images
UN
UN
ျပည္ေထာင္စုျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ ဗုဒၶသာသနံစိရံတိ႒တု
တကၠသုိလ္ျမတ္သူ Friday, 04 January 2019
(ယမန္ေန႔မွအဆက္)
ကြန္ျမဴနစ္အစုိးရ အုပ္စုိးေနေသာ တ႐ုတ္ႏုိင္ငံက ပုိမုိဆင္းရဲငတ္ျပတ္ေနရမည့္ အစား ဆုိရွယ္လစ္ေစ်းကြက္စီးပြားေရးစနစ္ ခ်မွတ္၊ တည္ၿငိမ္၊ ထက္ျမက္ေသာ တ႐ုတ္ ကြန္ျမဴနစ္ပါတီအစုိးရက တိက်ျပတ္သား စြာဦးေဆာင္၊ျပည္သူမ်ားက ဝိဝါဒမကြဲမျပား၊ အယူအဆ၊ ဂုိဏ္းဂဏ၊ ပါတီစုံ၊ ဝါဒစုံ မေထြျပားဘဲ တညီတညြတ္တစ္သားတည္း ႀကိဳးစားအားထုတ္ႏုိင္၍ ယေန႔ကမၻာေပၚ တြင္ စီးပြားေရးတုိးတက္ဖြံ႕ၿဖိဳးမႈတြင္ ဒုတိယ စီးပြားေရးအင္အားအႀကီးဆုံးႏုိင္ငံ ျဖစ္လာ သည္။ တ႐ုတ္သည္ အေမရိကန္ေဒၚလာ အပါအဝင္ ႏုိင္ငံတကာသုံးေငြေၾကးမ်ား၊ အစုရွယ္ယာမ်ား၊ ေငြေခ်းစာခ်ဳပ္မ်ားစြာကုိ ပါ ပုိင္ဆုိင္ထားသည္။အေမရိကန္က စစ္ေရး နယ္ခ်ဲ႕ျခင္း၊ စီးပြားေရးပိတ္ဆို႔ျခင္း၊ ႏိုင္ငံ တကာႏွင့္ ရန္ပြားျခင္းျဖင့္ စီးပြားရွာသည္။တ႐ုတ္က တစ္ေသြး၊တစ္သံ၊တညီတညြတ္ ႀကိဳးပမ္းျခင္း၊ ႏုိင္ငံတကာႏွင့္ အက်ဳိးတူ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ျခင္း၊စစ္ေရးၿခိမ္းေျခာက္ မႈမျပဳဘဲ ခ်စ္ၾကည္ေရးဗ်ဴဟာျဖင့္ ကမၻာႏွင့္ အဆင္ေျပေအာင္ ဆက္ဆံလာခဲ့သည္။
ေနာက္ဆုံး တ႐ုတ္ႏွင့္ကုန္သြယ္ရာ၌ အေမရိကန္ႏုိင္ငံက ကုန္သြယ္ေရးလုိေငြျပမႈ အလြန္႔အလြန္ျမင့္မားလာသည္။ အေမရိ ကန္၊ ဥေရာပအပါအဝင္ ကမၻာ့ေစ်းကြက္၌ တ႐ုတ္က ကုန္သြယ္ေရးအေပါင္းလကၡဏာ မ်ားေဝေဝစည္လာခဲ့သည္။ အေမရိကန္ စက္မႈလုပ္ငန္းမ်ားစြာသည္ပင္ အေမရိကန္ မွစက္႐ုံမ်ားကုိ တ႐ုတ္ႏုိင္ငံရွိ အထူး စီးပြားေရးဇုန္မ်ားသုိ႔ ေျပာင္းေရႊ႕အေျခစုိက္ လာခဲ့ၾကသည္။ အေမရိကန္သည္ ဤသုိ႔ ျဖစ္ရသည္ကုိ ေနာင္တရျပဳျပင္ရမည့္အစား ရွိရင္းစြဲ ဓနေလာဘ၊ စစ္ေရးေဒါသ၊ ႏုိင္ငံ ေရးေမာဟ၊ ဓနမာနတုိ႔ျဖင့္ ရန္လို၊ ရန္လုပ္၊ ရန္ပြားရန္စကားေျပာလာသည္။ ၿခိမ္း ေျခာက္ျခင္း၊ ပိတ္ဆုိ႔ေႏွာင့္ယွက္ျခင္း လုပ္လာသည္။ နယ္ခ်ဲ႕ပုံစံသစ္၊ စစ္ေရးဗုိလ္ က်မႈ၊ ကုန္သြယ္ေရးလက္ဝါးႀကီးအုပ္မႈတုိ႔ ျဖင့္ႏုိင္ငံတကာမွ သယံဇာတဓနဥစၥာမွန္ သမွ် အေမရိကန္ပုိင္ျဖစ္ေရး လုပ္လာခဲ့ သည္။ ေနာက္ဆုံးေတာ့ ကမၻာ့ပထမေနရာ လူခ်မ္းသာႀကီးအေမရိကန္သည္ ျပည္ပ ေၾ<ြကးၿမီေဒၚလာ ၁၈ ထရီလီယံ သန္း ေပါင္း ၁၈ သန္းတင္လာခ့ဲသည္။
ေဒၚနယ္ထရန္႔သည္ သူကုိယ္တုိင္က ဝါရင့္ႏုိင္ငံေရးသမားမဟုတ္ေသာ္လည္း စီး ပြားေရးသမားျဖစ္၍ စီးပြားေရးအျမင္တစ္ခု တည္းျဖင့္ သမၼတအာဏာမွန္သမွ် အသုံးခ် ကာ ပြဲၾကမ္းလာခဲ့သည္။ တ႐ုတ္ကုိ ကုန္ သြယ္ေရးပိတ္ဆုိ႔မႈအတန္တန္ခ်ရင္း ႏွစ္ႏုိင္ငံ ကုန္သြယ္ေရးတင္းမာလာရာမွ ကုန္သြယ္ ေရးစစ္ပြဲသုိ႔တုိင္ေရာက္လာခဲ့သည္။ တ႐ုတ္ တုိ႔အဖုိ႔ ထိတန္သေရြ႕ ထိေပလိမ့္မည္။ တ႐ုတ္က ယခုစီးပြားေရးအျမင္၊ ႏုိင္ငံေရး အျမင္၊ စစ္ေရးအျမင္ ပုိမုိထက္ျမက္လာရာ ဆင္ပိန္ေသာ္လည္း ကြၽဲထက္ေတာ့ ႀကီးေန ေသးသည္။ ထရန္႔၏ ယူကရိန္းအေရး အသုံးခ်ကာ ႐ုရွားအေပၚ စီးပြားေရး၊ ႏုိင္ငံ ေရးထုိးစစ္မ်ားမွသည္ စစ္ေရးထုိးစစ္အထိ ဦးတည္လာေနသည္။ ေျမာက္ကုိရီးယား၊ အီရန္၊ ႐ုရွား၊ တ႐ုတ္ႏွင့္ အစြန္းေရာက္ အစၥလာမၼစ္ဝါဒီတုိ႔ကုိ ရန္စ၊ ရန္လုပ္ျခင္း တုိ႔ျဖင့္ တတိယကမၻာစစ္သုိ႔ပင္ ဦးတည္စ ျပဳလာေနေပသည္။

ယူကရိန္းသည္ တစ္ခ်ိန္က ဆုိဗီယက္ ျပည္ေထာင္စု၏ အမာခံကြန္ျမဴနစ္နယ္ေျမ ျဖစ္ခဲ့သည္။ ဆုိဗီယက္သမၼတ ေဂၚဘာ ေခ်ာ့ဗ္လက္ထက္ ဆုိဗီယက္ျပည္ေထာင္စု ကုိ ေဂၚဘာေခ်ာ့ဗ္ကုိယ္တုိင္ ၿဖိဳခ်ပစ္ခဲ့ သည့္တုိင္ ယူကရိန္းသီးျခားႏုိင္ငံ၏ သမၼတ မ်ားသည္ ႐ုရွားႏွင့္ မဟာမိတ္မ်ားျဖစ္ခဲ့ သည္။ ဤတြင္အေမရိကန္က ႐ုရွားႏွင့္ အဆင္ေျပေသာ ယူကရိန္းသမၼတမွန္သမွ် ျပဳတ္က်ေစရန္ အေရာင္ျခယ္ေတာ္လွန္ေရး Colour Revolution ဆုိသည္မ်ားျဖင့္ အတုိက္အခံမ်ားကုိ ေသြးထုိးေျမႇာက္ပင့္ေပး ခဲ့သည္။ ပံ့ပုိးေပးခဲ့သည္။ ယခုယူကရိန္း သည္ ႐ုရွားဆန္႔က်င္ေရးႏွင့္ အေနာက္ အားကိုးအစိုးရျဖစ္လာသည္။ ဤတြင္ ႐ုရွားကို ပထဝီဝင္ႏုိင္ငံေရးျဖင့္ ဆန္႔က်င္ လာခဲ့သည္။ တင္းမာလာခဲ့သည္။ ယူကရိန္း စစ္သေဘၤာမ်ားကို ေရပိုင္နက္က်ဴးေက်ာ္ ေစလႊတ္သျဖင့္ ႐ုရွားက ဖမ္းဆီးထားခဲ့ သည္။ ဤကိစၥျဖင့္ ႐ုရွား-ယူကရိန္းအား စစ္မီးေတာက္ေစရန္ အကြက္ဆင္သည္။ ထုိ မွတစ္ဆင့္ ကမၻာကုန္က်ယ္သေရြ႕ စစ္ေငြ႕ စစ္မီးလွ်ံေတာက္ေလာင္ကာ ကမၻာစစ္ျဖစ္ ေစရန္အကြက္ဆင္သည္။ ေျမာက္ကိုရီး ယား သို႔မဟုတ္ အီရန္တို႔ကို တတိယကမၻာ စစ္စနက္တံအျဖစ္သံုးရန္အကြက္ဆင္ေနေပ သည္။ လစ္ဗ်ား၊ ဆီးရီးယား၊ အီရတ္၊ အာဖဂန္၊ ယီမင္၊ တူနီးရွား၊ အယ္လ္ဂ်ီးရီး ယား၊ ပါလက္စတိုင္း၊ လက္ဘႏြန္စသည့္ အာရပ္(ေရနံ)မြတ္စလင္ႏိုင္ငံတို႔ႏွင့္လည္း စစ္ေရးအမွ်င္တန္းကာ ကမၻာစစ္မီးေမႊးေန ေပသည္။
အေမရိကန္တြင္ ႏ်ဴကလီးယားဗံုး မ်ဳိးစံု၊ ဒံုးမ်ဳိးစံု၊ သူတစ္ပါးဒံုးကို ၾကားျဖတ္ ဖ်က္ဆီးႏုိင္ေသာ ဒံုးခြင္းဒံုးမ်ားအပါအဝင္ စစ္လက္နက္အသစ္အဆန္းတစ္ျပံဳတစ္ေခါင္း ရွိေနေပသည္။ ထိုလက္နက္မာန၊ လူသား ခ်င္းစာနာစိတ္အသိေခါင္းပါးလာမႈေမာဟ၊ ပင္တဂြန္၏စစ္ေရးေဒါသ၊ တစ္ကမၻာလံုး တြင္ရွိသမွ် ဓနဥစၥာတို႔၏ တစ္ဝက္ေက်ာ္ပိုင္ ဆိုင္ထားသည့္ေငြမာနတို႔ျဖင့္ ေဒၚနယ္ထရန္႔ ကဲ့သို႔ ဘယ္သူ႔မွဂ႐ုမစိုက္၊ ဗိုလ္မထားသူ လက္ထက္ တတိယကမၻာစစ္ ဖန္တီးႏုိင္ ေျခရွိေပသည္။ တ႐ုတ္ႏွင့္ကုန္သြယ္ေရး စစ္ဖန္တီးျခင္း၊ မဟာမိတ္ဥေရာပႏုိင္ငံမ်ား အပါအဝင္ တစ္ကမၻာလံုးကို စီးပြားေရးပိတ္ ဆို႔ထားျခင္းျဖင့္ ယခုလတ္တေလာ အေမ ရိကန္ေဒၚလာတန္ဖိုး ျမင့္တက္ေနသည္။ အေမရိကန္စီးပြားေရးတြင္ တိုးတက္ေန သည္။ ထို႔ေၾကာင့္လည္း ထရန္႔လုပ္သမွ် မွန္ပါေပသည္၊ ေတာ္ပါေပသည္ဟု ခ်ီးက်ဴး သူမ်ားရွိလာေနသည္။

''႐ုရွားႏွင့္အေမရိကန္ၾကားတြင္စစ္ ျဖစ္ပြားပါက လူသားမ်ဳိးႏြယ္တည္တံ့ေရး အတြက္ အႏၲရာယ္ႀကီးလာသည္ဟု သတိ ေပးေခါင္းစဥ္ပါသတင္းကို ဤေဆာင္းပါး အေရွ႕ပိုင္း၌ နိဒါန္းခ်ီေဖာ္ျပခဲ့ပါသည္။ ယင္း ႐ိုက္တာေၾကးနန္းသတင္းတြင္ ႐ုရွားႏုိင္ငံ ျခားေရးဝန္ႀကီးဆာဂ်ီလာဘေရာ့ဗ္က ဤသို႔ သတိေပးေျပာၾကားေၾကာင္း ဆက္လက္ ေဖာ္ျပထားပါသည္။
''ႏ်ဴကလီးယားလက္နက္ေတြကို ပိုင္ ဆိုင္ထားသလို ေခတ္မီစစ္လက္နက္ေတြပါ အသံုးျပဳႏုိင္စြမ္းရွိတဲ့ ႐ုရွားနဲ႔အေမရိကန္ ၾကားမွာလက္နက္ကိုင္ပဋိပကၡေတြျဖစ္လာ ခဲ့မယ္ဆုိရင္ လူသားမ်ဳိးႏြယ္တည္တံ့ေရး အတြက္ အႏၲရာယ္ႀကီးတဲ့ၿခိမ္းေျခာက္မႈေတြ ေပၚလာမယ္ဆိုတာ ဘယ္သူမဆို သေဘာ ေပါက္ထားၿပီးျဖစ္မွာပါ။ ႏွစ္ႏုိင္ငံလံုးအေန နဲ႔ ဘယ္လိုအေၾကာင္းအရာမ်ဳိးမွာမဆို အေျမာ္အျမင္ႀကီးႀကီးထားၿပီး လုပ္ေဆာင္ဖို႔ လိုပါလိမ့္မယ္။ ကိုယ္ပိုင္ရည္မွန္းခ်က္ေတြ အတြက္ တစ္ဖက္ကို ထိခိုက္မွာ မျဖစ္ ေအာင္ေရွာင္ရွားဖို႔လည္း လိုအပ္ပါတယ္''
အထက္ေဖာ္ျပပါသတင္းသည္ သာမန္ ႏိုင္ငံျခားသတင္းတစ္ပုဒ္မဟုတ္ဘဲ တတိယ ကမၻာစစ္မျဖစ္ပြားေရးႀကိဳတင္သတိေပးေနရ သည့္အခ်ိန္အခါေရာက္ေနသည္ကို ေထာက္ ျပသည့္သတင္းျဖစ္သည္။ ဒုတိယကမၻာစစ္ ကို ဖန္တီးခဲ့သည္မွာ အားလံုးသိၾကသည့္ အတိုင္း ကိုလိုနီ(ကြၽန္ႏိုင္ငံ)ေဝစုမရလိုက္ သည့္ ဂ်ာမနီမွ အေဒါ့လ္ဖ္ဟစ္တလာ ဦးေဆာင္ေသာ အီတလီမွ ဖက္ဆစ္ေခါင္း ေဆာင္မူဆိုလီနီ၊ ဂ်ပန္ဖက္ဆစ္ေခါင္းေဆာင္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီးယာမာမိုတို တိုက်ဳိတို႔ဖက္ဆစ္ ဝင္႐ိုးတန္းသံုးႏိုင္ငံအုပ္စု ျဖစ္ေလသည္။ ဖက္ဆစ္အုပ္စုက ၾကမ္းၾကဳတ္ရက္စက္၊ လူမဆန္စြာ အၾကမ္းဖက္က်ဴးေက်ာ္တိုက္ ခိုက္ေသာေၾကာင့္ ဒုတိယကမၻာစစ္ ျဖစ္ခဲ့ရ သည္။ ပထမကမၻာစစ္နယ္ခ်ဲ႕ခ်င္း၊ စား က်က္လုပြဲ၌ ကမၻာသူကမၻာသား ၁ဝ သန္း ေသခဲ့ရၿပီး ဒုတိယကမၻာစစ္တြင္ သန္း ၇ဝ ေသရသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ အေမရိကန္၊ အဂၤလိပ္၊ ျပင္သစ္စသည့္အရင္းရွင္(နယ္ခ်ဲ႕) မ်ားသည္ သူတို႔ႏွင့္ဝါဒခ်င္း ရန္ဘက္ဆို ရွယ္လစ္ကြန္ျမဴနစ္ဆိုဗီယက္ကို မဟာမိတ္ ျပဳလက္တြဲကာ ဖက္ဆစ္တို႔အား ဝိုင္းတိုက္ ၿဖိဳခြင္းခဲ့ရသည္။
လက္နက္အားကိုး စစ္အင္အား အား ကိုးျဖင့္ တစ္ကမၻာလံုးကို အုပ္စိုးႏိုင္ရန္ စၾကဝေတးမင္း စိတ္ကူးယဥ္ခဲ့ေသာ ဖက္ ဆစ္ နာဇီကမၻာ့လူဆိုးဗိုလ္ႀကီးဟစ္တလာကို အားလံုးဝိုင္းတိုက္ခဲ့ၾကရသည့္ ဒုတိယ ကမၻာစစ္ပြဲကို မေမ့သင့္ၾကေပ။ ယေန႔ ဟစ္ တလာ၏ ေနရာသို႔မည္သူ ဝင္လာေနသည္ ကို ႏိုင္ငံတကာသတင္းမ်ား မျပတ္ေလ့လာ သံုးသပ္ေနသူတိုင္း သိၾကသည္။ ယေန႔ ၂၁ ရာစု ဟစ္တလာလက္သစ္ကိုကား ၂ဝ ရာစု ဟစ္တလာအား ဝိုင္းတိုက္သလို ဝိုင္း တိုက္ျခင္း မျပဳၾကေခ်။ ဤသည္မွာ ကမၻာ့ ႏိုင္ငံမ်ားက တတိယကမၻာစစ္ သို႔မဟုတ္ ကမၻာ့နိဂံုး၊ ကမၸတ္အဆံုးသတ္စစ္ပြဲအျဖစ္ ႐ႈျမင္ထားေသာေၾကာင့္ ျဖစ္ေပသည္။
မိမိတို႔၏ ဓနအင္အားအပါအဝင္ စစ္ အင္အား၊ မဟာမိတ္ေနာက္လိုက္အင္အား၊ ႏ်ဴကလီးယား စသည့္ ကမၻာဖ်က္လက္နက္ မ်ား တစ္ကမၻာလံုးကို သုတ္သင္ႏိုင္ေအာင္ စုၿပံဳသိုေလွာင္ေပးႏိုင္ေသာ အေမရိကန္တြင္ ေလာဘလြန္တံခြန္စိုက္ ေဒါသ၊ ေမာဟ၊ မာနကြၽံအလြန္မိုက္သည့္လူမ်ဳိး အာဏာရ ပါက တတိယကမၻာစစ္ဖန္တီးၿပီး ရန္သူ၊ ရန္ဘက္၊ ၾသဇာမခံ၊ လူမ်ဳိးကြဲ၊ ဘာသာ ျခား၊ ဝါဒကြဲျပားသည့္ ႏိုင္ငံေတြကို သုတ္ သင္လိုက္ၿပီးလွ်င္ တစ္ကမၻာလံုးမွာ ငါတို႔ သာပထမ၊ ငါတို႔သာ ထိပ္ဆံုးက၊ ငါတို႔သာ ကမၻာကိုအုပ္စုိုးသူ၊ ကမၻာတြင္ရွိရွိသမွ် ဓန ဥစၥာတို႔၏ ပိုင္ရွင္ျဖစ္မွာပဲဟူေသာ လူမဆန္ သည့္ စိတ္ကူးစိတ္႐ူးျဖင့္ တတိယကမၻာ စစ္ဖန္တီးလိုက္ေခ်ေသာ္ သူတို႔လိုပဲ ႏ်ဴကလီးယားပိုင္ရွင္မ်ားက ငံု႔ခံမည္မဟုတ္ ေခ်။ သူမသာ ကိုယ္မသာ ကမၻာႀကီးကို နိဂံုးခ်ဳပ္သြားေပမည္။
ကမၻာတြင္ ေရွးပေဝသဏီ(ေက်ာက္ ေခတ္)က တစ္ဖက္ႏွင့္ တစ္ဖက္ခိုက္ရန္ ျဖစ္ပြား၍ တိုက္ၾကၿပီဆိုလွ်င္ ရရာေက်ာက္ တံုး ေက်ာက္ခဲမ်ားျဖင့္ ပစ္ခတ္တိုက္ခိုက္ခဲ့ ၾကသည္။ ေက်ာက္ေခတ္မွ သံ၊ ေၾကးတို႔ ကိုေတြ႔ရွိအသံုးျပဳတတ္လာေသာ ေခတ္မ်ား တြင္တိုက္ၾကခိုက္ၾကၿပီဆိုလွ်င္ ဓား၊ လွံ၊ ေလးျမားမ်ားကို အသံုးျပဳလာေပၿပီ။ လူတို႔ ထိခိုက္ေသဆံုးမႈမ်ားလာေပသည္။ ယမ္းကို လူတို႔ေဖာ္စပ္အသံုးျပဳႏိုင္လာေသာေခတ္ (ပထမ-ကမၻာစစ္) တြင္ ယမ္းထိုးေသနတ္ (တူမီး)စသည္တို႔ႏွင့္ တိုက္ၾကသည္။ လူ အေသအေပ်ာက္ ပိုမ်ားလာသည္။ ဒုတိယ ကမၻာစစ္တြင္ အေျမာက္ဆန္၊ ေမာ္တာ၊ ႐ုိင္ ဖယ္၊ စတင္းဂန္း၊ စက္ေသနတ္၊ ဗံုးႀကဲ ေလယာဥ္၊ ေရငုပ္သေဘၤာ၊ တင့္ကားမ်ား ပါလာေသာေၾကာင့္ လူေသဆံုးမႈ အဆ မတန္ျမင့္တက္လာခဲ့သည္။ ဒုတိယ ကမၻာ စစ္ေနာက္ပိုင္းမွစ၍ ယေန႔ေခတ္အထိ ႏ်ဴ ကလီးယားဗံုးမ်ဳိးစံု၊ ဒံုးပ်ံလက္နက္မ်ဳိးစံု၊ ဓာတုလက္နက္၊ ဇီဝပိုးမႊားလက္နက္၊ ေလ ဆာလက္နက္စသည္ စသည္ျဖင့္ လက္နက္ အမ်ဳိးစံုလာသည္။
ကမၻာေက်ာ္သိပၸံပညာရွင္ႀကီးပါေမာကၡ ဆရာႀကီးအိုင္းစတိုင္းကို သတင္းေထာက္ တစ္ေယာက္က ဤသို႔ေမးဖူး၍ အိုင္းစတိုင္း ကလည္း ထိုသို႔ေျဖခဲ့ဖူးသည္။
သတင္းေထာက္
ဆရာႀကီးခင္ဗ်ာ။ တတိယကမၻာစစ္ ျဖစ္ရင္ ဘယ္လိုလက္နက္ေတြနဲ႔ တိုက္ၾက မွာလဲခင္ဗ်ာ။
အိုင္းစတိုင္း
တတိယကမၻာစစ္ျဖစ္ရင္ ဘယ္လို လက္နက္ေတြနဲ႔ တိုက္ၾကမယ္ဆိုတာ ငါ မေျပာႏိုင္ဘူး။ ေအး ဒါေပမဲ့ စတုတၴ ကမၻာ စစ္ျဖစ္ရင္ေတာ့ ဟိုဘက္ဒီဘက္ ေက်ာက္ တံုးေက်ာက္ခဲေတြနဲ႔ ပစ