images
UN
UN
စားသုံးသူအကာအကြယ္ေပးေရး အသိပညာေပးေဟာေျပာ
လွဝင္း(နတ္ေမာက္) Wednesday, 05 December 2018
စီးပြားေရးႏွင့္ကူးသန္းေရာင္းဝယ္ေရးဝန္ႀကီးဌာန နတ္ေမာက္ ၿမိဳ႕နယ္စားသုံးသူေရးရာဦးစီးဌာနမွ နတ္ေမာက္ၿမိဳ႕နယ္ရိွ ေက်းရြာ မ်ားျဖစ္သည့္ ဆီဆံုကုန္းေက်းရြာအေျခခံပညာမူလတန္းလြန္ေက်ာင္း ႏွင့္ ထန္းပင္ကုန္းႀကီးေက်းရြာအေျခခံပညာအထက္တန္းေက်ာင္း (ခြဲ)တို႔တြင္ ယေန႔ နံနက္ ၉ နာရီႏွင့္ မြန္းလြဲ ၁ နာရီတြင္ အဆိုပါ ေက်ာင္းမ်ားသို႔ စားသုံးသူအကာအကြယ္ေပးေရးအသိပညာေပးေဟာ ေျပာျခင္းမ်ားေဆာင္ရြက္ခ့ဲေၾကာင္း သိရသည္။
အဆိုပါေက်ာင္းမ်ားသို႔ နတ္ေမာက္ၿမိဳ႕နယ္စားသုံးသူေရးရာဦး စီးဌာန ၿမိဳ႕နယ္ဦးစီးမွဴးဦးသိန္းစိုးက စားသုံးသူအကာအကြယ္ေပးေရး ဥပေဒမ်ား၊ စံခ်ိန္စံၫႊန္းအရည္အေသြးျပည့္မီထုတ္လုပ္ေသာ ကုန္ ပစၥည္းမ်ားတြင္ ပါဝင္ရမည့္အခ်က္မ်ား၊ ႏိုင္ငံေတာ္မွထုတ္ျပန္ ေၾကညာထားသည့္စားသုံးရန္မသင့္ေသာ အစားအစာမ်ားအေၾကာင္း မ်ားကိုရွင္းလင္းေျပာၾကားခ့ဲသည္။ လက္ရိွေက်ာင္းတြင္ေရာင္းခ်ေန သည့္ မုန္႔ဆိုင္မ်ားကိုၿမိဳ႕နယ္စားသုံးသူေရးရာဦးစီးဌာန ဦးစီးမွဴးႏွင့္ ေက်ာင္းရိွ ဆရာဆရာမမ်ားက မုန္႔မ်ားကိုလိုက္လံစစ္ေဆးခ့ဲေၾကာင္း သိရသည္။