images
UN
UN
ျမန္မာ့ကုန္သြယ္စီးပြားပြဲေတာ္(၂ဝ၁၈)တြင္ အဂတိလိုက္စားမႈတိုက္ဖ်က္ေရးေကာ္မရွင္မွ အသိ ပညာေပးျပခန္းျပသမည္
ဝႆန္ Wednesday, 28 November 2018
ျမန္မာ့ကုန္သြယ္စီးပြားပြဲေတာ္ ၂ဝ၁၈ တြင္ အဂတိလိုက္စားမႈ တိုက္ဖ်က္ေရးေကာ္မရွင္က အသိ ပညာေပးျပခန္းျပသမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။
ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ ကမၻာေအးဘုရား လမ္းအမွတ္(၃၇) အင္းလ်ားလိတ္ ဟိုတယ္ဝင္းရွိ Yangon Convention Centre ၌ ျမန္မာႏိုင္ငံစာရင္း ေကာင္စီက ဦးေဆာင္၍ ျမန္မာ ႏိုင္ငံလက္မွတ္ရျပည္သူ႔စာရင္းကိုင္ မ်ားအသင္းႏွင့္ ဝါဏိဇၨဘြဲ႕ရမ်ား အသင္း(ျမန္မာႏိုင္ငံ)တို႔ ပူးေပါင္း က်င္းပေသာ ျမန္မာ့ကုန္သြယ္စီးပြား ပြဲေတာ္ ၂ဝ၁၈ ျပပြဲကို ဒီဇင္ဘာ ၁ ရက္ႏွင့္ ၂ ရက္ (စေနေန႔ႏွင့္ တနဂၤေႏြေန႔)မ်ားတြင္ နံနက္၉နာရီ မွစ၍ က်င္းပမည္ျဖစ္သည္။
အဆိုပါ ပြဲေတာ္က်င္းပမည့္ ေန႔ရက္မ်ားတြင္ အဂတိလိုက္စားမႈ တိုက္ဖ်က္ေရးေကာ္မရွင္ကအမ်ား ျပည္သူ ေလ့လာၾကည့္႐ႈႏိုင္ရန္ အတြက္ အသိပညာေပးျပခန္းတစ္ ခန္းပါဝင္ျပသသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။