images
UN
UN
စာဖတ္ဝါသနာပ်ဳိးေထာင္ပါ
ေအာင္ၾကည္ညြန့္(တကၠသိုလ္) Tuesday, 01 January 2019
ယေန႔ႏိုင္ငံေတာ္၏ ေနာက္ဆံုးဖက္ ရွင္မွာ ''စာတတ္သူတုိင္း စာဖတ္ေရး'' ဟူေသာေၾကြးေၾကာ္သံျဖစ္သည္။ စာ တတ္သူတိုင္းစာဖတ္ေရးမွာ လႈံ႕ေဆာ္ ေရးေဆာင္ပုဒ္မွ်သာျဖစ္မည္ထင္ပါ သည္။ ယခင္ကလည္း ''ျမန္မာ့အားက စားကမၻာကိုလႊမ္းရမည္''ဟု အားကစား ဝန္ႀကီးဌာနက ေၾကြးေၾကာ္ခဲ့ဖူးပါသည္။ ေနာင္ေသာအခါ အေရွ႕ေတာင္အာရွ အဆင့္၊ အာဆီယံအဆင့္ပင္မမီေသာ ေၾကာင့္ ေၾကြးေၾကာ္သံႀကီး ေမွးမွိန္သြား သည္ကို အမွတ္ရေနပါသည္။
ႏိုင္ငံႏွင့္အဝန္း ကေလးစာေပပြဲေတာ္ မ်ား ျပဳလုပ္ေနသည္ကို ေတြ႕ရပါသည္။ ေဝဖန္ေထာက္ျပမည့္သူမရိွ၊ အားလံုး ေကာင္းပါသည္ခင္ဗ်ားဆိုၿပီး 'ဝိုင္းဖား' ဝိုင္းလက္ခုပ္တီးေနသည္ကို က၍ေကာင္း ေနသည္ကိုေတာ့ ေတြ႕ျမင္ေနရပါသည္။ အလုပ္တစ္ခုေဆာင္ရြက္မည္ဆိုလွ်င္ ေငြ ေၾကးကုန္က်မႈႏွင့္ထိုက္တန္သည့္အက်ဳိး ရလဒ္ ရပါ၏ေလာဆိုသည့္အေျခခံတြက္ ခ်က္မႈရိွသင့္သည္ဟု ထင္ပါသည္။ 'ႏွံျပည္စုတ္'ကို အေျမာက္ႏွင့္ပစ္သည္ ဟု ယူဆပါသည္။
ကေလးမ်ားစာဖတ္ရန္ ဤကဲ့သို႔ တစ္ရက္ႏွစ္ရက္ႏွင့္ ကေလးစာေပပြဲ ေတာ္က်င္းပ႐ုံႏွင့္ မလံုေလာက္ႏိုင္ပါ။ ပြဲၿပီးမီးေသကိန္းဆုိက္သြားမွာေသခ်ာပါ သည္။ ေငြကုန္လူပန္းျဖစ္ၾကရပါသည္။ ကေလးေတြေပ်ာ္ၾကမည္မွာ ဧကန္မလြဲ ပါ။ ကေလးစာေပပြဲေတာ္တြင္ ကေလး မ်ား၊ စာဖတ္၊ ပန္းခ်ီဆြဲေဆးေရာင္ျခယ္၊ ကဗ်ာရြတ္၊ ကခုန္ျမဴးတူး ဤအဆင့္ပင္ ရိွပါသည္။
ငါတို႔ စာသင္ေက်ာင္း
'အမ်ဳိးသားစည္းကမ္းအစ စာသင္ ေက်ာင္းက'
'အမ်ဳိးသားက်န္းမာေရးအစ စာသင္ ေက်ာင္းက'
'အမ်ဳိးသားစာဖတ္ေရးအစ စာသင္ ေက်ာင္းက'
ဟု ဆိုခ်င္ပါသည္။ အေျခခံပညာ က႑၌ စာသင္ၾကားေနေသာ ေက်ာင္း သားေက်ာင္းသူေပါင္း ရွစ္သန္းေက်ာ္ ရွိပါသည္။ ႏိုင္ငံလူဦးေရ၏ ေျခာက္ပံု တစ္ပံုခန္႔ရွိပါသည္။ ဤေက်ာင္းသား ေက်ာင္းသူမ်ားကို စာဖတ္က်င့္၊ စာ ဖတ္ေလ့၊ စာေပပတ္ဝန္းက်င္ေကာင္းမ်ား ဖန္တီးေပးကာ ဆရာ၊ ဆရာမမ်ားက အနီးကပ္ ႀကီးၾကပ္လမ္းၫႊန္ၿပီး စာဖတ္ ေသာ အေလ့အထကို ေန႔စဥ္ေလ့က်င့္ေပး ပါက ကေလးသူငယ္တို႔၏ စိတ္တြင္ စာမဖတ္ရလွ်င္ မေနႏိုင္၊ စာမက်က္ရ လွ်င္မေနႏိုင္အဆင့္သို႔ ေရာက္ရွိသြားမည္ ျဖစ္ပါသည္။
အေျခခံ စာသင္ေက်ာင္းမ်ားတြင္ အတန္းအဆင့္အလိုက္ ေက်ာင္းသံုး စာအုပ္မ်ားကို သင္႐ုိးၫႊန္းတမ္း၊ သင္႐ုိး မာတိကာဆြဲ၍ ျပ႒ာန္းထားပါသည္။ ျမန္မာစာ၊ အဂၤလိပ္စာစေသာ ဘာသာရပ္ မ်ား၊ ပထဝီ၊ သမိုင္း၊ ေဘာဂေဗဒစာ မ်ားသည္ စကားေျပဖတ္စာမ်ားျဖစ္ပါ သည္။
အတန္းထဲတြင္ မွတ္စုေပးကာ 'ဒါေမး ဒါေျဖ' လြယ္လြယ္လုပ္ေနသည့္ ဆရာ၊ ဆရာမအမ်ားစုေၾကာင့္ ကေလး မ်ား စာဖတ္မႈအေလ့အက်င့္ ဆံုး႐ႈံးေနရ သည္ဟု ျမင္မိပါသည္။ ျမန္မာစာ ျပ႒ာန္းခ်က္မ်ားတြင္ ကဗ်ာ၊ စကားေျပ၊ ပံုျပင္၊ ျပဇာတ္စသည္တို႔ ပါဝင္ပါသည္။
'ကဗ်ာ' ဆိုလွ်င္လည္း သူငယ္ တန္းအရြယ္မွ ဆယ္တန္းအထိပါသျဖင့္ 'ကဗ်ာ'ကို ရြတ္ဆိုသင္ၾကားေပးသင့္ ပါသည္။ စကားေျပမ်ားသင္ၾကားလွ်င္ လည္း အတန္းတြင္းရွိ ေက်ာင္းသား ေက်ာင္းသူမ်ားကို အလွည့္က်ဖတ္ခိုင္း သင့္ပါသည္။
၁၉၆၆ခုႏွစ္က စာေရးသူတို႔ဆယ္ တန္းတြင္ ျမန္မာစာဆရာႀကီး ဒဂံုသွ်င္ သန္းေမ(စာေရးဆရာႀကီး)သင္ၾကားပို႔ခ် မႈေၾကာင့္ ထိုအခ်ိန္က ျပ႒ာန္းစာအုပ္ 'ဦးပုညဝတၴဳ'ေလးပုဒ္ကို ႏႈတ္တက္အာဂံု အလြတ္ရေနၾကပါသည္။ ယေန႔ထက္ အထိ ဆဒၵန္ဆင္မင္းဝတၴဳကိုရြတ္ျပႏိုင္ပါ ေသးသည္။ လြန္ခဲ့ေသာႏွစ္ေပါင္း ၅ဝက စာျဖစ္ပါသည္။ ေန႔စဥ္ရြတ္ဆိုရသည့္ အေလ့အက်င့္ေက်းဇူးပင္ျဖစ္ပါသည္။ စာမဖတ္ရလွ်င္မေနႏိုင္သည့္ 'စာစြဲစိတ္' ျဖစ္သြားပါသည္။

စနစ္ေျပာင္းသင့္
****************
ေက်ာင္းတြင္းအခ်ိန္ဇယားတြင္ စာ ဖတ္ခ်ိန္၊ စာၾကည့္ခ်ိန္၊ စာၾကည့္တိုက္ ဝင္ခ်ိန္၊ စာဖတ္ဝိုင္းစသည္တို႔ကိုဖန္တီး ေပးသင့္ပါသည္။ ေက်ာင္းစာၾကည့္တိုက္ ကိုစနစ္တက်အသံုးျပဳႏိုင္ေအာင္စီမံခန္႔ခြဲ သင့္ပါသည္။ အခ်ိန္ေပးသင့္ပါသည္။ ဆရာမ်ား၏မွတ္စုေခၚေပးနည္းတစ္နည္း တည္းအသံုးျပဳမႈကို ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေပး သင့္ပါသည္။အတန္းတြင္းစာဖတ္ေထာင့္ (Reading Corner)မ်ား ထားသင့္ပါ သည္။ အသက္အရြယ္အလိုက္ဖတ္ခ်င္ စဖြယ္စာအုပ္မ်ားဝယ္ယူျဖည့္တင္းေပး ထားရပါမည္။ ကေလးသူငယ္တို႔အတြက္ ကေလးစာေပမ်ားရွိပါသည္။ ေရာင္စံု ျခယ္ပန္းခ်ီမ်ား၊ ကာတြန္းမ်ားတြင္စာ နည္းနည္းႏွင့္ သ႐ုပ္ေဖာ္ထားသည္ကို ဖတ္ရန္အားေပးရပါမည္။ စာဖတ္က်င့္၊ စာဖတ္ေသာအေလ့ ပတ္ဝန္းက်င္ကို ထူေထာင္ေပးသင့္ပါသည္။ ကေလးမ်ား ႏွင့္သင့္ေတာ္သည့္ကေလးကဗ်ာမ်ားကို ႏႈတ္တက္အာဂံုရသည္အထိ သီဆိုေလ့ က်င့္ေပးရမည္ျဖစ္ပါသည္။ ကေလးမ်ား အတြက္ကဗ်ာသည္ရြတ္ဆိုရလြယ္ကူၿပီး သာယာနာေပ်ာ္ဖြယ္ရွိသျဖင့္ ကေလးမ်ား ႏွစ္သက္စြဲလမ္းၾကပါသည္။

စာေရးသူတို႔ငယ္စဥ္က ရြတ္ဆိုခဲ့ရ ေသာ ဆရာႀကီးမင္းသုဝဏ္၏ကဗ်ာမ်ား မွာ ယေန႔အထိ ရင္ထဲအသည္းထဲတြင္ စြဲေနရေနတုန္းပင္ျဖစ္ပါသည္။ ကဗ်ာ ဆရာႀကီးတင္မိုး၊ သိန္းသန္းထြန္း၊ ေမာင္ စြမ္းရည္တုိ႔၏ ကဗ်ာမ်ားကုိ ႏွစ္သက္ စြဲလမ္းၾကပါသည္။ သင္ေပးသည့္ ဆရာ မ်ားအေပၚ၌လည္း မူတည္ပါသည္။ ကဗ်ာကုိ ခ်စ္ခင္ျမတ္ႏုိးၿပီး အလြတ္ရြတ္ ဆုိႏုိင္ေအာင္ သင္ၾကားေပးၾကရပါမည္။
ေက်ာင္းတြင္းတြင္ သင္႐ုိးညႊန္းတမ္း ဆုိင္ရာ စာအုပ္စာတမ္းမ်ားကုိခ်ည္း ဖတ္ ရသျဖင့္ၿငီးေငြ႕တတ္ၾကပါသည္။ကေလး သူငယ္လူရြယ္တုိ႔ အျပင္စာ ဖတ္လုိၾကပါ သည္။ ဤလုိအင္ကုိ မိဘမ်ား၊ ေဆြမ်ဳိး သားခ်င္း၊ အဘုိးအဘြားမ်ားက ျဖည့္ ဆည္းေပးရပါမည္။

ျပင္ပစာ
*********
ျဖစ္ႏုိင္လွ်င္ ကေလးစာေပႏွင့္ ပတ္ သက္ေသာ စာအုပ္စာေစာင္မ်ား ဝယ္ ထားေပးသင့္ပါသည္။ မိမိအိမ္တြင္ ကေလးသူငယ္ သူရြယ္မ်ားအတြက္ စာအုပ္စင္တစ္စင္ရွိသင့္ပါသည္။
စာေရးသူတုိ႔ အလယ္တန္းေက်ာင္း သားဘဝ၊ အထက္တန္းေက်ာင္းသား ဘဝတြင္ ေက်ာင္းစာမက၊ ျပင္ပစာပါ ေကာင္းေကာင္းဖတ္႐ႈေနပါၿပီ။ စာဖတ္ ဝါသနာပါေသာအဘုိးႏွင့္အေဖ၏ ေက်း ဇူးျဖစ္ပါသည္။ မိမိတုိ႔အိမ္တြင္စာအုပ္မ်ား အျပည့္ႏွင့္ မွန္ဗီ႐ုိႀကီးႏွစ္လုံးရွိပါသည္။ အျမင့္မွာလူတစ္ရပ္စာပါ။
အေဖကတရားသမားျဖစ္သျဖင့္၊ မုိး ကုတ္ဆရာေတာ္ဘုရားႀကီးတရားေတာ္ (၃၉)အုပ္တြဲ၊ ဇိနတၴပကာသနီ၊ ဗုဒၶဝင္၊ စြယ္စုံက်မ္း၊ တရားစာအုပ္မ်ားစြာရွိပါ သည္။ ကြၽန္ေတာ္ ရွစ္တန္းအေရာက္တြင္ အေဖက ဇိနတၴပကာသနီကုိ ဖတ္ခုိင္း ပါသည္။ အေဖက စာႏွစ္မ်ဳိးရွိေၾကာင္း တစ္မ်ဳိးက စိတ္ကူးယဥ္စာမ်ဳိး၊ တစ္မ်ဳိး က ဘဝတက္လမ္းကုိရွာေသာစာမ်ဳိးျဖစ္ ေၾကာင္း ေျပာျပ၍ သိရသည္။စိတ္ကူးစာ တပ္ထဲက ျမတ္ကုိကုိမွာ ေက်ာင္းသုံးစာအုပ္ျဖစ္သည္။ စာေရးသူ အစ္ကုိႀကီးတုိ႔ အထက္တန္းမွာသင္ရ သည္။ စာေရးသူယူဖတ္ျဖစ္သည္။သာဓု ေျပာဟန္ကုိသေဘာက်သည္။ သူ႕ဝတၴဳ တြင္အၾကံေပးမႈ၊ ဆုံးမၾသဝါဒေပးတတ္ပုံ ေတြ႕ရသည္။ အစ္ကုိႀကီး၏ စာအုပ္စင္ ကုိ ေမႊေသာအခါ သာဓု၏ ခ်စ္စံနမူ၊ အႏွစ္၏အႏွစ္၊ ေနာက္မယားေနာင္လင္ တုိ႔ ေတြ႕ရသည္။ အစ္ကုိႀကီးသည္ သာဓု ပရိသတ္ျဖစ္ေနေပၿပီ။အစ္ကုိႀကီးက သာဓု ဝတၴဳေတြ ဖတ္ၾကည့္ရန္ေျပာပါသည္။ သာဓုဝတၴဳမ်ားတြင္ စကားအခ်ီအခ်၊ စကားရည္လုသလုိေျပာဆုိပုံမ်ားပါသျဖင့္ အတုခုိးပါသည္။
အဘိုး၊အေဖႏွင့္အစ္ကိုႀကီးတို႔ ေက်းဇူး ေၾကာင့္ စာဖတ္ဝါသနာစြဲလမ္းသြားခဲ့ပါ ၿပီ။ စာေရးသူ နဝမတန္းအရြယ္ေရာက္ ေနၿပီျဖစ္သည္။
စာေရးဆရာႀကီးတင့္တယ္၏ လာလု လုေငး၊ ေျဖေလွ်ာ့ေခြ ဝတၴဳတို႔ေခတ္စား သျဖင့္ အစ္ကိုႀကီးဝယ္လာရာ စာေရးသူ ဖတ္႐ႈၿပီးျဖစ္သည္။ လာလုလုေငး ဝတၴဳ ထဲက စာသားမ်ားကို ကူးယူသံုးစြဲတတ္ ေနပါၿပီ။
သန္းေဆြ၏ ဝတၴဳမ်ားဖတ္ရသည္ မွာ မုိးေအးေအးႏွင့္ အရသာရိွလွသည္။ ေဆြးစရာ အလြန္ေကာင္းသည္။ ဟာသ စာေရးဆရာႀကီးေသာ္တာေဆြ၏ ဝတၴဳ မ်ားကိုလည္း အလြတ္မေပးပါ။ ဖတ္လုိ႔ အလြန္ေကာင္းသည္။ စာဖတ္ရင္း တစ္ ေယာက္တည္းရယ္ရသည္။
စာေရးသူတို႔ စာဖတ္ရိွန္ရလာေသာ အခါ လင္းယုန္နီ၏ မမျမင့္ဝတၴဳမ်ား၊ ဗန္းေမာ္တင္ေအာင္၏ဝတၴဳမ်ား ဖတ္ျဖစ္ ပါသည္။ လူပ်ဳိေပါက္အရြယ္ျဖစ္သျဖင့္ အခ်စ္ဝတၴဳမ်ား အငမ္းမရ အသည္းစြဲ ေအာင္ ဖတ္ပါသည္။ ေမာင္ပန္းေမႊး၏ သံုးေၾကာင္းအခ်စ္ကဗ်ာမ်ား အလြတ္ ရပါသည္။
ဆရာသိန္းေဖျမင့္၏ တက္ေခတ္နတ္ ဆိုးစာအုပ္သည္ စာေရးသူတို႔ အေပ်ာ္ အပါးမလိုက္စားေစရန္ ပညာေပးခဲ့ သည္။ အေရွ႕ကေနဝန္းထြက္သည့္ ပမာ သည္ မ်ဳိးခ်စ္စိတ္၊ ေတာ္လွန္ေရးစိတ္ ရရိွခဲ့ပါသည္။
ဆရာႀကီး ဦးဖိုးက်ား၏ အခမဲ့ကူလီ ထမ္းျခင္းအေၾကာင္းကို ဖတ္ၿပီးေသာအခါ စာေရးသူတို႔၏ ပညာတစ္ပဲသားသည္ တစ္ျပားမွမက်န္ေတာ့ပါ။ ဦးဖိုးက်ားစာ မ်ားဖတ္ၿပီး၊ မ်ဳိးခ်စ္စိတ္၊ ဝံသာႏုစိတ္ ႐ိုးသားျဖဴစင္ေသာစိတ္မ်ားေပၚခဲ့သည္။
ေနာက္ပိုင္းတကၠသိုလ္ေရာက္ေသာ အခါဦးဖိုးက်ား၊ ဦးပဂ်ီငို၊ ပီမိုးနင္း၊ ဂ်ာ နယ္ေက်ာ္ မမေလး၊ ဂ်ာနယ္ေက်ာ္ဦးခ်စ္ ေမာင္တို႔ စာအုပ္မ်ားဖတ္ျဖစ္ပါသည္။ သုခ၊ ပါရဂူ၊ ေက်ာ္ေအာင္၊ မင္းေက်ာ္၊ တကၠသိုလ္ဘုန္းႏိုင္၊ ခင္ႏွင္းယုတို႔စာအုပ္ မ်ားလည္း ဖတ္ျဖစ္ပါသည္။ သုတ၊ ရသ၊ အခ်စ္၊ အတၴဳပၸတၱိစံုပါသည္။
စာဖတ္ဝါသနာပ်ဳိးေထာင္ေပးရာ အစသည္ စာသင္ေက်ာင္းႏွင့္ ေက်ာင္း မွ ဆရာ ဆရာမမ်ားျဖစ္ပါသည္။ စာ ဖတ္ေလ့ စာဖတ္က်င့္ရေစရန္ မိဘဘိုး ဘြားေဆြမ်ဳိးမ်ားက စာဖတ္သည့္ပတ္ဝန္း က်င္ကို ထူေထာင္ေပးရပါမည္။ ထိုသို႔ လွ်င္ စာဖတ္သူ၊ စာခ်စ္သူမ်ားလာပါ လိမ့္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း ေရးသားလိုက္ရ ပါသည္။