images
UN
UN
ႏိုင္ငံျခားသားမ်ားႏွင္႕ အလွမ္းကြာေဝးရာသို့ ျမန္မာ႕စီးပြားေရးက႑ ေရာက္ရွိေနေၾကာင္းျပခဲ႕သည္႕ ယမကာတင္သြင္းမႈ ပိတ္ပင္ျခင္း
ျပည္႕ၿဖိဳးႏုိင္ Wednesday, 28 November 2018
(ယမန္ေန႔မွအဆက္)
ၿပီးခဲ့သည့္ႏွစ္အနည္းငယ္အတြင္း ျမန္မာႏိုင္ငံအတြင္း၌ ေျပးဆြဲေနေသာ ျပည္တြင္းေလေၾကာင္းလိုင္း ငါးခုခန္႔ ဆက္လက္ေျပးဆြဲႏိုင္ျခင္းမရွိဘဲ ရပ္ဆိုင္း ခဲ့ရသည္။ ၿပီးခဲ့သည့္လပိုင္းမ်ားအတြင္း ၌ ကမၻာ့ေရနံေစ်းႏႈန္းမ်ား ျမင့္တက္မႈႏွင့္ အတူ ျမန္မာႏိုင္ငံအတြင္း၌လည္း စက္ သံုးဆီေစ်းႏႈန္းမ်ား ျမင့္တက္ခဲ့ျခင္းေၾကာင့္ ျပည္တြင္းခရီးစဥ္မ်ား ေျပးဆြဲေနေသာ ေလေၾကာင္းလိုင္းအခ်ဳိ႕ ဆက္လက္ေျပး ဆြဲႏိုင္ျခင္းမရွိဘဲ ရပ္ဆိုင္းခဲ့ရသည့္ျဖစ္စဥ္ မ်ား ျဖစ္ပြားခဲ့သည္။
FMI Air ေလေၾကာင္းလိုင္း၏အဆင့္ ျမင့္အရာရွိတစ္ဦးအျဖစ္ တာဝန္ယူထား ေသာ မာ့ခ္တာနာက ျမန္မာႏိုင္ငံအတြင္း ရွိ ၿမိဳ႕ျပေလေၾကာင္းပ်ံသန္းမႈႏွင့္ဆိုင္ေသာ မူဝါဒခ်မွတ္သူမ်ားႏွင့္ ဥပေဒေရးဆြဲသူ မ်ားသည္ ႏိုင္ငံပိုင္ေလေၾကာင္းတစ္ခု ျဖစ္ေသာ ျမန္မာအမ်ဳိးသားေလေၾကာင္း လိုင္း၏ အက်ဳိးစီးပြားမ်ားကို အကာ အကြယ္ေပးရန္ ဦးတည္ႀကိဳးပမ္းသကဲ့သုိ႔ ျဖစ္ေနေၾကာင္း ေျပာၾကားခဲ့သည္။ ျမန္မာ အမ်ဳိးသားေလေၾကာင္းလိုင္းသည္ ၂ဝ၁၄ ခုႏွစ္အတြင္း၌ ဘိုအင္းေလယာဥ္အသစ္ ၁ဝစင္း ဝယ္ယူခဲ့ရာတြင္ အေမရိကန္ ေဒၚလာ သန္း ၉၆ဝခန္႔ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ ျပဳလုပ္ခဲ့သည္။ ျမန္မာအမ်ဳိးသားေလ ေၾကာင္းလိုင္းႏွင့္ပတ္သက္၍ ေတြ႕ဆံု ေမးျမန္းမႈမ်ား ျပဳလုပ္ရန္အတြက္ အဆိုပါ ေလေၾကာင္းလိုင္း၏ အမႈေဆာင္အရာရွိ ခ်ဳပ္အား ေတြ႕ဆံုခြင့္ရရွိရန္ ႀကိဳးပမ္းခဲ့ ေသာ္လည္း ေအာင္ျမင္ျခင္းမရွိခဲ့ေပ။ မာ့ခ္တာနာက ''အစိုးရဘက္ကလည္း ႏိုင္ငံပိုင္ေလေၾကာင္းလိုင္းျဖစ္တဲ့ ျမန္မာ အမ်ဳိးသားေလေၾကာင္းလိုင္းကို အားေပး ကူညီရာေရာက္တဲ့ အျပဳအမူေတြ လုပ္ဖို႔ အေလးေပးထားပံုရပါတယ္။ လုပ္ေဆာင္ ႏိုင္စြမ္းရွိတဲ့အရာေတြကို သူတို႔လက္ထဲမွာ ပဲ ကိုင္ထားခ်င္တဲ့သေဘာမ်ဳိးရွိပါတယ္'' ဟု ေျပာသည္။
ျမန္မာႏိုင္ငံအတြင္းရွိ စီးပြားေရး လုပ္ငန္းမ်ားအား အကာအကြယ္ေပးရန္ ရည္ရြယ္ေသာ မူဝါဒမ်ား ခ်မွတ္က်င့္သံုး ေနမႈမ်ားကို ေလ့လာၾကည့္မည္ဆိုပါက အစားအေသာက္ႏွင့္ အေဖ်ာ္ယမကာ ထုတ္လုပ္ေရာင္းခ်ေရးက႑သည္ အတင္း က်ပ္ဆံုးက႑ျဖစ္ေၾကာင္း ေတြ႕ရမည္ ျဖစ္သည္။
အထူးသျဖင့္ ျပည္ပမွ အေဖ်ာ္ ယမကာတင္သြင္းျခင္းမ်ားကို တင္းက်ပ္ စြာတားျမစ္ထားသည့္ နမူနာမ်ား ျမင္ေတြ႕ ရမည္ျဖစ္သည္။ ျပည္ပမွ အေဖ်ာ္ယမကာ မ်ား တင္သြင္းျခင္းကို ပိတ္ပင္သည့္ အမိန္႔ မထုတ္ျပန္မီ ျမန္မာႏိုင္ငံအတြင္းရွိ အေဖ်ာ္ယမကာထုတ္လုပ္ေရးလုပ္ငန္းစု တစ္ခုျဖစ္ေသာ Grand Royal လုပ္ငန္း စု၏ ဥကၠ႒အျဖစ္ တာဝန္ယူထားေသာ ဦးေအာင္မိုးေက်ာ္က ျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္ အတိုင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္ႏွင့္ ၾသဂုတ္လအတြင္း က ေတြ႕ဆံုခဲ့ရာတြင္ ျပည္ပအေဖ်ာ္ယမကာ လုပ္ငန္းမ်ားအေနျဖင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံအတြင္း ၌ ယွဥ္ၿပိဳင္ႏိုင္စြမ္း ေလ်ာ့က်လာမည္ကို စိုးရိမ္ပူပန္ေနသည္ဟု ေျပာၾကားခဲ့ေၾကာင္း စီးပြားေရးႏွင့္ ကူးသန္းေရာင္းဝယ္ေရး ဝန္ႀကီးဌာန၏ စားသံုးသူေရးရာဦးစီးဌာန ၏ ၫႊန္ၾကားေရးမွဴးတစ္ဦးျဖစ္ေသာ ဦးျမင့္ခ်ဳိက ေျပာသည္။ ထို႔အျပင္ ဦးျမင့္ ခ်ဳိက ဦးေအာင္မိုးေက်ာ္က ႏိုင္ငံေတာ္ အတိုင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္ႏွင့္ ေတြ႕ဆံုခဲ့စဥ္အတြင္း ေျပာၾကားခဲ့မႈမ်ားသည္ အေဖ်ာ္ယမကာ မ်ား တင္သြင္းမႈပိတ္ပင္ျခင္းအေပၚ အက်ဳိးသက္ေရာက္မႈမရွိခဲ့ေၾကာင္းလည္း ေျပာၾကားခဲ့သည္။ ''ရွင္းျပဖို႔ နည္းနည္း ခက္ပါတယ္။ အေဖ်ာ္ယမကာတင္သြင္းမႈ ပိတ္ပင္ခဲ့မႈဟာ ေဒသဆိုင္ရာအစိုးရတစ္ခု ရဲ႕ လုပ္ေဆာင္ခ်က္ျဖစ္ပါတယ္။ တစ္ႏိုင္ငံ လံုးအတိုင္းအတာအရဆိုရင္ ေဆြးေႏြး ညိႇႏိႈင္းမႈေတြ က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔လုပ္ဖို႔ လိုပါတယ္။ အခြန္ေကာက္ခံမႈေတြနဲ႔ဆက္စပ္ ေနသလို စားသံုးသူေတြအတြက္ အႏၲရာယ္ မရွိေအာင္လုပ္ေပးရမယ့္က႑ေတြနဲ႔ လည္း ဆက္စပ္ေနပါတယ္''ဟု ဦးျမင့္ ခ်ဳိက ေျပာသည္။ စီးပြားေရးႏွင့္ကူးသန္း ေရာင္းဝယ္ေရးဝန္ႀကီးဌာန၏ ဒုတိယ အၿမဲတမ္းအတြင္းဝန္ ဦးခင္ေမာင္လြင္က ျပည္တြင္းလုပ္ငန္းရွင္မ်ားကို အကာ အကြယ္ေပးရန္အတြက္ အေဖ်ာ္ယမကာ တင္သြင္းမႈ ပိတ္ပင္ခဲ့ျခင္းမဟုတ္ေၾကာင္း ေျပာၾကားခဲ့ေသာ္လည္း အျခားအဆင့္ျမင့္ အရာရွိတစ္ဦးျဖစ္ေသာ ဦးေအာင္စိုးက ျပည္တြင္းထုတ္လုပ္သူမ်ားအား အကာ အကြယ္ေပးေရးႏွင့္ အေဖ်ာ္ယမကာ ေသာက္သံုးမႈေလ်ာ့က်ေစေရးမ်ားအတြက္ ရည္ရြယ္ပိတ္ပင္ခဲ့ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း ေျပာ သည္။ ေအာက္တိုဘာ ၂၅ ရက္တြင္ Frontier မဂၢဇင္းႏွင့္ျပဳလုပ္ခဲ့ေသာ အင္ တာဗ်ဴးအတြင္း၌ ဦးေအာင္မိုးေက်ာ္က ''ျပည္တြင္းေစ်းကြက္မွာ ယွဥ္ၿပိဳင္ရမႈ ေတြ ပိုမိုမ်ားလာတာကို ကြၽန္ေတာ္တို႔ သေဘာက်ပါတယ္။ ဒါမွလည္း စားသံုး သူေတြအေနနဲ႔ ေရြးခ်ယ္စရာေတြ ပိုမိုမ်ား ျပားလာမွာပါ။ ဒါေပမဲ့ ျပည္ပလုပ္ငန္းစု ေတြအေနနဲ႔ ျမန္မာႏိုင္ငံရဲ႕ တည္ဆဲဥပေဒ ေတြနဲ႔ လုပ္ထံုးလုပ္နည္းေတြကို ေကာင္း ေကာင္း နားလည္ေအာင္ႀကိဳးစားၿပီး လုပ္ ေဆာင္ဖို႔လိုပါလိမ့္မယ္''ဟု ေျပာသည္။ Grand Royal လုပ္ငန္းစုတြင္ ရွယ္ယာ ၇၅ ရာခိုင္ႏႈန္းပိုင္ဆိုင္ထားသည့္ Thai Beverage ကမူ ေတြ႕ဆံုေမးျမန္းခြင့္ရရွိ ရန္ ကမ္းလွမ္းခဲ့မႈအား တံု႔ျပန္ခဲ့ျခင္းမရွိခဲ့ ေပ။ သို႔ေသာ္ ျပည္ပမွ အေဖ်ာ္ယမကာ မ်ား တင္သြင္းေရာင္းခ်မႈကို ပိတ္ပင္ခဲ့ၿပီး ေနာက္ပိုင္း ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ရွိ အေဖ်ာ္ယမကာ အေရာင္းဆိုင္မ်ားတြင္ ေရာင္းအားသိသိ သာသာက်ဆင္းသြားခဲ့သည့္အျပင္ ထိခိုက္ ဆံုး႐ႈံးမႈမ်ားလည္း ၾကံဳေတြ႕ေနေၾကာင္း အေဖ်ာ္ယမကာအေရာင္းဆိုင္လုပ္ငန္းရွင္ မ်ားက ေျပာသည္။
(Ref; Booze Ban Shows Myan- mar Economy Largely off Limits to Foreigners by Bloomberg)