျပန္႔ပြားသည့္ျဖစ္စဥ္မ်ားအတြက္ ေျဖရွင္းခ်က္ေပးရန္ Facebook တည္ေထာင္သူ မက္ဇူကာဘတ္အား အင္အားႀကီးႏုိင္ငံမ်ား၏ ႏုိင္ငံေရး သမားမ်ားက ဖိအားေပးေတာင္းဆိုေနေၾကာင္း ႐ိုက္တာသတင္းဌာနက ေဖာ္ျပသည္။
ၿဗိတိန္အပါအဝင္ ဂ်ာမနီ၊ အာဂ်င္တီးနား၊ ၾသစေၾတးလ်ႏွင့္ အိုင္ယာ လန္ႏုိင္ငံမ်ားမွ ၾသဇာႀကီးမားေသာ ႏုိင္ငံေရးသမားမ်ားသည္ သတင္းတု မ်ား ျပန္႔ပြားျခင္းကို Facebookကဲ့သို႔ လူသံုးမ်ားသည့္ ဆိုရွယ္ မီဒီယာမ်ား၏ လံုျခံဳေရးအစီအစဥ္မ်ား အားနည္းမႈေၾကာင့္ ျဖစ္ပြားျခင္း ျဖစ္သည္ဟု စြပ္စြဲခဲ့သည့္အျပင္ သတင္းတုမ်ား ျပန္႔ပြားမႈေၾကာင့္ ျဖစ္ေပၚ လာေသာ အက်ဳိးဆက္မ်ားအတြက္ ဆိုရွယ္မီဒီယာမ်ား တည္ေထာင္ခဲ့သူ မ်ားဘက္မွ မည္သည့္တာဝန္ယူမႈမ်ဳိး ျပဳလုပ္ေပးႏုိင္သည္ကို ေျဖရွင္း ေပးရန္ ေတာင္းဆိုခဲ့ၾကျခင္းျဖစ္သည္။ ထို႔အျပင္ ယခုလ ၂၇ရက္တြင္ အဂၤလန္ႏိုင္ငံအတြင္း၌ က်င္းပမည့္ ႏိုင္ငံတကာအလုပ္႐ံုေဆြးေႏြးပြဲတစ္ရပ္ တြင္ မက္ဇူကာဘတ္အား သတင္းတုမ်ားျပန္႔ပြားျခင္းႏွင့္ပတ္သက္၍ ဖိအားေပးေဆြးေႏြးမႈမ်ားျပဳလုပ္ရန္လည္း စီစဥ္လ်က္ရွိသည္။
NG(Ref; Reuters)