images
UN
UN
ရန္ကုန္တကၠသုိလ္မွဖြင့္လွစ္မည့္ မဟာဘြဲ႕သင္တန္းအတြက္ ဝင္ခြင့္စာေမးပြဲကုိ ဒီဇင္ဘာ ၃ ရက္ေျဖဆုိရမည္
ေနဂ်ဴလိုင္ဝင္း Saturday, 01 December 2018
ရန္ကုန္တကၠသိုလ္တြင္ဖြင့္လွစ္ မည့္ ''မဟာဘြဲ႕သင္တန္းမ်ား အတြက္'' ဝင္ခြင့္စာေမးပြဲကို ယခု လ ၃ရက္တြင္ ေျဖဆိုမည္ျဖစ္ ေၾကာင္း အဆင့္ျမင့္အေျခခံပညာ ဦးစီးဌာနမွ သိရသည္။ ဘာသာ ရပ္သင္တန္းအသီးသီး၏ လူဦးေရ ကန္႔သတ္ခ်က္အရ ေလွ်ာက္ထား သူမ်ားကို ''ဝင္ခြင့္စာေမးပြဲေျဖဆို ျခင္း''ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။
မဟာဘြဲ႕သင္တန္းေလွ်ာက္ လႊာမ်ားကို ႏိုဝင္ဘာ ၁၆ရက္မွ ႏိုဝင္ဘာ ၃ဝရက္အတြင္း ရန္ကုန္ တကၠသိုလ္၏ေက်ာင္းသားေရးရာ ႏွင့္ ေက်ာင္းေဆာင္ဌာနမ်ားသို႔ သင္တန္းဝင္ခြင့္ေလွ်ာက္ထားခြင့္ ျပဳခဲ့ျခင္းျဖစ္ၿပီး ေလွ်ာက္ထားသူ မ်ားအေနျဖင့္ ေလွ်ာက္လႊာတင္ သည့္အခ်ိန္ႏွင့္ တကၠသိုလ္ေနာက္ ဆံုးတက္ေရာက္ခ်ိန္သည္ အမ်ား ဆံုးသံုးႏွစ္ကြာဟေနရမည္ျဖစ္ၿပီး မဟာဘြဲ႕ဆက္တက္ခြင့္ျပဳေၾကာင္း၊ ဘြဲ႕ရရွိသည့္တကၠသိုလ္၏ေထာက္ခံ ခ်က္ကိုတင္ျပရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။