images
UN
UN
သက္ႀကီးရြယ္အုိဘုိးဘြားမ်ားက်န္းမာၾကံ့ခုိင္ေစေရး ကုိယ္ကာယေလ့က်င့္ခန္းမ်ားျပဳလုပ္
HG Sunday, 30 December 2018
သက္ႀကီးရြယ္အိုဘုိးဘြားမ်ားအား က်န္းမာၾကံ့ခုိင္ေစရန္ ရည္ ရြယ္၍ ကုိယ္ကာယေလ့က်င့္ခန္းမ်ားကုိ ဒီဇင္ဘာ ၂၉ ရက္ နံနက္ ၇ နာရီက ရန္ကုန္ေျမာက္ပုိင္းခ႐ုိင္ လွည္းကူးၿမိဳ႕နယ္ ေဆး႐ံုဝင္း၌ ျပဳလုပ္ခဲ့စဥ္။