images
UN
UN
၁၈ႏွစ္ျပည့္ၿပီးမွထိမ္းျမားလက္ထပ္ရန္ တည္ဆဲဥပေဒအား ဓေလ႕ထံုးတမ္းဥပေဒမ်ားႏွင္႕မညီညြတ္၍ ပယ္ဖ်က္ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ကအတည္ျပဳမႈအေပၚ ရာႏႈန္းျပည္႕ကန့္ကြက္
ေနထက္ေဝ Sunday, 02 December 2018
ျပီးခဲ့သည့္ႏိုဝင္ဘာ၂၈ရက္ကျပည္သူ႕လႊတ္ေတာ္တြင္ကေလးသူငယ္အခြင့္အေရးဆိုင္ရာဥပေဒ ၾကမ္းပါ ၁၈ ႏွစ္ျပည့္ျပီးမွ ထိမ္းျမားလက္ထပ္ရန္ ပဋိညာဥ္ျပဳႏိုင္မည့္ျပ႒ာန္းခ်က္သည္ တည္ဆဲဥပေဒ၊ ဓေလ့ထံုးတမ္းဥပေဒမ်ားႏွင့္ မညီညြတ္၍ ပယ္ဖ်က္ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း အတည္ျပဳမႈနဲ႕ပတ္သက္၍ အမ်ဳိး သားလႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ေဟာင္းျဖစ္သူ ေဒၚခင္ဝိုင္းၾကည္က ရာႏႈန္းျပည့္ကန္႕ကြက္ေၾကာင္း ေျပာ ၾကားလိုက္သည္။
''ယခု သူတို႕က၁၈ႏွစ္ေအာက္ကို အိမ္ေထာင္ျပဳခြင္႔ဆိုတဲဲ့အခါမွာ ဖြဲ႕စည္းပံု အေျခခံဥပေဒက ဘာေတြျပ႒ာန္းထားသ လဲဆိုေတာ့ အလႊာအသီးသီးအတြက္ကို ျပ႒ာန္းထားတယ္။ ေနာက္တစ္ခါ လူငယ္ အတြက္ သီးသန္႔ျပ႒ာန္းထားတဲ့ ျပ႒ာန္း ခ်က္ေတြပါတယ္။ ပုဒ္မေတြပါတယ္။ အဲဒီမွာ လူငယ္ေတြကို ဗလငါးတန္ ဖြံ႔ၿဖိဳး တိုးတက္ဖို႔၊ အက်င့္စာရိတၱေကာင္းမြန္ဖို႔တို႔ ဘက္စံုအေတြးအေခၚ မွန္ကန္ဖို႔တို႔၊ ဇာတိ ေသြး၊ ဇာတိမာန္ထက္ျမက္ဖို႔တို႔၊ ေနာက္ တစ္ခါ အမ်ဳိးသားေရးစိတ္ဓာတ္ရွိဖို႔တို႔ ဆိုတဲ့စိတ္ပိုင္းဆိုင္ရာ၊ ႐ုပ္ပိုင္းဆိုင္ရာ အေတြးအေခၚအေျမာ္အျမင္ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ ဖို႔ ျပ႒ာန္းထားတာ။ ဒီ ၁၈ ႏွစ္ေအာက္ ထြက္လာတဲ့ဟာသည္ ႏိုင္ငံေတာ္ကို အေထာက္အကူျပဳလားမျပဳဘူးလား။ အဲဒါ ကိုထင္ရွားေအာင္ျပႏိုင္ရမယ္''ဟု ေဒၚခင္ ဝိုင္းၾကည္က ေျပာသည္။
ဆက္လက္၍ ''တို႕ႏိုင္ငံက ၁၉၈၇ ကတည္းက အဆင္းရဲဆံုး ႏိုင္ငံေတြထဲမွာ ပါတယ္ဆိုၿပီးေၾကညာခံထားရတာ။ ဆင္းရဲတြင္းနက္ေနတဲ့ျမန္မာႏိုင္ငံကို စီး ပြားေရးဦးေမာ့လာေအာင္၊ ျပည္သူလူထု ေတြရဲ႕ စားဝတ္ေနေရးေခ်ာင္လည္သြား ေအာင္ ဘယ္လိုလုပ္ေပးရမလဲဆိုတာ ဦးစားေပးနံပါတ္အဆင္႔(၁)။အဲဒီလိုျဖစ္ဖို႔ အတြက္ ၿငိမ္းခ်မ္ေရးအေရးၾကီးတယ္။ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးနဲ႕အတူ စီးပြားေရးဖြံ႕ၿဖိဳးတိုး တက္မႈကို ၿပိဳင္တူလုပ္ေပးရမွာျဖစ္တယ္။၁၈ႏွစ္ကို အိမ္ေထာင္ခ်ေပးဖို႔ဥပေဒသည္ အဲဒါေတြကိုေက်ာ္ၿပီးတက္လာစရာမရွိဘူး။ ပထမအၾကိမ္လုပ္ခဲ႕တဲ့ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္ စားလွယ္တစ္ေယာက္အေနနဲ႕ ျပည္သူ လူထုရဲ႕အေျခအေန၊ႏိုင္ငံေတာ္အေျခအေန ကို တကယ္အက်ိဳးရွိေစခ်င္တဲ့ အမတ္ ေဟာင္းတစ္ေယာက္အေနနဲ႕ အဲဒီဥပေဒကို ျပည္သူ႕လႊတ္ေတာ္က အတည္ျပဳလိုက္တာ ကို ရာႏႈန္းျပည့္ကန္႔ကြက္ပါတယ္။ ခံစားရ တယ္။ လိုအပ္တာကိုမလုပ္ဘဲ မလိုအပ္ တာကိုလုပ္တယ္လို႔ ခံစားရတယ္''ဟု ၄င္းကေျပာသည္။
ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္၏ ေဆာင္ရြက္မႈ ေတြႏွင့္ပတ္သက္ျပီး ျမန္မာ့ဓေလ႕ထံုးတမ္း ဥပေဒမ်ားႏွင့္ျမန္မာ့ ႐ိုးရာယဥ္ေက်းမႈ အစဥ္အလာေကာင္းမ်ားကို ရည္ရြယ္ ခ်က္ရွိရွိဖ်က္လိုဖ်က္ဆီးလုပ္ေနသည့္သေဘာ ေပၚလြင္ေနေၾကာင္း ဗုဒၶဓမၼပရဟိတေဖာင္ ေဒးရွင္း(ဗဟို)ကယေန႔ရက္စြဲျဖင့္ထုတ္ျပန္ ထားသည္။