images
UN
UN
႐ိုေသေလးစားမႈခံလိုပါသလား
ေမာင္ေသာင္းဝင္း(တမန္ေဟာင္း) Monday, 03 December 2018
ျမန္မာ့လူ႔အဖြဲ႕အစည္းတြင္ ႀကီးသူ ကို႐ိုေသ၊ ရြယ္တူကိုေလးစား၊ငယ္သူကို သနားညႇာတာေသာအေလ့အထေကာင္း ကို ေရွးယခင္ကတည္းကပင္ ထိန္းသိမ္း ထားရွိသည္။ ''ဂါရေဝါစ နိဝါေတာစ'' ဆိုသလို ဂါရဝတရား၊ နိဝါတတရား လည္းရွိၿပီးျဖစ္သည္။ ေန႔စဥ္စားဝတ္ေန ေရးအတြက္ ႐ုန္းကန္လႈပ္ရွားရာတြင္ လည္း တစ္ဦးႏွင့္တစ္ဦးအျပန္အလွန္ ႐ိုေသေလးစားမႈရွိၾကသည္။ အထူးသျဖင့္ ဘာသာတရားအဆံုးအမေအာက္တြင္ ႀကီးျပင္းခဲ့သူမ်ား၊ မိေကာင္းဖခင္တို႔၏ သား၊သမီးမ်ားသည္ ႐ိုေသထိုက္သူကို ႐ိုေသ ေလးစားၾကပါသည္။ လူတစ္ဦး သည္ ႐ိုေသေလးစားမႈခံခ်င္လွ်င္ အ႐ို ေသခံႏိုင္ေလာက္ေသာ အက်င့္သီလႏွင့္ အရည္အခ်င္းတစ္ခုခုေတာ့ ရွိဖို႔လိုပါ သည္။ အရည္အခ်င္းမျပည့္စံုသည့္ အျပင္ နာယကဂုဏ္မ်ားပါ ပ်က္ကြက္ ေနသူ တစ္ဦးကို မည္သူကမွ် ႐ိုေသ ေလးစားလိမ့္မည္မဟုတ္ေခ်။ ႐ိုေသေလး စားမႈကို အာဏာပါဝါတို႔ျဖင့္အတင္း အက်ပ္ တည္ေဆာက္၍ရႏိုင္မည္မဟုတ္ ေခ်။
မိဘႏွင့္သား၊သမီး
တခ်ိဳ႕ေသာမိသားစုမ်ားတြင္ မိဘႏွင့္ သားသမီးမ်ားၾကားတြင္ နားလည္မႈ လြဲမွားေသာဆက္ဆံေရးပံုစံမ်ဳိးကို ေတြ႕ ရတတ္သည္။မိဘမ်ားသည္ သား၊သမီး မ်ားအေပၚ က်ဳိးေၾကာင္းဆီေလ်ာ္စြာေျပာ ဆိုဆံုးမျခင္းမရွိဘဲ ငါတေကာေကာ တတ္သည္။ ငါေျပာသလိုလုပ္၊ ငါလုပ္ သလိုမလုပ္ႏွင့္ဆိုေသာ စည္းကမ္းမ်ား ထုတ္တတ္ၾကသည္။ အေၾကာက္တရား ျဖင့္ အုပ္ခ်ဳပ္ၾကသည္။ အက်ဳိးဆက္ အေနျဖင့္ သား၊ သမီးမ်ားသည္ လြဲမွား ေသာ နည္းလမ္းျဖင့္ ထြက္ေပါက္ရွာ သြားတတ္သည္။ အေပါင္းအသင္းမွား တတ္သည္။ သား၊သမီးမ်ားသည္ မိဘ မ်ားအေပၚ ရင္ဖြင့္လိုစိတ္၊ အားကိုးလို စိတ္၊ယံုၾကည္လိုစိတ္ေလ်ာ့နည္းလာ တတ္သည္။ နစ္နာသူမ်ားသည္သား၊ သမီးမ်ားသာျဖစ္သည္။ မိဘမ်ားသည္ စံျပျဖစ္ေနမည္ဆိုလွ်င္ သားသမီးမ်ား သည္လည္းစံျပလူငယ္မ်ားျဖစ္လာမည္ ျဖစ္သည္။ မိဘမ်ားသည္ ''မေကာင္း ျမစ္ထာ၊ ေကာင္းရာညႊန္လတ္၊ အတတ္ သင္ေစ၊ ေပးေဝႏွီးရင္း၊ ထိမ္းျမားျခင္း လွ်င္၊ ဝတ္ငါးအင္၊ ဖခင္မယ္တို႔တာ'' ဆိုသည့္ မိဘက်င့္ဝတ္ အတိုင္းသာ က်င့္ၾကံသြားမည္ဆိုလွ်င္ သားသမီး မ်ားထံမွယံုၾကည္ေလးစားအားကိုးေသာ ဆက္ဆံမႈမ်ဳိးကို ရရွိေနမည္ျဖစ္သည္။
ဆရာႏွင့္တပည့္
''ဆရာ မျပနည္းမက်၊ ဆရာမျပ လွ်င္ ငါးပိဖုတ္ေတာင္ နည္းမက်'' ဆိုေသာစကားရပ္မ်ားသည္ လူ႔ေလာက တြင္ ဆရာတစ္ဦး၏အေရးပါေသာ အခန္းက႑ကို ေဖာ္ၫႊန္းလ်က္ ရွိသည္။ သင္ဆရာ၊ ျမင္ဆရာ၊ ၾကားဆရာ အားလံုးသည္ အနႏၲဂိုဏ္းဝင္မ်ားပင္ ျဖစ္ ၾကသည္။ သို႔ေသာ္မ်က္ေမွာက္ကာလ တြင္ အေျခခံပညာေက်ာင္းမ်ားအဆင့္၌ ပင္လွ်င္ ဆရာတပည့္ဆက္ဆံေရးသည္ ေအးခဲလာသည္။ တပည့္မ်ားသည္ ဆရာ မ်ားအေပၚ ႐ိုေသကိုင္း႐ိႈင္းမႈအားနည္း လာသလို ဆရာမ်ားကလည္းတပည့္မ်ား အေပၚ အမုန္းခံ၍ ပဲ့ျပင္ဆံုးမျခင္း၊ ေစတနာထား၍ သင္ၾကားျပသေပးျခင္း ႏွင့္သံေယာဇဥ္တရားထားရွိျခင္းမ်ဳိး နည္းပါးလာသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ တပည့္ မ်ား၏႐ိုေသေလးစားမႈ အစဥ္ရရွိေနေစ ရန္အတြက္ ဆရာမ်ားသည္ ''အတတ္ လည္း သင္၊ ပဲ့ျပင္ဆံုးမ၊ သိပၸမခ်န္ ၊ ေဘးရန္ဆီးကာ ၊ သင့္ရာအပ္ပို႔ ဆရာတို႔ က်င့္ဖို႔ဝတ္ငါးျဖာ'' ဆိုသည့္အတိုင္း ဆရာ့ဂုဏ္ႏွင့္ညီေအာင္ျပဳမူ က်င့္ၾကံေန ထိုင္သင့္ပါသည္။
လူႀကီးႏွင့္လူငယ္
တခ်ိဳ႕ေသာလူႀကီးမ်ားက
လူငယ္ မ်ားသည္အေျပာအဆို အျပဳအမူ႐ိုင္းစိုင္း လာၿပီး လူႀကီးမ်ားအေပၚ ႐ိုေသေလးစား မႈမရွိၾကေတာ့ဘူးဟု မၾကာခဏ ညည္း ညဴေျပာဆိုလ်က္ရွိၾကသည္။ လူငယ္ တိုင္းလိုလို ႐ိုင္းစိုင္းၾကလိမ့္မည္မဟုတ္ ေခ်။ လူႀကီးမ်ားသည္ လူငယ္ဘဝမွ ျဖတ္သန္းလာျခင္းျဖစ္သည္။ လူငယ္မ်ား ကို႐ိုင္းစိုင္းသည္ဟုေျပာဆိုေသာ လူႀကီး မ်ား ကိုယ္တိုင္သည္ပင္လွ်င္ ငယ္စဥ္က ယဥ္ေက်းသိမ္ေမြ႕မႈရွိခဲ့သလားဟုမိမိ ကိုယ္ကို ျပန္လည္ဆင္ျခင္သံုးသပ္သင့္ပါ သည္။ လူငယ္မ်ားအေျပာအဆို အျပဳအမူ ႐ိုင္းပ်ေနျခင္းသည္ လူႀကီးမ်ား၏တာဝန္ သာျဖစ္သည္။ လူႀကီးမ်ားကိုယ္တိုင္က လူငယ္မ်ားေရွ႕တြင္ စည္းကမ္းရွိမႈ၊ သေဘာထားႀကီးမႈ၊ ကိုယ္ခ်င္းစာနာမႈ၊ ေဖးမကူညီမႈ၊ ဦးေဆာင္ႏိုင္မႈ၊ အနစ္နာ ခံႏိုင္မႈစသည့္ လူသားဆန္ေသာအျပဳအမူ မ်ားအတိုင္း က်င့္ၾကံေနထိုင္သြားသင့္ သည္။ ထိုသို႔လူႀကီးလူေကာင္းပီသစြာ က်င့္ၾကံေနထိုင္သြားႏိုင္မည္ဆိုလွ်င္ လူငယ္မ်ားသည္ လူႀကီးမ်ားကို ႐ိုေသ ေလးစားေနမည္သာျဖစ္သည္။
အထက္ႏွင့္ေအာက္
ဆိုရလွ်င္လက္ရွိအခ်ိန္တြင္ တခ်ိဳ႕ ေသာ႐ံုး၊ ဌာနမ်ားတြင္ အထက္ႏွင့္ ေအာက္အျပန္အလွန္ ႐ိုေသေလးစားမႈ အားနည္းလာၾကသည္။ မည္သည့္ အတြက္ေၾကာင့္နည္း။ အဆင့္ဆင့္ေသာ အရာထမ္းမ်ားသည္ မိမိရာထူးအဆင့္ ႏွင့္ေလ်ာ္ညီစြာ လုပ္ငန္းကြၽမ္းက်င္မႈ မရွိလို႔လား၊ ေတြးေခၚေျမာ္ျမင္ႏိုင္စြမ္း အားနည္းေနလို႔လား၊ အသိပညာဗဟု သုတေခါင္းပါးေနလို႔လား၊ ဆရာေမြး တပည့္ေမြးစနစ္က်င့္သံုးေနလို႔လား၊ မလို တစ္မ်ဳိး လိုတစ္မ်ဳိးခြဲျခားဆက္ဆံေနလို႔ လား၊ အေျပာတစ္မ်ဳိး အလုပ္တစ္မ်ဳိး က်င့္သံုးေနလို႔လား၊ ရာထူးႀကီးသူမ်ားႏွင့္ နီးစပ္သူမ်ားကိုသာ မ်က္ႏွာသာေပးေနလို႔ လားဆိုသည့္ေမးခြန္းမ်ားစြာရွိေနပါသည္။
ထို႔ျပင္ လက္ေအာက္အမႈထမ္းမ်ား ကပဲ ေမာက္မာ႐ိုင္းပ်ေနလို႔လား၊ ထို သို႔မဟုတ္လွ်င္ လက္ေအာက္ အမႈထမ္း မ်ားသည္ အရာထမ္းမ်ားထက္ ႀကိဳးပမ္း အားထုတ္မႈပိုမုိေနလို႔လား၊
ကိုယ္က်င့္ တရား ပိုမိုေကာင္းမြန္ေနလို႔လား၊ လုပ္ ငန္းပိုင္းတြင္ ပိုမိုကြၽမ္းက်င္ေနလို႔လား၊ စည္းကမ္း ပိုမိုေကာင္းမြန္ေနလို႔လား၊ အသိပညာ ဗဟုသုတပိုမိုၾကြယ္ဝေနလို႔ လား၊ ေတြးေခၚေျမာ္ျမင္ႏိုင္စြမ္း ပိုမို ရင့္က်က္ေနလို႔လားဆိုသည့္ ေမးခြန္း မ်ားကို ခြဲျခားဆန္းစစ္သြားဖို႔လိုမည္ ထင္ပါသည္။ အဆင့္ဆင့္ေသာအရာ ထမ္းမ်ားသည္ လက္ေအာက္အမႈထမ္း မ်ား၏ ႐ိုေသေလးစားမႈခံခ်င္လွ်င္ မိမိ ကိုယ္တိုင္က ''ထျကြနိုး၊ သနား သည္းခံ၊ ေဝဖန္ ေထာက္႐ႈ ဤေျခာက္ ခု''ဆိုသည့္အတိုင္း ႀကီးသူ႕က်င့္ဝတ္ကို လည္းက်င့္ၾကံေနထိုင္ႏိုင္ဖို႔ေတာ့ လိုအပ္ သည္။
႐ိုေသေလးစားမႈခံလိုပါသလား
လူတို႔၏သေဘာသဘာဝသည္အျခား သူမ်ား၏ အထင္ႀကီးမႈ၊ အားက်မႈ၊ ႐ိုေသေလးစားမႈတို႔ကို ခံလိုၾကသည္။ သို႔ေသာ္ ကိုယ္တိုင္ကေတာ့ အထင္ႀကီးခံ ရေလာက္ေအာက္၊ အားက်ခံရေလာက္ ေအာင္၊ ႐ိုေသေလးစားမႈ ခံရေလာက္ ေအာင္က်င့္ၾကံေနထိုင္ႀကိဳးစားအားထုတ္ မႈမရွိၾကေပ။ တခ်ိဳ႕ေသာမိဘမ်ားသည္ သား၊ သမီးမ်ားကို အထက္စီးႏွင့္ဆက္ဆံ ၾကသည္။ သား၊သမီးမ်ားကိုအေၾကာက္ တရားႏွင့္အုပ္ခ်ဳပ္တတ္ၾကသည္။ သား၊ သမီးမ်ား၏႐ိုေသေလးစားမႈကို ခံယူ လိုၾကသည္။ ျပဳစုပ်ဳိးေထာင္မႈလမ္းလြဲေန ေသာ မိဘမ်ားျဖစ္ၾကသည္။
တခ်ဳိ႕ေသာ ဆရာမ်ားသည္ ေငြ ေနာက္လိုက္လာၾကသည္။ ဆရာစား ခ်န္ထားလိုၾကသည္။ လုပ္ငန္းခြင္မ်ား တြင္လည္း ဂ်ဴနီယာမ်ား၊လက္ေအာက္ တပည့္မ်ားကို လက္ဆင့္ကမ္းသင္ျပေပး လိုေသာ ဆႏၵမရွိၾကေတာ့ေပ။ တပည့္ မ်ားက႐ို႐ိုေသေသဆက္ဆံျခင္းမရွိလွ်င္ တပည့္မ်ားကိုအျပစ္ျမင္တတ္ၾကသည္။ တပည့္မေကာင္းေၾကာင္း ေလွ်ာက္ေျပာ တတ္ၾကသည္။ တပည့္မ်ား၏ ႐ုိေသ ေလးစားမႈကိုခံခ်င္လွ်င္ ဆရာ့က်င့္ဝတ္ အတိုင္းက်င့္ၾကံေနထိုင္သြားဖို႔လိုပါသည္။
တခ်ိဳ႕ေသာလူႀကီးမ်ားသည္ ေနရာတိုင္းတြင္ လူတြင္က်ယ္ လုပ္တတ္ၾကသည္။ လူငယ္မ်ား ကို အထင္ေသးတတ္ၾကသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ လူႀကီးႏွင့္လူငယ္မ်ား ၾကားတြင္ အထင္အျမင္လြဲမွားမႈ မ်ားရွိလာရသည္။ စင္စစ္အားျဖင့္ လူႀကီးမ်ားသည္ လူငယ္မ်ားကို ေနရာေပးမည္ဆိုလွ်င္ လူငယ္မ်ား ကလည္းလူႀကီးမ်ားကို႐ုိေသေလး စားေနမည္မွာအေသအခ်ာပင္ျဖစ္ သည္။ ဆိုရလွ်င္လူငယ္မ်ားသည္ အနာဂတ္၏ ေခါင္းေဆာင္မ်ားပင္ မဟုတ္ပါလား။
အထူးသျဖင့္ ႐ံုး၊ဌာန၊အဖြဲ႕ အစည္းတစ္ခုတြင္ရာထူး၊ အဆင့္ ႀကီးေန႐ံုမွ်ႏွင့္ မိမိလက္ေအာက္ရွိ ဝန္ထမ္းအားလံုးကအလိုအေလ်ာက္ ႐ိုေသေလးစားလာၾကလိမ့္မည္ ဆိုေသာအေတြးအေခၚသည္ သံ ေခ်းတက္ေနၿပီျဖစ္သည္။ ဆိုရ လွ်င္ ရာထူး၊ အဆင့္အတန္းႀကီး တိုင္း အဂတိတရားကင္းရွင္းၿပီး နာယကဂုဏ္ႏွင့္ ျပည့္စံုေနၿပီဟု မဆိုႏိုင္ေခ်။ အဂတိဆိုသည္မွာ ေငြေၾကးလက္ေဆာင္ကိုသာဆိုလို ျခင္းမဟုတ္ေပ။ ဘက္လိုက္မႈ၊ ခြဲျခားဆက္ဆံမႈႏွင့္ ပညာျပမႈမ်ား သည္လည္း အဂတိတရားပင္ျဖစ္ သည္။ ရာထူး၊ အဆင့္ႀကီးတိုင္း နယ္ပယ္အားလံုး၌ စြယ္စံုတတ္ ကြၽမ္းေနၿပီဟု ယူဆေနမည္ဆို ရင္ေတာ့ ႐ႈံးနိမ့္မႈမ်ားႏွင့္သာ ရင္ဆိုင္ၾကရမည္သာျဖစ္သည္။
တစ္ခါတစ္ရံတြင္တခ်ိဳ႕ေသာ အရာထမ္းမ်ားသည္ ရာထူး၊ အဆင့္ႏွင့္ ေလ်ာ္ညီေသာအရည္ အခ်င္း၊ အရည္အေသြး၊ လုပ္ရည္ ကိုင္ရည္၊ အသိပညာဗဟုသုတ၊ ေတြးေခၚေျမာ္ျမင္ႏိုင္စြမ္းႏွင့္ကိုယ္ က်င့္သိကၡာတို႔မရွိၾကေပ။ လက္ ေအာက္ဝန္ထမ္းမ်ားသည္ထိုအရာ ထမ္းမ်ဳိးဆိုလွ်င္ေရွ႕တြင္သာ႐ိုေသ ေလးစားခ်င္ေယာင္ေဆာင္ေနၾက သည္။ သို႔ေသာ္ ကြယ္ရာတြင္မူ ထိုအရာထမ္း၏မေကာင္းေၾကာင္း ကို အပုပ္ခ်ေျပာဆိုေနမည္မွာ အေသအခ်ာပင္ျဖစ္သည္။ အထူး သျဖင့္ လက္ေအာက္ဝန္ထမ္းမ်ား သည္ အထက္ဖားေအာက္ဖိတတ္ ၿပီး လုပ္ပိုင္ခြင့္ရွိသူမ်ားကိုမ်က္ႏွာ ခ်ိဳေသြးတတ္သည့္အရာထမ္းမ်ဳိး ကိုပို၍ႏွာေခါင္း႐ႈံ႕ေလ့ရွိၾကသည္။ မည္သို႔ပင္ဆိုေစကာမူ ႏိုင္ငံသား တစ္ဦးတစ္ေယာက္ခ်င္းစီအေန ျဖင့္ မိဘႏွင့္သားသမီး၊ ဆရာႏွင့္ တပည့္၊လူႀကီးႏွင့္လူငယ္၊အထက္ ႏွင့္ေအာက္မည္သည့္ေနရာတြင္ ေရာက္ရွိသည္ျဖစ္ေစ ရွိသင့္ရွိ ထိုက္သည့္ က်င့္ဝတ္သိကၡာ၊ အရည္အေသြး၊လုပ္ရည္ကိုင္ရည္၊ ႀကိဳးပမ္းအားထုတ္မႈ၊ အသိပညာ ဗဟုသုတ၊ စိတ္ေကာင္းေစတနာ ႏွင့္ ကိုယ္ခ်င္းစာတရားတို႔သာ ရွိေနမည္ဆိုလွ်င္အားလံုး၏႐ိုေသ ေလးစားမႈကိုခံေနရမည္မွာ အေသ အခ်ာပင္ျဖစ္ေပသည္။