images
UN
UN
တပ္မေတာ္ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္႐ုံးမွ ထုတ္ျပန္ခ်က္အေပၚ တပ္မေတာ္ခ်စ္ျမတ္ႏုိးသူမ်ားႏွင့္ အမ်ဳိးသားေရးအင္အားစုမ်ားက ႀကိဳဆုိေထာက္ခံ
ေမနဒီျမႏြယ္ Sunday, 23 December 2018
တပ္မေတာ္ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္႐ုံးမွ ယခုလ ၂၁ ရက္တြင္ ထုတ္ျပန္ခဲ့ေသာ ပစ္ခတ္တုိက္ခုိက္မႈ ရပ္စဲေရးႏွင့္ ထာဝရ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးအတြက္ NCA လက္မွတ္ ေရးထုိးရန္ က်န္ရွိေနေသးေသာ တုိင္းရင္း သားလက္နက္ကိုင္ အဖြဲ႕အစည္းမ်ား အားလုံးႏွင့္ ညႇိႏိႈင္းေဆြးေႏြးရန္ ယခုလ ၂၁ ရက္မွ ၂ဝ၁၉ ခုႏွစ္ ဧၿပီလ ၃ဝရက္ အထိ စစ္ေရးဆုိင္ရာလႈပ္ရွားမႈအားလုံး ရပ္ဆုိင္းသြားမည္ဟူသည့္ ထုတ္ျပန္ခ်က္ အေပၚ ေထာက္ခံႀကိဳဆုိေၾကာင္း တပ္မ ေတာ္ခ်စ္ျမတ္ႏုိးသူမ်ားႏွင့္အမ်ဳိးသားေရး အင္အားစုမ်ားက ယမန္ေန႔ ညေနပုိင္း တြင္ သေဘာထားထုတ္ျပန္ခဲ့သည္။
တပ္မေတာ္ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္႐ံုးမွ ထုတ္ျပန္ခဲ့ေသာ ထုတ္ျပန္ခ်က္တြင္ ပါရွိ သည့္ ျမန္မာႏုိင္ငံအတြင္းရွိ ေျမာက္ပုိင္း တုိင္းစစ္ဌာနခ်ဳပ္နယ္ေျမ၊ အေရွ႕ေျမာက္ ပုိင္းစစ္ဌာနခ်ဳပ္နယ္ေျမ၊ အေရွ႕ပုိင္းတုိင္း စစ္ဌာနခ်ဳပ္နယ္ေျမ၊ အေရွ႕အလယ္ပုိင္း တုိင္းစစ္ဌာနခ်ဳပ္နယ္ေျမႏွင့္ ႀတိဂံေဒသ တုိင္းစစ္ဌာနခ်ဳပ္နယ္ေျမမ်ားရွိ NCA လက္မွတ္ေရးထုိးရန္က်န္ရွိေနေသးေသာတုိင္းရင္းသားလက္နက္ကုိင္အဖြဲ႕ အစည္းမ်ားအားလုံးႏွင့္ ညႇိႏိႈင္း ေဆြးေႏြးရန္ ယခုလ ၂၁ ရက္မွ စတင္၍ လာမည့္ ၂ဝ၁၉ ခုႏွစ္ဧၿပီ ၃ဝ ရက္အထိ စစ္ေရးလႈပ္ရွားမႈ အားလုံး ရပ္ဆုိင္းသြားမည္ျဖစ္ ေၾကာင္းႏွင့္ ပစ္ခတ္တုိက္ခုိက္မႈ ရပ္စဲေရးႏွင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးဆုိင္ရာ မ်ား ညႇိႏိႈင္းသြားမည္ဟူသည့္ ကိစၥ ရပ္မ်ားအပါအဝင္ ထုတ္ျပန္ခ်က္ ပါ အခ်က္မ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ အမ်ဳိးသားေရးအင္အားစုမ်ားမွ ေထာက္ခံႀကိဳဆုိေၾကာင္း၊လြတ္လပ္ ေရးကာလေနာက္ပုိင္း ျမန္မာႏုိင္ငံ အတြင္းျဖစ္ေပၚေနသည့္ တုိင္းရင္း သားအခ်င္းခ်င္း ပစ္ခတ္တုိက္ခတ္ မႈမ်ား၊ တုိက္ပြဲျဖစ္ပြားရာေဒသ မ်ားရွိ ျပည္သူမ်ား၏ အသက္ အုိးအိမ္စည္းစိမ္မ်ားနွင့္ ေနရပ္ စြန္႔ခြာတိမ္းေရွာင္ရသည့္ဒုကၡမ်ား ႏွင့္ နယ္ေျမေဒသအလုိက္ ဖြံ႔ၿဖိဳး တုိးတက္မႈ ေႏွာင့္ေႏွးေနသည့္ ကိစၥမ်ားအားလုံး ခ်ဳပ္ၿငိမ္းသြားၿပီး တုိင္းရင္းသားမ်ား အတူလက္တြဲ၍ ေခတ္မီဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေသာ ဒီမုိ ကေရစီႏုိင္ငံေတာ္ျဖစ္ရန္ လမ္းသစ္ ေဖာက္ျခင္းဟု မိမိတုိ႔မွ ယုံၾကည္ ေၾကာင္း၊ တပ္မေတာ္ကာကြယ္ေရး ဦးစီးခ်ဳပ္႐ုံး၏ ထုတ္ျပန္ခ်က္သည္ မိမိႏုိင္ငံ မိမိလူမ်ဳိးႏွင့္ မိမိတုိင္းရင္း သားျပည္သူမ်ားအတြက္ ေရွး႐ႈ ေဆာင္႐ြက္သည့္ ေဆာင္ရြက္ခ်က္ တစ္ခုျဖစ္ေၾကာင္း၊ မိမိတုိ႔အမ်ဳိး သားေရးအင္အားစုမွ နားလည္ ယုံၾကည္သည့္အတြက္ တပ္မေတာ္ ၏ ေဆာင္႐ြက္ခ်က္မ်ားအား ေထာက္ခံေၾကာင္း ထုတ္ျပန္ခ်က္ တြင္ ပါရွိသည္။
အလားတူတပ္မေတာ္ခ်စ္ျမတ္ ႏုိးသူမ်ားမွလည္း ျမန္မာ့တပ္မ ေတာ္အေနျဖင့္ ျပည္ေထာင္စုမၿပိဳ ကြဲေရး တုိင္းရင္းသားအားလုံး စည္းလုံးညီၫြတ္ေရးအား ျမန္မာ့ တပ္မေတာ္မွ ျပည္ေထာင္စုစိတ္ ဓာတ္ျဖင့္ ေလးလတာ ျပည္တြင္း စစ္မ်ားအား ရပ္တန္႔ၿပီး အျပဳ သေဘာေဆာင္ေသာ ရည္ရြယ္ခ်က္ ျဖင့္ တုိင္းရင္းသားလက္နက္ကုိင္ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားအား ႏုိင္ငံေရး စားပြဲဝုိင္းတြင္ ေျဖရွင္းေဆာင္ရြက္မႈ မ်ားကုိ ႏွစ္ဦးႏွစ္ဖက္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ေဖာ္ေဆာင္မႈမ်ား ၿပီးျပတ္ေအာင္ ျမင္ေစရန္ ေဆြးေႏြးညႇိႏိႈင္းၾကေစ လုိေၾကာင္း၊ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေဆြးေႏြး မႈမ်ား ေအာင္ျမင္ပါေစေၾကာင္း ႏွင့္ NCA လက္မွတ္ထုိးရန္ က်န္ ရွိေနေသးေသာ တုိင္းရင္းသား လက္နက္ကုိင္အဖြဲ႕အစည္းမ်ားႏွင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေဖာ္ေဆာင္မႈမ်ားကုိ မိမိတုိ႔ တပ္မေတာ္ခ်စ္ျမတ္ႏုိးသူ မ်ားအဖြဲ႕မွ လိႈက္လွဲစြာ ႀကိဳဆုိ ေထာက္ခံေၾကာင္း ၄င္းတုိ႔ထုတ္ ျပန္ခ်က္တြင္ ပါရွိသည္။