images
UN
UN
တပ္မေတာ္ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္႐ံုး၏ထုတ္ျပန္ခ်က္ကို ေခတ္သစ္ျမန္မာေတာင္သူလယ္သမားအစည္းအ႐ံုးကေထာက္ခံ
Monday, 31 December 2018

ေခတ္သစ္ျမန္မာေတာင္သူလယ္သမား အစည္းအ႐ံုး(Modern Myanmar Far-mer Union) မွဗဟိုအလုပ္အမႈေဆာင္ေကာ္ မတီ တပ္မေတာ္ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္႐ံုး က ၂ဝ၁၈ ခုႏွစ္ ဒီဇင္ဘာ ၂၁ ရက္ ရက္စြဲ ျဖင့္ထုတ္ျပန္ခဲ့ေသာ ပစ္ခတ္တိုက္ခိုက္မႈ ရပ္စဲေရးႏွင့္ ထာဝရျပည္တြင္းၿငိမ္းခ်မ္း ေရးအတြက္ ထုတ္ျပန္ခ်က္အေပၚလိႈက္လွဲ စြာႀကိဳဆိုေထာက္ခံသည့္ထုတ္ျပန္ခ်က္ တစ္ေစာင္ ဒီဇင္ဘာ ၃ဝ ရက္ ရက္စဲြျဖင့္ ထုတ္ျပန္ခဲ့သည္။
တပ္မေတာ္ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္႐ံုး ၏ လြန္ခဲ့ေသာဒီဇင္ဘာ ၂၁ ရက္ထုတ္ျပန္ ခ်က္(၁ဝ)တြင္ ''ပစ္ခတ္တိုက္ခိုက္မႈရပ္စဲ ေရးႏွင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးဆိုင္ရာေဆြးေႏြးမႈမ်ား တိုးတက္ေကာင္းမြန္မႈမ်ားႏွင့္အတူ တိုင္း ရင္းသားနယ္ေျမမ်ား၏ လူမႈစီးပြားဘဝ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးဆိုင္ရာအေကာင္အထည္ ေဖာ္မႈတြင္လည္း တပ္မေတာ္အေနျဖင့္စြမ္း အားရွိသမွ် ပါဝင္ကူညီေဆာင္ရြက္ေပး သြားမည္''ဟုေဖာ္ျပထားၿပီး (၁၁)တြင္ လည္း အလားတူ NCA လက္မွတ္ေရးထုိး ၿပီးႏွင့္ လက္မွတ္ေရးထိုးရန္ ႀကိဳးပမ္းဆဲ တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္အဖြဲ႕အစည္း မ်ားသို႔ တပ္မေတာ္ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ က NCA သေဘာတူစာခ်ဳပ္လက္မွတ္ေရး ထုိးျခင္း၊ သံုးႏွစ္ေျမာက္ႏွစ္ပတ္လည္ေန႔ သီးသန္႔ေတြ႕ဆံုပြဲအခမ္းအနား၌ ေျပာ ၾကားခဲ့ၿပီးျဖစ္သည့္ ၂ဝ၂ဝ ျပည့္ႏွစ္တြင္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္မ်ား ၿပီးေျမာက္ ေစေရး သႏၷိ႒ာန္ခ်ထားေၾကာင္းႏွင့္ တပ္ မေတာ္အေနျဖင့္သႏၷိ႒ာန္အတိုင္းျဖစ္ေျမာက္ ေအာင္ေဆာင္ရြက္ၿပီး တိုင္းရင္းသား ျပည္သူလူထု လိုလားေတာင့္တေနသည့္ ထာဝရၿငိမ္းခ်မ္းေရးကို ျပည္သ႔ူလက္သို႔ အေရာက္အပ္ႏွင္းမည္ဟူသည့္ သႏၷိ႒ာန္ကို တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္အဖြဲ႕အစည္း မ်ားအားလံုးကလည္း ကတိကဝတ္ျပဳၿပီး ေနာက္ လံုျခံဳေရးဆိုင္ရာ ျပန္လည္ေပါင္း စည္းေရးႏွင့္ ျပည္ေထာင္စုသေဘာတူ စာ ခ်ဳပ္ခ်ဳပ္ဆိုႏိုင္ေရး သတ္မွတ္လုပ္ငန္းစဥ္ မ်ားအတိုင္း ၿပီးေျမာက္ေအာင္ျမင္သည္ အထိ ဆက္လက္အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္သြားၾကမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ထုတ္ ျပန္ေၾကညာအပ္ပါသည္''ဟု ေဖာ္ျပ ထားရွိၿပီး ပစ္ခတ္တုိက္ခိုက္မႈရပ္စဲေရး၊ ထာဝရၿငိမ္းခ်မ္းေရး၊ အမ်ဳိးသားသင့္ျမတ္ စည္းလံုးေရး၊ ဖက္ဒရယ္ဒီမိုကေရစီျပည္ ေထာင္စုထူေထာင္ေရးတည္းဟူေသာ တစ္ မ်ဳိးသားလံုးအက်ဳိးအတြက္ မြန္ျမတ္သည့္ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားကို အေကာင္အထည္ေဖာ္ ႏိုင္ရန္ ထုတ္ျပန္ခဲ့ေသာတပ္မေတာ္ကာ ကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္႐ံုး၏ထုတ္ျပန္ခ်က္အား လိႈက္လွဲစြာႀကိဳဆိုေထာက္ခံပါေၾကာင္း ပါ ရွိသည္။