images
UN
UN
အသက္ေမြးဝမ္းေက်ာင္း အေထာက္အကူျပဳ အဆင္႕ျမင္႕အပ္ခ်ဳပ္စက္သင္တန္းဖြင္႕
စုိးေဝေအာင္(ခင္ဦး) Thursday, 06 December 2018
စစ္ကုိင္းတုိင္းေဒသႀကီး ဒီပဲ ယင္းၿမိဳ႕နယ္ ေက်းလက္ေဒသဖံြ႔ၿဖိဳး တုိးတက္ေရးဦးစီးဌာနမွ ႀကီးမွဴး ၿပီး ေက်းလက္ေန အမ်ိဳးသမီးမ်ား မိသားစုဝင္ေငြတုိးပြားေစရန္ ရည္ ရြယ္ကာ အသက္ေမြးဝမ္းေက်ာင္း အေထာက္အကူျပဳ အဆင့္ျမင့္ အပ္ခ်ဳပ္စက္သင္တန္း(၁/၂ဝ၁၈) ဖြင့္ပဲြကုိအဆုိပါဦးစီးဌာနတြင္ယမန္ ေန႔ နံနက္ပုိင္းက က်င္းပခဲ့သည္။
အခမ္းအနားတြင္ တုိင္းေဒသ ႀကီးလႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္မ်ား ျဖစ္ေသာေဒၚႏွင္းခုိင္စုိးႏွင့္ဦးမုိးမင္း ဝင္းတုိ႔က အမွာစကားေျပာၾကား သည္။ ထုိ႔ေနာက္ ခ႐ုိင္ေက်းလက္ ေဒသဖံြ႔ၿဖိဳးတုိးတက္ေရးဦးစီးမွဴး ဦးျမင့္က အဆင့္ျမင့္အပ္ခ်ဳပ္စက္ သင္တန္းဖြင့္လွစ္ရျခင္း၏ရည္ရြယ္ ခ်က္မ်ားကုိ ရွင္းလင္းေျပာၾကား သည္။ အခမ္းအနားသုိ႔တုိင္းေဒသ ႀကီးလႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္မ်ား၊ ၿမိဳ႕နယ္စီမံခန္႔ခဲြမႈေကာ္မတီဥကၠ႒ ဦးေဝေမာင္ႏွင့္ ဌာနဆုိင္ရာအႀကီး အကဲမ်ားတက္ေရာက္ၾကသည္။
အဆုိပါသင္တန္းတြင္ဘာသာရပ္ ၁၅မ်ိဳးကုိေက်းရြာမ်ားမွ သင္တန္း သူ ၂၅ ဦးအား ၄၅ရက္ၾကာသင္ ၾကားပုိ႔ခ်ေပးသြားမည္ျဖစ္သည္။