images
UN
UN
စက္မႈလက္မႈသိပၸံသင္တန္းေက်ာင္း(GTI)တြင္ ၂ဝ၁၈-၂ဝ၁၉ ပညာသင္ႏွစ္အတြက္ သင္တန္းသားသင္တန္းသူ ၂၉၇ ဦးလက္ခံမည္
သူရကို Sunday, 02 December 2018
ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး အင္း စိန္ၿမိဳ႕နယ္၌ရိွေသာ အစိုးရစက္မႈ လက္မႈ သိပၸံသင္တန္းေက်ာင္း (GTI) တြင္ ၂ဝ၁၈-၂ဝ၁၉ ပညာ သင္ႏွစ္အတြက္ သင္တန္းသား သင္တန္းသူဦးေရ ၂၉၇ ဦးကို လက္ခံသင္ၾကားေပးသြားမည္ျဖစ္ ေၾကာင္း အစိုးရစက္မႈလက္မႈ သိပၸံ သင္တန္းေက်ာင္း(GTI) ေက်ာင္း အုပ္ႀကီးထံမွ သိရသည္။
အစိုးရစက္မႈလက္မႈ သိပၸံသင္ တန္းေက်ာင္း(GTI)ကို ၁၈၉၅ခုႏွစ္ က စတင္တည္ေထာင္ခဲ့ျခင္း ျဖစ္ ၿပီး ၁၉၉၆-၁၉၉၇ ပညာသင္ႏွစ္ တြင္ အေၾကာင္းအမ်ဳိးမ်ဳိးေၾကာင့္ ေက်ာင္းပိတ္ခဲ့ရၿပီး ၂ဝ၁၇-၂ဝ၁၈ ပညာသင္ႏွစ္မွ ျပန္လည္စတင္ဖြင့္ လွစ္ခဲ့ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။
ယခု ၂ဝ၁၈-၂ဝ၁၉ ပညာ သင္ႏွစ္တြင္ ေက်ာင္းသားေက်ာင္း သူ ၂၉၇ ဦးကို လက္ခံသင္ၾကား ေပးသြားမည္ျဖစ္ၿပီး အသက္အရြယ္ ကန္႔သတ္မထားေၾကာင္း သိရ သည္။
အဆိုပါ ေက်ာင္းတြင္ သင္ ၾကားေသာ ဘာသာရပ္မ်ားအေန ျဖင့္ၿမိဳ႕ျပအင္ဂ်င္နီယာဘာသာရပ္ (Civil )၊ အီလက္ထရြန္နစ္အင္ ဂ်င္နီယာဘာသာရပ္ (EC) ၊ လွ်ပ္ စစ္စြမ္းအားအင္ဂ်င္နီယာဘာသာ ရပ္(EP) ၊ စက္မႈအင္ဂ်င္နီယာဘာ သာရပ္(Mech)၊ စက္မႈလုပ္ငန္း အင္ဂ်င္နီယာဘာသာရပ္(IE)၊ သုတနည္းပညာဘာသာရပ္(IT) တို႔ကို သင္ၾကားေပးသြားမည္ျဖစ္ ေၾကာင္း သိရသည္။
သင္တန္းကာလအေနျဖင့္ သံုး ႏွစ္ၾကာျမင့္မည္ျဖစ္ၿပီး အဆိုပါ ေက်ာင္းတြင္ အထူးေအာင္ျမင္ ေသာေက်ာင္းသားေက်ာင္းသူမ်ား အေနျဖင့္ နည္းပညာတကၠသိုလ္ မ်ားတြင္ ဆက္လက္ပညာသင္ ၾကားႏိုင္ၿပီး သာမန္ေအာင္ျမင္သူမ်ား အေနျဖင့္ အေဝးသင္တကၠသိုလ္ မ်ားတြင္ ဒုတိယႏွစ္မွ စတင္ၿပီး ပညာသင္ၾကားႏိုင္ေၾကာင္း သိရ သည္။
အစိုးရစက္မႈလက္မႈ သိပၸံသင္ တန္းေက်ာင္း(GTI)တြင္ ၂ဝ၁၇-၂ဝ၁၈ ပညာသင္ႏွစ္က ေက်ာင္း သားေက်ာင္းသူ ၂၂၁ ဦးကို လက္ခံပညာသင္ၾကားေပးခဲ့ၿပီး ဘာသာရပ္ငါးခုကိုသာ သင္ၾကား ေပးခဲ့ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။
လက္ရွိ ၂ဝ၁၈-၂ဝ၁၉ ပညာ သင္ႏွစ္ကို ဒီဇင္ဘာ ၃ ရက္မွ စတင္ဖြင့္လွစ္သင္ၾကားေပးသြား မည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။