images
UN
UN
ျပည္ေထာင္စုေရွ႕ေနခ်ဳပ္ဦးထြန္းထြန္းဦး စစ္ကုိင္းတုိင္းေဒသႀကီး ဥပေဒခ်ဳပ္႐ုံး တုိးခ်ဲ႕အေဆာက္အအုံဖြင့္ပြဲအခမ္းအနားတက္ေရာက္
Friday, 09 November 2018
ျပည္ေထာင္စုေရွ႕ေနခ်ဳပ္ ဦးထြန္းထြန္းဦးသည္ ယေန႔နံနက္ ၉ နာရီတြင္ စစ္ကုိင္းတုိင္းေဒသႀကီး ဥပေဒခ်ဳပ္႐ုံး တုိးခ်ဲ႕အေဆာက္အအုံဖြင့္ပြဲအခမ္းအနား တက္ေရာက္ဖြင့္လွစ္ခဲ့သည္။
ဆက္လက္၍ နံနက္ ၉ နာရီ ၄၅ မိနစ္တြင္ စစ္ကုိင္းတုိင္းေဒသႀကီးအတြင္း တာဝန္ထမ္းေဆာင္ လ်က္ရွိသည့္ဥပေဒအရာရွိမ်ားကုိ ေတြ႕ဆုံ၍ လုပ္ငန္းဆုိင္ရာမ်ား လမ္းညႊန္မွာၾကားခဲ့သည္။
အဆုိပါေတြ႕ဆုံပြဲအခမ္းအနားသုိ႔ တုိင္းေဒသႀကီးဥပေဒခ်ဳပ္၊ တုိင္းေဒသႀကီး ဥပေဒအရာရွိ၊ ခ႐ုိင္ႏွင့္ ၿမိဳ႕နယ္မ်ားမွ ဥပေဒအရာရွိမ်ား တက္ေရာက္ခဲ့သည္။