images
UN
UN
႐ႈံးသလား ျမတ္သလား
ေမာင္ေသာင္းဝင္း(တမန္ေဟာင္း) Sunday, 30 December 2018
အေနာက္ႏိုင္ငံမ်ားတြင္ တစ္ႏွစ္ အတြင္းနာမည္ အေက်ာ္ၾကားဆံုးပုဂၢိဳလ္ မ်ား၏အမည္ (Year of the Man) စာရင္းထုတ္ျပန္ေနၿပီျဖစ္သည္။ လူ တစ္ဦးသည္ ေကာင္းေသာျပဳမူလုပ္ ေဆာင္ခ်က္မ်ားအတြက္ နာမည္ေက်ာ္ ၾကားမည္ဆိုလွ်င္ေတာ့ အတိုင္းထက္ အလြန္ပင္ျဖစ္သည္။ ႏွစ္ကုန္ခါနီးမွာ မေကာင္းသတင္းျဖင့္သာ စာရင္းပိတ္ လိုက္ရမည္ဆိုလွ်င္ေတာ့ လူတစ္ဦး အတြက္ ထိုႏွစ္သည္အ႐ႈံးေပၚေသာ ႏွစ္ ပင္ျဖစ္သည္။ တခ်ဳိ႕ေသာသူမ်ားသည္ ေငြေၾကးပိုမိုၾကြယ္ဝလာၾကေသာ္လည္း စာရိတၱပိုင္းတြင္မူ တျဖည္းျဖည္းဆင္းရဲ လာၾကသည္။ ထို႔အတူ တခ်ဳိ႕ေသာသူ မ်ားသည္ ရာထူး၊ အဆင့္အတန္းပိုမိုျမင့္ မားလာၾကေသာ္လည္း ျပဳမူလုပ္ေဆာင္ ခ်က္မ်ားတြင္မူ ကိုယ္ခ်င္းစာတရား၊ ေမတၱာတရား၊ က႐ုဏာတရား စိုးစဥ္းမွ် မေတြ႕ရေခ်။ ထိုသို႔အက်င့္စ႐ိုက္ရွိသည့္ သူမ်ားသည္ ႐ုပ္ဝတၴဳပစၥည္းပိုင္ဆိုင္မႈ အရ အျမတ္ထြက္ေနသည္ဟုဆိုႏိုင္ေသာ္ လည္း လူသားတစ္ဦးရွိသင့္ရွိထိုက္သည့္ လူ႔က်င့္ဝတ္စံႏႈန္းျပည့္မီျခင္းမရွိဘူးဆို လွ်င္ အ႐ႈံးေပၚေနသည္ဟု ဆိုႏိုင္ေပ သည္။
ဝမ္းေျမာက္မုဒိတာပြားမိ
စာေရးသူ၏ မိတ္ေဆြတခ်ိဳ႕သည္ ၂ဝ၁၈ ခုႏွစ္အတြင္းေဆာင္ရြက္ခဲ့သည့္ ႏွစ္ခ်ဳပ္မ်ားကို လူမႈကြန္ရက္ေပၚတြင္ တင္ထားၾကသည္။ တခ်ဳိ႕သည္ စာေပ ဆုမ်ားရခဲ့သည္။ တခ်ဳိ႕သည္ ေန႔စဥ္ ထုတ္သတင္းစာမ်ားတြင္ သတင္း ေဆာင္းပါးသုံးပုဒ္ခန္႔ ေရးသားခဲ့သည္။ တခ်ဳိ႕သည္ တစ္လလွ်င္ ေဆာင္းပါး ၁ဝ ပုဒ္ခန္႔ေရးႏိုင္ခဲ့သည္။ တခ်ဳိ႕သည္ စာေပ ေဟာေျပာပြဲမ်ားလိုက္ခဲ့ၾကသည္။ တခ်ိဳ႕ သည္လုပ္ငန္းတာဝန္ျဖင့္ ျပည္ပသို႔ခရီး ထြက္ခြင့္ရခဲ့ၾကသည္။ တခ်ဳိ႕သည္ မိဘမဲ့ ေဂဟာမ်ားသို႔ အလွဴအတန္းမ်ားျပဳလုပ္ ခဲ့ၾကသည္။ တခ်ိဳ႕သည္ မိဘမ်ားကို အလုပ္အေကြၽးျပဳခဲ့သည္။ တခ်ဳိ႕သည္ ညီအစ္ကိုေမာင္ႏွမမ်ားအေပၚ အလုပ္ အေကြၽးျပဳခဲ့သည္။ တခ်ဳိ႕သည္ လူ႔ အသိုက္အဝန္းကို အက်ိဳးျပဳသည့္ပရ ဟိတလုပ္ငန္းမ်ားလုပ္ခဲ့ၾကသည္။ တခ်ဳိ႕ သည္ တရားရိပ္သာမ်ားဝင္ခဲ့ၾကသည္။ ဆိုရလွ်င္ အခ်ိန္ကိုအက်ိဳးရွိစြာအသံုးခ် ၿပီးတစိုက္မတ္မတ္ႀကိဳးပမ္းခဲ့ၾကေသာ ေၾကာင့္မတူညီေသာ ေအာင္ျမင္မႈမ်ား ရရွိခဲ့ၾကျခင္းျဖစ္ေပမည္။ မည္သို႔ပင္ဆို ေစကာမူမိတ္ေဆြမ်ား၏ ေအာင္ျမင္မႈ မ်ားအေပၚ ဝမ္းေျမာက္မုဒိတာအႀကိမ္ ႀကိမ္ပြားမိသည္။
စိတ္မေကာင္းျဖစ္မိ
သို႔ေသာ္ တခ်ဳိ႕ေသာသူမ်ားကမူ တိုင္းျပည္တာဝန္ထမ္းေဆာင္ရင္း မြန္ ျမတ္စြာ အသက္ေပးလွဴသြားၾကသည္။ တခ်ဳိ႕ကမူမေတာ္တဆျဖစ္စဥ္မ်ားေၾကာင့္ မေမွ်ာ္လင့္ဘဲ ေသဆံုးခဲ့ၾကရသည္။ တခ်ဳိ႕ကမူက်န္းမာေရးႏွင့္ ညီၫြတ္စြာ ေနထိုင္ျခင္းမရွိသျဖင့္ သက္တမ္းေစ့မေန ရဘဲ ေလာကႀကီးမွ ထြက္ခြာသြားၾကရ သည္။ တခ်ဳိ႕ကမူ မူးယစ္ေဆးဝါးတရား မဝင္ေရာင္းဝယ္ေဖာက္ကားအသံုးျပဳၾက သျဖင့္ေထာင္နန္းစံသြားၾကသည္။ တခ်ဳိ႕ ကမူ ေလာင္းကစားလုပ္ေသာေၾကာင့္ မြဲ ျပာက်သြားသည္။ တခ်ဳိ႕ကမူ လူမႈေရး ေဖာက္ျပန္ၾကေသာေၾကာင့္ အိမ္ေထာင္ ေရးၿပိဳကြဲသြားၾကသည္။ စိတ္မေကာင္း ျဖစ္ရပါသည္။

ဆိုရလွ်င္ ဘယ္သူမျပဳမိမိအမႈပင္ ျဖစ္သည္။ 'ကံ' 'ကံ၏အက်ိဳး'ကိုခံစား ၾကရသည္မဟုတ္ပါလား။ မည္သို႔ပင္ဆို ေစကာမူ လူတစ္ဦးတည္း အ႐ႈံးေပၚေန႐ံု မွ်ျဖင့္ သိသိသာသာထူးျခားမႈမရွိေသာ္ လည္း ႏိုင္ငံတစ္ႏိုင္ငံအတြင္း မွီတင္း ေနထိုင္ေသာႏိုင္ငံသားအားလံုးသာ အ႐ႈံး ေပၚေနမည္ဆိုလွ်င္ေတာ့ ထိုႏိုင္ငံသည္ တိုးတက္မႈႏွင့္ အလွမ္းေဝးေနဦးမည္ သာျဖစ္သည္။
တုိင္းျပည္တိုးတက္ခဲ့ပါသလား
စာေရးသူတို႔ႏိုင္ငံသည္ လြတ္လပ္ ေရးႏွင့္အတူေပါက္ဖြားလာေသာ တိုင္း ရင္းသားလက္နက္ကိုင္ ပဋိပကၡခ်ဳပ္ ၿငိမ္းေရးႏွင့္တိုင္းျပည္အတြင္း ထာဝရ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေဖာ္ေဆာင္ႏိုင္ေရးတို႔အတြက္ အစိုးရအဆက္ဆက္ စဥ္ဆက္မျပတ္ႀကိဳး ပမ္းအေကာင္အထည္ေဖာ္လ်က္ ရွိေပ သည္။ ဆိုရလွ်င္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္း စဥ္သည္ ၂ဝ၁၈ ခုႏွစ္အတြင္း၌ တိုး တက္မႈရရွိခဲ့သည္။ ျပည္ေထာင္စုၿငိမ္း ခ်မ္းေရးညီလာခံ (၂၁)ရာစုပင္လံု တတိယအစည္းအေဝးႀကီး က်င္းပႏိုင္ ခဲ့သည္။ သေဘာတူညီခ်က္မ်ားထုတ္ ျပန္ႏိုင္ခဲ့သည္။ ထို႔ျပင္ မြန္ျပည္သစ္ ပါတီႏွင့္ လားဟူဒီမိုကရက္တစ္အစည္း အ႐ံုးတို႔သည္ NCA ၌ပါဝင္လက္မွတ္ ေရးထိုးခဲ့ေသာေၾကာင့္ လက္ရွိအခ်ိန္တြင္ NCA လက္မွတ္ေရးထိုးထားသည့္တိုင္း ရင္းသားလက္နက္ကိုင္အဖြဲ႕ ၁ဝ ဖြဲ႕ အထိ ရွိလာၿပီျဖစ္သည္။
ထို႔ျပင္ တပ္မေတာ္ကလည္းNCA လက္မွတ္ေရးထိုးရန္ က်န္ရွိေနသည့္တိုင္း ရင္းသား လက္နက္ကိုင္အဖြဲ႕အစည္းမ်ား အားလံုးႏွင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေဆြးေႏြးရန္ အတြက္ စစ္တိုင္းနယ္ေျမငါးခုတြင္ စစ္ ေရးဆိုင္ရာ လႈပ္ရွားမႈမ်ားကို ၂ဝ၁၈ခုႏွစ္ ဒီဇင္ဘာလ ၂၁ရက္မွ ၂ဝ၁၉ခုႏွစ္ ဧၿပီ လ ၃ဝရက္အထိ စစ္ရပ္ဆိုင္းထားမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း သတင္းထုတ္ျပန္ခဲ့သည္။ ထိုသို႔ ႏွစ္ဖက္အဖြဲ႕အစည္းမ်ား၏ အျပဳ သေဘာေဆာင္ေသာ လႈပ္ရွားမႈမ်ားသည္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးအတြက္ အလားအလာ ေကာင္းေသာ တိုးတက္မႈျပယုဂ္မ်ားပင္ ျဖစ္သည္။
သို႔ေသာ္ တိုင္းျပည္စီးပြားေရးသည္ ထင္သေလာက္ မတိုးတက္ခဲ့ေပ။ကိန္း ဂဏန္းအခ်က္အလက္ေတြအရ ၂ဝ၁၈ ခုႏွစ္အတြင္းမွာ တိုးတက္မႈရရွိခဲ့သည္ဟု ဆိုေသာ္လည္း လက္ေတြ႕တြင္မူ ဆင္းရဲ သားလူတန္းစား ပိုမိုမ်ားျပားလာခဲ့ သည္။ အေမရိကန္ေဒၚလာ၊ ေရႊ၊ စက္ သံုးဆီႏွင့္ အေျခခံစားကုန္အားလံုး ေစ်း ႏႈန္းတက္ခဲ့သည္။ ဆင္းရဲ၊ ခ်မ္းသာ ကြာဟမႈပိုမိုျမင့္မားလာခဲ့သည္။ ေအာက္ ေျခလူတန္းစားမ်ားသည္ ေန႔စဥ္စားဝတ္ ေနေရးအတြက္ ပင္ပန္းႀကီးစြာ႐ုန္းကန္ခဲ့ ၾကရသည္။ ထို႔ျပင္ ရခိုင္အေရးကို အေၾကာင္းျပဳ၍ ႏိုင္ငံတကာ၏ ဖိအား ေပးမႈမ်ားခံခဲ့ရသည္။
ဆက္လက္၍လည္း ဖိအားေပးလ်က္ရွိၾကသည္။တိုင္းျပည္၏ လံုၿခံဳေရးကို ၿခိမ္းေျခာက္လ်က္ရွိသည္။ ေယဘုယ်ျခံဳၾကည့္လွ်င္ တိုင္းျပည္သည္ ထင္သေလာက္ မတိုးတက္ခဲ့ေပ။ထို႔ ေၾကာင့္ ႏိုင္ငံသားတစ္ဦးတစ္ေယာက္ ခ်င္းစီအေနျဖင့္ ၂ဝ၁၉ ခုႏွစ္အတြင္းမွာ ပိုမို ႀကိဳးပမ္းသြားဖို႔လိုပါသည္။
အျမတ္ထြက္သည္ဟုဆိုခ်င္
ျမန္မာႏိုင္ငံသားတစ္ဦးျဖစ္သည့္ စာေရးသူအေနျဖင့္လည္း ၂ဝ၁၈ ခုႏွစ္၏ အ႐ႈံး၊အျမတ္ကို တြက္ၾကည့္မိပါသည္။ေအာက္ေျခဝန္ထမ္းတစ္ဦးျဖစ္သည့္ စာေရးသူသည္ တရိပ္ရိပ္ျမင့္တက္လာ ေသာ ကုန္ေစ်းႏႈန္းကို အမီလိုက္ႏိုင္ရန္၊ သမီးႏွစ္ဦး၏ပညာေရးအတြက္ ကိုယ္ပိုင္ အခ်ိန္မ်ားတြင္ အဂၤလိပ္မွျမန္မာ၊ ျမန္မာမွ အဂၤလိပ္သို႔ဘာသာျပန္သည့္ အလုပ္လုပ္ ၍ တစ္ဖက္တစ္လမ္းမွ အပုိဝင္ေငြရရွိ ေအာင္ရွာေနရသည္။ ထို႔ျပင္ အျခား တစ္ဖက္ကလည္း ေန႔စဥ္ထုတ္သတင္း စာမ်ားႏွင့္ ဂ်ာနယ္တို႔တြင္ သုတ၊ရသ အက်ိဳးျပဳေဆာင္းပါးမ်ားေရးေနရသည္။
ထို႔ေၾကာင့္ ၂ဝ၁၈ ခုႏွစ္အတြက္ စာရင္းခ်ဳပ္ၾကည့္ရာတြင္ ေဆာင္းပါး ေပါင္းခ်ဳပ္ ႏွစ္အုပ္ထုတ္ႏိုင္ခဲ့သည္။ ေၾကးမံု၊ ျမန္မာ့အလင္း၊ ျမဝတီ၊ ျပည္ေထာင္စုေန႔စဥ္သတင္းစာမ်ားႏွင့္ သုတကမၻာဂ်ာနယ္တို႔တြင္ ေဆာင္းပါး ပုဒ္ေရ ၁၆ဝ ခန္႔ေဖာ္ျပခံရသျဖင့္ တစ္လ လွ်င္ ၁၃ ပုဒ္ႏႈန္းခန္႔ေလာက္ေတာ့ေရး ႏိုင္ခဲ့သည္။ မည္မွ်ပင္ေရးသားႏိုင္ေစ ကာမူေဖာ္ျပေပးသူမရွိလွ်င္ စာေရးသူ၏ ေဆာင္းပါးမ်ားသည္ စာမ်က္ႏွာေပၚသို႔ ေရာက္လာခြင့္ရရွိမည္မဟုတ္ေခ်။ အထူး သျဖင့္စိစစ္တည္းျဖတ္၍ေနရာေပးသည့္ သက္ဆိုင္ရာသတင္းစာတိုက္မ်ားမွ စာ တည္းအဖြဲ႕မ်ားကို ေက်းဇူး အႀကိမ္ႀကိမ္ တင္မိပါသည္။ မည္သို႔ပင္ဆိုေစကာမူ မူလလုပ္ငန္းတာဝန္မပ်က္ အက်ိဳးျပဳ ေဆာင္းပါးမ်ားေရးသားႏိုင္ခဲ့ေသာေၾကာင့္ အျမတ္ထြက္သည္ဟုဆိုခ်င္ပါသည္။
႐ႈံးသလား ျမတ္သလား
အေဆြစာ႐ႈသူလည္း ၂ဝ၁၈ ခုႏွစ္ အတြင္း အတက္၊ အက်ၾကမ္းခဲ့မည္ဟု ထင္ျမင္မိပါသည္။ ပညာေရး၊ လူမႈေရး၊ စီးပြားေရး စသည့္နယ္ပယ္တစ္ခုခုမွာ သိသာထင္ရွားေသာ မွတ္တိုင္တစ္ခု ေလာက္စိုက္ခဲ့မိလွ်င္ေတာ့ အျမတ္ေပၚ သည္ဟုဆိုႏိုင္ေပသည္။ မည္သည့္အရာမွ် မည္မည္ရမလုပ္ႏိုင္ဘဲ တစ္ႏွစ္ကုန္သြား ခဲ့လွ်င္ေတာ့ ထိုႏွစ္သည္ အ႐ႈံးေပၚေသာ ႏွစ္ပင္ျဖစ္သည္။ လူ႔သက္တမ္းသည္ တျဖည္းျဖည္းတိုေတာင္းလာၿပီျဖစ္သည္။ ရခဲလွေသာ လူ႔ဘဝတြင္ အ႐ႈံးမေပၚ ေအာင္ ေဆာင္ရြက္သြားသင့္ေပသည္။
ဆိုရလွ်င္ ကြၽႏ္ုပ္တို႔ခ်စ္ခင္ျမတ္ႏိုး တြယ္တာေနေသာဇနီး၊ ခင္ပြန္း၊ သား သမီးမ်ား၊ ေဆြမ်ဳိးမ်ားႏွင့္ မိတ္ေဆြ မ်ားသည္ ကြၽႏ္ုပ္တို႔ကြယ္လြန္သည့္အခ်ိန္ တြင္ သခ်ႋဳင္းကုန္းဟိုဘက္ထိ လိုက္ပို႔ ႏိုင္ၾကမည္မဟုတ္ေခ်။ စင္စစ္ အားျဖင့္ ဒါန၊ သီလ၊ ဘာဝနာ ဆိုေသာ ေကာင္းမႈ မ်ားကသာလွ်င္ ကြၽန္ေတာ္တို႔ကို ေနာက္ဘဝ၊ ဘဝမ်ားစြာအထိ လိုက္ပါပို႔ ေဆာင္ႏိုင္မည္ျဖစ္သည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ၂ဝ၁၈ ခုႏွစ္အတြင္းမွာ တန္ဖိုးမျဖတ္ႏိုင္ ေသာစကၠန္႔တိုင္းကို အဓိပၸာယ္ရွိေသာ က်င့္ႀကံ၊ ေျပာဆို၊ ျပဳမူမႈမ်ားျဖင့္သာျဖတ္ သန္းခဲ့မည္ဆိုလွ်င္ျဖင့္ ဘာသာေရး၊ က်န္းမာေရး၊ ပညာေရး၊ စီးပြားေရး၊ လူမႈေရးစသည့္နယ္ပယ္ေပါင္းစံုမွာ တန္ ဖိုးမျဖတ္ႏိုင္ေသာ အျမတ္မ်ားထြက္ရွိခဲ့ လိမ့္မည္ဟု ခိုင္မာစြာယံုၾကည္မိပါသည္။