images
UN
UN
ျပည္ပပို့ကုန္ ခုနစ္ခုအနက္ သံုးမ်ဳိးမွာ ယခင္ကာလတူထက္ေလ်ာ႕နည္းခဲ႕ဟုဆို
Wednesday, 02 January 2019
ျပည္ပသို႔ တရားဝင္တင္ပုိ႔ခြင့္ ျပဳထားေသာ ပုိ႔ကုန္အုပ္စု ခုနစ္ခု အနက္ပို႔ကုန္ေလးခုမွာ ယခင္ကာ လတူထက္ပိုမိုတင္ပို႔ႏိုင္ၿပီး ပို႔ကုန္ သံုးမ်ဳိးမွာ ယခင္ကာလတူထက္ ေလ်ာ့နည္းတင္ပို႔ႏိုင္ေၾကာင္းစီး ပြားေရးႏွင့္ ကူးသန္းေရာင္းဝယ္ ေရးဝန္ႀကီးဌာန၏ ထုတ္ျပန္ေသာ စာရင္းမ်ားအရ သိရသည္။
ျမန္မာႏုိင္ငံမွ ျပည္ပႏုိင္ငံမ်ား သုိ႔ တင္ပုိ႔ေသာပုိ႔ကုန္တန္ဖုိးမွာ ၂ဝ၁၈ ခုႏွစ္ ဒီဇင္ဘာ ၂၁ ရက္ အထိ ထုတ္ျပန္ေသာကိန္းဂဏန္း မ်ားအရ ယခင္ႏွစ္ကာလတူထက္ အေမရိကန္ေဒၚလာ ၄၈၅ သန္း ေက်ာ္ ပိုမိုတင္ပို႔ခဲ့ေၾကာင္း သိရ သည္။
ျပည္ပကုိ တရားဝင္တင္ပို႔ ခြင့္ျပဳထားေသာ ပုိ႔ကုန္အုပ္စု ခုနစ္ ခုအနက္ လယ္ယာထြက္ပစၥည္း တင္ပုိ႔မႈမွာေတာ့ ယခင္ႏွစ္ထက္ အေမရိကန္ေဒၚလာ ၁ဝ သန္း ေက်ာ္ ပုိမုိတင္ပုိ႔ႏုိင္ခဲ့ၿပီး တိရစၧာန္ ႏွင့္ပတ္သက္ေသာ တင္ပုိ႔မႈမွာ ယခင္ႏွစ္ ကာလတူထက္ အေမရိ ကန္ေဒၚလာ ၁၃၈ သန္းေက်ာ္ ပုိမုိ တင္ပုိ႔ႏုိင္ခဲ့ေၾကာင္းေရထြက္က႑ မွာ ယခင္ႏွစ္ကာလတူထက္ အေမ ရိကန္ေဒၚလာ ၃၄ သန္း ေက်ာ္ ပုိမုိတင္ပုိ႔ႏုိင္ခဲ့ၿပီး စက္မႈ ကုန္ေခ်ာ တင္ပုိ႔မႈအေနျဖင့္ အေမရိကန္ ေဒၚလာသန္း ၅၁ဝ ခန္႕ ပုိမုိတင္ပုိ႔ ခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။
သတၱဳတြင္းထြက္ က႑၊ သစ္ ေတာထြက္က႑ႏွင့္ အျခားက႑ ေတြမွာေတာ့ ယခင္ႏွစ္ကာလတူ ထက္ေလ်ာ့က်ခဲ့ၿပီး ယခုက႑သုံး ခုမွာ ယခင္ႏွစ္ကာလတူထက္ အေမရိကန္ေဒၚလာ ၂ဝ၇ သန္းခန္႕ ကုန္သြယ္မႈပုိ႔ကုန္ပမာဏေလ်ာ့က် ခဲ့တယ္လုိ႔သိရသည္။