images
UN
UN
စာဖတ္ရိွန္ျမႇင္႕တင္ေရးေဟာေျပာပဲြေဆးေရာင္ျခယ္ၿပိဳင္ပဲြ ဓာတ္ပံုျပပဲြႏွင္႕နယ္လွည္႕စာငွားျခင္းမ်ားကြင္းဆင္းေဆာင္ရြက္
မသမီး(တံုတာ) Thursday, 06 December 2018
တံုတာၿမိဳ႕ျပန္ၾကားေရးႏွင့္ ျပည္သူ႔ဆက္ဆံေရးဦးစီးဌာနက အနာဂတ္မ်ဳိးဆက္သစ္ရင္ေသြးငယ္ မ်ား အသိပညာဗဟုသုတဖြံ႕ၿဖိဳး တိုးတက္ေစရန္၊ ဥာဏ္ရည္ ဥာဏ္ ေသြးျမင့္မား၍ ဗဟုသုတႂကြယ္ဝ ေစရန္ရည္ရြယ္၍ နယ္လွည့္စာငွား ျခင္း၊ ေဟာေျပာပဲြ ၊ ဓာတ္ပံုျပပဲြႏွင့္ ေဆးေရာင္ျခယ္ၿပိဳင္ပဲြကို ယမန္ေန႔ နံနက္ ၁၁နာရီတြင္ တံုတာၿမိဳ႕ ရပ္ ကြက္-၃(အမက)မူလြန္ေက်ာင္းသို႔ နယ္လွည့္ကြင္းဆင္းကာ ျပဳလုပ္ ေပးခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။
ေရွးဦးစြာ တံုတာၿမိဳ႕ျပန္ၾကား ေရးႏွင့္ျပည္သူ႔ဆက္ဆံေရးဦးစီး ဌာန ၿမိဳ႕နယ္ဦးစီးမွဴးက ေက်ာင္း သားေက်ာင္းသူမ်ားအား ေက်ာင္း ျပင္ပ စာေပႏွင့္ပတ္သက္သည့္ အသိပညာေပးအေၾကာင္းအရာမ်ား ကိုေဟာေျပာ၍ ေက်ာင္းသား ေက်ာင္းသူမ်ားအား ပန္းခ်ီေဆး ေရာင္ျခယ္ၿပိဳင္ပဲြက်င္းပေပးျခင္း တို႔ျပဳလုပ္ကာ ဆုရရိွသည့္ေက်ာင္း သားေက်ာင္းသူမ်ားအား ဆုမ်ား အသီးသီးေပးအပ္ျခင္းတို႔ျပဳလုပ္ခဲ့ ေၾကာင္း သိရသည္။
ထို႔ေနာက္ေက်ာင္းသားေက်ာင္း သူမ်ားသည္ ျပန္/ဆက္ဦးစီးဌာန မွ သယ္ေဆာင္လာသည့္ သုတ/ ရသစာအုပ္မ်ားကို ငွားရမ္းဖတ္႐ႈ ကာ ျပသေသာအသိပညာေပး ဓာတ္ပံုမ်ားကိုၾကည့္႐ႈေလ့လာၾက ေၾကာင္း သိရသည္။