images
UN
UN
လြတ္လပ္ေရးေန႔အဓိ႒ာန္
တကၠသုိလ္သခၤ Sunday, 16 December 2018
၂ဝ၁၉ ခုႏွစ္ ဇန္နဝါရီလ ၄ ရက္ေန႔ သည္ ျပည္ေထာင္စုသမၼတ ျမန္မာႏိုင္ငံ ေတာ္၏ (၇၁) ႏွစ္ေျမာက္ လြတ္လပ္ေရး ေန႔ျဖစ္သည္။ လြတ္လပ္ေရးရရွိေရး အတြက္ တိုင္းရင္းသား ျပည္သူမ်ား၊ စာေပယဥ္ေက်းမႈ အႏုပညာရွင္မ်ားက အခ်ိန္ၾကာျမင့္စြာ အသက္ေသြး၊ ေခြၽး ေျမာက္ျမားစြာေပးဆပ္ၿပီးမွ ရရွိလာသည့္ ေန႔ထူးေန႔ျမတ္ လြတ္လပ္ေရး ျဖစ္ပါ၏။
ျမန္မာ့လြတ္လပ္ေရး ႀကိဳးပမ္းမႈ သမိုင္းကို ျပန္ေျပာင္းေလ့လာလွ်င္ ျမန္မာႏိုင္ငံသည္ ၁၈၈၅ ခုႏွစ္၌ ၿဗိတိသွ် ကိုလိုနီနယ္ခ်ဲ႕သမားတို႔၏ နင္းျပားဘဝ တြင္ ကိုလိုနီႏြံနစ္ၿပီး ကြၽန္ျဖစ္ခဲ့ရ၏။ သို႔ တေစ မ်ဳိးခ်စ္တိုင္းရင္းသားအားလံုး သည္ သူ႔ကြၽန္အျဖစ္ ႏြံနစ္မခံဘဲ နယ္ခ်ဲ႕ တို႔အား ရရာလက္နက္ ဆြဲကိုင္လ်က္ တိုက္ပြဲဝင္ခဲ့ၾက၏။
ထိုကဲ့သို႔ တစ္မ်ဳိးသားလံုးက အုန္း အုန္းကြၽက္ကြၽက္ တစ္ခဲနက္ဆန္႔က်င္ ခ်ိန္တြင္ အခ်ဳိ႕ေသာ အမ်ဳိးသားသစၥာ ေဖာက္တို႔က ၿဗိတိသွ်က်ဴးေက်ာ္ေရး သမားတို႔ထံတြင္ နယ္ခ်ဲ႕ကို ဒူးေထာက္၍ အ႐ူးဘံုေျမႇာက္ျပဳခဲ့သည္ကို ရင္နာမိေသာ မ်ဳိးခ်စ္စာဆိုႀကီး အခ်ဳပ္တန္းဆရာေဖက ေတးထပ္တစ္ပုဒ္ေရးစပ္၍ ႐ႈတ္ခ်ခဲ့၏။ စာရွည္မည္စိုးသျဖင့္ ေတးထပ္၏ လိုရင္းအႏွစ္သာရကို ေကာက္ႏုတ္ေဖာ္ျပ လိုက္ပါ၏။
''ေတးထပ္
ျမန္မာေတြ စည္းကမ္းေဖာက္လို႔
ထီးနန္းေပ်ာက္ျဖစ္ၿပီ။
မွီးျငမ္းေထာက္ အသစ္မီွသည္
ညစ္ပလီအမ်ဳိး။
မိပစ္လို႔ ဖေရွာင္ေသြသည္
ဂြေကာင္ေတြ ေခြးျဖစ္ေပါ့ဗ်ဳိး။
xxxxxxxxx
ေျပာေရာဟဲ့ ရာဇဝင္ေျပာင္ေအာင္
စာသင္ေတာင္ဦးခ်လို႔
ပလူးရေျပးႀကိဳ႕ခါခါ
ေခြးသို႔ပမာ
ေတြးမိတုိင္း အ႐ိုးနာသည္
အမ်ဳိးကိုပါ ဆဲခ်င္ေတာ့ေလး...။''
ကိုယ့္ထီးကိုယ့္နန္းျဖင့္ ေနခဲ့ရေသာ ျမန္မာတို႔နယ္ခ်ဲ႕လက္ေအာက္က်ေရာက္ စတြင္ မ်ဳိးခ်စ္တုိင္းရင္းသားတို႔က ရရာ လက္နက္ဆြဲကိုင္ၿပီး နယ္ခ်ဲ႕ကိုခုခံတိုက္ၾက သည္။ ထိုအခါ စာေပယဥ္ေက်းမႈအႏု ပညာရွင္တို႔ကလည္း ကဗ်ာမ်ား၊ တ ေဘာင္အခ်ဳိးမ်ား၊ ေတးသီခ်င္းမ်ားဖြဲ႕ဆို သီကံုးၿပီး နယ္ခ်ဲ႕ဆန္႔က်င္ေရးကို လႈံ႕ ေဆာ္ခဲ့ၾက၏။
ေတးဂီတျဖင့္ လႈံ႔ေဆာ္မႈ၊ စာေပ ကဗ်ာတို႔ျဖင့္ လႈံ႔ေဆာ္မႈတို႔ေၾကာင့္ စကား ျဖင့္ ပုန္ကန္ျခင္း၊ တရားျဖင့္ပုန္ကန္ျခင္း တို႔ ျပဳကာျမန္မာလူထုအတြင္း ကိုလိုနီ နယ္ခ်ဲ႕တို႔အား ဆန္႔က်င္ပုန္ကန္ေသာ စိတ္မ်ားေပၚေပါက္လာသည္။ နယ္ခ်ဲ႕တို႔ မတရားလုယူသြားေသာ ျမန္မာ့အခ်ဳပ္ အျခာအာဏာကို ျပန္လည္တိုက္ယူရန္ ျမန္မာလူငယ္မ်ားသည္ ''မိမိတို႔သည္ ကြၽန္မဟုတ္၊ သခင္မ်ားျဖစ္သည္''ဟု ေၾကြးေၾကာ္ကာ သခင္ဘြဲ႕ခံၾကသည္။ တို႔ ဗမာအစည္းအ႐ံုးကို တည္ေထာင္လႈပ္ရွား ၾကသည္။


လယ္တီဆရာေတာ္ႀကီးက အဂၤလိပ္ တို႔အားႏြားသတ္လိုင္စင္ ခ်ေပးသည္ကို အမဲသား မစားရတရား၊ေသရည္ေသရက္ လိုင္စင္ခ်၍ဘုံဆုိင္ဖြင့္သည္ကိုဆရာေတာ္ က ေသရည္ေသရက္ ေမတၱာစာမ်ားကို ေရး၍ နယ္ခ်ဲ႕ဆန္႔က်င္ေရးလႈံ႔ေဆာ္ခဲ့၏။
မႏၲေလးမွ ဂီတစာဆို ဝိုင္အမ္ဘီေအ သခင္တင္က သခင္ဘေသာင္း၊ သခင္ သိန္းေမာင္၊ သခင္လွေဘာ္တို႔ႏွင့္ တုိင္ပင္ ကာတေကာင္းအဘိရာဇာတို႔ဗမာသီခ်င္း ကို ေရးစပ္ခဲ့၏။ ဒဂုံဆရာတင္ကလည္း ''အမ်ဳိးေပ်ာက္မွာ စိုးေၾကာက္ပါသည္'' သီခ်င္းကိုေရးစပ္၍ ျပည္သူလူထုအၾကား မ်ဳိးခ်စ္စိတ္ကို လႈံ႔ေဆာ္ခဲ့သည္။
ဒုတိယကမၻာစစ္မတိုင္မီက လူငယ္ မ်ား ႏုိင္ငံေရးအသိအျမင္ၾကြယ္ဝႏိုးၾကား လာေစရန္ ပညာတတ္ မ်ဳိးခ်စ္တို႔က 'နဂါးနီအသင္း''ေထာင္ကာ ႏိုင္ငံေရး စာအုပ္မ်ားႏွင့္ စေနနဂါးနီဂ်ာနယ္တို႔ကို ထုတ္ေဝခဲ့သည္။ ထို႔အျပင္ 'နဂါးနီသီ ခ်င္း'ကို ဆရာေရႊတုိင္ညြန္႔က ေရးစပ္၍ ႐ုပ္ရွင္မင္းသား ခင္ေမာင္ရင္ႏွင့္ ဖိုးဆိုခ်င္ ခင္ေမာင္ညြန္႔တို႔က သီဆိုထားသည္။ ယေန႔တိုင္ ၄င္းသီခ်င္းသည္ ေတးသံရွင္ သုေမာင္သီဆို၍ ျပည္သူအၾကား ေခတ္ စားလ်က္ရွိသည္။ သီခ်င္းကိုအျမည္း သေဘာမ်ဳိး ေဖာ္ျပရလွ်င္-
''က်န္းက်န္းမာမာခ်မ္းခ်မ္းသာသာ
ေဘးရန္ကာဆီးမည္။
လူမြဲေတြက မေႏွးေခတ္မီ
သူေဌးျဖစ္ေတာ့မည္။
တို႔နဂါးနီ သိဒိၶတန္ခိုးနဲ႔
ဆင္းရဲသားတို႔ မညႇဳိးၿပီ အက်ဳိးထူး
ေပးေတာ့မည္တဲ့ဗ်ာ။
ေခတ္သစ္ထူေထာင္မည္
ေအးခ်မ္းသာယာစည္ ေဟ့နဂါးနီ
တန္ခုိးနဲ႔ အမ်ဳိးဂုဏ္တက္ေစမည္'' ဟူ၍ ျဖစ္သည္။
ျမန္မာတုိ႔၏ လြတ္လပ္ေရးႀကိဳးပမ္း မႈသည္ အရွိန္အဟုန္ျမင့္တက္လာသည္။ ဒုတိယကမၻာစစ္ရိပ္ျဖတ္သန္းလာေနခ်ိန္ တုိ႔ဗမာအစည္းအ႐ုံးဝင္ လူငယ္သုံးဆယ္ ျပည္ပသုိ႔ စစ္ပညာသင္ယူရန္ လွ်ဳိ႕ဝွက္ ထြက္ခြာၾကသည္။ စစ္ပညာစုံၿပီး စစ္ လက္နက္ရရွိလာလွ်င္ နယ္ခ်ဲ႕တုိ႔အား တုိက္ထုတ္ရန္ျဖစ္သည္။ ျပည္ပမွ စစ္ ပညာသင္ၿပီးျပန္လာေသာ ရဲေဘာ္သုံး က်ိပ္သည္ ဘီအုိင္ေအ(ေခၚ) ဗမာ့လြတ္ လပ္ေရးတပ္မေတာ္ဖြဲ႕ကာ ၿဗိတိသွ်တုိ႔ကုိ တုိက္ထုတ္ခဲ့သည္။ ဗမာ့တပ္မေတာ္၏ ေခါင္းေဆာင္ကား ဗုိလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္း ျဖစ္သည္။
ဂီတစာဆုိသဟာယဆရာတင္က'ဗမာ့ သူရဲေကာင္း'သီခ်င္းကုိ ေရးဖြဲ႕ခဲ့သည္။ ၄င္းသီခ်င္းကုိလည္း အျမည္းသေဘာမ်ဳိး ေဖာ္ျပလုိက္ပါသည္။
''ျမန္မာ့လြတ္လပ္ေရးအတြက္
တပ္မေတာ္ဖြဲ႕ဖုိ႔ ဂ်ပန္ျပည္မွာကြယ္
တကယ္ပဲ အသက္နဲ႔လဲလုိ႔
ဆင္းရဲဒုကၡခံကာ ၾကံစည္တယ္
သူရဲေကာင္းတဲ့ ဗုိလ္ေအာင္ဆန္းနဲ႔
အာဇာနည္ေတြရယ္''
xxxxxxxx
''တုိင္းျပည္က်ဳိး စြန္႔ခဲ့တဲ့မ်ဳိးခ်စ္
ဇာနည္ႏြယ္ လြတ္လပ္ဖုိ႔
တုိ႔မ်ားကုိ ကြၽန္တြင္းကကယ္
တုိ႔ဗမာစုိးမုိးဖုိ႔ ေမွ်ာ္ၾကရွာလုိ႔
ေပၚလာတယ္''
ဒုတိယကမၻာစစ္ႀကီး ျဖစ္ပြားေနခ်ိန္ ျမန္မာ့တပ္မေတာ္က ျမန္မာႏုိင္ငံမွ ၿဗိတိ သွ်တုိ႔ကုိ တုိက္ထုတ္သည္။ ဂ်ပန္တုိ႔က တစ္လွည့္ျပန္ဝင္လာသည္။ျမန္မာျပည္ကုိ လြတ္လပ္ေရးေပးမည္ဟူေသာ ကတိျဖင့္ ဝင္လာျခင္းျဖစ္၏။ ကတိအတုိင္း လြတ္ လပ္ေရးေပး၏။အတုအေယာင္လြတ္လပ္ ေရးသာျဖစ္၏။ ေရႊရည္စိမ္လြတ္လပ္ေရး ဟုလည္း ျမန္မာတုိ႔ ဆုိၾကသည္။
ဂ်ပန္တုိ႔သည္ ျမန္မာျပည္သူမ်ားကုိ ၾကမ္းၾကဳတ္ရက္စက္စြာ ညႇဥ္းပန္းလာ သျဖင့္ ဖက္ဆစ္တုိ႔ကုိ ေတာ္လွန္တုိက္ ထုတ္ရန္ ျမန္မာမ်ဳိးခ်စ္တုိ႔ ျပင္ဆင္ၾကရ သည္။ ထုိအခါ ဗမာ့လြတ္လပ္ေရး တပ္ မေတာ္သည္ဗမာ့ကာကြယ္ေရးတပ္မေတာ္၊ ျမန္မာ့တပ္မေတာ္အျဖစ္ ျပင္ဆင္ဖြဲ႕စည္း၍ ေတာ္လွန္ေရးဆင္ႏႊဲရန္ျပင္ဆင္ေတာ့သည္။
တုိင္းရင္းသားလူမ်ဳိးမ်ား ပါဝင္ေသာ ဖက္ဆစ္ေတာ္လွန္ေရးသမားမ်ားသည္ လည္း ေျမေအာက္လႈပ္ရွားမႈျဖင့္ စုစည္း ျပင္ဆင္ၾကသည္။ေျမေပၚ၌ အာရွလူငယ္ အစည္းအ႐ုံးကုိ တည္ေထာင္ကာ လူငယ္ မ်ားကုိ စည္း႐ုံးစုစည္းၾကသည္။
ဒုတိယကမၻာစစ္အတြင္း ျမန္မာ့တပ္ မေတာ္သည္ ဖက္ဆစ္တုိ႔ကုိ ေတာ္လွန္ ရန္ အင္အားေတာင့္တင္းကာ စစ္စြမ္း ရည္တုိးတက္ျမင့္မားလာသည္။ ျပည္သူ မ်ားကလည္း တပ္မေတာ္ကုိအားထားၾက သည္။ ဤအခ်က္ကုိ မီးေမာင္းထုိးျပ လုိက္သည့္အေနျဖင့္ ဆရာေရႊတုိင္ညြန္႔က 'တပ္မေတာ္အင္အားရွိမွ တုိင္းျပည္အင္ အားရွိမည္'ဟူေသာ သီခ်င္းကုိ ေရးဖြဲ႕ခဲ့ ေလသည္။ ယင္းသီခ်င္းမွာ လူသိမ်ား ထင္ရွားၿပီး ယေန႔တုိင္ေရပန္းစားလ်က္ရွိ သည္။ အျမည္းသေဘာမ်ဳိးေဖာ္ျပရလွ်င္-
''ေခတ္မီေအာင္သာ ကမၻာေျမတစ္
ဝန္းမွာ တုိ႔အစြမ္းကုိျပမည္
တပ္မေတာ္ဂုဏ္ေရာင္ထြန္းေျပာင္ဖို႔ရာ
တို႔တာဝန္ျဖစ္သည္။
တစ္မ်ဳိးသားလံုးအတြက္ အသက္နဲ႔
လဲမယ့္
အာဇာနည္ပီပီ...အေရးရိွခဲ့ရင္...
ေရွ႕ကရပ္ကာ
အေသခံမယ္ ယံုၾကည္...ငါတို႔
တပ္မေတာ္အမွန္ျဖစ္သည္
ႏိုင္ငံ့တပ္မေတာ္အမွန္ျဖစ္သည္...
အင္အားကိုႀကီးမားေအာင္ ကူညီ...
တပ္မေတာ္ႀကီးကို အင္အားရိွဖို႔
အရာရာမွာကူညီ...''
ဟူ၍ျဖစ္သည္။
ျပည္သူႏွင့္ တပ္မေတာ္တစ္သား တည္းျဖစ္လာျခင္း၊ လြတ္လပ္ေရးတိုက္ ပြဲဝင္ ေခါင္းေဆာင္မ်ား မဆုတ္မနစ္ႀကိဳး စားျခင္း၊ ပင္လံုညီလာခံမွ တုိင္းရင္းသား စည္းလံုးညီညြတ္မႈအားမာန္ ၾကံ့ခိုင္ ေတာင့္တင္းျခင္းတို႔ေၾကာင့္ ၁၉၄၈ ခုႏွစ္ ဇန္နဝါရီလ ၄ရက္ေန႔တြင္ ျပည္ေထာင္ စုျမန္မာႏိုင္ငံ တစ္ဝန္း၌ တုိင္းရင္းသား ျပည္သူတို႔ လြတ္လပ္ေရးေအာင္ပြဲသဘင္ ကို ေပ်ာ္ေပ်ာ္ရႊင္ရႊင္ဆင္ႏႊဲခဲ့ၾကေလသည္။
တုိင္းရင္းသားျပည္သူတို႔၏အသက္၊ ေသြး၊ ေခြၽးတို႔ကိုရင္း၍ ရယူခဲ့ေသာ ''ျမန္မာ့လြတ္လပ္ေရး''အဓြန္႕ရွည္တည္တံ့ ခိုင္ျမဲေအာင္ ထိန္းသိမ္းကာကြယ္ေစာင့္ ေရွာက္ၾကရန္ လြတ္လပ္ေရးေန႔အခါ သမယတြင္ ေလးနက္တည္ၾကည္စြာ အဓိ႒ာန္ျပဳၾကပါစို႔ဟူ၍ ေရးသားတုိက္ တြန္းလိုက္ရပါ၏။