images
UN
UN
သီရိဓမၼာေသာကမင္း၏ ရွစ္ေသာင္းေလးေထာင္သမုိင္း
မ်ဳိးသက္ႏိုင္ Friday, 07 December 2018
သီရိဓမၼာေသာကမင္း
သကၠရာဇ္-၂၁၈ခုႏွစ္တြင္ရာဇဘိသိက္ ခံယူေတာ္မူ၏။ ညီေတာ္တိႆကုမာရ ကို အိမ္ေရွ႕အရာေပးေတာ္မူ၏။ ေရွး ေကာင္းမႈအာႏုေဘာ္၊ အဘိသိက္၏ အာႏု ေဘာ္ေၾကာင့္ ဇမၺဴဒီပါကြၽန္းေပၚ၌တစ္ပါး တည္းေသာ မင္းအျဖစ္သို႔ ေရာက္ေတာ္ မူေလ၏။
ေျမေအာက္သို႔ တစ္ယူဇနာထြင္း၍ လည္းေကာင္း၊ ေကာင္းကင္သို႔ တစ္ယူဇ နာတက္၍လည္းေကာင္း အာဏာစက္ပ်ံ႕ ႏွံ႔၏။ သို႔ျဖစ္၍ နတ္တို႔သည္ အေနာ ဝတတ္အုိင္မွ တစ္ေန႔လွ်င္ ရွစ္ထမ္း(၁၆ အိုး)ေသာေရတို႔ကို ေန႔စဥ္ဆက္သရကုန္ ၏။ ထိုေရအိုး ၁၆ လံုးတို႔တြင္ ရွစ္လံုး ေသာေရတို႔ကို သံဃာေတာ္အား ကပ္လွဴ သည္။ ႏွစ္လံုးေသာေရတို႔ကို ပိဋကတ္ သံုးပံုေဆာင္ ရဟန္းတို႔အား လွဴေတာ္မူ သည္။ ႏွစ္လံုးေသာေရအိုးတို႔ကို အသႏိၶ မိတၱာ မိဖုရားႀကီးအား ေပးေတာ္မူသည္။ ႏွစ္လံုးေသာေရအိုးတို႔ကို တစ္ေသာင္း ေျခာက္ေထာင္ေသာ ေမာင္းမတို႔အား ေပး ေတာ္မူသည္။ ႏွစ္လံုးေသာေရအိုးတို႔ကို ကိုယ္ေတာ္ သံုးေဆာင္ေတာ္မူသည္။
ထိုမွတစ္ပါး ဟိမဝႏၲာေတာမွ ႏူးညံ့ သိမ္ေမြ႕စြာေသာ အရသာႏွင့္ျပည့္စံုေသာ နာဂလတာမည္ေသာ ကြမ္း႐ိုးဒန္ပူတို႔ကို လည္းေကာင္း၊ေဆးျဖင့္ၿပီးေသာသွ်ိသွ်ား သီးတို႔ကိုလည္းေကာင္း၊ အနံ႔အရသာႏွင့္ ျပည့္စံုေသာ သရက္သီးမွည့္တို႔ကို လည္း ေကာင္း၊ ဆဒၵန္အိုင္၏အနီး၌ျဖစ္ေသာ ပေဒသာပင္မွ အဆင္းငါးပါးရိွေသာ ဝတ္ စရာ၊ ႐ံုစရာအထည္ႏွင့္ ႏူးညံ့သိမ္ေမြ႕ ေသာ အေျပာက္ရိွေသာ အေပၚ႐ံုပုဆိုးတို႔ ကိုလည္းေကာင္း နတ္တို႔သည္ ပို႔ဆက္ လာကုန္၏။
နိေျဂာဓသာမေဏ
တစ္ေန႔သ၌ ျခေသၤ့ခံအပ္ေသာ ေလ သာနန္းတံခါးကိုလွပ္၍ ၾကည့္ေတာ္မူ ေသာ္ လွ်ပ္ေပၚေသာဣေႁႏၵႏွင့္ ေနထုိင္ စားေသာက္ၾကေသာ တိတၴိပရဗိုဇ္တို႔ကို ျမင္၍ ဤသူတို႔၌ ျမတ္ေသာတရားသည္ မရိွရာ။ ပကတိေသာလူတို႔ကဲ့သို႔ပင္ တကား။ ျမတ္ေသာအလွဴခံတို႔ကို ရွာၾကံ ေရြးခ်ယ္၍ လွဴမွသာလွ်င္ အက်ဳိးရိွသည္ တကားဟု ၾကံမိေလ၏။
ဤသို႔အလွဴခံျမတ္ကို ရွာေဖြေနစဥ္ နိေျဂာဓသာမေဏသည္ နံနက္အခါဆရာ တို႔၌ ျပဳထိုက္ေသာဝတ္ကို ျပဳခဲ့ၿပီး၍ မယ္ေတာ္အိမ္သို႔ ဆြမ္းခံအံ့ေသာငွာ ၿမိဳ႕ ၏ေတာင္မ်က္ႏွာမွဝင္လာ၍ အေရွ႕မ်က္ ႏွာသို႔ ေရွး႐ႈသြား၏။ မယ္ေတာ္အိမ္ကား ၿမိဳ႕၏အေရွ႕၌ရိွ၏။
ထိုအခါ သီရိဓမၼာေသာကမင္းႀကီး သည္ ေလသာနန္းတံခါးဝ၌ရပ္၍ အေရွ႕ အရပ္သို႔ေမွ်ာ္စဥ္မင္းရင္ျပင္သို႔ ျဖတ္သန္း ၍လာေသာ နိေျဂာဓသာမေဏကိုျမင္ လွ်င္ ျမင္ခ်င္း ခ်စ္ျခင္းေမတၱာၾကည္ညိဳ သဒၶါပြား၍ ဤသို႔ဆင္ျခင္၏။ ျမင္ျမင္ သမွ်ေသာ လူအေပါင္းက မတည္ၾကည္ ေသာႏွလံုးရိွ၏။
တုန္လႈပ္လွ်ပ္ေပၚေသာ ဣေႁႏၵရွိ၏။ က်ီးမ်က္ႏွာကဲ့သို႔ျဖစ္ေခ်၏။ ဤနန္းရင္ျပင္ေပၚ၌သြားေသာ သာမေဏ ငယ္မွာမူကား အလြန္တည္ၾကည္ေသာ ဣေျႏၵရွိ၏။ ဤသာမေဏငယ္၏ ကိုယ္ တြင္း၌ ျမတ္ေသာတရားသည္ ရွိေပရာ၏ ဟု ၾကံၿပီးလွ်င္ အလြန္ခ်စ္ခင္ၾကည္ညိဳ ေသာစိတ္ရွိသည္ျဖစ္၏။ အဘယ့္ေၾကာင့္ ျဖစ္သနည္းဟူမူကား ေရွးေကာင္းမႈျပဳ ၾကေသာအခါ နိေျဂာဓ သာမေဏသည္ အစ္ကိုႀကီး၊ ေဒဝါနံပီယ တိႆမင္း သည္ ညီအလတ္၊ သီရိဓမၼာေသာကမင္း သည္ ညီအေထြး ျဖစ္ခဲ့ဖူးေသာေၾကာင့္ ျမင္ျမင္ခ်င္းပင္လွ်င္ ၾကင္နာစုံမက္ျခင္း ျဖစ္သတည္း။
ထို႔ေၾကာင့္ပင္ သီရိဓမၼာေသာကမင္း ႀကီးလည္း နိေျဂာဓသာမေဏအား ျမတ္ႏိုး ျခင္းရွိသည္ျဖစ္၍ ''သာမေဏကိုျမန္စြာ လိုက္၍ပင့္ေခ်''ဟု အမတ္တို႔ကိုေစလိုက္ ၏။ မင္းအိမ္သို႔တက္မိေလေသာ္''အရွင္ ႏွင့္ သင့္ေလ်ာ္ေသာေနရာ၌ ေနေလာ့''ဟု ဆိုေတာ္မူ၏။ သာမေဏသည္ ထိုမွဤမွ ၾကည့္႐ႈ၍ ငါ့ထက္ျမင့္ျမတ္ေသာရဟန္း သည္ ဤမင္းအိမ္ထက္၌ မရွိၿပီဟု ၾကံၿပီးလွ်င္ ထီးျဖဴအုပ္ေသာ ရာဇပလႅင္ ထက္သို႔ တက္အံ့ေသာ အျခင္းအရာကို ျပဳလ်က္ မင္းႀကီးလက္သို႔ သပိတ္ကို ကမ္း၏။ မင္းႀကီးလည္း ထိုအခ်င္းအရာ ကို ျမင္လွ်င္ ဤရွင္သာမေဏငယ္သည္ ယေန႔ငါ၏ အိမ္ေတာ္အလုံး၌ အရွင္ ျဖစ္လတံၱ႕ဟုၾကံ၍ သပိတ္ကိုလွမ္း၏။ သာမေဏလည္း ရာဇပလႅင္ထက္သို႔ တက္၍ ထိုင္ေလလွ်င္ မင္းႀကီးလည္း အထူးထူးေသာ ခဲဖြယ္ေဘာဇဥ္တို႔ကို သပိတ္၌ ေလာင္း၍ကပ္၏။ သာမေဏ လည္း ဘုဥ္းေပးသုံးေဆာင္၏။ ၿပီးစီး ေသာအခါ ''အရွင္၏ မ်ဳိးႏြယ္ကား အဘယ္နည္း။ အဘယ္သူ၏ အဆုံးအမ ကို ခံယူသနည္း။ အရွင္၏ အယူကား အဘယ္သို႔ယူသနည္း''ဟု ေမးေလွ်ာက္ ၏။ ထိုအခါ နိေျဂာဓ သာမေဏသည္ ''ငါ၏အမ်ဳိးႏြယ္ကား သဗၺညဳဘုရား၏ အႏြယ္တည္း။ ထိုဘုရားရွင္၏အဆုံးအမ ၌သာ ငါတည္သတည္း။ ငါ၏အယူ လည္း အဆူဆူေသာ ဘုရားရွင္တို႔ ေရာက္ဝင္ ေပ်ာ္စံရာျဖစ္ေသာ နိဗၺာန္ကို သာ အာ႐ုံျပဳသတည္း''ဟု ေျဖဆိုေတာ္ မူ၏။

မင္းႀကီးလည္း ''သင္၏ဆရာျမတ္ စြာဘုရား၏ အဆုံးအကိုသိလွ်င္ ငါ့အား မိန္႔ၾကားပါ''ဟု ေမး၏။သာမေဏလည္း ''မင္းႀကီး ငါအတန္ငယ္မွ်သာ သိပါ ေသးသည္။ နာၾကားလိုမူကား ေဟာအံ့'' ဟုဆို၍ အပၸမာေဒါအမတံပဒံ၊ ပမာေဒါ မစၥဳေနာပဒံ အစရွိေသာဂါထာကို ၾကား လွ်င္ အရွင္ငါသိပါၿပီ။ စုံလင္စြာေဟာ ၾကားေပးပါဟူ၍ ေတာင္းပန္ေသာအခါ အပၸမာဒဝဂ္ ဆုံးေအာင္ ေဟာၾကား၏။ ယင္းသို႔ တရားကိုနာၿပီးေသာအခါ မင္း ႀကီးသည္ ၾကည္ညိဳသဒၶါပြားမ်ားသျဖင့္ ''ရွင္သာမေဏ ရွစ္ဝတ္ေသာဆြမ္းတို႔ကို အကြၽႏု္ပ္ ေန႔တိုင္းမျပတ္ သင့္အား လွဴ ၏''ဟုဆုိေလ၏။ ထိုအခါ နိေျဂာဓ သာမေဏသည္ ''ဒါယကာမင္းႀကီးလွဴ ေသာ ဆြမ္းရွစ္ဝတ္ကို ငါ၏ဥပဇၩာယ္ ဆရာအားလွဴ၏''ဟုဆိုေလသည္။ တစ္ ဖန္မင္းႀကီးက''ဥပဇၩာယ္ဟူသည္ အဘယ္ သို႔ေသာသူနည္း''ဟု ေမးေသာအခါ ''မိဘသဖြယ္သြန္သင္ျပသေသာ သူ တည္း''ဟု ေျဖၾကားလွ်င္ အထူးႏွစ္ သက္ေတာ္မူသျဖင့္ ''သင္၏ဆရာအား လည္း ဆြမ္းရွစ္ဝတ္၊ အရွင့္အားလည္း ဆြမ္းရွစ္ဝတ္လွဴပါ၏''ဟုဆိုေတာ္မူျပန္ ၏။ ဤသို႔အားျဖင့္ ဆရာ၊ သတင္းသုံး ေဖာ္သံဃာတို႔ကိုပါ အဆင့္ဆင့္တိုးၿပီး ဆြမ္းရွစ္ဝတ္စီလွဴဒါန္းသျဖင့္ ''ေကာင္း ၿပီ''ဟုဝန္ခံ၍ ျပန္ၾ<ြကသြားေတာ္မူ၏။
ရွစ္ေသာင္းေလးေထာင္သာသနာအစ
မိုးေသာက္ေသာေန႔၌ နိေျဂာဓသာ မေဏသည္ ရွစ္ဝတ္ေလးလီ-သုံးဆယ့္ ႏွစ္ဝတ္ေသာဆြမ္းတို႔ုကို သုံးက်ိပ္ႏွစ္ပါး ေသာ ရဟႏၲာအရွင္သူျမတ္တို႔အား ပင့္ ေဆာင္၍ ဆြမ္းဘုဥ္းေပးေတာ္မူ၏။ ထိုမွ ထပ္ဆင့္၍ ေလွ်ာက္ထားလာသည္မွာ ယေန႔ၾ<ြကလာေသာ သုံးက်ိပ္ႏွစ္ပါးကို လည္းေကာင္း၊ ထိုမွတစ္ပါး ေနာက္ထပ္ သုံးက်ိပ္ႏွစ္ပါးကိုလည္းေကာင္း ပင့္ ေဆာင္၍ နက္ျဖန္ဆြမ္းဘုဥ္းၾ<ြကေတာ္မူပါ ဟု ေလွ်ာက္ထားျပန္၏။
ဤသို႔ေသာနည္းျဖင့္ ေန႔စဥ္ ေန႔တိုင္း ပြားေစ၍ တိတၴိေျခာက္ေသာင္းတို႔အား လွဴေသာဆြမ္းဝတ္ကို ပယ္ဖ်က္၍ ေျခာက္ေသာင္းေသာရဟႏၲာအရွင္ျမတ္ တို႔အား နန္းေတာ္၌ အျမဲဆြမ္းလုပ္ေကြၽး ေတာ္မူ၏။
သံဃာေတာ္တို႔ ေနစိမ့္ေသာငွာ အေသာကရာမေက်ာင္းေတာ္ႀကီးကို ေဆာက္ေစ၍ ေျခာက္ေသာင္းေသာ ရဟႏၲာအရွင္ျမတ္တို႔အား ဆြမ္းဝတ္ႏွင့္ တကြလွဴေတာ္မူၿပီး ေလွ်ာက္ထားသည္ မွာ ''အရွင္ဘုရားတို႔ ဗုဒၶဘုရားရွင္ ေဟာေတာ္မူအပ္ေသာတရားေတာ္ကား အဘယ္မွ်ရွိသနည္း''ထိုအခါ ရဟႏၲာ အရွင္ျမတ္တို႔က''ဓမၼဝိနယအားျဖင့္ ႏွစ္ ပါး၊ ပိဋကတ္အားျဖင့္သံုးပါး၊ နိကယ္ အားျဖင့္ ငါးပါး၊ အဂၤါအားျဖင့္ ကိုးပါး၊ ဓမၼကၡႏၶာအားျဖင့္ ရွစ္ေသာင္းေလးေထာင္ ရွိသည္''ဟုေျဖၾကားေတာ္မူၾက၏။ သီရိ ဓမၼာေသာကမင္းႀကီးလည္း တရားေတာ္၌ အလြန္ၾကည္ညိဳရွိရကာ တစ္ပါးတစ္ပါး ေသာ ဓမၼကၡႏၶာကိုရည္၍ ေစတီေပါင္း ရွစ္ေသာင္းေလးေထာင္ တည္ထားေတာ္ မူလိုေသာ အၾကံေတာ္ရွိသည္ ျဖစ္၍ ဗုဒၶဘုရားရွင္၏ သရီရဓာတ္ေတာ္ကို ေတာင္းတ ၏။
ထုိအခါ ရဟႏၲာအရွင္ျမတ္တုိ႔က ''ဒါယကာမင္းႀကီး ေၾကာင့္ၾကမႈ မရွိ ပါလင့္၊ ဗုဒၶဘုရားရွင္ ဗ်ာဒိတ္စကား မိန္႔ၾကားခဲ့သည္မွာ ငါဘုရားသာသနာ ၂၁၈ ႏွစ္ ေရာက္ေသာအခါ ပါဋလိပုတ္ ျပည္၌ ဗိႏၶဳသာရမင္းႀကီး၏ ၁ဝ၁ ပါး ေသာ သားတို႔တြင္ အာေသာကသား သည္ ဗလစၾကၤာမင္းျဖစ္လတၱံ႔။ထိုအခါ ငါဘုရား၏သာသနာ၌သဒၶါအားႀကီးျခင္း သည္ျဖစ္၍ ကိုးတိုင္းကိုးဌာနသုိ႔ သာ သနာျပဳ ေစလႊတ္ၿပီး ၿမိဳ႕ေပါင္း ရွစ္ ေသာင္းေလးေထာင္တို႔တြင္ ေစတီေတာ္ ေပါင္းရွစ္ေသာင္းေလးေထာင္၊ ေက်ာင္း ေပါင္းေရကန္ေပါင္းရွစ္ေသာင္းေလး ေထာင္တည္ထား၍ ခုနစ္လ၊ ခုနစ္ရက္ တိုင္တိုင္အလွဴႀကီးေပးလတၱံ႕။ မိမိကုိယ္ ကို နံ႔သာဆီျဖင့္ ဆြတ္ေသာဝါဂြမ္းျဖင့္ ရစ္၍ မီးညိႇကာ ပူေဇာ္လတၱံ႕။ထိုအခါ မာရ္နတ္ဖ်က္ဆီးသည္ကို ဥပဂုတၱတိႆ နာဂမည္ေသာမေထရ္သည္ တန္ခုိးအား ျဖင့္ တားေပလတၱံ႕ ဟု ဗ်ာဒိတ္စကား မိန္႔ၾကားေတာ္မူခဲ့၏။ သို႔ျဖစ္ပါ၍ ဒါယကာမင္းႀကီးသည္ ရာဇၿဂိဳဟ္ျပည္၌ အဇာတသတ္မင္းခဲယဥ္းစြာ ျမႇဳပ္ထား၍ ကိုးကြယ္ေတာ္မူေသာ သရီရဓာတ္ေတာ္ ခုနစ္စရြက္တို႔ကို မင္းႀကီးရ၍ ေစတီ ေပါင္းရွစ္ေသာင္းေလးေထာင္ တည္ရ လတၱံ႕''ဟု မိန္႔ေတာ္မူၾကကုန္၏။
သီရိဓမၼာေသာကမင္း၏ မွ

ေစတီေပါင္း ရွစ္ေသာင္းေလးေထာင္ တည္ျခင္း
ထိုသို႔ ဗ်ာဒိတ္စကားၾကားရေသာ အခါ မင္းႀကီးသည္ ဝမ္းေျမာက္ေတာ္မူ လွ၍ ဓာတ္ေတာ္ကိန္းဝပ္သည့္ ဌာပနာ တိုက္ကို ရွာေဖြေစ၍ ေတြ႕ရွိေသာအခါ အသျပာတစ္ေထာင္ေပး၍ ယႏၲရားစက္ ကို ဖ်က္ေစ၏။ ထို႔ေနာက္မွ ေျမကို တူး၍ တံတိုင္းခုနစ္ထပ္တို႔ကို အစဥ္ အတိုင္း ဖယ္ရွားလွ်က္ ျပာသာဒ္အတြင္း သို႔ ဝင္၍ ေရႊစင္အတိျဖင့္ျပဳလုပ္ေသာ ျမင္း႐ုပ္ကို ယႏၲရားက်ည္ျဖင့္ဖြင့္ေသာ္ ျမင္း၏ ဝမ္း အတြင္း၌ထားေသာ ဝဇီရစိန္ကဲ့သို႔ ထြန္း ေတာက္လ်က္တည္ေသာဓာတ္ေတာ္အစုကို မင္းႀကီးဖူးျမင္ရလွ်င္ ရႊင္ၾကည္လွေသာ စိတ္ေတာ္ရွိသည္ျဖစ္၍ ခုနစ္ရက္ပတ္လံုး ႀကီးက်ယ္ခမ္းနားစြာ ပူေဇာ္ေလသည္။ ထိုမွတစ္ဖန္ ျပာသာဒ္ ႏွင့္ ျမင္း႐ုပ္တို႔ကို ထုတ္၍ ေကာင္းစြာသုတ္သင္ဆင္ယင္ၿပီး ေသာတံခြန္၊ ကုကၠား မုေလးပြားတို႔ျဖင့္ စီရင္လ်က္ ၿမိဳ႕တြင္းသို႔ ပင့္ေဆာင္၍ ျပာသာဒ္ ဦးကင္းထက္၌ထားကာ ပူေဇာ္ ေလ၏။
ဗုဒၶျမတ္စြာဘုရား၏သရီရဓာတ္ေတာ္ ခုနစ္စရြက္တို႔ကို ဇမၺဴဒိပ္ကြၽန္းအလံ