images
UN
UN
မျမဆည္ေရအားလွ်ပ္စစ္စီမံကိန္းျဖင့္ ေက်းရြာမီးလင္းေရးေဆာင္ရြက္
ဝင္းဗိုလ္(ျမန္ေအာင္) Thursday, 06 December 2018
ျမန္ေအာင္ၿမိဳ႕နယ္ ျမင္ဝါးေတာင္အုပ္စုရွိ မျမဆည္မွ ေရအားလွ်ပ္စစ္ စီမံကိန္းျဖင့္ ဝကၤဘာေက်းရြာ မီးလင္းေရးေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိရာ (250 KVA) ႏွစ္လံုးတပ္ဆင္ျပီးစီးမႈအေျခအေနကို ယမန္ေန႔က ၿမိဳ႕နယ္ ေက်းလက္ေဒသဖြ႔ံၿဖိဳးတိုးတက္ေရးဦးစီးဌာန ၿမိဳ႕နယ္ဦးစီးမွဴးဦးေဇမင္း မင္းႏွင့္ ဝန္ထမ္းမ်ားက ကြင္းဆင္းစစ္ေဆးခဲ့ၾကသည္။
အဆိုပါမီးလင္းေရးလုပ္ငန္းကို ၂ဝ၁၈-၂ဝ၁၉ ဘ႑ာႏွစ္ ကာလတို ပထမေျခာက္လ ဘတ္ဂ်က္ ႏိုင္ငံေတာ္ေထာက္ပံ့ရန္ပံုေငြ က်ပ္သန္း၅ဝ၊ အလွဴရွင္ထည့္ဝင္ေငြက်ပ္သန္း ၇ ဒသမ သုညႏွင့္ ျပည္သူထည့္ဝင္ေငြ က်ပ္ ၁ဝ သန္း စုစုေပါင္း က်ပ္ ၆၇ သန္းျဖင့္ ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိသည္။