images
UN
UN
ျမန္မာ့မီးရထား အျပည့္အဝ ဝန္ေဆာင္မႈေပးႏိုင္သည့္ အဖြဲ႕အစည္းျဖစ္ရန္ အခ်ိန္ယူျပဳျပင္ရန္လိုအပ္ဟု ADB သံုးသပ္ထား
ကိုကိုလြင္ Friday, 21 December 2018
ေမာ္ေတာ္ယာဥ္ပို႔ေဆာင္ေရး၏ အားသာခ်က္မ်ားအား ယွဥ္ၿပိဳင္ႏိုင္ စြမ္းမရွိသျဖင့္အစိုးရ၏ ဌာနတစ္ခုအျဖစ္ေဆာင္ရြက္ေနရာမွ ေစ်းကြက္ အေပၚ အျပည့္အဝတာဝန္ယူႏိုင္ၿပီး ဝန္ေဆာင္မႈေကာင္းစြာေပးႏိုင္သည့္ အဖြဲ႕အစည္းျဖစ္လာရန္ ျမန္မာ့ရထားပို႔ေဆာင္ေရးက႑၏ စြမ္းေဆာင္ႏိုင္မႈ အား အခ်ိန္ယူ၍ ျပဳျပင္ရန္လိုအပ္သည္ဟု အာရွဖြံ႕ၿဖိဳးေရးဘဏ္က သံုးသပ္ ထားသည္။
ယမန္ေန႔ျပဳလုပ္သည့္ အမ်ဳိးသားလႊတ္ေတာ္အစည္းအေဝး၌ မြန္ျပည္ နယ္မဲဆႏၵနယ္အမွတ္ ၆ မွ ဦးေဖတင္ေမးျမန္းခဲ့သည့္ ျမန္မာ့မီးရထား က႑ ေအာင္ျမင္စြာဦးေမာ့လာေစရန္ လက္ရွိရင္ဆိုင္ေနရသည့္အ႐ႈံးမ်ား ႏွင့္ က်ဆံုးေနမႈတို႔ကို ရပ္တန္႕ေက်ာ္လႊားၿပီး ေရွးယခင္က အစဥ္အလာ ေကာင္းမ်ားရရွိခဲ့သည့္ ျမန္မာ့မီးရထားကို ျပည္သူမ်ား ႏွစ္ၿခိဳက္ခ်မ္းေျမ့စြာ ျပန္လည္အားေပးလာေစရန္အတြက္ အစီအစဥ္ေကာင္းမ်ားေဆာင္ရြက္ေပး ရန္ စီမံကိန္းမ်ားရွိမရွိသိလိုသည့္ေမးခြန္းအေပၚ ပို႔ေဆာင္ေရးႏွင့္ ဆက္ သြယ္ေရးဝန္ႀကီးဌာန ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီး၏ ေျဖၾကားမႈအရ သိရသည္။
ဆက္လက္၍ အာရွဖြံ႕ၿဖိဳးေရးဘဏ္၏ သံုးသပ္မႈတြင္ သယ္ယူပို႔ ေဆာင္မႈ စနစ္မ်ားအေနျဖင့္ အာဆီယံအဖြဲ႕ဝင္ႏိုင္ငံမ်ားအၾကား မ်ားစြာ ေနာက္က်ေနသျဖင့္ ႏိုင္ငံအတြင္းရွိ ရထားလမ္းအားလံုးအား အျမန္ ျပန္လည္ျပဳျပင္ရန္လိုအပ္သည္ဟုပါရွိခဲ့ၿပီး ျမန္မာ့သယ္ယူပို႔ေဆာင္ေရး မူဝါဒကို ေရးသားျပဳစု၍ လုပ္ငန္းစဥ္ ငါးရပ္ပါဝင္သည့္ လမ္းမႀကီးမ်ား မဟုတ္သည့္လမ္းပိုင္းမ်ားတြင္ ေျပးဆြဲေနသည့္အေျခအေနတို႔အား စိစစ္ တြက္ခ်က္ရန္၊ အက်ိဳးရွိသည့္ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈမ်ားတိုးျမႇင့္ရန္၊ စီမံခန္႕ခြဲမႈ မ်ားလုပ္ေဆာင္ရာ၌IT နည္းပညာကိုတိုးျမႇင့္၍ အသံုးျပဳရန္၊ ဘ႑ာေရး အစီအမံမ်ားျပဳျပင္သြားရန္ ၂ဝ၁၅-၂ဝ၂၅ မဟာဗ်ဴဟာလုပ္ငန္းစဥ္ျဖင့္ အခ်ိန္ယူျပဳျပင္သြားရန္ အာရွဖြံ႕ၿဖိဳးေရးဘဏ္က အၾကံျပဳခဲ့သည္။