images
UN
UN
ဒီမိုကေရစီယဥ္ေက်းမႈမွာလည္း မ်က္ႏွာခ်င္းဆိုင္ေတြ႕ဆံုေဆြးေႏြးအေျဖရွာျခင္းဟာ အေကာင္းဆံုးနည္းလမ္းျဖစ္တယ္
သတင္းအဖြဲ့ Friday, 30 November 2018
ရန္ကုန္ ႏိုဝင္ဘာ ၃ဝ
ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ သံလြင္လမ္း ျပည္ေထာင္စုၾကံ့ခုိင္ေရးႏွင့္ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးပါတီဌာနခ်ဳပ္(ရန္ကုန္)တြင္ ႏုိဝင္ဘာ ၂၃ ရက္ မြန္းလြဲ ၁ နာရီက ႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ား စုေပါင္း သတင္းစာရွင္းလင္းပြဲတစ္ရပ္ကို က်င္းပခဲ့သည္။ အဆိုပါစုေပါင္းသတင္းစာရွင္းလင္းပြဲသုိ႔ သတင္းမီဒီယာ ၃ဝ ခန္႔တက္ေရာက္ခဲ့ၿပီး တက္ေရာက္လာသည့္သတင္း မီဒီယာမ်ား၏ေမးျမန္းမႈမ်ားကုိ သက္ဆိုင္ရာႏိုင္ငံေရးပါတီတို႔မွ တာဝန္ရွိသူမ်ား၏ျပန္လည္ေျဖၾကားမႈမ်ားကို ေဖာ္ျပအပ္ပါသည္။

7Days
* ကြၽန္ေတာ္တစ္ခုသိခ်င္တာက ဒီ ၂၇ ပါတီအစည္းအေဝးရဲ႕ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ ရလဒ္က ဘာလဲခင္ဗ်။ ဒီ ၂၇ ပါတီ လံုးက ယူအီးစီအေပၚ ဘယ္လို႐ႈျမင္ သံုးသပ္ၾကလဲဆိုတာ တိုတိုေလးနဲ႔ လို ရင္းေလးေရာက္ေအာင္ရွင္းျပေပးပါ။
ဦးပိုက္ေထြး(ဗဟိုအတြင္းေရးမွဴး)
ျပည္ေထာင္စုၾကံ့ခိုင္ေရးႏွင့္ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးပါတီ
* ကြၽန္ေတာ္တို႔ ဒီကေန႔အစည္းအေဝး လုပ္တာကေတာ့ ႏိုင္ငံေရးပါတီေတြ
ပံုမွန္ေတြ႕ဆံုေဆြးေႏြးေနၾကအစည္းအေဝး တစ္ခုပါပဲ။ ဒီမွာခုနဆရာေမးသလိုလက္ ရွိေတြ႕ၾကံဳေနရတာကေတာ့ ယူအီးစီရဲ႕ ပါတီေတြအေပၚသေဘာထားေၾကညာခ်က္ ထုတ္ျပန္လက္မွတ္ေရးထိုးတဲ့ ၂၇ ပါတီ အေပၚမွာအေၾကာင္းၾကားလာတဲ့ စာ ကိစၥ။အဲဒီေတာ့သူကလည္းရက္ကန္႔သတ္ ထားတယ္။ႏိုဝင္ဘာ ၁၉ရက္ေန႔အေရာက္ တင္ျပပါလို႔ ကန္႔သတ္ထားတဲ့အတြက္ ကြၽန္ေတာ္တို႔က အဲဒီစာကိုလည္း အနီးစပ္ဆံုးမွာ ေဆြးေႏြးတယ္။ အဲဒီေတာ့ ေဆြးေႏြးတဲ့အခါၾကေတာ့ ဒါကေတာ့ ကြၽန္ေတာ္တို႔ စတင္ၿပီးေတာ့မွ ပါတီေတြ ၂၇ ပါတီ မဟုတ္ပါဘူး။ ပါတီ ၃ဝ ေက်ာ္ ၄ဝ နီးပါးဒီလိုေတြ႕ဆံုပါတယ္။
ေတြ႕ဆံုတဲ့အခါက်ေတာ့ မိမိတို႔သေဘာ တူတယ္။ မိမိတို႔ဆႏၵရွိတယ္ဆိုရင္ ကြၽန္ ေတာ္တို႔က ထုတ္ျပန္ေၾကညာခ်က္မွာ လက္မွတ္ထိုးလို႔ရတယ္။ မတူဘူးဆိုရင္ လက္မွတ္ မထိုးလည္းရတယ္။ အဲဒီအေန အထားမွာ ႏိုင္ငံေတာ္ရဲ႕ ျဖစ္ပ်က္ေနတဲ့ စီးပြားေရးနဲ႔ ပတ္သက္တဲ့ သေဘာထား ေၾကညာခ်က္ ထုတ္မယ္ဆိုတဲ့အခါ ၂၇ ပါတီက စိတ္တူကိုယ္တူနဲ႔လက္မွတ္ထိုး တာပါ။ ဆိုေတာ့ ဒီအေပၚမွာ ထုတ္ျပန္ ခ်က္လည္းထုတ္တယ္။ ထုတ္ၿပီးေတာ့ ယူအီးစီရဲ႕ ၫႊန္ၾကားခ်က္အတိုင္း အဲဒီ ထုတ္ျပန္ေၾကညာခ်က္ကို ယူအီးစီကိုပို႔ပါ တယ္။ ပို႔တဲ့အခါမွာ ဒီကာလအေတာ အတြင္းမွာ ပါတီႏွစ္ခုက ပါတီတြင္းမေျပ လည္မႈေလးေတြျဖစ္ေတာ့ အဲဒီကိစၥနဲ႔ပတ္ သက္ၿပီးေတာ့ သူကယူအီးစီကိုတိုင္ၾကား စာပို႔ပါတယ္။ ဒီကိစၥအေပၚမွာ ယူအီးစီ က ဒီႏွစ္ပါတီျပႆနာ ျဖစ္တဲ့အေပၚမွာ ကြၽန္ေတာ္တို႔ဒီ ၂၇ ပါတီကိုစာထုတ္ၿပီး ေတာ့မွ ဒီသေဘာထားေၾကညာခ်က္ဟာ လက္မွတ္ထိုးတဲ့သူေတြကိုေျပာတဲ့သေဘာ က ပါတီဗဟိုအလုပ္အမႈေဆာင္ ေကာ္ မတီရဲ႕သေဘာတူဆံုးျဖတ္ခ်က္ရွိလားမရွိ ဘူးလားေမးတာ။ေမးေတာ့လည္းဒီအေပၚ မွာ ကြၽန္ေတာ္တို႔က ဇာတ္ရည္လည္ ေအာင္ျပန္ေျပာရရင္ အဲဒီလိုေမးလာတဲ့ အခါမွာ ကြၽန္ေတာ္တို႔ေရြးေကာက္ပြဲေကာ္ မရွင္ကို ပါတီေတြက သိၿပီးေတာ့မွ ဒီေမး လာတဲ့ကိစၥကိုေဆြးေႏြးေတာ့ ကြၽန္ေတာ္ တို႔အေျဖတစ္ခုသြားရတယ္။ ဒါကဘာလဲ ဆိုေတာ့ ႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ားနဲ႔ေရြးေကာက္ ပြဲေကာ္မရွင္နဲ႔ဟာ တစ္ဦးနဲ႔တစ္ဦး တစ္ဖက္နဲ႔ တစ္ဖက္ယံုၾကည္မႈအားနည္း ေနတယ္လို႔။ အဲဒီေတာ့ ယံုၾကည္မႈအား နည္းတာသည္ ဘာျဖစ္လို႔လဲ။ ထိေတြ႕ ဆက္ဆံမႈမရွိလို႔။ အဲဒီေတာ့သူတို႔က လည္းဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒအေၾကာင္း အရာေပၚမူတည္၍ေသာ္လည္းေကာင္း၊ ႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ား မွတ္ပံုတင္ျခင္းဥပေဒ နဲ႔ပတ္သက္၍ေသာ္လည္းေကာင္း၊ ေရြး ေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္နဲ႔ပတ္သက္တဲ့ဥပေဒ မွာေသာ္လည္းေကာင္း သူတို႔ယူအီးစီရဲ႕ နားလည္မႈအဓိပၸာယ္ဖြင့္ ဆိုခ်က္က တစ္မ်ဳိးျဖစ္ေနတယ္။ကြၽန္ေတာ္တို႔ ႏိုင္ငံ ေရးပါတီေတြရဲ႕နားလည္မႈ ကြၽန္ေတာ္တို႔ အဓိပၸာယ္ဖြင့္ဆိုခ်က္က တစ္မ်ိဳးျဖစ္ေန တယ္။ ဒါ့ေၾကာင့္မို႔လို႔ ကြၽန္ေတာ္တို႔က အဲ့လိုဆိုရင္ႏိုင္ငံေရးပါတီေတြနဲ႔လက္မွတ္ ထိုးတဲ့ ၂၇ပါတီတင္မဟုတ္ဘူး။က်န္တဲ့ ႏိုင္ငံေရးပါတီေတြနဲ႔ယူအီးစီနဲ႔ေတြ႕ဆံုခြင့္ ျပဳပါ။ အဲဒီအခါမွာ ႏွစ္ဦးႏွစ္ဖက္ ယံု ၾကည္မႈတည္ေဆာက္ႏိုင္မယ္။ သံသယ ေတြကိုေျဖေဖ်ာက္ႏိုင္မယ္။
ကြၽန္ေတာ္တို႔ ဒီမိုကေရစီယဥ္ေက်းမႈ မွာလည္း မ်က္ႏွာခ်င္းဆိုင္ေတြ႕ဆံုေဆြးေႏြး အေျဖရွာျခင္းဟာ အေကာင္းဆံုးနည္း လမ္းျဖစ္တယ္။ ဒီလိုစာေတြနဲ႔ကိုယ္လိုတာ ေတြးၿပီး ကိုယ္ယူဆတာကို ေျပာေနလို႔ ရွိရင္ေတာ့ၿပီးမွာ မဟုတ္ဘူး။ ဒါေၾကာင့္ ႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ားနဲ႔ေတြ႕ဆံုခြင့္ေတာင္း ပါတယ္။ သို႔ေသာ္ ယူအီးစီက ဘာမွ အေၾကာင္း ျပန္မလာဘဲနဲ႔ ခုနဒုတိယ အႀကိမ္မွာေတာ့ျဖင့္ ကြၽန္ေတာ္တို႔ဆီကို ထပ္ၿပီးေတာ့မွ ကြၽန္ေတာ္တို႔ ေတာင္းဆို တာကိုဘာမွမေျပာဘဲနဲ႔ သူတို႔ေတာင္းဆို ခ်င္တာကိုပဲမူလဟာအတိုင္းပဲ ပါတီဗဟို အလုပ္အမႈေဆာင္ေကာ္မတီရဲ႕ ဆံုးျဖတ္ ခ်က္ရွိမရွိ၊ ၿပီးရင္ဆံုးျဖတ္ခ်က္မွတ္တမ္း နဲ႔အတူမရွိရင္လည္းမရွိေၾကာင္း ျပန္ၾကား ရန္ဆိုတဲ့စာလာပါတယ္။ ကြၽန္ေတာ္တို႔ ပူးတြဲၿပီးေတာ့မွ အစိုးရလုပ္သမွ် ေကာ္ မရွင္လုပ္သမွ် ဒါေတြကို ႏိုင္ငံေရးပါတီ ေတြက ပူးတြဲၿပီးဆန္႔က်င္မယ္။ ဒါမွ မဟုတ္တုံ႕ျပန္မယ္လို႔ ကြၽန္ေတာ္တို႔ ဒီလို ရည္ရြယ္ခ်က္မရွိဘူး။ ႏိုင္ငံေတာ္နဲ႔ ႏိုင္ငံ သားအတြက္၊ ျပည္သူလူထု အက်ဳိး အတြက္ ကြၽန္ေတာ္တို႔ပါတီေတြရဲ႕အက်ဳိး အတြက္ဆိုရင္ တူတဲ့သူေတြစုေဝးၿပီးေတာ့ မွ သေဘာတူလက္မွတ္ေရးထိုးတာ။ မတူတဲ့သူေတြ မထိုးဘူး။ ဒါေၾကာင့္ ကြၽန္ေတာ္တို႔က ဒီတစ္ခါကေတာ့ျဖင့္ မိမိ တို႔သေဘာဆႏၵနဲ႔သာ ျပန္ခ်င္ျပန္မျပန္ ခ်င္ေန၊ ဒါကေတာ့ မိမိတို႔ယူဆခ်က္ပဲဆို ၿပီးေတာ့မွ ဒုတိယအႀကိမ္ ယူအီးစီရဲ႕ စာ ေပၚမွာကြၽန္ေတာ္တို႔အားလံုးကဒီအတိုင္းပဲ ခံယူၿပီးေတာ့မွမိမိသေဘာဆႏၵအေလ်ာက္ ျပန္ျခင္းျဖစ္ပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္မို႔ဒီကေန႕ လုပ္တဲ့အစည္းအေဝးသည္ အနီးစပ္ဆံုး ယူအီးစီနဲ႔ပတ္သက္တဲ့စာေပၚမွာေဆြးေႏြး သလို အျခားႏိုင္ငံတြင္းမွာျဖစ္ပ်က္ေနတဲ့ အေနအထားေပၚမွာလည္းပဲကြၽန္ေတာ္တို႔ သေဘာတူရာတူရာေလးေတြ ကိုယ့္စိတ္ ထဲမွာရွိတာေလးေတြေတာ့ ေဆြးေႏြးတာ ေပါ့။ ဒါေပမဲ့ ဒါကေဆြးေႏြးခ်က္ပဲ။ ကြၽန္ေတာ္တို႔ပူးတြဲသေဘာထား ေၾကညာ ခ်က္တျခားဟာေတြမလုပ္ပါဘူး။ ကြၽန္ ေတာ္က ဒါကိုဇာတ္ရည္လည္ေအာင္ရွင္း ျပျခင္းျဖစ္ပါတယ္။