images
UN
UN
သူေကာင္းတရား ေဟာင္းေသာ္ျငား ေဆြးျမည့္မသြားပါ(ကဗ်ာ)
Thursday, 08 November 2018
* ဆန္းၾကယ္လွစြာ တန္ဆာဆင္ၿပီး
မင္းစီးရထားသည္ ၾကာရွည္ေသာခါ
ေဟာင္းကာအိုမင္း ေဆြးျမည့္ျခင္းသို႔ေရာက္ေလ၏။
* အလားတူစြာ ကိုယ္ခႏၶာလည္း
ၾကာရွည္ေသာခါ ဇရာအိုမင္း
အလွကင္းကာ ပ်က္ယြင္းျခင္းသို႔ေရာက္ေလ၏။
* သို႔ေသာ္တစ္မူ သူေတာ္ေကာင္းတို႔
က်င့္ဖို႔က်င့္ရာ တရားမွာကား
ေဟာင္းႏြမ္းသြားျခင္း ေဆြးျမည့္ျခင္းတို႔ကင္းကုန္၏။
* သူေကာင္းတို႔မွာ သူငါခပင္းမ်ား
တရားႏွီးေႏွာ ေဟာေျပာေဆြးေႏြး
ေမးေျဖလ်က္သာ ေကာင္းရာသေဘာေဆာင္ကုန္၏။

[ဓမၼပဒ ပုဒ္ေရ ၁၅၁ ကို ျမန္မာမႈျပဳ၍ ျပန္ဆိုပါသည္။]

ဖိုးရန္ႏိုင္(ေက်ာက္ႀကီး)