images
UN
UN
စကားအသံနဲ႔ အမွားအမွန္
ခ်စ္ႏိုင္(စိတ္ပညာ) Friday, 28 December 2018
ေဝဖန္သံေတြ အမ်ားႀကီး ၾကားရ တယ္။ တယ္လီဖုန္းမ်က္ႏွာျပင္ေပၚမွာ အင္တာနက္ကတစ္ဆင့္ ေဖ့စ္ဘြတ္ ၾကည့္ရင္ အသံအမ်ဳိးမ်ဳိးကို ၾကားရ (ဖတ္ရ)ပါလိမ့္မယ္။ အသိÓဏ္နည္း စြာ စိတ္လိုက္မာန္ပါ ျငဴစူပုတ္ခတ္တာ၊ ဆဲဆိုတာ၊ ႐ိုင္း႐ိုင္းစိုင္းစိုင္း ႐ႈတ္ခ်တိုက္ ခိုက္တာေတြလည္းေတြ႕ရမယ္။ တကယ္ ေတာ့ ျပည္သူလူထုအမ်ားစုရဲ႕ အသိ ပညာဗဟုသုတေရခ်ိန္က ျမင့္သလား နိမ့္သလားဆိုတာ အားလံုးလည္း သိၿပီး သား။ ဃသာာနညအ မွတ္ခ်က္ စကား အေတာ္မ်ားမ်ားဟာ တကယ္ေတာ့ ဘာ မွ ေကာင္းက်ဳိးမရေစႏိုင္ပါဘူး။ သူ႔ဟာ က အယ္ဒီတာမတည္းျဖတ္ခဲ့ရဘူးေလ။
လက္ကိုင္တယ္လီဖုန္းမ်က္ႏွာျပင္ ေပၚမွာ ေတြ႕ရသမွ် ဆိုရွယ္မီဒီယာက စကားသံေတြ အားလံုးဟာ အရည္မရ အဖတ္မရ ဘာမွတန္ဖိုးမရိွၾကပါဘူးလို႔ သိမ္းက်ဳံးမွတ္ယူၾကရင္ေတာ့ လြဲေခ်ာ္ သြားမယ္ေနာ္။ တစ္ရာတစ္ေယာက္ျဖစ္ ခ်င္ျဖစ္မယ္။ တစ္ေထာင္တစ္ပုဒ္ျဖစ္ခ်င္ ျဖစ္မယ္။ အင္မတန္တန္ဖိုးရိွတဲ့ ေဝဖန္ ခ်က္ေတြ၊ အၾကံေကာင္း ဥာဏ္ေကာင္း ေတြ၊ ဆံုးမသင္ၾကားမႈေတြ၊ သံုးသပ္ ေထာက္ျပခ်က္ေတြလည္း တစ္ခါတစ္ရံ ဖတ္ရပါတယ္။ ေတြ႕ရတတ္ပါတယ္။
အားလံုးဆိုးတယ္ဆိုလည္း မမွန္ ဘူး။
အားလံုးေကာင္းတယ္ဆိုရင္လည္း မမွန္ဘူး။
Óဏ္ပညာနဲ႔ ခြဲျခားစိစစ္ၿပီးယူတတ္ ရင္ ဆိုရွယ္မီဒီယာ အသံေတြထဲမွာ ျပည္သူလူထုရဲ႕ ခံစားခ်က္၊ ခံယူခ်က္၊ သေဘာထားအျမင္၊ အၾကံဥာဏ္၊ ေဝဖန္ ခ်က္ေတြကို ေသေသခ်ာခ်ာ ေတြ႕ႏိုင္ၾက ပါတယ္။
သူတို႔ေျပာတာ မွန္မမွန္ မိမိကုိယ္ကို ေဝဖန္ေရးနဲ႔ စစ္ေဆးသုံးသပ္ခ်က္ေတြ ရဲရဲလုပ္ဖို႔လိုတယ္။ သတိျပဳရင္ ေကာင္း က်ဳိးရေစႏုိင္တဲ့ ျပဳျပင္စရာ မွတ္ခ်က္ အခ်ဳိ႕ကို နမူနာေကာက္ႏုတ္ ေဖာ္ျပပါ ရေစ။
(၁) လုပ္ငန္းေဆာင္တာ ဦးစားေပး
ေရြးခ်ယ္ရာမွာ အဓိကနဲ႔ သာ မညကို မခြဲျခားတတ္ဘူး။ အၿမီးနဲ႔ေခါင္း၊ အရင္းနဲ႔ အဖ်ားမွားယြင္းကိုင္တြယ္ေန တာေတြ ေနရာေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားမွာ ျမင္ေတြ႕ေနရတယ္။
(၂) မေရာင္ရာဆီလူးတဲ့ အလုပ္
ေတြနဲ႔ အခ်ိန္ျဖဳန္းေနၾကတယ္။
အိမ္သာဖြင့္ပြဲ ဖဲႀကိဳးျဖတ္အခမ္းအနား က်င္းပတယ္ ဆိုတာမ်ဳိးေတြ၊ ပုဂၢလိက ဆုိင္မ်ား၊ ကုမၸဏီမ်ားဖြင့္ပြဲ ဖဲႀကိဳးျဖတ္ ေပးေနတာေတြ၊ ျပည္သူအမ်ားအတြက္ ေဆာင္ရြက္စရာေတြ တိုးတက္ေျပာင္းလဲ ေအာင္ လုပ္ရမွာထက္ လက္ေဆာင္ရ မယ့္ ပြဲလမ္းသဘင္ကိုပဲ မနားတမ္း တက္ေနတာမ်ဳိးက လူအမ်ားကို စိတ္ ပ်က္ေစခဲ့တယ္။
(၃) ျပႆနာရဲ႕အရင္းအျမစ္၊ လုပ္ငန္း ေဆာင္တာရဲ႕ အဓိက အေျခ
အျမစ္ကိုမသိဘူး။
အခ်ဳိ႕အေၾကာင္းအရာ ေတြက ေရရွည္အဆင့္ဆင့္ေျဖရွင္းခဲ့ၾက ရတာေတြ ရွိတယ္။ ဝင္စာ၊ ထြက္စာ၊ ေမွ်ာစာေတြကုိ ရွာေဖြဖတ္႐ႈမွသာ အေၾကာင္းအက်ဳိး၊ အေကာင္းအဆုိး၊ ေနာက္ေၾကာင္းရာဇဝင္ကုိ ဂဃနဏ ေကာင္းစြာသိႏုိင္ပါတယ္။ ႐ုံးလုပ္ငန္းရဲ႕ သေဘာသဘာဝကုိ နားမလည္ေလ ေတာ့ တစ္ခါတစ္ရံဆုံးျဖတ္ခ်က္လြဲေခ်ာ္ တာေတြကုိ ခ်မိတတ္ခဲ့တယ္။ အမွား အယြင္းဆုိတာက ရွိစၿမဲပါပဲ။ လူတုိင္းလူ တုိင္းပါ။ ဒါေပမဲ့ တာဝန္ယူ၊ တာဝန္ခံ ရသူက သက္ဆုိင္ရာဝန္ထမ္းအဆင့္ဆင့္ ရဲ႕ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈ၊ ကူညီမႈကုိ ရေအာင္မလုပ္ေဆာင္ႏုိင္ခဲ့ရင္ မွားတာ ေတြက အႀကိမ္ႀကိမ္မ်ားလာေပမယ္။
(၄) ျပည္သူလူထု ေရြးခ်ယ္တင္ ေျမႇာက္ခံရလုိ႔ တာဝန္ယူလာ
ရသူတခ်ဳိ႕ဟာ မိမိရဲ႕ရာထူးတာဝန္အရ ေဆာင္ရြက္ရမယ့္အမိန္႔ (ဥမိနမ) နဲ႔ ညႊန္ၾကားခ်က္(ႈည်အမကခအငသည) ဆုိတာ ေတြကုိေတာင္ သဲသဲကြဲကဲြ မသိဘူး။ လက္ေအာက္ကုိ တာဝန္ခြဲေဝေပးရာမွာ ရွင္းရွင္းလင္းလင္း တိတိက်က်အခ်ိန္မီ ၿပီးစီးေအာင္ ႀကီးၾကပ္မႈ (ဃသညအမသူ) မလုပ္တတ္ဘူး။ သတ္မွတ္တဲ့ ႏွစ္၊ လ၊ ရက္အတြင္း စာရင္းဇယားမ်ား၊ အစီရင္ ခံစာမ်ား မၿပီးစီးဘဲ အခ်ိန္ထပ္တုိး ေတာင္းရတာမ်ဳိးေတြ ျဖစ္ေပၚလာတယ္။
(၅) အေတြ႕အၾကံဳနည္းပါးတယ္။
အုပ္ခ်ဳပ္မႈ၊ စီမံခန္႔ခြဲမႈနဲ႔ ေခါင္း
ေဆာင္မႈ အေတြ႕အၾကံဳေတြ ရွိခဲ့ပါမွ လုပ္ငန္းေဆာင္တာ ထိေရာက္လ်င္ျမန္ ပါတယ္။ ေလ့လာသင္ယူခ်င္စိတ္လည္း ရွိမွ၊ အထက္လူ၊ ေအာက္လူ၊ ေဘးလူ မ်ားဆီက အေတြ႕အၾကံဳ၊ အေတြးအၾကံ၊ အတတ္ပညာ၊ နည္းနာေတြကိုလည္း (သူတို႔ကေပးခ်င္ေအာင္) ဆြဲေဆာင္ရယူ ပါမွ အခ်ိန္တိုအတြင္း နားလည္တတ္ ကြၽမ္းႏိုင္ပါတယ္။ ငါကြ။ ငါသိၿပီးသား ပါဆိုၿပီး မာန္မာနအခံနဲ႔ လုပ္ေဖာ္ကိုင္ ဖက္ေတြအေပၚ ဆက္ဆံပါက အေတြ႕ အၾကံဳရတာ နည္းေပမွာပဲ။
(၆) စာေပဖတ္႐ႈေလ့လာမႈ အားနည္း
တယ္။ ကိုယ္တိုင္ျဖတ္သန္းရ
တဲ့ အေတြ႕အၾကံဳဆိုတာ ကာလအကန္႔ အသတ္၊ ေနရာေဒသ အကန္႔အသတ္ရွိ တာကိုး။ စာေပဗဟုသုတေလ့လာဖတ္႐ႈ ပါမွ သမိုင္းကိုနားလည္တယ္။ ပထဝီဝင္ ကုိ သိျမင္တယ္။ ကဗ်ာလကၤာ၊ ဝတၴဳ၊ ရာဇဝင္ အတၴဳပၸတၱိေတြ ဖတ္ၾကည့္ဖူးမွ ဘဝထဲက အမွားသင္ခန္းစာေတြကို ေရွာင္ရွားတတ္တယ္။ စာမဖတ္ေတာ့ ပိန္းတာေပါ့။
(၇) တခ်ဳိ႕က အတန္းပညာလည္း နိမ့္က်တယ္။ ေက်ာင္းသင္
ပညာေရးဟာ မူလတန္းထက္ အလယ္ တန္းကပိုၿပီး အားကစားနဲ႔ ေပါင္းသင္း ဆက္ဆံေရး ပိုမိုက်ယ္ျပန္႔တယ္။အလယ္ တန္းထက္ အထက္တန္းကပိုၿပီး ရသနဲ႔ အႏုပညာကို ခံစားတတ္ေအာင္ သင္ေပး တယ္။ အထက္တန္းအဆင့္ထက္ တကၠသိုလ္ေကာလိပ္ေတြက မိမိဘဝကို ပတ္ဝန္းက်င္နဲ႔ အဆင္ေျပေခ်ာေမြ႕ေအာင္ ပ်ဳိးေထာင္ျပဳစု ေပးႏိုင္ၾကတယ္။ တကၠသိုလ္မွဘြဲ႕မရသူ အေျခခံပညာ အထက္တန္း(တကၠသိုလ္ဝင္တန္းေတာင္) စာေမးပြဲ ေအာင္ေအာင္မေျဖႏိုင္ခဲ့သူေတြ က ေနရာရလာေတာ့ အရည္အေသြးမွာ စံခ်ိန္မမီဘူး။ အေတြးအေခၚအေျမာ္အျမင္ အားမရၾကဘူး။
(၈) စည္းကမ္း၊ ဥပေဒ၊ က်င့္ဝတ္
ေတြ နီတိေတြကို ႐ုိေသရေကာင္း မွန္းမသိဘူး။ အားနည္းတယ္။ ဒါကို လည္း ေဝဖန္ၾကတာ ေတာ္ေတာ္မ်ားခဲ့ ပါတယ္။ စည္းလြတ္ဝါးလြတ္ေနထိုင္ခဲ့ တာေတြက အက်င့္ပါလာေတာ့ ေနျပည္ ေတာ္မွာ အစည္းအေဝး ခန္းမႀကီးလို ေနရာရဲ႕ သန္႔စင္ခန္းေတြမွာေတာင္ ကိုယ္ စားလွယ္ေတာ္မ်ားအတြက္ စည္းကမ္း ထုတ္ျပန္သတိေပးရ တယ္ဆိုတာမ်ဳိးဟာ အားနည္းတဲ့လကၡဏာပဲေပါ့။ တျဖည္း ျဖည္းနဲ႔ ျပဳျပင္ေကာင္းမြန္လာၾကမယ္လို႔ ေမွ်ာ္လင့္ရပါတယ္။
(၉) အေျပာအဆိုမတတ္ျခင္းနဲ႔ လူထု ၾကားမွာ ေမးတာ မေမးတတ္ ဘူး။ ေျဖတာ ထိထိမိမိ တိတိက်က် မေျဖတတ္ ဘူး။ ဒါက ဘာသာစကားရဲ႕ သံခိပ္သင္ခန္း စာကို မသင္ယူခဲ့ရတာ ေၾကာင့္ နားမလည္ျခင္းလည္း ျဖစ္ႏိုင္ တယ္။ နားလည္လြယ္မႈ အေလ့အက်င့္ ဃသာစမန့နည်ငသည လုပ္ေဆာင္ခဲ့တဲ့ အေတြ႕အႀကံဳနည္းခဲ့ၾကတာလည္း ပါ လိမ့္မယ္။ ေခါင္းေဆာင္မႈသင္တန္း ေတြ၊ အလုပ္႐ုံေဆြးေႏြးပြဲေတြ၊ ဘာသာ စကားသင္တန္း (အဂၤလိပ္စာ၊ ဂ်ပန္စာ၊ တ႐ုတ္စာ စသည္)တက္ေရာက္ဆည္းပူး ရင္း တိုးတက္လာမွာပါ။
(၁ဝ) စီမံမႈညံ့ဖ်င္းျခင္းေၾကာင့္ အုပ္ ခ်ဳပ္ေရးပိုင္းမွာေရာ စီမံကိန္း အေကာင္အထည္ေဖာ္ႏိုင္မႈမွာေရာ က် ဆင္းခဲ့ၾကတယ္။ အထူးသျဖင့္ စီးပြား ေရးမ်က္ႏွာစာမွာ ဘာကိုပဲ အေၾကာင္းျပ ဆင္ေျခေပးေပး၊ ကုန္ထုတ္လုပ္မႈ၊ ကုန္ သြယ္မႈ၊ ဝန္ေဆာင္မႈ၊ အပိုင္းအားလံုးမွာ သိသိသာသာ နိမ့္က်ေလွ်ာဆင္းလာေန တယ္။ ဒီအခ်က္ဟာ ဖံုးကြယ္ထားလို႔ လည္းမရ၊ လိမ္ညာလို႔လည္း မရဘူး။ လူအမ်ား ဆင္းရဲႏြမ္းပါးလာတယ္။ ႏြမ္းပါးခ်ဳိ႕တဲ့မႈေၾကာင့္ ရာဇဝတ္မႈေတြ လည္း မက်ဆင္းႏုိင္ဘူး။
(၁၁) ေခါင္းေဆာင္မႈ ဴနေိနမ့်ငစ အရာမွာ အခ်ိန္ကာလ သံုးႏွစ္ ေလာက္အတြင္းထင္ထင္ရွားရွားက်ဆင္း သြားခဲ့ေပၿပီ။ ေျပာေတာ့ မိုး၊ ထိုးေတာ့ ေျမႀကီးဆိုတာမ်ဳိး၊ အေျပာတျခား၊ ရလဒ္ တျခားကြဲျပားေနပံုမ်ားကို ျပည္သူတခ်ဳိ႕ က ပြင့္ပြင့္လင္းလင္း ေထာက္ျပေျပာဆို လာၾကၿပီ။
(၁၂) ျပည္သူလူထုရဲ႕ခံစားမႈနဲ႔ ပိုမို ကင္းကြာေဝးကြာလာခဲ့ျခင္း ကလည္း တစ္ဖက္ကို တစ္ဖက္ အထင္ အျမင္ ေသးေစပါတယ္။ ေတာင္ေအာက္ က လူေတြက ေတာင္ေပၚကလူေတြကို ေသးငယ္တယ္လို႔ျမင္ေနသလို ေတာင္ ေပၚက လူေတြက ေတာင္ေအာက္ေျခရွိ လူေတြကုိ ေသးငယ္ၾကတယ္လို႔ ေျပာဆို ပံုမ်ဳိးပဲ။ ျပည္သူနဲ႔အတူ မစီမံမႀကီးၾကပ္ ေတာ့ အလွမ္းကြာလာခဲ့ၾကၿပီ။ ခံစား ခ်က္ခ်င္းလည္း ကြဲျပားသြားၿပီ။ အျမင္ ေတြခ်င္းလည္း မတူႏုိင္ၾကေတာ့ဘူး။
ေနပူထဲ ရႊံ႕ေတာဗြက္ေတာထဲ တခ်ဳိ႕ က မဆင္းခ်င္ၾကေတာ့ဘူး။ (ဆင္းရင္ လည္း အိုက္တင္ေပး ဓာတ္ပံု႐ိုက္ခံ႐ံု ဟန္ျပသက္သက္ပဲ)။
ျပည္သူဆိုတာ နားေတြအမ်ားႀကီး၊ ေတာင္ေပၚေျမျပန္႔၊ အထက္အညာ၊ ေအာက္အေက်၊ လူမ်ဳိးစံု၊ ဘာသာစံုက ၾကားရ ျမင္ရတယ္။ ျပည္သူ႔အသံအခ်ဳိ႕ ကိုသာ နမူနာေကာက္ႏုတ္တင္ျပျခင္း ျဖစ္ပါတယ္။ အခ်က္ေပါင္း ၅ဝ၊ ၆ဝ ေဖာ္ျပလိုက္ရင္ တမင္သက္သက္ အဆိုး ျမင္႐ႈေထာင့္ကပဲ ေရြးၿပီး ေျပာေနတယ္ ထင္ေလာက္မယ္။ သာဓကျမင္ႏုိင္႐ံုမွ် သာပါ။
အလႊာအသီးသီးမွာရိွၾကတဲ့ လူတုိင္း လူတုိင္း ေက်နပ္ႏွစ္သက္ေအာင္ေတာ့ ဘယ္သူမွ မတတ္ႏိုင္။ ဒါအမွန္ပဲ။ ဒီ သေဘာကို အမ်ားသိပါတယ္။ ျမန္မာ ဆို႐ိုးစကား ရိွထားၿပီးသားပါ။
သိၾကားမင္း ဖန္ဆင္းေပးတဲ့ ႏြား ေတာင္ ''အင္း ႏြားက ေျပာစရာမရိွ ေလာက္ေအာင္ လွပါတယ္။ ေခ်ာပါ တယ္။ ဒါေပမဲ့ ခ်ဳိေလးက နည္းနည္း ကားေနတယ္''တဲ့။ ဘယ္အရာမဆို အျပစ္ရွာဖို႔ရာက လြယ္တာကိုး။ လူ႔အလို ႀကိဳက္ နတ္မလိုက္ႏိုင္။ ဘယ္သူဘာ ေျပာေျပာ ေကာင္းေသာစိတ္ထား၊ ေကာင္းတဲ့ေစတနာ၊ ျပည္သူကို မိမိထမ္း ေဆာင္ခြင့္ ရသမွ် အခိုက္အတန္႔ အခ်ိန္ ပိုင္းေလးမွာ အေကာင္းဆံုးစြမ္းေဆာင္ ေပးမယ္ဆ