images
UN
UN
တိုင္းရင္းသားမ်ားအက်ဳိးကို ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေနေသာ တပ္မေတာ္၏ ရပ္တည္ခ်က္အား ျပည္သူေသာင္းခ်ီေထာက္ခံ
သစ္ေတာ္ Saturday, 17 November 2018
လိြဳင္ေကာ္ၿမိဳ႕၌ တိုင္းရင္းသား ၁၃၅ မ်ဳိး၏အက်ဳိးကိုကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ၿပီး ဖက္ဒရယ္ဒီမိုကေရစီစနစ္ကိုအေျခခံေသာ ႏိုင္ငံေတာ္တည္ေဆာက္ ေရးအေပၚ တပ္မေတာ္၏ရပ္တည္ခ်က္မ်ားအား ျပည္သူအင္အား ၁၆ဝဝဝ ခန္႔ျဖင့္ ယေန႔နံနက္ ၉ နာရီက လိြဳင္ေကာ္ၿမိဳ႕IC ကြင္း၌ ျမန္မာ့တပ္မေတာ္ ကုိ ေထာက္ခံပြဲက်င္းပခဲ့သည္။
''ရည္ရြယ္ခ်က္ကေတာ့ျပည္ေထာင္စု ျမန္မာႏိုင္ငံမွာ ဒို႔တာဝန္အေရးသံုးပါးနဲ႔ ျပည္ေထာင္စုဖြားတိုင္းရင္းသား ၁၃၅မ်ဳိး အက်ဳိးကို ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေနတဲ့ တပ္မေတာ္ရဲ႕ ရပ္တည္ခ်က္ေတြ၊ တိုင္း ရင္းသားေတြ ျပည္ေထာင္စုကေနထာဝရခြဲ မထြက္ဘဲတန္းတူညီမွ်ေပါင္းစည္းညီၫြတ္ စြာနဲ႔ ဒီမိုကေရစီဖက္ဒရယ္စနစ္ကိုအေျခခံ ၿပီး ျပည္ေထာင္စုႏိုင္ငံေတာ္တည္ေဆာက္ ေရးမွာ တပ္မေတာ္ရဲ႕ရပ္တည္ခ်က္ေတြကို ႀကိဳဆိုေထာက္ခံရျခင္းျဖစ္ပါတယ္''ဟု ေဒၚႏွင္းႏွင္းရီကေျပာသည္။
ယင္းေထာက္ခံပြဲ၌ ေၾကြးေၾကာ္သံမ်ား အျဖစ္ျပည္ေထာင္စုႀကီးထာဝရမၿပိဳကြဲေရး ဒို႔အေရး၊ ျပည္ေထာင္စုဖြားတိုင္းရင္းသား မ်ားစည္းလံုးညီၫြတ္မႈမၿပိဳကြဲေရးဒို႔အေရး၊ အခ်ဳပ္အျခာအာဏာတည္တံ့ခိုင္ျမဲေရး ဒို႔အေရး၊ ဒို႔တာဝန္အေရးသံုးပါးအား ကာ ကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေနသည့္တပ္မေတာ္အား အစဥ္ဝန္းရံေရး ဒို႔အေရး၊ ျပည္ေထာင္စု ၿပိဳကြဲေအာင္ၾကံေဆာင္ေနသမွ် ဆန္႔က်င္ၾက ႏွင့္ တပ္မေတာ္ၿပိဳကြဲေအာင္ၾကံေဆာင္သူ မွန္သမွ်ဆန္႔က်င္ၾက ဟူသည့္စာတန္းမ်ား ကိုင္ေဆာင္ကာ ေၾကြးေၾကာ္ခဲ့ၾကသည္
အဆိုပါ တပ္မေတာ္ေထာက္ခံပြဲကုိ ျမန္မာ့တပ္မေတာ္အား ခ်စ္ျမတ္ႏိုးသူ တိုင္းရင္းသားညီေနာင္မ်ားက ဦးေဆာင္ က်င္းပခဲ့ၿပီးIC ကြင္းမွခ်ိကယ္အဝိုင္းအထိ၊ ခ်ိကယ္အဝိုင္းမွ စာတိုက္အဝိုင္းအထိ၊ စာတိုက္အဝိုင္းမွ နာရီစင္အထိ၊ နာရီစင္မွ မင္းစုမီးပြိဳင့္အထိ၊ မင္းစုမီးပိြဳင့္မွ ဗဟိုေစ်း မီးပိြဳင့္အထိ၊ ဗဟိုေစ်းမီးပြိဳင့္မွ ဥတၱရာ႐ံုမီး ပိြဳင့္အထိ၊ ဥတၱရာ႐ံုမီးပိြဳင့္မွေနာင္ယားကန္ ညေစ်းအထိ ၿငိမ္းခ်မ္းစြာစီတန္းလွည့္လည္ ခဲ့ၾကသည္။