images
UN
UN
႐ုိးမဘဏ္၏ ဘဏ္စာရင္းအမ်ဳိးအစားသစ္JZü တရားဝင္သတင္းစာမိတ္ဆက္ရွင္းလင္းပြဲျပဳလုပ္မည္
ၾကယ္ေလး Thursday, 13 December 2018
႐ုိးမဘဏ္၏ဘဏ္စာရင္းအမ်ဳိး အစားသစ္JZü တရားဝင္ သတင္းစာမိတ္ဆက္ရွင္းလင္းပြဲ ကို ယခုလ ၁၇ရက္တြင္ နံနက္ ၁ဝနာရီမွ ၁၁နာရီခဲြအထိ ရန္ကုန္ ၿမိဳ႕ရွိ ျမန္မာပလာဇာ၌ ျပဳလုပ္ သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။
JZü ၏ ဏမသိကခအသည္ ျမန္မာ ႏုိင္ငံတြင္ ႐ုိးမဘဏ္မွ ပထမဆံုး စတင္မိတ္ဆက္ေသာဆုျဖင့္ ခ်ိတ္ ဆက္သည့္ဘဏ္စာရင္းအမ်ဳိးအစား ျဖစ္ၿပီး တစ္ႏွစ္လွ်င္ အတိုးသံုး ရာခိုင္ႏႈန္းႏွင့္ ေန႔စဥ္အတိုးတြက္ ေပးၿပီး လစဥ္အတိုးရရွိႏုိင္မည့္ အျပင္အနည္းဆံုးလက္က်န္ေငြက်ပ္ ၂ဝဝဝဝဝရွိေသာအေကာင့္ပိုင္ရွင္မ်ား အတြက္ အပ္ေငြႏွစ္ဆရရွိႏုိင္မည့္ ေခၚယူအပ္ေငြစာရင္းအမ်ဳိးအစား ျဖစ္သည္။
ယခုသတင္းစာရွင္းလင္းပြဲတြင္ ေလးလတာ လုပ္ေဆာင္ခဲ့ေသာJZü ၏ ေစ်းကြက္စမ္းသပ္မႈ ရလဒ္မ်ားႏွင့္ ေစ်းကြက္တုံ႕ျပန္မႈ မ်ားကို ရွင္းလင္းေျပာၾကားသြား မည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။