images
UN
UN
သမိုင္းေၾကာင္းျဖစ္ရပ္မွန္ျဖစ္ေစရန္
ဒဂုံသန္းျမင္႕ Thursday, 08 November 2018
၂ဝ၁၈ ခုႏွစ္ ဇြန္လလယ္ခန္႔က ထုတ္ ေဝသည့္ ပုံႏွိပ္မီဒီယာစာေစာင္အခ်ိဳ႕တြင္ 'တပ္မေတာ္အာဏာသိမ္းသည့္ ၁၉၆၂ သမိုင္းကို ျပင္ဆင္ေရးသားေန' ဆိုသည့္ ေခါင္းစဥ္ျဖင့္ ေဖာ္ျပထားသည့္ သတင္းကို ဖတ္မိပါသည္။ ေဖာ္ျပခ်က္သတင္းမွာ '၁၉၆၂ ခုႏွစ္တြင္ တပ္မေတာ္အာဏာသိမ္းမႈ ျဖစ္ ေပၚခဲ့သည့္ျမန္မာ့ႏိုင္ငံေရးသမိုင္းကို သမိုင္း အမွန္အတိုင္းျဖစ္ေစရန္ ျပင္ဆင္ျဖည့္စြက္ ေရးသားမည္ဟု ျမန္မာသမိုင္းအဖြဲ႕ အဖြဲ႕ဝင္ တစ္ဦးကေျပာသည္။ ဆက္၍ 'ျမန္မာ ႏိုင္ငံကို သမိုင္းအလွည့္အေျပာင္းတစ္ခု ျဖစ္ေစခဲ့သည့္ ၁၉၆၂ တပ္မေတာ္အာဏာ သိမ္းမႈတြင္ တိုင္းျပည္ေခ်ာက္ထဲက်ရန္ လက္တစ္လံုးအလိုတြင္ တပ္မေတာ္က တိုင္းျပည္ကို ကယ္တင္ခဲ့ရသည္ ဆိုေသာ အခ်က္သည္ သမိုင္းမွန္ဟုတ္၊ မဟုတ္ ျပန္လည္ဆန္းစစ္ေရးသားရန္ ျပည္ေထာင္စု ဝန္ႀကီးတစ္ဦးျဖစ္သူက တိုက္တြန္းထား သည္'ဟူ၍လည္းေကာင္း၊'ယခင္စစ္အစိုးရ လက္ထက္က ျပဳစုခဲ့ေသာ သမိုင္းမွတ္တမ္း မ်ားသည္ၿပီး ျပည့္စံုေသာ ရာဇဝင္သမိုင္း မွတ္တမ္းမ်ားမဟုတ္ဘဲ ႏိုင္ငံေတာ္ကိုတည္ ေဆာက္ျပဳျပင္သည့္ ဘုန္းေတာ္ဘြဲ႕မွတ္တမ္း မ်ားသာျဖစ္ေၾကာင္း၊ သမိုင္းအမွန္ကိုေရး သားေဖာ္ထုတ္ျခင္းသည္ လက္စားေခ်ရန္ မဟုတ္ဘဲ အတိတ္ျဖစ္ရပ္အမွားမ်ားကို သင္ခန္းစာယူေစကာ အနာဂတ္တြင္ ထိုသို႔ အမွားမ်ားထပ္မံမေပၚေပါက္ေစရန္ျဖစ္ေၾကာင္း ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီးကေျပာၾကားထားသည္' ဟုလည္း ေရးသားထားပါသည္။
ဤသတင္းကိုဖတ္ၿပီး မိမိ အမ်ဳိးမ်ဳိး စဥ္းစားေတြးေတာမိပါသည္။ ခုအခ်ိန္တြင္ မွ ဘာ့ေၾကာင့္ ဤသမိုင္းျဖစ္စဥ္ကို ျပန္ လည္ေဖာ္ထုတ္ခိုင္းေနပါသနည္း။ စဥ္းစား ၍မရႏိုင္ပါ။ ယေန႔ကာလသည္ ႏိုင္ငံေရး လိႈင္းဂယက္မ်ားထေနခ်ိန္ဟု ျမင္သည္။ ျပည္တြင္းစိန္ေခၚမႈထက္၊ ျပည္ပစိန္ေခၚမႈ က ပိုမ်ားေနခ်ိန္ဟု ျမင္ပါသည္။ ႏိုင္ငံေတာ္ အစိုးရ၊ ျပည္သူ၊ တပ္မေတာ္၊ အင္အား အားလံုး ေသြးစည္းညီၫြတ္ေနရမည့္ အခ်ိန္ ဟုလည္း ယံုၾကည္ထားခ်ိန္ျဖစ္ပါသည္။
ထို႔ျပင္ ကြၽန္ေတာ္သည္ သမိုင္းပညာ ရွင္မဟုတ္ေသာ္လည္း သမိုင္းပညာရွင္မ်ား ကို ယံုၾကည္ေလးစားသူ၊ တန္ဖိုးထားသူ တစ္ဦးျဖစ္ပါသည္။ အမွန္၊ အမွား၊ လက္ခံ၊ လက္မခံဆိုသည္ကား မိမိတာဝန္သာျဖစ္ သည္။ ဘုန္းေတာ္ဘြဲ႕အျဖစ္ သမိုင္းအမွန္ ကို ဖံုးကြယ္၍ေရးသည္ဟု ပညာရွင္မ်ား အေပၚ မထင္ရဲပါ။ ပညာဂုဏ္ကို ေလး စားေသာေၾကာင့္ ျဖစ္ပါသည္။
ဤ ၁၉၆၂ တပ္မေတာ္မွ ႏိုင္ငံေတာ္ အာဏာယူသိမ္းသမိုင္းေၾကာင္းကို မွတ္ တမ္းတင္ေရးသားသည့္ စာအုပ္မွာ '၁၉၅၈ -၁၉၆၂ ျမန္မာ့ႏိုင္ငံေရး' စာအုပ္စတုတၴ တြဲတြင္ ပါဝင္ပါသည္။ ေရးသားျပဳစုသည့္ သမိုင္းပညာရွင္ႏွစ္ဦးမွာ ဆရာႀကီးဦးျမဟန္ ႏွင့္ ဆရာႀကီးဦးသိန္းလႈိင္၊ သမိုင္း ပညာရွင္ ႀကီးႏွစ္ဦးကျပဳစုၿပီး 'ျမန္မာ့သမိုင္းျဖစ္ရပ္ အမွန္မ်ား ေရးသားျပဳစုေရးအဖြဲ႕က စိစစ္ သည္'ဟု မွတ္တမ္းတင္ထားပါသည္။ စာအုပ္၏ေနာက္တြင္ က်မ္းကိုးစာရင္းမ်ား မ်ားစြာကိုလည္း ပူးတြဲေဖာ္ျပထားပါသည္။
၁၉၆၂ ခုႏွစ္ မတ္လ ၂ ရက္ေန႔တြင္ တပ္မေတာ္မွ ႏိုင္ငံေတာ္အာဏာကို ရယူ ထိန္းသိမ္းျခင္းႏွင့္ ပတ္သက္၍ လူပုဂိၢဳလ္ အမ်ဳိးမ်ဳိးက စာအုပ္မ်ား၊ ေဆာင္းပါးမ်ားျဖင့္ မိမိအျမင္၊ မိမိခံယူခ်က္တို႔ျဖင့္ ေရးသားခဲ့ ၾကသည္ကိုလည္းဖတ္ဖူးပါသည္။ ႐ႈေထာင့္ စံုမွ မိမိတို႔ခံစားခ်က္ျဖင့္ ေရးသားၾကျခင္း ျဖစ္၍ မည္သို႔မွ်ေျပာရန္အေၾကာင္းမရွိပါ။
ျမန္မာ့သမိုင္းျဖစ္ရပ္အမွန္ ေရးသား ျပဳစုေရးႏွင့္ပတ္သက္၍ ၁၉၈၉ ခုႏွစ္ ေမလ ၅ရက္ေန႔က တပ္မေတာ္ကာကြယ္ေရး ဦးစီး ခ်ဳပ္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီးေစာေမာင္က သမိုင္း ပညာရွင္ႀကီးမ်ားအား ျမန္မာ့သမိုင္းျဖစ္ရပ္ အမွန္ေရးသားျပဳစုေပးရန္ ေမတၱာရပ္ခံခဲ့ ပါသည္။

ထို႔ျပင္ ၁၉၈၁ ခုႏွစ္ ဇူလိုင္လ ၈ ရက္ေန႔က ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတႀကီး ဦးေနဝင္း ကလည္း ျမန္မာ့သမိုင္းေရးရာႏွင့္ ပတ္ သက္၍ 'ဒီေတာ့ သမိုင္းေရးတာနဲ႔ ပတ္ သက္လို႔ အမွန္ေတြကိုေရးပါ။ အဲ ကြၽန္ေတာ္ တို႔ ဒီႏိုင္ငံေရးအယူအဆအရ သေဘာခ်င္း မတိုက္ဆိုင္လို႔၊ တစ္ခ်ိန္တစ္ခါက အတိုက္ အခံေတြျဖစ္ခဲ့လို႔၊ အဲဒါေၾကာင့္မို႔လို႔ သူတို႔ အခန္းကို ျမႇဳပ္ထားလို႔မျဖစ္ဘူး။ ဒါက တစ္ပိုင္း'။ 'ထို႔ေၾကာင့္ သမိုင္းျဖစ္ရပ္မ်ား ျပဳစုရာ၌ အမွန္တရားကို ေဖာ္ထုတ္ဖို႔မ်ား စြာအေရးႀကီးပါသည္' ဟူ၍ လမ္းၫႊန္မွာ ၾကားခဲ့ဖူးသည္ကိုလည္း ဖတ္ဖူးပါသည္။
ႏိုင္ငံေတာ္ၿငိမ္ဝပ္ပိျပားမႈတည္ေဆာက္ ေရးအဖြဲ႕ဥကၠ႒ တပ္မေတာ္ကာကြယ္ေရး ဦးစီးခ်ဳပ္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီးေစာေမာင္က ၁၉၉ဝျပည့္ႏွစ္ မတ္လ ၂၇ရက္ကျပဳလုပ္ ေသာေတာ္လွန္ေရးေန႔(တပ္မေတာ္ေန႔)စစ္ ေရးျပအခမ္းအနားမိန္႔ခြန္းေျပာၾကားရာတြင္-
'၁၉၆၂ ခုႏွစ္မွာ တပ္မေတာ္က အာဏာကိုလႊဲယူရတယ္။ ပါလီမန္မွာတင္ တာကို အမ်ားသိတာက ဖက္ဒရယ္ကိစၥ ေၾကာင့္လို႔သိတယ္။ ဖက္ဒရယ္ကိစၥ သက္ သက္ဆိုရင္ တပ္မေတာ္စြက္ဖက္စရာမလို ဘူး။ အာဏာရပါတီဟာ အာဏာကိစၥပဲသိ တယ္။ တပ္မေတာ္က တိုင္းျပည္အေျခ အေနကို တာဝန္ရွိတဲ့အတိုင္းၾကည့္ေနတယ္။ ဖက္ဒရယ္မူတင္တာက ပေဒသရာဇ္ ဆန္႔ က်င္တဲ့လူေတြပဲ။ ေနာက္ကြယ္မွာ လႈပ္ရွား ေနတာကေတာ့ ပေဒသရာဇ္ေတြပဲ။ ဖက္ ဒရယ္ရရင္ဘာလုပ္မလဲ။ ကိုယ္စာရြက္ စာတမ္းေတြ ရွာဖတ္ၾကည့္ၿပီးၿပီ။ သမိုင္း အဖြဲ႕ကိုလည္း ျပဳစုေပးဖို႔ေျပာၿပီးၿပီ။ အဲဒီက် ရင္ အေျဖထြက္လိမ့္မယ္။ ကိုယ္တစ္ခါေျပာ ဖူးတယ္။ အဲဒီတုန္းက ထိုင္းႏိုင္ငံမွာ South East Asia Treaty Organization ဆိုတဲ့ စစ္အုပ္စုရွိတယ္။ ဒါပဲ အခုေျပာမယ္' ဟူ၍ ဖက္ဒရယ္မူကိုအေၾကာင္းျပဳ၍ ရွမ္းေစာ္ ဘြားပေဒသရာဇ္တို႔က အေမရိကန္၏ ဆီး တိုးစစ္အုပ္စုႏွင့္ေပါင္း၍ ျပည္နယ္ခြဲထြက္ ေရးလုပ္ႀကံေနေၾကာင္း ေထာက္ျပထား သည္ကို ဖတ္ဖူးပါသည္။
ထို႔ျပင္ တပ္မေတာ္သား သုေတသီတစ္ ဦးေရးသည့္ '၁၉၄၈ ခုႏွစ္မွ ၁၉၈၈ ခုႏွစ္ အတြင္း ျဖတ္သန္းလာေသာ ျမန္မာ့သမိုင္း အက်ဥ္းခ်ဳပ္ႏွင့္ တပ္မေတာ္က႑' စာအုပ္ ပထမတြဲတြင္လည္း ေအာက္ပါအတိုင္း သုေတသနျပဳေရးသားခဲ့ပါသည္။
၁၉၆၂ ခုႏွစ္ ေဖေဖာ္ဝါရီလေနာက္ဆံုး ရက္သတၱပတ္တြင္ အသံလႊင့္႐ံုႀကီး၌ ျပဳ လုပ္ေသာလူမ်ဳိးစုေပါင္းစံု ႏွီးေႏွာဖလွယ္ ပြဲႀကီး၌ ၂၄-၂-၁၉၆၂ ရက္ေန႔၌ရွမ္းျပည္ နယ္ဥကၠ႒ဝန္ႀကီးစဝ္ခြန္ခ်ဳိက ဖက္ဒရယ္မူ ကို တင္သြင္းခဲ့သည္။ ဖက္ဒရယ္မူကို ရွမ္း ျပည္နယ္ဦးထြန္းျမင့္က ေထာက္ခံေဆြးေႏြး သြားသည္ကိုေတြ႕ရသည္။ ရွမ္းျပည္နယ္ ဦးထြန္းျမင့္ပေဒသရာဇ္ဆန္႔က်င္ေရးသမား ကေထာက္ခံသည္မွာ ထူးဆန္းလွ၏။
''အေျခအေနမွန္မွာ ရွမ္းေစာ္ဘြား ပေဒသရာဇ္မ်ားက ေရွ႕တန္းသို႔ ထြက္မလာ ဘဲ ေနာက္ကြယ္မွႀကိဳးကိုင္၍ လႈပ္ရွား ေဆာင္ရြက္ေပးေနျခင္းပင္ျဖစ္သည္။ သူတို႔ သည္ ျပည္ေထာင္စုႀကီးထဲမွ သီးျခားခြဲ ထြက္၍ စစ္အုပ္စုႀကီးတစ္ခုႏွင့္ဆက္သြယ္ ရန္ၾကံရြယ္ေနေၾကာင္း ဆီးတိုးအုပ္စုႀကီးထဲ သို႔ ဝင္ေရာက္ရန္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ဖဆပလ အဖြဲ႕ခ်ဳပ္ဥကၠ႒ဦးေက်ာ္ၿငိမ္းက ႏုိင္ငံေတာ္ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ဦးႏုထံသို႔ စာတမ္းတစ္ေစာင္ (၂၈-၂-၁၉၆၂)ရက္ေန႔ညက ေပးအပ္ခဲ့ ေၾကာင္း (၂-၃-၁၉၆၂)ရက္ေန႔ထုတ္ မိုး ႀကိဳးသတင္းစာႏွင့္ ဟံသာဝတီသတင္းစာ အသီးသီးတို႔၌ ေဖာ္ျပခဲ့ၿပီးျဖစ္ပါသည္''ဟု သုေတသနျပဳေရးခဲ့သည္ကို ဖတ္ခဲ့ရဖူး၊ မွတ္ခဲ့ရဖူးပါသည္။
ထို႔ျပင္ ၁၉၆၂ မတ္ ၂ ေတာ္လွန္ေရး ေကာင္စီ၏ပထမဆံုးအႀကိမ္အစည္းအေဝး တြင္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီးေနဝင္းက''ထိုအခ်ိန္တြင္ ရွမ္းျပည္နယ္ခြဲထြက္ေရးအႏၲရာယ္ႀကီးမား ေနပံုႏွင့္ ျပည္ပစြက္ဖက္မႈမ်ားဝင္ေရာက္ လာႏိုင္ပံုတို႔ကို ထိုအခ်ိန္မတိုင္မီကေလး အခ်ိန္ကပင္ျဖစ္ေပၚခဲ့ေသာ အာဖရိကတိုက္ မွ ဘယ္လ္ဂ်ီယန္ႏုိင္ငံ၏ ကိုလိုနီအျဖစ္မွ လြတ္ေျမာက္လာစကြန္ဂုိႏုိင္ငံႏွင့္ကတန္းဂါး ျပည္နယ္ခြဲထြက္ျခင္းကိစၥမ်ားကို ရည္ၫႊန္း ေျပာၾကားသြားပါသည္''ဟု သမိုင္းသုေတ သီတစ္ဦးဆိုသူက ခြဲထြက္ေရးကိစၥႏွင့္ပတ္ သက္၍ မွတ္တမ္းတင္ခဲ့ပါေသးသည္။
ဤသို႔နိဒါန္းရွည္လ်ားစြာပ်ဳိးေနသည္မွာ ၁၉၆၂ ခုႏွစ္ မတ္လ ၂ရက္ေန႔မတိုင္မီတြင္ ျမန္မာျပည္ေထာင္စုမွ ခြဲထြက္ေရးအတြက္ တိုင္းရင္းသားေခါင္းေဆာင္အခ်ဳိ႕ကႀကိဳးပမ္း ေနသည္ကို တင္ျပလိုေသာေၾကာင့္ျဖစ္ပါ သည္။ အေနာက္ႏုိင္ငံႀကီးအခ်ဳိ႕သည္ တ႐ုတ္ျပည္သူ႔သမၼတႏုိင္ငံကို အနီးကပ္ဆံုး ေနရာမွ ထိုးႏွက္တိုက္ခိုက္ႏုိင္ေရးအတြက္ ဆီးတိုးစစ္အုပ္စုမွ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ျပည္နယ္ အခ်ဳိ႕အားခြဲထြက္ၿပီး စစ္အေျခစုိက္စခန္း တည္ေဆာက္ရန္ႀကိဳးပမ္းေနသည္ကို သိျမင္ ႏိုင္ရန္အတြက္ အခ်က္ႏွစ္ခ်က္ကို တင္ျပ လိုေသာေၾကာင့္ျဖစ္ပါသည္။

ပထမအခ်က္
**************
ဖဆပလအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ဥကၠ႒ဦးေက်ာ္ၿငိမ္းက ႏုိင္ငံေတာ္ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ဦးႏုထံသို႔ စာတစ္ ေစာင္ေပးအပ္ခဲ့ေၾကာင္း မွတ္တမ္းအရ သိ ရွိခဲ့ရပါသည္။ ယင္းစာႏွင့္ပတ္သက္၍ '၁၉၅၈-၁၉၆၂ ျမန္မာ့ႏုိင္ငံေရး'စာအုပ္၊ စတုတၴတြဲ(ပထမအႀကိမ္ထုတ္)စာမ်က္ႏွာ ၅ဝ ေအာက္ေျခမွတ္စု(၁)(ခ)သမိုင္းပညာ ရွင္ႀကီးမ်ားေရးသားမွတ္တမ္းတင္ထားသည္ ကိုမူရင္းအတိုင္းထုတ္ႏုတ္တင္ျပအပ္ပါသည္။
''ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ဦးႏုသည္ ၁၉၆၁ ခုႏွစ္၊ ဧၿပီလ ၂ဝ ရက္ေန႔တြင္ ရွမ္းျပည္နယ္အစိုး ရအဖြဲ႕ဝင္မ်ားႏွင့္ ေတာင္ႀကီးအစိုးရအဖြဲ႕႐ံုး ၌ ေတြ႕ဆံုစဥ္ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ဦးႏုက အေရးႀကီး စာတစ္ေစာင္ မိမိရထားေၾကာင္းစာမွာ စင္ ကာပူမွပို႔လိုက္ေသာစာျဖစ္ေၾကာင္း၊ စာပါ အေၾကာင္းအရာမွာ ျမန္မာျပည္ခြဲထြက္ေရး အတြက္ ရွမ္းျပည္ေတာ္လွန္ေရးကို ႀကိဳး ကိုင္ရန္ ႏုိင္ငံျခားအဖြဲ႕အစည္းတစ္ခုခုမွ ကိုယ္စားလွယ္တစ္ဦးကို ဘန္ေကာက္တြင္ ထားရန္ႏွင့္ ရွမ္းမ်ားအား ျပည္ပမွ အကူ အညီေပးေရးမ်ားပါဝင္ေၾကာင္း၊ ဤကိစၥ သည္ မည္သူ၏လက္ခ်က္ျဖစ္သည္ကို လည္း သိရွိထားသျဖင့္ ၄င္းပုဂၢိဳလ္ကို ဖမ္း ဆီးရန္ပင္ ဆံုးျဖတ္ခဲ့ေၾကာင္း၊ သို႔ေသာ္ စဝ္ခြန္ခ်ဳိႏွင့္ တိုင္ပင္ၾကည့္ေသာအခါ စဝ္ ခြန္ခ်ဳိက ေတာင္းပန္ထားသျဖင့္ ဆိုင္းထား ေၾကာင္း ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ဦးႏုက ဆိုင္းထား သည္''ဟုေရးထားပါသည္။
ေအာက္ေျခမွတ္စု(၁)(ခ)မွာ-
ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ဦးႏုသည္ ၁၉၆၁ ခုႏွစ္ ဧၿပီလ ၂၅ ရက္ေန႔တြင္ ရန္ကုန္၌ သတင္း စာရွင္းလင္းပြဲျပဳလုပ္ေသာအခါ သတင္း ေထာက္မ်ားက စင္ကာပူမွ ေပးေသာစာ ကိစၥေမးျမန္းၾကသျဖင့္ ေအာက္ပါအတိုင္း ထပ္မံေျပာၾကားခဲ့သည္။
''လြန္ခဲ့ေသာလအတြင္း ကြၽန္ေတာ္ ခ်င္းေတာင္မသြားမီ ကြၽန္ေတာ့္ထံကို စာ တစ္ေစာင္ေရာက္လာတယ္။ အဲဒီစာက စင္ကာပူမွာရွိတဲ့အေမရိကန္တစ္ေယာက္က ဗမာျပည္မွာရွိတဲ့ ဗမာတစ္ေယာက္ထံကို ေပးတဲ့စာျဖစ္တယ္။ အဲဒီစာရဲ႕သေဘာက စင္ကာပူမွာရွိတဲ့အေမရိကန္ထံကို ဘန္ ေကာက္စာတိုက္ကေနၿပီး (ဘန္ေကာက္စာ တိုက္တံဆိပ္ႏွင့္) စာတစ္ေစာင္ေရာက္လာ တယ္။ အဲဒီစာက ရွမ္းျပည္နယ္ေတာ္လွန္ ေရးပါတီကို ေထာင္ၿပီးၿပီ။ ထိုပါတီကို ဗမာ ျပည္မွာ ေနလိုလလုိ ထင္ရွားေသာ ပုဂၢိဳလ္ တစ္ဦးက ေခါင္းေဆာင္တယ္။ အဲဒီပါတီက ရွမ္းအမ်ဳိးသားမ်ားဟာ ရွမ္းျပည္ႀကီးလြတ္ လပ္ေအာင္ ျပည္ေထာင္စုက ခြဲထြက္မယ္။ အဲဒီလိုခြဲထြက္ႏိုင္ေရးအတြက္ ႏုိင္ငံျခား အကူအညီလိုပါတယ္။ ေပးရင္လည္း ခပ္ ျမန္ျမန္ေပးပါ။ ခပ္ျမန္ျမန္မေပးရင္ ဗမာ ေတြက ေခ်မႈန္းပစ္ပါလိမ့္မယ္လို႔ ထိုစာတြင္ ေဖာ္ျပထားတယ္။(ျမန္မာ့အလင္းသတင္းစာ ၂၆ ဧၿပီ ၁၉၆၁)။ ဟု ''၁၉၅၈-၁၉၆၂ ျမန္မာ့ႏိုင္ငံေရး'' စာအုပ္စတုတၴတြဲတြင္ ေဖာ္ျပထားရာ ယင္းစာတစ္ေစာင္သည္ သမုိင္းအေထာက္အထားအရ အေရးႀကီး ေသာစာတစ္ေစာင္ျဖစ္သျဖင့္ ယခုအခါ မည့္သည့္ေနရာ၊ ဌာနတြင္ရွိသည္ကို စံုစမ္း ရွာေဖြသင့္ပါသည္။

ဒုတိယအခ်က္
**************
ဒုတိယအခ်က္အေနျဖင့္ တင္ျပလိုသည္ မွာ ၁၉၆၈ခုႏွစ္ ၾသဂုတ္လ ၃ဝ ရက္ နံ႔သာ တိုက္မွ စာအုပ္အျဖစ္ထုတ္ေဝခဲ့သည့္ (ဦး) ၾကည္ညြန္႔ေရးသည့္''စီ-အိုင္-ေအ အ႐ႈပ္ ေတာ္ပံုမ်ား'စာအုပ္ပါ အခ်က္အခ်ဳိ႕ ျဖစ္ ပါသည္။
၁၉၆၈ ခုႏွစ္ ေမလတြင္ ျမန္မာ့အလင္း ေန႔စဥ္သတင္းစာတြင္ သတင္းေထာက္ ဦးၾကည္ၫြန္႔ စီအုိင္ေအအ႐ႈပ္ေတာ္ပံုမ်ား ေဆာင္းပါးရွည္ႀကီးကို ေန႔စဥ္ရက္ဆက္ေရး သားခဲ့သည့္ ေဆာင္းပါးမ်ားကို စုေပါင္း၍ ျပန္လည္ထုတ္ေဝခဲ့သည့္စာအုပ္ျဖစ္ပါသည္။
ေဖာ္ျပပါစာအုပ္(ပထမအႀကိမ္)၏ စာမ်က္ႏွာ ၁၇၉ တြင္ ေအာက္ပါအတိုင္း ေရးသားထားပါသည္။
တ႐ုတ္ျဖဴဆရာတပည့္တို႔၏အႏၲရာယ္ ရွင္းလင္းသြားခ်ိန္တြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံထဲ၌ တ႐ုတ္ျဖဴဆရာတပည့္တို႔၏ လက္ေဝခံ ရွမ္းေသာင္းက်န္းသူႏွင့္ ကရင္ေသာင္းက်န္း သူတို႔၏မီးၾကြင္းမီးက်န္ကေလးမွာ က်န္ရွိ ေနခဲ့ေလသည္။
ယင္းကိစၥရပ္မ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍၁၉၆၁ ခုႏွစ္ ဧၿပီလ ၂၄ ရက္ေန႔ မြန္းလြဲ ၁ နာရီ အခ်ိန္တြင္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ အလံျပဘုရားလမ္းရွိ ႏိုင္ငံေတာ္ကာကြယ္ေရးတကၠသိုလ္(အဂၤလိပ္ မက္သဒစ္ေက်ာင္းအေရွ႕မွအေဆာက္အအံု) သို႔ သတင္းစာဆရာမ်ားအား ဖိတ္ေခၚၿပီး ဗိုလ္မွဴးႀကီးသန္းစိန္က ရွင္းျပေလသည္။ သိမ္းဆည္းရမိခဲ့ေသာစာရြတ္စာတမ္းမ်ား ကိုပါ အခိုင္အမာျပသခဲ့ေလသည္။
''ဗိုလ္မွဴးႀကီးသန္းစိန္၏ ရွင္းျပခ်က္ မ်ားကိုမတင္ျပမီ ေရွးဦးစြာရွမ္းေသာင္းက်န္း သူတို႔၏ဌာနခ်ဳပ္ကို ဗမာ့တပ္မေတာ္မွတိုက္ ခိုက္သိမ္းပိုက္ခဲ့ရာတြင္ သိမ္းဆည္းရမိခဲ့ ေသာ ရွမ္းေသာင္းက်န္းသူတို႔ႏွင့္ တ႐ုတ္ျဖဴ တို႔ခ်ဳပ္ဆိုထားသည့္ စာခ်ဳပ္မ်ားကို ကြၽန္ ေတာ္တင္ျပလိုပါသည္