images
UN
UN
ေခြး႐ူးေရာဂါဖယ္ရွားေရး ညႇိႏႈိင္းအစည္းအေဝးျပဳလုပ္
သူရကုိ Wednesday, 14 November 2018
စိုက္ပ်ဳိးေရး၊ ေမြးျမဴေရးႏွင့္ ဆည္ေျမာင္းဝန္ႀကီးဌာန၊ ေမြးျမဴ ေရးႏွင့္ကုသေရးဦးစီးဌာန၊ ကမၻာ့တိရစၧာန္က်န္းမာေရးအဖြဲ႕(OIE)ႏွင့္ သက္ဆိုင္ရာဌာနမ်ားပူးေပါင္းၿပီး ေခြး႐ူးေရာဂါဖယ္ရွားေရးညႇိႏႈိင္း အစည္းအေဝးကို ယမန္ေန႔က ေမြးျမဴေရးႏွင့္ကုသေရး ဦးစီးဌာန၌ ျပဳလုပ္ခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။
ေမြးျမဴေရးႏွင့္ ကုသေရးဦးစီးဌာနႏွင့္ ကမၻာ့တိရစၧာန္က်န္းမာ ေရးအဖြဲ႕ (OIE)တို႔ ပူးေပါင္းၿပီး ေခြး႐ူးေရာဂါေလ်ာ့က်ရန္အတြက္ ေဆာင္ရြက္ေနၿပီး (၂ဝ၁၆ -၂ဝ၁၈) ခုႏွစ္အတြင္း ေရွ႕ေျပးစီမံခ်က္ ေနရာမ်ားအျဖစ္ လယ္ေဝး၊ ေညာင္ဦး၊ ေမွာ္ဘီတို႔တြင္ ေခြးအေကာင္ ေရ ၁၆ဝဝဝဝအထိကာကြယ္ေဆးအခမဲ့ထိုးေပးခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။