images
UN
UN
ေဆာင္းရာသီတြင္ ေခါင္းေလွ်ာ္ၿပီး အေအးမပတ္ေစလို
ေပါက္ေပါက္ Wednesday, 05 December 2018
တစ္ကိုယ္ေရသန္႔ရွင္းေရးကိစၥေတြ ထဲမွာ ေခါင္းေလွ်ာ္ျခင္းကလည္း တစ္ခု အပါအဝင္ျဖစ္ပါတယ္။ ခ်မ္းေအးေသာ ေဆာင္းရာသီမွာ ေခါင္းေလွ်ာ္ျခင္းက လူ ကိုအေအးပတ္ႏိုင္ပါတယ္။ အထူးသျဖင့္ ဆံပင္အံုေကာင္းသူေတြ၊ ဆံပင္ထူသူေတြ က ေနာက္ေစ့ (ဦးေခါင္းေအာက္ေျခ၏ အေနာက္ဘက္)တစ္ဝိုက္မွာ အံုၿပီးကိုက္ခဲ ေနတတ္တာမ်ဳိးပါ။ အဲဒီလို မျဖစ္ရေလ ေအာင္ ေခါင္းေလွ်ာ္နည္းကို ေအာက္ပါ အတိုင္း အၾကံျပဳလိုပါတယ္။
- ေခါင္းကို ရက္သတၱတစ္ပတ္ကို တစ္ ႀကိမ္ေလွ်ာ္ပါ။ (ေႏြေခါင္ေခါင္ပူျပင္း တဲ့ ရာသီေတြမွာေတာ့ ေခြၽးထြက္တဲ့ အေျခအေနေပၚမူတည္ၿပီး တစ္ကိုယ္ ေရသန္႔ရွင္းမႈအရ တစ္ပတ္ကိုႏွစ္ႀကိမ္ ေလွ်ာ္ပါ)
- ဦးစြာ တစ္ေခါင္းလံုးအႏွံ႔က ဆံပင္ ေတြစိုသြားေအာင္ ေရေလာင္းခ်ပါ။ ၿပီးရင္ မိမိေလွ်ာ္ေနက် ေခါင္းေလွ်ာ္ ရည္ွShampoo နဲ႔ ဦးေရျပားေရာဆံ သားေတြအႏွံ႔ကုတ္၍-ပြတ္၍-ႏွိပ္နယ္ ၍ေသာ္လည္းေကာင္း ေလွ်ာ္ပါ။
- အားရပါးရ ပြတ္နယ္ၿပီးတဲ့အခါမွာ လက္ခုပ္ထဲကို ေရနည္းနည္းစီထည့္၍ ငယ္ထိပ္၏အေနာက္ဘက္ေပၚသို႔လက္ ခုပ္ထဲက ထိုေရကို ေလာင္းေပးပါ။ ေခါင္းေလွ်ာ္ရည္နဲ ့ ေခ်း(ဂ်ီး)ရည္ေတြ ကို လက္နဲ႔ဆုပ္၍ညႇစ္ခ်ပါ။ (မ်က္စိ ထဲကိုေခါင္းေလွ်ာ္ရည္မဝင္ေအာင္လို႔ ယခုလို ငယ္ထိပ္အေနာက္ဘက္ေပၚ ကေန ေရနဲ႔ညႇစ္ခ်ျခင္းျဖစ္ပါတယ္)
- အထက္ပါနည္းအတိုင္း ႏွစ္ႀကိမ္သံုး ႀကိမ္ေလာက္လုပ္ၿပီးတဲ့အခါ ေနာက္ ထပ္Shampoo ျဖင့္ တစ္ေခါင္းလံုး အႏွံ႔ဒုတိယအႀကိမ္ပြတ္ပါ။ (ခ်မ္းေအး ေသာရာသီဥတုတြင္ တစ္ပတ္မွာ တစ္ႀကိမ္သာလွ်င္ ေခါင္းေလွ်ာ္တာ ေၾကာင့္ ဦးေရျပားနဲ႔ ဆံသားေပၚက ေၾကးေညႇာ္ေတြ လံုးဝသန္႔စင္ေစဖို႔ အတြက္Shampoo ျဖင့္ ႏွစ္ခါေလွ်ာ္ ေပးျခင္းျဖစ္ပါတယ္)။ ဒါေပမဲ့ ဒီ ဒုတိယအႀကိမ္မွာေတာ့Shampoo ကို နည္းနည္းသာသံုးပါ။
- အဲဒီလိုလုပ္ၿပီးတဲ့အခါမွာ ွ့ောစသသ ကိုႏွပ္ထားတဲ့အေနျဖင့္ ေရခ်က္ခ်င္း ေလာင္းမခ်ေသးဘဲ မိမိတစ္ပတ္စာ သံုးခဲ့တဲ့ ဘီး၊ ဘီးကုပ္၊ ဆံညႇပ္တို႔ကို သြားတိုက္တံ(သြားပြတ္တံ)အေဟာင္း ျဖင့္ပြတ္တိုက္၍ ေဆးေၾကာသန္႔ စင္ပါ။
- ၿပီးရင္ ေခါင္းေလွ်ာ္ရည္ကို ညႇစ္ခ် ကာ ေရမ်ားမ်ားျဖင့္ စင္ေအာင္ ေလွ်ာ္္ခ်ပစ္ပါ။Shampoo အေမႊးနံ႔ ေတြ ေပ်ာက္တဲ့အထိ ေရမ်ားမ်ားနဲ႔ ေဆးေၾကာေပးဖို႔ လိုအပ္ပါတယ္။ အကယ္၍ ဆံပင္မွာ Shampoo ေတြ က်န္ေနတဲ့အခါဦးေရျပားနဲ႔ဆံသားကို ထိခိုက္ေစပါတယ္။ ဒါ့ျပင္ ေနာက္ တစ္ပတ္တနဂၤေႏြထိမခံေတာ့ဘဲ ၄င္း ွ့ောစသသ အနံ႔ႏွင့္ ဦးေခါင္းကထြက္ လာတဲ့ ေခြၽး-အဆီနံ႔ေတြ ဓာတ္ျပဳၿပီး ေခါင္းကို အနံ႔ဆိုးထြက္ေစတတ္ပါ တယ္)
- စိတ္ႀကိဳက္ သန္႔စင္ၿပီးတဲ့အခါမွာေတာ့ ဆံပင္သုတ္တဲ့ မ်က္ႏွာသုတ္ပဝါႀကီး နဲ႔ တစ္ေခါင္းလံုးက ေရေတြကိုပြတ္ သပ္ပါ။ အထူးသျဖင့္ ေနာက္ေစ့ကို မ်က္ႏွာသုတ္ပဝါႀကီးနဲ႔ ခပ္ၾကာၾကာ ပြတ္ေပးပါ။ (က) ေခါင္းေလွ်ာ္တဲ့ မ်က္ႏွာသုတ္ပဝါ (ခ) မ်က္ႏွာႏွင့္ ခႏၶာကိုယ္အတြက္ ပံုမွန္ေရသုတ္တဲ့ မ်က္ႏွာသုတ္ပဝါဆိုၿပီး ႏွစ္မ်ဳိးခြဲျခား သံုးစြဲသင့္ပါတယ္။ အဲဒီလို ခြဲျခားသံုး စြဲျခင္းကဝက္ျခံမေပါက္ေစေအာင္ ႀကိဳတင္ကာကြယ္လိုက္တာျဖစ္ပါ တယ္။
- ထို႔ေနာက္ မ်က္ႏွာသုတ္ပဝါႀကီးနဲ႔ တစ္ေခါင္းလံုးကိုေပါင္းထားၿပီး မိမိ ႏွစ္သက္ရာသနပ္ခါး သို႔မဟုတ္ မိတ္ ကပ္လိမ္းႏိုင္ပါတယ္။

- ၿပီးရင္ မ်က္ႏွာသုတ္ပဝါႀကီးကို ဖယ္ လိုက္ၿပီးေတာ့ ဆံပင္ေသြ႕ေျခာက္ေစ တဲ့ံေငမ ီမပနမ (ေလမႈတ္စက္)ျဖင့္ ေနာက္ေစ့ကို ေလမႈတ္ပါ။ (က) ငယ္ ထိပ္နဲ႔ ခ်ဳိေစာင္းက ဆံသားေတြက သိပ္မၾကာခင္မွာ သူ႔အလိုလို ေရ ေျခာက္သြားေလ့ရွိတာမို႔ အဲဒီေနရာ ေတြကိုေတာ့Dryer မမႈတ္သင့္ပါ ဘူး။ (ခ) ေနာက္ေစ့ဘက္က ဆံသား ေတြက ေတာ္ေတာ္နဲ႔ မေျခာက္တတ္ တာေၾကာင့္ အေအးပတ္ေခါင္းမကိုက္ ေစဖို႔အတြက္ အဲဒီေနာက္ေစ့ေနရာကိုDryer မႈတ္ေပးပါ။ (ဂ)Dryerပူ လြန္းရင္ ဆံသားေတြကို ထိခိုက္ေစ တဲ့အျပင္ ေရေလွ်ာ္ထားလို႔ ေအးေန တဲ့ေနရာကို အပူျပင္းျပင္းတိုက္မိတဲ့ အခါ အပူအေအး ႐ုတ္ျခည္းထိေတြ႕ သြားကာ ဓာတ္ေဖာက္ျပန္ၿပီး က်န္း မာေရးနဲ႔မညီၫြတ္ေစေတာ့ပါဘူး။ ဒါ ေၾကာင့္Dryer အပူကို ာနိငကာ ခလုတ္သာထား၍ သံုးေပးပါ။ (ဃ) ဆံသားေျခာက္ျခင္းမျဖစ္ရေလေအာင္ ဆံသားေတြကို လံုးဝပူေႏြး ေျခာက္ ေသြ႔သြားတဲ့အထိDryer မမႈတ္သင့္ ပါဘူး။ သို႔ေသာ္ ဦးေရျပားနဲ႔ ေနာက္ ေစ့က ဆံသားေတြကို လက္နဲ႔စမ္း ၾကည့္တဲ့အခါ ေတာ္ေတာ္ေလးေႏြး လာတဲ့အထိHair Dryer မႈတ္ေပးပါ။
- ၿပီးရင္မိမိႏွစ္သက္ရာ အုန္းဆီ သို႔ မဟုတ္ ေခါင္းလိမ္းဆီ သို႔မဟုတ္Hair Coat အနည္းငယ္ကို လက္ဖဝါး ေပၚပြတ္ၿပီးေတာ့ ဆံသားေတြကိုလူး နယ္လိုက္ပါ။ ဘီးသန္႔သန္႔နဲ႔ ဆံႏြယ္ ေတြကို ခပ္ျဖည္းျဖည္းခ်င္းရွင္းထုတ္ ေပးပါ။
သတိထားေဆာင္ရြက္ရမည့္အခ်က္မ်ား
၁။ မ်က္စိက်န္းမာေရးအတြက္ သာမက၊ ဘက္ေပါင္းစံု က်န္းမာဖို႔အတြက္ဆိုရင္ မြန္းလြဲပိုင္းမွစ၍ ေခါင္းမေလွ်ာ္သင့္ေတာ့ ပါဘူး။
၂။ ရာသီဥတု မည္မွ်ပင္ေအးပါေစ ေရေႏြးနဲ႔ေခါင္းမေလွ်ာ္သင့္ပါဘူး။ မိမိ ခႏၶာကိုယ္ အပူရွိန္ထက္ ပို၍ပူေသာ ေရေႏြးျဖင့္ ေခါင္းေလွ်ာ္ျခင္းက ဆံ သားကိုကာကြယ္ေပးသည့္ သဘာဝ အဆီဓာတ္ကိုဆံုး႐ံႈးသြားကာ ဆံသားမ်ား ေျခာက္ေသြ႔၍ မာဆတ္ဆတ္ ျဖစ္ေစႏိုင္ ပါတယ္္။
၃။ ဆံပင္အ႐ႈပ္အေထြးကို ရွင္းလင္းရန္ အတြက္ ဦးစြာဆံပင္ထိပ္ဖ်ားပိုင္းမွၿဖီးပါ။ ထို႔ေနာက္ ဆံသားမ်ားကို အသာအယာ ဆုပ္ကိုင္ၿပီး ဆံပင္အရင္းပိုင္း(အျမစ္)မွ ေအာက္ေျခသို႔ ဆြဲခ်ၿဖီးပါ။
၄။ ျဖစ္ႏိုင္ရင္ ဆံပင္ကို ရက္သတၱတစ္ ပတ္လွ်င္ ႏွစ္ႀကိမ္သံုးၾကိမ္သာေလွ်ာ္ေပး သင့္ပါတယ္။ ထို႔ထက္ အႀကိမ္ေရ ပို ေလွ်ာ္ျခင္းက ဆံပင္ကြၽတ္ထြက္ေစၿပီး ဦးေရျပားအဆီကိုလည္း ခန္းေျခာက္ေစ ပါလိမ့္မယ္။
၅။ ေဗာက္ထ၍ ဦးေရျပားယားယံျခင္း ကလည္း ဆံပင္ကြၽတ္ျခင္း၏ အဓိက ေသာ့ခ်က္ျဖစ္ပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ ဦး ေခါင္းသန္႔စင္ တစ္ကိုယ္ေရ က်န္းမာေရး အတြက္ အခ်ိန္ေပး၍ ေဆာင္ရြက္ေပး လိုက္ပါ။
၆။ ေဗာက္ထ၍ယားယံေသာ ဦးေရျပား မ်ားအတြက္ကေတာ့ itchy due to dandruff သို႔မဟုတ္itchy scalp anti dandruff စာတန္းပါတဲ့ ရွန္ပူအမ်ိဳးအစားကို ေရြးသံုးပါ။ ေဗာက္ကိုသတ္ေပးတဲ့ ရွန္ပူ ေတြမွာပါရွိတဲ့ပစၥည္းမ်ားဟာ ဆံသားကို အတန္ငယ္ၾကမ္းေစတာေၾကာင့္ ဆံသား ကိုနူးညံ့ ေပ်ာ့ေပ်ာင္းေစရန္ ေပါင္းေဆး ပါေသာ ရွန္ပူ သို႔မဟုတ္ smooth & silkyစာတန္းပါေသာ ရွန္ပူကိုပါတြဲ၍ သံုးေပးသင့္ပါတယ္။
၇။ ပလတ္စတစ္ဘီးျဖင့္ ေခါင္းၿဖီးျခင္း က ဦးေရျပားပူ၍ ေဗာက္ထေစနိုင္၍ သစ္သားဘီးကိုသာသံုးစြဲသင့္ပါတယ္။