images
UN
UN
ထြတ္ျမတ္တဲ႕စံဌာနီ လြတ္လပ္တဲ႕ျမန္မာျပည္ မခြၽတ္အစဥ္ လြတ္သဘင္ဆင္ႏႊဲခဲ့သည္ သဘင္ပြဲႏႊဲဟန္ခ်ီ
တကၠသုိလ္ျမတ္သူ Monday, 31 December 2018


(ယမန္ေန႔မွအဆက္)
ျမန္မာ့လြတ္လပ္ေရးျပန္ရေအာင္ႀကိဳးပမ္း ေဆာင္ရြက္ရာ၌ လြတ္လပ္ေရးေအာင္ပန္းကို မိမိရရဆုပ္ကိုင္ဆြတ္ခူးေပးႏုိင္သည့္ လြတ္ လပ္ေရးဗိသုကာႀကီးျဖစ္သည့္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ သည္ အဂၤလိပ္ကိုတိုက္ၿပီး ျမန္မာ့လြတ္လပ္ ေရးကုိရယူေပးခဲ့သူျဖစ္သည္။ဤတစ္ခ်က္ တည္းႏွင့္ပင္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္သည္ ျမန္မာတို႔၏ အမ်ဳိးသားေရးေခါင္းေဆာင္၊ လြတ္လပ္ေရး ဗိသုကာ၊ ျမန္မာႏိုင္ငံသားတုိ႔၏ ေက်းဇူးရွင္ စစ္စစ္ဧကန္ျဖစ္သြားခဲ့ေပသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ လည္း နယ္ခ်ဲ႕အဂၤလိပ္အစိုးရအမုန္းပြား အာဃာတထားျခင္းခံရကာ အဂၤလိပ္ေပး ေသာလက္နက္မ်ားျဖင့္ ဦးေစာကလုပ္ၾကံ သတ္ျဖတ္ခဲ့ျခင္းျဖစ္ေပသည္။ ျမန္မာတို႔ သည္ဗိုလ္ခ်ဳပ္ကိုတကယ္ခ်စ္လွ်င္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ အသက္ႏွင့္လဲကာရယူေပးသြားသည့္ ျမန္မာ့ လြတ္လပ္ေရးကိုႏွမ္းတစ္ေစ့စာမွ်ေလ်ာ့ပါး ထိခိုက္မခံရဘဲ ကမၻာရွည္သေရြ႕ ျမန္မာ တည္သေရြ႕ခိုင္ျမဲေအာင္လက္တြဲကာကြယ္ ေစာင့္ေရွာက္သြားရေပမည္။
ျမန္မာ့လြတ္လပ္ေရးျပန္လည္ရရွိေအာင္ ႀကိဳးပမ္းၾကရာ၌ တိုင္းရင္းသားအားလံုး၊ အလုပ္သမား၊ေတာင္သူလယ္သမား၊ အသိ/ အတတ္ပညာရွင္မ်ား၊ ေက်ာင္းသားမ်ား၊ လူငယ္မ်ား၊ အမ်ဳိးသမီးမ်ား၊ စာနယ္ဇင္း မီဒီယာသမားမ်ား၊ စာေပ၊ ဂီတ၊ ႐ုပ္ရွင္ သဘင္၊ ပန္းခ်ီပန္းပု အႏုပညာရွင္မ်ားသာ မက ဗုဒၶသာသနာေတာ္လြတ္လပ္အဓြန္႔ရွည္ ေစေရးအတြက္ ဝင္ေရာက္ေဆာင္ရြက္ေသာ မေထရ္ရွင္ျမတ္သံဃာေတာ္၊ ဆရာေတာ္ မ်ား၊ ကုန္သည္မ်ား၊ တပ္မေတာ္သားမ်ား၊ ရဲတပ္ဖြဲ႕ဝင္မ်ား စသည္ျဖင့္ လူထုလူတန္း စားအလႊာအားလုံးပါဝင္ခဲ့ၾကသည္။ မည္သူ မွ် ျမန္မာ့လြတ္လပ္ေရး၊ ျမန္မာ့အခ်ဳပ္အျခာ အာဏာကုိ ထိပါးဖ်က္ဆီးခြင့္မရွိပါေခ်။
စာေပ၊ စာနယ္ဇင္း၊ ေတးဂီတ၊ သဘင္ ႐ုပ္ရွင္၊ ပန္းခ်ီပန္းပုနယ္ပယ္မွ အႏုပညာ ရွင္မ်ား၏ လြတ္လပ္ေရး ႀကိဳးပမ္းမႈသမုိင္း သည္လည္း ေတာက္ေျပာင္ၾကပါေပသည္။ သတင္းစာဆရာ၊ စာေရးဆရာမ်ား နယ္ခ်ဲ႕ ၏ ဖမ္းဆီးခ်ဳပ္ေႏွာင္ခံၿပီး လြတ္လပ္ေရး တုိက္ပြဲဝင္သတင္းမ်ား၊ စာေပမ်ား ဖန္တီး ခဲ့ၾကသည္။ ႐ုပ္ရွင္၊သဘင္၊ပန္းခ်ီပန္းပုနယ္ ပယ္တြင္လည္း နယ္ခ်ဲ႕ဆန္႔က်င္ေရး လႈပ္ ရွားမႈ၊ လြတ္လပ္ေရးႀကိဳးပမ္းမႈကုိ ကုိယ္ စြမ္းသတိၱျပည့္ဝစြာ လြတ္လပ္ေရးႀကိဳးပမ္း ခဲ့ၾကေပသည္။
၁၉၇၃ခုႏွစ္ ဒီဇင္ဘာလ ၁၅ရက္ေန႔မွ ၃၁ရက္ေန႔အထိ က်င္းပေသာ ျပည္ေထာင္စု ဆုိရွယ္လစ္သမၼတႏုိင္ငံေတာ္ ဖြဲ႕စည္းပုံ အေျခခံဥပေဒ (၁၉၇၄)ကုိ ျပည္လုံးကြၽတ္ ဆႏၵခံယူပြဲ က်င္းပခဲ့သည္။ စာေပ၊ ဂီတ၊ သဘင္၊ ႐ုပ္ရွင္၊ ပန္းခ်ီပန္းပုအႏုပညာရွင္ မ်ားက ျပည္ေထာင္စုတစ္ဝန္းလုံးသုိ႔ အဖြဲ႕ ေပါင္း ၃၆ ဖြဲ႕ျဖင့္ သြားေရာက္လွည့္လည္ ေျဖေဖ်ာ္ကာ အေျခခံဥပေဒကုိ ဆႏၵမဲကုိယ္စီ ျဖင့္အတည္ျပဳေပးပါရန္ပန္ၾကားခဲ့ၾကသည္။ ထုိစဥ္ကလြတ္လပ္ေရးႀကိဳးပမ္းမႈ စာေပ သမုိင္းကုိ စာေရးဆရာတုိ႔က ေဟာေျပာၾက သည္။ ေတးဂီတပညာရွင္မ်ားက ျမန္မာ့ လြတ္လပ္ေရးႀကိဳးပမ္းမႈကာလ ေရးစပ္၊ တီးမႈတ္၊သီဆုိေျဖေဖ်ာ္ခဲ့ၾကေသာ လြတ္လပ္ ေရးႀကိဳးပမ္းမႈ ဂီတသမုိင္းအသံသြင္း ကက္ ဆက္ေခြမ်ား အဖြဲ႕တုိင္းသုိ႔ ေပးအပ္ခဲ့သည္။ ဂီတပညာရွင္၊စာေပပညာရွင္မ်ားႏွင့္ ျမန္မာ့ အသံတုိ႔ပူးေပါင္းတီးမႈတ္၊ သီဆုိအသံသြင္း ခဲ့သည္။
ထုိတိပ္ေခြကုိ ပရိသတ္သုိ႔ ဖြင့္ျပၿပီး လြတ္လပ္ေရးႀကိဳးပမ္းမႈကုိ စာေပစာနယ္ ဇင္းသမားမ်ားကရွင္းျပဖြင့္ျပခဲ့သည္။ လြတ္ လပ္ေရးႀကိဳးပမ္းမႈ ကာလေရးဖြဲ႔သီဆုိသမွ် လြတ္လပ္ေရးႀကိဳးပမ္းမႈ သမုိင္းဝင္ေတး သီခ်င္းအားလုံးကုိကားစုံလင္ေအာင္မတင္ျပ ႏုိင္ခဲ့၊ အခ်ိန္ကုိငဲ့ၿပီး သမုိင္းအစဥ္ကြင္းဆက္ မိ႐ုံမွ်ေသာ ေတးသီခ်င္းမ်ားမွ ထုတ္ႏုတ္ သီဆုိခဲ့ၾကသည္။ ကြၽန္ေတာ္သည္ ထုိစဥ္က ရွမ္းျပည္နယ္အေရွ႕ပုိင္းမွ က်ဳိင္းတုံ၊ တာခ်ီ လိတ္၊ လြယ္ေမြ၊ မုိင္းတုံ၊ မုိင္းဆတ္၊ မုိင္း ျပင္း၊ တာေလ၊ မုိင္းေယာင္းစသည့္ ၿမိဳ႕နယ္ စုံႏွံ႔ေအာင္ လွည့္လည္ေျဖေဖ်ာ္လႈံ႔ေဆာ္ေသာ အဖြဲ႕တြင္ ဦးေဆာင္ပါဝင္ခဲ့သည္။
ကြၽန္ေတာ္တုိ႔အဖြဲ႕တြင္ ႐ုပ္ရွင္မွအကယ္ ဒမီစိန္ျမင့္၊ အကယ္ဒမီေဆြဇင္ထုိက္၊ ေတး ဂီတမွ ခင္ယုေဆြ၊ အဆုိေတာ္ကုိတင္လႈိင္၊ အဆုိေတာ္ကုိမ်ဳိးေသာင္း၊ စႏၵရားတင္ဝင္း လႈိင္၊ ပန္းခ်ီမွဆရာေအာင္သန္းသစ္၊ စာေပ စာနယ္ဇင္းမွကြၽန္ေတာ္၊ တကၠသုိလ္ထင္ႀကီး တုိ႔ပါဝင္ၾကသည္။ မႏၲေလးတုိင္းမွအဖြဲ႕ႏွစ္ဖြဲ႕ ကုိ ဆရာဦးဆန္းထြန္း၊ ဦးဝင္းတင္ (ဟံသာ ဝတီ)တုိ႔ကေခါင္းေဆာင္ၾကသည္။ ရွမ္းျပည္ နယ္ေျမာက္ပုိင္းတစ္ခြင္လွည့္လည္ေျဖေဖ်ာ္ ေသာအဖြဲ႕၌ ကာတြန္းဆရာႀကီး ဦးေက်ာ္ ဆန္း၊ စာနယ္ဇင္းမွ ဦးစုိးသိန္း (ေမာင္ဝံသ)၊ ဂီတႏွင့္႐ုပ္ရွင္မွကေမၻာဇေမသင္းရီ၊ ေဒၚစံ ရွားတင္၊ တကၠသုိလ္ထြန္းေနာင္၊ လူၾကမ္း မင္းသားႀကီးဦးရာဘတုိ႔ ပါဝင္ခဲ့သည္။ ေအာက္ျမန္မာျပည္အဖြဲ႕မ်ားတြင္ သခင္ လွကြန္း(ေၾကးမုံ)၊ ဂ်ာနယ္ေက်ာ္မမေလး စသည့္နာမည္ႀကီးပုဂိၢဳလ္မ်ားပါဝင္ခဲ့သည္။
လြတ္လပ္ေရးႀကိဳးပမ္းမႈ ဂီတသမုိင္း ကက္ဆက္တိပ္ေခြကုိဖြင့္ျပကာ ပါဝင္ေသာ အႏုပညာရွင္မ်ား သီဆုိသ႐ုပ္ျပလႈံ႔ေဆာ္ခဲ့ ၾကသည္။ ထုိ႔ေၾကာင့္လည္း ယင္းအေျခခံ ဥပေဒ(၁၉၇၄)ကုိ ျပည္သူ ၉ဝ ဒသမ ၁၉ ရာခုိင္ႏႈန္းက ေထာက္ခံမဲေပးခဲ့ေပသည္။ (ယခုျပည္ေထာင္စုသမၼတျမန္မာႏုိင္ငံေတာ္ ဖြဲ႕စည္းပုံအေျခခံဥပေဒကုိ ျပည္လုံးကြၽတ္ ဆႏၵခံယူရာ၌လည္း ျပည္သူမဲဆႏၵရွင္ ၉၂ ဒသမ ၄၈ ရာခုိင္ႏႈန္း အေရအတြက္အားျဖင့္ ၂၄ သန္းခုနစ္သိန္းေက်ာ္ ၂၅ သန္းခန္႔က ေထာက္ခံမဲေပးအတည္ျပဳခဲ့ၾကသည္)။
လြတ္လပ္ေရးႀကိဳးပမ္းမႈ ဂီတသမုိင္း တိပ္ေခြတြင္ ၁၉၇၃ခုႏွစ္က သီဆုိအသံသြင္း ခဲ့ၾကေသာ အဆုိေက်ာ္မ်ားႏွင့္ ယင္းတုိ႔သီ ဆုိခဲ့ၾကသည့္ သီခ်င္းမ်ားကုိတင္ျပပါမည္။ ကြၽန္ေတာ့္ထံတြင္ ထုိသီခ်င္းေခြကရွိေန သျဖင့္ အခ်ိန္ရတိုင္းဖြင့္နားေထာင္ပါသည္။ လိုခ်င္သူမ်ားကူးယူနားေထာင္ႏိုင္ရန္လည္း ကူညီခဲ့ပါသည္။ထိုသီခ်င္းစာသား(ေကာက္ ႏုတ္ခ်က္)မ်ားကို ေဆာင္းပါးအျဖစ္ ျမဝတီ မဂၢဇင္း၊ ခရီးသြားမဂၢဇင္းတို႔တြင္ ကြၽန္ေတာ္ ေရးသားခဲ့ဖူးပါသည္။
သီေပါမင္းကို အဂၤလိပ္တို႔ကဖမ္းဆီး ခ်ဳပ္ေႏွာင္ကာ ျပည္ပသို႔ျပည္ႏွင္စဥ္က နယ္ခ်ဲ႕ကိုကပ္ဖားရပ္ဖားျပဳၿပီး ကိုယ့္ႏိုင္ငံ ကိုယ့္လူမ်ဳိးအေပၚ သစၥာေဖာက္ၾကေသာ နယ္ခ်ဲ႕လက္ပါးေစမ်ားကို အခ်ဳပ္တန္း ဆရာေဖက ''ျမန္မာေတြစည္းကမ္းေဖာက္ လို႔၊ ထီးနန္းေပ်ာက္ျဖစ္ၿပီ''ေတးထပ္ကိုေရး စပ္႐ႈတ္ခ်ခဲ့သည္။ ထိုေတးထပ္အစ အဆံုး 'ေတြးမိတိုင္း အ႐ိုးနာသည္၊ အမ်ဳိးကိုပါ ဆဲခ်င္ေပါ့ေလး' အဆိုအတီးျမန္မာ့ဆိုင္း ျဖင့္သီဆိုခဲ့သူမွာ စိမ္းသီခ်င္းျဖင့္လူသိမ်ား ခဲ့ေသာ အဆိုေတာ္ကိုျမင့္ေဆြျဖစ္သည္။
သီေပါမင္းႏွင့္မိဖုရားမိသားစုကိုအဂၤလိပ္ တို႔က ျပည္ပသို႔ေခၚထုတ္အက်ဥ္းခ်ပံုကို ရာျပတ္မင္းသားႀကီး ဦးေမာင္ေလးက ေရႊျပည္ႀကီးသီခ်င္းအမည္ျဖင့္ ေရးစပ္ကာ ႐ုပ္ေသးမင္းသမီး႐ုပ္ကိုင္(မဒီကိုင္) ဦးဖူးညိဳ ကသီဆိုခဲ့ရာ ျမန္မာတို႔ မ်က္ရည္စက္လက္ အံႀကိတ္နာၾကည္းခဲ့ၾကသည္။ အဂၤလိပ္တို႔က ထိုသီခ်င္းမဆိုရန္ပိတ္ပင္ခဲ့သည္။ ထိုသီခ်င္း ကိုအဆိုေတာ္ခ်ဳိျပံဳးက ခံစားမႈအျပည့္ ျဖင့္ သီဆိုခဲ့သည္။ပရိသတ္တို႔ရင္နာခဲ့ၾကရသည္။

၁၉၃ဝျပည့္ႏွစ္တြင္တို႔ဗမာအစည္းအ႐ံုး ၏ အမ်ဳိးသားသီခ်င္းျဖစ္သည့္ တေကာင္း အဘိရာဇာအစခ်ီၿပီး ကမၻာ မေက်သံၿပိဳင္ပိုဒ္ ျဖင့္သီဆိုၾကရေသာ တို႔ဗမာသီခ်င္းကို ၁၉၃ဝျပည့္ႏွစ္ ဇူလိုင္လက အခမ္းအနား ျဖင့္ စတင္ဖြင့္လွစ္သီဆိုခဲ့ၾကသည္။ ထို သီခ်င္းကုိအဆိုေက်ာ္ ျပဇာတ္မင္းသား တကၠသိုလ္မ်ဳိးခ်စ္က လက္သီးလက္ေမာင္း တန္းၿပီးသီဆိုခဲ့သည္။ေရးစပ္သူမွာ မႏၲေလး မွဝိုင္အမ္ဘီဆရာတင္ကေရးစပ္ခဲ့သည္။ ထုိ တို႔ဗမာသီခ်င္းမွ ကမၻာမေက်သံၿပိဳင္ပိုဒ္ႏွင့္ ေၾသာ္အမ်ဳိးသားေရးမို႔ ႀကိဳးပမ္းၾကပါၿပီ အပိုဒ္တို႔သည္ လြတ္လပ္ေရးသက္တမ္းတစ္ ေလွ်ာက္ျမန္မာတို႔မာန္ပါပါသီဆိုေသာ ႏိုင္ငံ ေတာ္သီခ်င္း၏သံစဥ္မ်ားျဖစ္လာရေပသည္။
ျမန္မာပိုင္သစ္ေတာ၊ ေရနံ၊ ပတၱျမား၊ ေက်ာက္သံ၊ စပါးေကာက္ႏွံစသည့္ ျမန္မာ့ ရတနာမ်ားကို ႏိုင္ငံျခားသားနယ္ခ်ဲ႕တို႔ စိတ္ တိုင္းက်ထုတ္ယူသူေဌးျဖစ္ေနခ်ိန္ ျမန္မာတို႔ ၏ ေရႊေငြမ်ားကို ယူ႐ံုမက လူမ်ဳိးျခားတို႔က လူကိုပါယူေနၾကပံု၊ထိုအခ်ိန္အမတ္ဆိုသူမ်ား စားက်က္လု စားခြက္လုေနသျဖင့္ ျမန္မာ တို႔လူမ်ဳိးေပ်ာက္မွာပင္ စိုးေနရပံု 'အာဏာ ရွင္သီခ်င္းေပၚလာ၏။ ေတးျပဳစာဆိုကား ျပဇာတ္ဝိဇၨာဒဂုန္ဆရာတင္ျဖစ္သည္။
တို႔ဗမာအစည္းအ႐ံုးသည္သံုးေရာင္ျခယ္ အလံကို အသံုးျပဳခဲ့သည္။ အလံမွာ အဝါ၊ အစိမ္း၊အနီျဖစ္သည္။ အလယ္ေကာင္အစိမ္း ေရာင္အတြင္း၌ ျမန္မာ့သေကၤတ ကေဒါင္း ပံုပါဝင္၏။ ေနာင္လက္ဝဲယိမ္းတို႔ဗမာအစည္း အ႐ံုးဝင္မ်ားက ကေဒါင္းေနရာ၌ တူ၊ တံစဥ္ အ႐ုပ္ထည့္လာၾကသည္။ အဝါေရာင္ကား ဘာသာသာသနာအေရာင္၊ ပညာအေရာင္ ျဖစ္သည္။ အစိမ္းေရာင္ကား သစ္ေတာႏွင့္ သီးႏွံစိုက္ခင္းမ်ား ေဝေဝစည္စည္စိမ္းလန္း စိုျပည္ကာစီးပြားျဖစ္ျခင္းသေကၤတျဖစ္သည္။ အနီေရာင္ကား ျမန္မာတို႔၏ သတၱိေျပာင္ ေျမာက္ေသာ ဇာတိေသြးရဲရဲေတာက္ျခင္း ကိုေဖာ္ျပေပသည္။ ထိုသီခ်င္းကို ဂီတစာဆို ေရႊတုိင္ညြန္႕က ေရးစပ္ၿပီး၊ အဆိုေတာ္ ေဒၚစိန္ပါတီကသီဆိုခဲ့သည္။ ၁၉၇၃ ခုႏွစ္ တြင္ ထိုသီခ်င္းကို မာမာေအးက စိတ္ဓာတ္ တက္ၾကြဖြယ္ သီဆိုထားေပသည္။
ဆက္လက္၍ေရႊတုိင္ညြန္႕ေရးစပ္ထားသည့္ ျမန္မာတို႔ဆင္းရဲျခင္းလြတ္ကင္းေအာင္လမ္းျပ ေဆာင္မည့္ နဂါးနီသီခ်င္းကို ေရွးကအဆို ေက်ာ္လူႀကိဳက္မ်ား႐ုပ္ရွင္မင္းသားခင္ေမာင္ ရင္သီဆိုကာ ၁၉၇၃ ခုႏွစ္တြင္ ဖုိးဆိုခ်င္ (ခင္ေမာင္ညြန္႕)ကသီဆိုထားသည္။ ေညာင္ဦး သား႐ုပ္ရွင္သ႐ုပ္ေဆာင္၊ဒါ႐ိုက္တာ ဦးခ်င္း စိန္(ေရႊညာေမာင္)သည္ သူေရးဖြဲ႕ေသာေခတ္ ဆန္းခ်ိန္သီခ်င္းကို သူကိုယ္တုိင္သီဆိုဓာတ္ ျပားသြင္းခဲ့သည္။ ယင္းသီခ်င္းကို ၁၉၇၃ ခုႏွစ္တြင္ အဆိုေတာ္ကိုမ်ဳိးဆက္ (ေရႊတုိင္ ညြန္႕၏သား၊ အဆိုေတာ္ထား၏အစ္ကို)က တို႔ဗမာေတြတစ္ေခတ္ဆန္းေတာ့မည့္နိမိတ္ ကိုေဆာင္ရင္း သီဆိုထားသည္။
အဂၤလိပ္နယ္ခ်ဲ႕ကို လက္နက္ကိုင္တိုက္ ထုတ္ရန္ ျမန္မာလူငယ္သံုးဆယ္ (ရဲေဘာ္ သံုးက်ိပ္)ကို ဦးေဆာင္ကာ စစ္ပညာသင္ ယူၿပီး လြတ္လပ္ေရးအတြက္ တိုက္ခဲ့ေသာ ျမန္မာမ်ဳိးခ်စ္သူရဲေကာင္း ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ ဆန္းသီခ်င္းကုိ သဟာယဆရာတင္က ေရး စပ္ကာ တကၠသိုလ္မ်ဳိးခ်စ္က နယ္စုံဆင္း ၍ သီဆုိဂုဏ္ျပဳခဲ့သည္။ ၁၉၇၃ခုႏွစ္တြင္ လည္း ကုိမ်ဳိးခ်စ္ပင္ သီဆုိထားသည္။
ဒုတိယကမၻာစစ္အစ အဂၤလိပ္အေျပး တြင္ ဂ်ပန္တုိ႔ ျမန္မာႏုိင္ငံကုိ ဖက္ဆစ္ အၾကမ္းဖက္ဝါဒျဖင့္ အုပ္စုိးခဲ့သည္။ ထုိ အခ်ိန္ ဗုိလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္း(ဗုိလ္ေတဇ)၏ ဦးေဆာင္မႈျဖင့္ ဖြဲ႕စည္းေသာ ဗမာ့လြတ္လပ္ ေရးတပ္မေတာ္(BIA) က အင္အားေသာင္း သိန္းခ်ီရွိေနေပသည္။ ဖက္ဆစ္ဂ်ပန္တုိ႔က ျမန္မာႏုိင္ငံကုိ ၁၉၄၃ ခုႏွစ္၊ ၾသဂုတ္လ ၁ရက္ေန႔တြင္ လြတ္လပ္ေရးအတုေပးခဲ့၏။ ျမန္မာေတြလြတ္လပ္ၿပီ၊ လြတ္လပ္ေရးတပ္ မေတာ္မလုိအပ္ေတာ့ပါ။ လြတ္လပ္ေရးႏွင့္ ႏုိင္ငံကုိကာကြယ္ရန္ ဗမာ့ကာကြယ္ေရးတပ္ မေတာ္(BDA) ကုိသာ အင္အား ၃၂ဝဝ ျဖင့္ ျပင္ဖြဲ႕ပါဟု အဓမၼေစခုိင္းခဲ့သည္။ ထုိလြတ္ လပ္ေရးအတုေပးစဥ္ကပင္ ျမန္မာတုိ႔လြတ္ လပ္ေရးအစစ္အရယူရန္ မေမ့မေလ်ာ့ရွိေစ ရန္ေရႊတုိင္ညြန္႔က 'လြတ္လပ္ၿပီ လြတ္လပ္ ၿပီ' သံၿပိဳင္ဟစ္ေၾကြးေသာ လႈံ႔ေဆာ္ေတးကုိ ေရးဖြဲ႕ခဲ့သည္။ ျမန္မာႏုိင္ငံ ဂီတေကာင္စီဝင္ မ်ားက စုေပါင္းသီဆုိခဲ့ၾကသည္။
ဒုတိယကမၻာစစ္ကာလ ဖက္ဆစ္တုိ႔ မ်က္စိေရွ႕ေမွာက္မွာပင္ ျမန္မာမ်ဳိးခ်စ္မ်ား စုစည္းႏုိင္ရန္ အာရွလူငယ္အစည္းအ႐ုံးႀကီး တည္ေထာင္ခဲ့သည္။ စုစည္းအားေကာင္း လာေသာ အာရွလူငယ္အစည္းအ႐ုံးဝင္မ်ား သည္ မိမိတုိ႔တစ္ကုိယ္ေကာင္းစိတ္ထား ပယ္ၿပီး အမ်ားေကာင္းက်ဳိးအတြက္ ထမ္း ရြက္ရန္၊ ျမန္မာ့ကုိလုိနီရာဇဝင္သမုိင္းကုိ အသစ္ျပင္ေရးၾကရန္ လႈံ႔ေဆာ္ေသာ သီခ်င္း ကုိ သီဆုိခဲ့ၾကသည္။ အဆုိေတာ္ကုိျမင့္ေဆြ (စိမ္း)ကပင္ ျပန္လည္သီဆုိထားသည္။
ဖက္ဆစ္တုိ႔က ျမန္မာႏုိင္ငံကုိ လြတ္ လပ္ေရးအတု ဟန္ေဆာင္ေပးထားၿပီးမွ ဖက္ဆစ္ဝါဒျဖင့္ ျမန္မာတုိ႔ကုိရက္စက္ၾကမ္း ၾကဳတ္စြာ ႏွိပ္စက္လာသျဖင့္ ဗုိလ္ခ်ဳပ္တုိ႔ သည္ တပ္မေတာ္အင္အားတုိးခ်ဲ႕ကာ ဖက္ ဆစ္တုိ႔ကုိ ေတာ္လွန္တုိက္ထုတ္ရန္ စီစဥ္ လာရေတာ့သည္။ အင္အားနည္းပါးလြန္း သြားေသာ ျမန္မာ့တပ္မေတာ္ကုိ ျပည္သူက ကုိယ့္ေသြးကုိယ့္သားမ်ားအျဖစ္ ႐ႈျမင္ ေထာက္ခံအားေပးလာေစရန္ 'တပ္မေတာ္ အင္အားရွိမွ တုိင္းျပည္အင္အားရွိမည္'ဟူ ေသာသေဘာသြားမ်ားပါသည့္ ေတးသီခ်င္း တစ္ပုဒ္ ေရးစပ္ေပးရန္ ေရႊတုိင