images
UN
UN
ဇာတိမာန္ဂဠဳန္ဆရာစံ၏ ႀကိဳးေပးခါနီးကာလမွာပင္ ေနာက္ဆုံးေရးစပ္ခဲ႕သည္႕ ကဗ်ာလကၤာေလးပုဒ္
ၿခိမ္႕ႏုိင္ Tuesday, 18 December 2018
ျမန္မာ့သမိုင္းတြင္ ေသအံ့ကာလနီးနီး မွာပင္ ကဗ်ာလကၤာမ်ားေရးဖြဲ႕ႏိုင္ခဲ့သည့္ စာဆိုမ်ား ရွိခဲ့ပါသည္။ ထိုစာဆိုမ်ားထဲ တြင္ ထင္ရွားေပၚလြင္လူသိမ်ားၾကသည့္ စာဆိုမ်ားမွာ ပုဂံေခတ္ကာလ မင္းျပစ္ မင္းဒဏ္ အမ်က္မာန္သင့္၍ ေတာင္စြယ္ ေနမကြယ္ခင္ ေသအံ့ဆဲဆဲမွာပင္ ဘုရင္ အရွင္သခင္အား အမ်က္ေတာ္ေျပေစျပီး အမွားအမွန္သေဘာကိုတရားဥာဏ္အလင္း ျပ၍ ေလာကလူ႕သဘာဝမွာ ျဖစ္တတ္ ပ်က္တတ္ေၾကာင္းကို တရားအသိယွဥ္ ကာ သံေဝဂကဗ်ာ ေရးသားခဲ့သည္။
''သူတည္းတစ္ေယာက္ ေကာင္းဖို႔ ေရာက္မူ သူတစ္ေယာက္မွာ ပ်က္လင့္ ကာသာ ဓမၼတာတည့္။ ေရႊအိမ္နန္းႏွင့္ ၾကငွန္းလည္းခံ မတ္ေပါင္းရံ၍ ေပ်ာ္စံ ရိပ္ျငိမ္ စည္းစိမ္မကြာ မင္းခ်မ္းသာကား သမုဒၵရာေရမ်က္ႏွာထက္ခဏတက္သည့္ ေရပြက္ပမာ တစ္သက္လ်ာတည့္'' အစခ်ီသည့္ မ်က္ေျဖလကၤာေလးပုဒ္ကို ေရးသားခဲ့ေသာ အနႏၲသူရိယအမတ္ႀကီး။ ထို႔ေနာက္ ေညာင္ရမ္းေခတ္(၁၁၁၆)ခုႏွစ္ မွာ နန္းတြင္းေရးရာအေရးနိမ့္၍ ေသရအံ့ နီးနီးမွာပင္''ပုဂၢဳိလ္ေျခာက္မည္သေႏၶတည္ သား''အစခ်ီ လကၤာသုံးပုိဒ္ကို ေရး သားခဲ့ေသာ ဟံသာဝတီေရာက္ မင္း တရားႀကီး။
ကုန္းေဘာင္ေခတ္မွာပင္ ဘုရင့္ရာဇ မာန္သင့္၍ အက်ဥ္းခ်ထားျပီး ကြပ္မ်က္ ခံရအံ့အခ်ိန္ေလးမွာပင္ ''ဟုတ္ပေလ ႏႈတ္ေျခြဟရမွာျဖင့္ပုေဗၺစထင္ရဲ႕ေလ''အစခ်ီ ေလးခ်ဳိးကိုေရးသားခဲ့ေသာ စေလဦးပုည။ ေနာက္ကုန္းေဘာင္ေခတ္မွာပင္ နန္းတြင္း အခ်စ္ေရး၊လူမႈေရး အ႐ႈပ္အေထြးမ်ားမွာ ပါဝင္ပတ္သက္ခဲ့၍ အမ်က္ေတာ္ရွ ရာဇမာန္ခခံရပါ၍ ကြပ္မ်က္စီရင္ခံရအ့ံ အခ်ိန္မွာပင္ ''ခ်စ္ရသူတင္တင္ရဲ႕ ဘဝင္ ျမင့္သက္ညႇာ ဆင္မသင့္ခက္ပါတယ္ '' အစခ်ီေတးထပ္ကိုေရးသားခဲ့သည့္ေတာင္ သမန္လယ္စား ေမာင္ေဖငယ္။ စသည့္ ပုဂၢိဳလ္တို႔သည္ နန္းတြင္းနန္းျပင္အထိ လူသိမ်ားထင္ရွားေသာ စာဆိုမ်ားျဖစ္၍ ထင္သည္။ သူတို႔၏ ေသအ့ံမူးမူးကာလ မွာပင္ေရးသားခဲ့ေသာ စာ၊ကဗ်ာ၊ လကၤာ မ်ားသည္ ေပၚလြင္ထင္ရွားလွပါသည္။
ယခုတင္ျပလိုသည့္စာဆိုဟုေခၚအပ္ ေသာ ေသအံ့မူးမူး အခ်ိန္ကာလမွာပင္ ကဗ်ာေရး ေမာ္ကြန္းထိုးခဲ့ေသာပုဂၢဳိလ္မွာ ဟို ----ပေဒသရာဇ္ေခတ္ကာလက မဟုတ္ တိုင္းျခားနယ္ခ်ဲ ့ေခတ္ကာလမွ နယ္ခ်ဲ႕ဆန္႔က်င္ေရး မ်ဳိးခ်စ္ပုဂၢဳိလ္ႀကီး ျဖစ္ပါသည္။ သူသည္ ကဗ်ာစာဆိုရွင္ မဟုတ္ေသာ္ျငား စာေပႏွင့္မကြာမေဝး မစိမ္းေသာ ပညာရွင္ျဖစ္ပါသည္။ သူ သည္ မ်ဳိးခ်စ္စိတ္ျပင္းထန္လြန္း၍ မိမိ ထက္ လက္နက္အရာ စစ္ပညာအရာ သာလြန္ေသာနယ္ခ်ဲ႕အစိုးရကို မေၾကာက္ မ႐ြံ႕ေတာင္သူလယ္သမားအေရးကို ဦး ေဆာင္ေတာ္လွန္ေသာ နယ္ခ်ဲ႕တို႔က အေလးထားျပီးဂ႐ုစိုက္ရေသာ ဖိမ့္ဖိမ့္ တုန္ေအာင္ေၾကာက္ရေသာ ဂဠဳန္ဆရာစံ ပင္ျဖစ္ပါသည္။


ၿဗိတိသွ်နယ္ခ်ဲ႕က ဟံသာဝတီသူပုန္ ဂဠဳန္သူပုန္ဟူ၍ အမည္ဆိုးေပးထား ေသာ္လည္း ျမန္မာ့သမိုင္းစာမ်က္ႏွာတြင္ အေလးအျမတ္ျပဳ၍ထားေသာလယ္သမား အေရး မ်ဳိးခ်စ္ေတာ္လွန္ေရး ေခါင္း ေဆာင္ပင္ ျဖစ္ပါသည္။ ဆရာစံကို အဖ ဦးေက်း အမိေဒၚဖက္တို႔မွ (၁၈၇၆)ခုႏွစ္ ေအာက္တိုဘာ ၂၄ရက္တြင္ ေမြးဖြားခဲ့ပါ သည္။ စစ္ကိုင္းတိုင္းေဒသႀကီး ဒီပဲယင္း ျမိဳ႕နယ္ သရကန္ဇာတိ ျဖစ္ပါသည္။ ျမန္မာတိုင္းရင္းေဆးပညာျဖင့္ အသက္ ေမြးပါသည္။ အထက္ေဖာ္ျပသလို စာေပ ဆိုင္ရာကဗ်ာစာဆိုရွင္မဟုတ္ေသာ္လည္း စာေပႏွင့္ မစိမ္းလွပါ။ ေရာဂါေဝဒနာ လကၡဏာဇာစ္ျမစ္ကို ေလ့လာေသာ (ေရာဂါလကၡဏုဇက်မ္း၊ ဝိဇၨာသိပၸံ အဂုၤတၱရက်မ္း)တို႔ကို ျပဳစုေရးသားခဲ့ ပါသည္။ နယ္ခ်ဲ႕လက္ေအာက္ ျပည္သူ မ်ားအဖိႏွိပ္ခံဘဝမွာဆင္းရဲျခင္းေဘးဒုကၡ အမ်ဳိးမ်ဳိးႏွင့္ ၾကံဳရေလေသာအခါ မျမင္ ရက္မၾကားရက္ျဖစ္ရသလို ေျမခြန္လယ္ ခြန္ေတြသာမက လူခြန္၊ သီးစားခြန္မ်ားပါ ေကာက္ခံ၍ ျပည္သူမ်ား မခံမရပ္ႏိုင္ျဖစ္ ခဲ့ရသည္။ နယ္ခ်ဲ႕သည္ ျပည္သူျပည္သား မ်ား၏ဘဝကိုမသိ ကိုယ္ခ်င္းစာစိတ္မရွိ ဘဲ အခြန္မေဆာင္ႏိုင္ပါက ခ်စ္တီးစီးပြား ေရး သမားေတြက လယ္သိမ္း၊ ျခံသိမ္း၊ ေျမသိမ္း၊ လူပါသိမ္းေတာ့သည္။ နယ္ခ်ဲ႕ အစိုးရသည္ ျပည္သူဘက္မွမရပ္ ျပည္သူ ကို အကာအကြယ္ မေပးသည့္အတြက္ ဆရာစံသည္ အမ်ဳိးထိ မခ်ိေအာင္နာ ဆိုသလိုဆရာစံသည္ေတာင္သူလယ္သမား မ်ားဘဝကို တတ္ႏိုင္သမွ် ကာကြယ္ ေစာင့္ေရွာက္ရန္အတြက္ လြတ္ေျမာက္ ရန္လူအင္အားလက္နက္အင္အားသာလြန္ ေသာနယ္ခ်ဲ႕တို႔ကိုဂ႐ုမစိုက္ဘဲ ေခါင္း ေဆာင္ျပီး ေတာ္လွန္ခဲ့ပါသည္။.
ျမန္မာ့သမိုင္းမွာဂဠဳန္ ဂဠဳန္ၾြကြျကြ သူပုန္သူပုန္ထထဟူေသာ ေၾကြးေၾကာ္သံ ဂယက္ႏွင့္အတူ ေတာင္သူလယ္သမား အေရးေတာ္ပုံေတာ္လွန္ေရးကို ဂဠဳန္ ဆရာစံအမည္ႏွင့္၂၂-၁၂-၁၉၃ဝမွစတင္ ၍ထင္ရွားေပၚလြင္ဦးေဆာင္လာခဲ့ပါသည္။ ၁၉၃၁ ခုႏွစ္မွာ မ်ဳိးခ်စ္စိတ္ဓာတ္ရင့္ သန္မႈမွာ အဆတစ္ရာရင့္သန္ အားသာ လာခ့ဲေသာ္လည္း လက္နက္ရိကၡာ လူအင္အားမွာ အားနည္းမႈျဖစ္လာ၏။
၁၉၃၁ ခုႏွစ္ ၾသဂုတ္လဆန္း ၂ရက္ ေန႕တြင္ ေနာင္ခ်ဳိၿမိဳ႕နယ္ ေနာင္ကြန္းရြာအနီး မွာဖမ္းမိခဲ့၏။ ဆရာစံကို နယ္ခ်ဲ႕ၿဗိတိသွ် ဘုရင္ကိုေတာ္လွန္မႈျဖင့္႐ုံးတင္တရားစြဲဆို ခဲ့ရာအျပစ္ဒဏ္ႀကိဳးမိန္႕ခ်မွတ္ခံရပါသည္။ ဆရာစံေထာင္တြင္းအက်ဥ္းက်ေနစဥ္မွာ ျမန္မာ့အလင္းသတင္းေထာက္၏ႀကိဳးပမ္း ေတာင္းဆိုမႈေၾကာင့္ ကိုယ္တိုင္ေရး အတၴဳပၸတၱိကိုေရးသားခဲ့ၿပီး ယခုေဖာ္ျပပါ ကဗ်ာေလးပုဒ္ေရးသားေပးခဲ့ပါသည္။
ထိုစဥ္ကဆရာစံေရးသမွ်ကို ဆရာစံ ပံုႏွင့္တကြ ျမန္မာ့အလင္းေန႔စဥ္သတင္း စာတြင္ ေန႔စဥ္ေဖာ္ျပခဲ့ပါသည္။
ဆရာစံအား ၁၉၃၁ ခုႏွစ္ ႏိုဝင္ဘာ လေနာက္ဆုံးပတ္ စေနေန႔ ၆ နာရီ ၃ဝ တြင္ သာယာဝတီဗဟုိအက်ဥ္း ေထာင္ မွာႀကိဳးေပးစီရင္ခဲ့ပါသည္။ အခ်ဳိ႕ေဆာင္း ပါးတြင္ ငါးနာရီဟုမူကြဲလ်က္ ရွိပါေသး သည္။
ဆရာစံ ေသအံ့ကာလမွာပင္ မရြံ႕ မေၾကာက္ဇာတိမာန္မညိႇဳး အမ်ဳိးကိုခ်စ္ ေသာသူရဲေကာင္းပီသစြာ(ျဖစ္ေလရာဘဝ မွာအဂၤလိပ္ကို ႏိုင္ရတဲ့ကိုယ္ျဖစ္ရပါေစ) ဟုျပတ္သားစြာ ဆုေတာင္းသြားခဲ့ၿပီး နယ္ ခ်ဲ႕ေပးေသာအျပစ္ကို ခံယူသြားပါသည္။
သမိုင္းတြင္တိမ္ျမဳပ္ေနေသာ ဆရာစံ ၏ေသရအ့ံအခ်ိန္တြင္ ေရးသားခဲ့ေသာ ကဗ်ာေလးပုဒ္ကို မွတ္တမ္းျပဳ ေဖာ္ျပ လိုက္ပါသည္။
[ ၁ ]
''မည္သူမည္ဝါ ဤကမၻာတြင္ ခႏၶာ ခိုင္စြဲ မျမဲမွတ္ရာ လူ႕တံထြာတည္း''
[ ၂ ]
''မီးတစ္ဆယ့္တစ္ ၿငိမ္းရာျဖစ္ ေသာ စင္စစ္ဧကန္ ျပည္နိဗၺာန္သို႔ အျမန္ ထုတ္ေခ်ာက္ မေရာက္ရေသး လူတစ္ေဝး တို႕ ေသေဘးေတြ႕ရ ျဖစ္ကအမွန္ ပ်က္ျမဲ ျပန္တည္း။''
[ ၃ ]
''ေၾကာက္ေသြးဟူ၍ ႏွမ္းတစ္ေစ့မွ် မေဝ့စိတ္ထဲ ရိပ္မဝဲတည့္ အၿမဲမတည္ လူဟူသည္ကား မရွည္အသက္ ၾကာေန ပ်က္ကို ျပက္ျပက္ထင္ထင္ ငါ့အျမင္ တည္း''
[ ၄ ]
''ထက္ေအာက္ျမန္မာ လူတကာတို႕ ဆရာေခၚဆို ငါ့ဂုဏ္ကိုလွ်င္ ၾကဴးပိုသည္ ႐ံုး ဘယ္သို႔ထံုးလည္း အဆံုးဆိုေရး ႀကိဳး ဒဏ္ေဘးႏွင့္ ေဝးရမည္တည္း''