images
UN
UN
သီးပင္ေက်းရြာတြင္ အသိပညာေပးေဟာေျပာပဲြႏွင္႕ စာဖတ္ဝုိင္းေဆာင္ရြက္
ေဇာ္ေဇာ္(ၿမိဳ႕သစ္) Thursday, 06 December 2018
မေကြးခ႐ုိင္ ၿမိဳ႕သစ္ၿမိဳ႕နယ္ ျပန္ၾကားေရးႏွင့္ျပည္သူ႔ဆက္ဆံေရးဦးစီး ဌာနသည္ ေက်ာင္းသားေက်ာင္းသူမ်ား အသိပညာဗဟုသုတရရွိေစရန္ စာဖတ္သည့္ အေလ့အထျဖစ္ေပၚေစရန္ ရည္ရြယ္၍ နယ္လွည့္စာၾကည့္ တုိက္ႏွင့္အသိပညာေပးေဟာေျပာျခင္း၊ စာဖတ္ဝုိင္းေဆာင္ရြက္ျခင္းကုိ ယမန္ေန႔နံနက္ပုိင္းက သီးပင္ေက်းရြာ မူလတန္းေက်ာင္းတြင္ ေဟာေျပာ ေဆာင္ရြက္ခဲ့သည္။အဆုိပါအသိပညာေပးေဟာေျပာပဲြတြင္ ၿမိဳ႕သစ္ၿမိဳ႕နယ္ ျပန္ၾကားေရးႏွင့္ျပည္သူ႕ဆက္ဆံေရးဦးစီးဌာန ၿမိဳ႕နယ္ဦးစီးမွဴးေဒၚဝင္းအိဇြန္ ႏွင့္႐ုပ္သံ-၃ ေဒၚျမင့္ျမင့္ေထြးတုိ႔က ေက်ာင္းသားေက်ာင္းသူမ်ားအား သက္ငယ္မုဒိမ္းျဖစ္ပြားမႈအေၾကာင္းအရာမ်ား၊ ေနထုိင္ျပဳမူရမည့္အခ်က္ မ်ား၊ စာေပဖတ္႐ႈျခင္းျဖင့္ ရရွိေသာ အက်ိဳးေက်းဇူးမ်ား ေဟာေျပာ ေဆာင္ရြက္ခဲ့ၿပီး ေက်ာင္းသားေက်ာင္းသူမ်ားအတြက္ ေဆးေရာင္ျခယ္ႏွင့္ စာဖတ္ဝုိင္းမ်ားေဆာင္ရြက္ခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။