images
UN
UN
အသက္ေမြးဝမ္းေက်ာင္းအေထာက္အကူျပဳ လက္သမားပန္းရန္သင္တန္းဖြင္႕
လွဝင္း(နတ္ေမာက္) Thursday, 06 December 2018
စိုက္ပ်ဳိးေရး၊ ေမြးျမဴေရးႏွင့္ ဆည္ေျမာင္းဝန္ႀကီးဌာန၊ ေက်း လက္ေဒသဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးဦးစီး ဌာန မေကြးတိုင္းေဒသႀကီး နတ္ ေမာက္ၿမိဳ႕နယ္ ေက်းလက္ေဒသ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးဦးစီးဌာနမွ အသက္ေမြးဝမ္းေက်ာင္းအေထာက္ အကူျပဳလက္သမား၊ပန္းရန္သင္တန္း ဖြင့္ပြဲကို ယေန႔ နံနက္ ၉ နာရီက ၿမိဳ႕နယ္ေက်းလက္ေဒသဖြံ႕ၿဖိဳးတိုး တက္ေရးဦးစီးဌာန႐ုံးတြင္က်င္းပ ခ့ဲသည္။
အခမ္းအနားတြင္ မေကြးခ႐ိုင္ ေက်းလက္ေဒသဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရး ဦးစီးဌာန လက္ေထာက္ၫႊန္ၾကား ေရးမွဴးဦးသိန္းေအာင္က အဖြင့္ အမွာစကားမ်ားေျပာၾကားခ့ဲၿပီး ၿမိဳ႕နယ္ေက်းလက္ေဒသဖြံ႕ၿဖိဳးတိုး တက္ေရးဦးစီးဌာန ဦးစီးမွဴး ေဒၚၾကည္ၾကည္ခိုင္က ယခုလို လက္သမား/ပန္းရန္သင္တန္းဖြင့္ လွစ္ေပးရျခင္းမွာ ေက်းလက္ေန ျပည္သူမ်ား လူမႈဘဝဖြံ႕ၿဖိဳးတိုး တက္ေစရန္၊ အလုပ္အကိုင္အခြင့္ အလမ္းမ်ားရရိွေစရန္၊ လူ႔စြမ္းအား အရင္းအျမစ္ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေစရန္ ရည္ရြယ္ခ်က္မ်ားႏွင့္တက္ေရာက္ လာၾကသည့္ သင္တန္းသားမ်ား မပ်က္မကြက္ သင္တန္းကုိအခ်ိန္ ျပည့္ တက္ေရာက္သင္ၾကားၾက ရန္ ရွင္းလင္းေျပာၾကားခ့ဲသည္။အဆိုပါလက္သမား၊ပန္းရန္သင္ တန္းကို နတ္ေမာက္ၿမိဳ႕နယ္ေက်း ရြာမ်ားရိွ သင္တန္းသား ၂ဝ တက္ ေရာက္ၾကၿပီး နတ္ေမာက္ၿမိဳ႕နယ္ ေက်းလက္ေဒသဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ ေရး ဦးစီးဌာန႐ံုးတြင္ ယေန႔မွ ယခုလ ၂၅ရက္အထိ သင္တန္း ဆရာမ်ားႏွင့္ စာေတြ႕လက္ေတြ႕ သင္ၾကားေပးသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။