images
UN
UN
အေမရိကန္က ႏ်ဴကလီးယားစာခ်ဳပ္လိုက္နာမႈႏွင္႕ပတ္သက္ၿပီး ႐ုရွားကို ရက္ေပါင္း ၆ဝ အခ်ိန္ေပး
ေနာင္ေနာင္ Wednesday, 05 December 2018
ေမာ္စကိုအေနျဖင့္ ဒံုးလက္ နက္မ်ားကိုမဖ်က္သိမ္းလွ်င္ အလယ္အလတ္ႏ်ဴကလီးယား လက္နက္မ်ားကို ကန္႔သတ္ထား သည့္ အဓိကစစ္တိုက္ပဲြစာခ်ဳပ္ကို ရက္ေပါင္း ၆ဝ အတြင္း ႐ုပ္သိမ္း မည္ဟု အေမရိကန္အေနျဖင့္ ယခုလ ၄ ရက္တြင္ ႐ုရွားအား သတိေပးခဲ့ေၾကာင္းသိရသည္။
ေမာ္စကိုအေနျဖင့္ ႏ်ဴကလီး ယားလက္နက္ၿပိဳင္ပြဲတစ္ခုကို အစပ်ဳိးရန္ ၿခိမ္းေျခာက္သည့္စနစ္ တစ္ခုကိုမ႐ုပ္သိမ္းလွ်င္ အေမရိ ကန္အေနျဖင့္ ၁၉၈၇ ခုႏွစ္ တာ ေဝးပစ္ ႏ်ဴကလီးယားအင္အားစု စာခ်ဳပ္INF)ကို ဝါရွင္တန္အေန ျဖင့္ လိုက္နာေတာ့မည္မဟုတ္ဟု အေမရိကန္ႏုိင္ငံျခားေရးဝန္ႀကီး မိုက္ပြန္ပီအိုကေျပာသည္။
ကမၻာလံုးဆုိင္ရာလက္နက္ ထိန္းခ်ဳပ္မႈစနစ္၏အေရးႀကီး တစ္စိတ္တစ္ပိုင္းျဖစ္ေသာသေဘာ တူညီမႈကို ဆက္လက္လိုက္နာ ထိန္းသိမ္းႏုိင္ရန္မွာ ယခုအခါ ႐ုရွားအေပၚတြင္သာမူတည္ေၾကာင္း ေနတိုးအဖဲြ႕က ေျပာၾကားခဲ့သည္ဟု သိရသည္။ ႐ုရွားသည္ အေရးႀကီး ေသာစာခ်ဳပ္ကို ခ်ဳိးေဖာက္ခဲ့ သည္ဟုေၾကညာခဲ့ၿပီး ႐ုရွားအေန ျဖင့္ လိုက္နာမႈမ်ားကို ျပန္လည္ မလုပ္ေဆာင္လွ်င္ အေမရိကန္ အေနျဖင့္ ၄င္းတို႔၏လိုက္နာေဆာင္ ရြက္ရမည့္လုပ္ငန္းတာဝန္မ်ားကို ရက္ေပါင္း ၆ဝ ေရႊ႕ဆုိင္းထားမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း ေနတိုးႏုိင္ငံျခားေရး ဝန္ႀကီးမ်ားႏွင့္ ေဆြးေႏြးပဲြအၿပီး တြင္ ပြန္ပီအိုကေျပာသည္။
႐ုရွား၏အျပဳအမူသည္ အေမ ရိကန္ႏွင့္ ၄င္း၏မဟာမိတ္မ်ားႏွင့္ မိတ္ဖက္မ်ား၏ အမ်ဳိးသားလံုျခံဳ ေရးကိုထိပါးၿပီး ႐ုရွား၏ခ်ဳိးေဖာက္ မႈကို မတံု႔ျပန္ဘဲ အေမရိကန္ အေနျဖင့္စာခ်ဳပ္ကိုဆက္လက္ထိန္း သိမ္းလိုက္နာရမည္မွာအဓိပၸာယ္ မရွိေၾကာင္း ၄င္းကေျပာသည္။ သတ္မွတ္ခ်က္SSC-8 ဟုေခၚ သည့္ ႐ုရွား၏9M729 စနစ္သည္INF စာခ်ဳပ္ကို ခ်ဳိးေဖာက္သည္ ဟု အေမရိကန္ႏွင့္ ေနတိုးအဖဲြ႕က ေျပာၾကားေၾကာင္း သိရသည္။
Ref: AFP