images
UN
UN
စားသံုးသူနစ္နာမႈ အြန္လိုင္းမွတိုင္ၾကားပါက ဖုန္းဘီလ္က်ပ္ ၃ဝဝဝ ျပန္ေပးမည္
သုခ Thursday, 08 November 2018
ျပည္တြင္းကအစားအေသာက္၊ ကုန္စည္မ်ားႏွင့္ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားကို အသံုးျပဳေနၾက ေသာစားသံုးသူမ်ားအေနျဖင့္ မိမိတို႔၏ရပိုင္ခြင့္အခြင့္အေရးမ်ားကို နစ္နာမႈမ်ားၾကံဳလာပါ ကအြန္လိုင္းမွတစ္ဆင့္တိုင္ၾကားႏိုင္ရန္ အြန္လိုင္းတိုင္ၾကားေရးဌာနအျဖစ္ စီစဥ္လုပ္ေဆာင္ ေနေၾကာင္း ျမန္မာႏိုင္ငံစားသံုးသူသမဂၢ(MCU)မွ သိရသည္။
အဆိုပါတိုင္ၾကားမႈကို လုပ္ေဆာင္ရာတြင္ အခ်က္အလက္ျပည့္စံုမွန္ကန္စြာ တိုင္ ၾကားလာပါက ဖုန္းဘီလ္ က်ပ္၃ဝဝဝ ကို ျပန္လည္ခ်ီးျမႇင့္ေပးအပ္သြားရန္စီစဥ္ထားၿပီး ယင္းအစီအစဥ္ကို ၂ဝ၁၉ခုႏွစ္ ၾသဂုတ္ ၃၁ ရက္အထိလုပ္ေဆာင္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။