images
UN
UN
၂ဝ၁၉ ခုႏွစ္ တကၠသုိလ္ဝင္တန္းေအာင္ခ်က္ျမင့္မားေရး ေက်ာက္ပန္းေတာင္းၿမိဳ႔နယ္တြင္ ဘာသာရပ္ဆုိင္ရာအလုိက္ေဟာေျပာ
ကိုေန(ေက်ာက္ပန္းေတာင္း) Thursday, 06 December 2018
မႏၲေလးတုိင္းေဒသႀကီး ေညာင္ ဦးခ႐ုိင္ ေက်ာက္ပန္းေတာင္းၿမိဳ႕ နယ္တြင္ ၂ဝ၁၉ ခုႏွစ္ တကၠသုိလ္ ဝင္တန္းစာေမးပဲြေအာင္ခ်က္ျမင့္ မားေရးအတြက္ တကၠသုိလ္ဆရာ ႀကီး ဆရာမႀကီးမ်ားက ဘာသာ ရပ္ဆုိင္ရာ သင္ၾကားပုိ႔ခ်ျခင္းကုိ ယမန္ေန႔ နံနက္ ၈ နာရီမွစတင္၍ ၿမိဳ႕နယ္အားကစားခန္းမႏွင့္ အမွတ္ (၁)အထက စကားဝါခန္းမတုိ႔ တြင္ ေဟာေျပာပုိ႔ခ်ခဲ့ေၾကာင္း သိရ သည္။
အဆုိပါ ေဟာေျပာပုိ႔ခ်ပဲြသုိ႔ ျမင္းျခံတကၠသုိလ္မွ တဲြဖက္ ပါေမာကၡမ်ားျဖစ္သည့္ ေဒါက္တာ ေဒၚခင္ျပံဳးႏွင့္ေဒါက္တာေဒၚၾကည္ ၾကည္ေမာ္တို႔ ဦးေဆာင္သည့္ ကထိကမ်ား၊ လက္ေထာက္ ကထိကမ်ားက မိမိတုိ႔သက္ဆုိင္ ရာဘာသာရပ္အလုိက္ ေမးခြန္းပုံစံ မ်ား၊ အမွတ္ေပးစည္းမ်ဥ္းႏွင့္ ကုိက္ညီေအာင္ေျဖဆုိရမည့္နည္း လမ္းမ်ားအျပင္ စာေမးပဲြေျဖဆုိေန စဥ္အတြင္း လုိက္နာေဆာင္ရြက္ရ မည့္ကိစၥရပ္မ်ားကုိ ရွင္းလင္းေျပာ ၾကားပုိ႔ခ်ၾကသည္။ အဆုိပါတကၠ သုိလ္ဝင္တန္းစာေမးပဲြေအာင္ခ်က္ ျမင့္မားေရးေဟာေျပာပဲြကုိ အမွတ္ (၂)အထက၊ ၿမိဳ႕ေရွ႕ အထက၊ မက်ီးတုိင္း အထက (ခဲြ)၊ လက္ပန္ ပင္ အထက(ခဲြ)ႏွင့္ အေနာ္ရထာ အထက(ခဲြ)တုိ႔မွ ေက်ာင္းသား ေက်ာင္းသူမ်ားအား ၿမိဳ႕နယ္အား ကစားခန္းမတြင္လည္းေကာင္း၊ အမွတ္(၁)အထက ေက်ာင္သား ေက်ာင္းသူမ်ားအား အဆိုပါ ေက်ာင္း စကားဝါခန္းမတြင္ လည္းေကာင္း ေနရာခ်ထားၿပီး ဆရာႀကီးဆရာမႀကီးမ်ားက မိမိတုိ႔ သက္ဆုိင္ရာဘာသာရပ္အလုိက္ အလွည့္က်ေဟာေျပာပုိ႔ခ်ခဲ့ၾကရာ ျမန္မာစာဘာသာရပ္အားေဒါက္တာ ေဒၚခင္ျပံဳး(တဲြဖက္ပါေမာကၡ)ႏွင့္ ဦးခုိင္ဝင္း(ကထိက)၊ အဂၤလိပ္ဘာ သာရပ္ကို ေဒၚေရႊရည္ၿဖိဳး (လက္ ေထာက္ကထိက)ႏွင့္ ေဒၚေဟမာ ေက်ာ္(လက္ေထာက္ကထိက)၊ ဇီဝေဗဒဘာသာရပ္ကုိ ေဒါက္တာ ေဒၚၾကည္ၾကည္ေမာ္(တဲြဖက္ပါ ေမာကၡ)ႏွင့္ ေဒါက္တာဦးပု(လက္ ေထာက္ကထိက)တို႔က လည္း ေကာင္း၊ ဓာတုေဗဒဘာသာရပ္ကုိ ေဒၚရီရီလြင္(ကထိက)၊ ႐ူပေဗဒ ဘာသာရပ္ကုိ ေဒါက္တာတင္မ်ဳိး မင္း(ကထိက)ႏွင့္သခ်ာၤဘာသာရပ္ ကုိ ဦးမ်ဳိးသန္႔ေအာင္(ကထိက)တုိ႔ က ေဟာေျပာပုိ႔ခ်ခဲ့ေၾကာင္း သိရ သည္။
ေဟာေျပာပုိ႔ခ်ပဲြသုိ႔ ျမင္းျခံ တကၠသုိလ္မွ တဲြဖက္ပါေမာကၡမ်ား ႏွင့္ကထိကမ်ား၊ လက္ေထာက္ ကထိကမ်ား၊ၿမိဳ႕နယ္ပညာေရးမွဴး ေဒၚၫြန္႔ၫြန္႔ျမင့္ႏွင့္လက္ေထာက္ ပညာေရးမွဴးမ်ား၊ ၿမိဳ႕နယ္အတြင္းရွိ အေျခခံပညာအထက္တန္းေက်ာင္း မ်ားႏွင့္ အထက္တန္းေက်ာင္း(ခဲြ) မ်ားမွ ေက်ာင္းအုပ္ဆရာ ဆရာမ ႀကီးမ်ားႏွင့္ ဆရာ ဆရာမမ်ား၊ ေက်ာင္းသားေက်ာင္းသူမ်ား စုစု ေပါင္းအင္အား ၂၈ဝဝ ေက်ာ္ တက္ေရာက္ခဲ့ၾက၍ ေဟာေျပာပုိ႔ ခ်မႈကုိ ညေန ၅ နာရီတြင္ ႐ုပ္ သိမ္းခဲ့ေၾကာင္းသိရသည္။