images
UN
UN
AA အေရြ႔ ေနာက္ကြယ္မွ အေနာက္တံခါးအတြက္အေလးထားကိုင္တြယ္ရန္ သက္ေသထူေနေသာအေျခအေနမွန္မ်ား
ျပည္႕ၿဖိဳးႏုိင္ Tuesday, 08 January 2019
ဇန္နဝါရီ ၅ ရက္ နံနက္ပုိင္းတြင္ ျပည္ေထာင္စုေန႔စဥ္၏ ေနျပည္ေတာ္သတင္းတာဝန္ခံဆီ ဖုန္းဆက္ခဲ့ျခင္းသည္ စိုးရိမ္ျခင္း မ်ားစြာရွိေနဆဲျဖစ္သည့္အေနာက္ တံခါးအတြက္အေရးႀကီးသည့္ခရီးစဥ္တစ္ခုသြားရမည္ဟုႀကိဳမသိခဲ့ပါ။ ေနျပည္ေတာ္သတင္း တာဝန္ခံက ကက(ျပည္)မွလြတ္လပ္ေရးေန႔တြင္ ဘူးသီးေတာင္ၿမိဳ႕နယ္ထဲက ရဲကင္းစခန္းေလးခုကို AA ေသာင္းက်န္းသူအဖြဲ႕က တိုက္ခိုက္ခဲ့ေသာျဖစ္စဥ္အား လက္ေတြ႕ျပသခ်င္တာေၾကာင့္ ခရီးစဥ္တစ္ခုစီစဥ္ထားၿပီး လိုက္ပါဖို႔ဖိတ္ထားေၾကာင္း အသိေပးလာ ခဲ့သည္။ ရခိုင္ျပည္နယ္အေၾကာင္း၊ARSAအၾကမ္းဖက္အဖြဲ႕အေၾကာင္း အႀကိမ္ႀကိမ္ေရးသားခဲ့ဖူးသည့္ စာေရးသူအေနျဖင့္ ၂၁ ရာစုတြင္ ေရႊ႕ေျပာင္းအေျခခ်မႈျပႆနာႏွင့္ နယ္စပ္ျဖတ္ေက်ာ္ခိုးဝင္ျပႆနာမ်ားသည္ ႏုိင္ငံတုိင္းအတြက္ အေရးႀကီးျပႆနာ မ်ားျဖစ္မည္ဟု လက္ခံထားပါသည္။ ထုိ႔ေၾကာင့္ အယ္ဒီတာခ်ဳပ္အား အသိေပးကာ ရခိုင္ျပည္နယ္ခရီးစဥ္တြင္ လိုက္ပါရန္ ဆံုးျဖတ္ခဲ့သည္။

လိုက္ပါမည္ဟုဆံုးျဖတ္ၿပီးခ်ိန္တြင္ နံနက္ ၁၁ နာရီေက်ာ္ရွိေနပါၿပီ။ သြား မည့္ေလယာဥ္က မြန္းလြဲ ၁ နာရီခြဲတြင္ ထြက္ခြာမည္ျဖစ္ကာ ေလယာဥ္ကြင္းသို႔ ၁ နာရီအေရာက္ သတင္းပို႔ရမည္ျဖစ္ သည္။ အဝတ္အစားထည့္၊ ႐ံုးခဏဝင္ ကာ အယ္ဒီတာခ်ဳပ္ မွာလုိသည္မ်ား ကိုဝင္ေမးၿပီးေနာက္ ေလဆိပ္ကို အခ်ိန္မီ ေရာက္ေအာင္မနည္းသြားခဲ့ရသည္။ ေလ ဆိပ္ေရာက္ခ်ိန္တြင္ လိုက္ပါရန္အတည္ ျပဳထားေသာ အျခားမီဒီယာသမားမ်ား အားေခတၱေစာင့္ခဲ့ရသည္။ ပို႔ေဆာင္ေပး မည့္ တပ္မေတာ္အထူးေလယာဥ္ကို ေမာင္းႏွင္ေပးမည့္ တပ္မေတာ္(ေလ)မွ ဗိုလ္မွဴးတစ္ဦးကလည္း မီဒီယာအဖြဲ႕အား တာဝန္ယူေခၚေဆာင္သြားမည့္ကက(ျပည္)မွ ဗိုလ္မွဴးအားေလယာဥ္သတ္မွတ္ခ်ိန္တြင္ ထြက္ခြာႏိုင္ရန္ ေတာက္ေလွ်ာက္ေလာ ေဆာ္ခဲ့သည္။ ေလယာဥ္ ထြက္ျဖစ္ေတာ့ မြန္းလြဲ ၂ နာရီထိုးေနၿပီျဖစ္သည္။
ေလယာဥ္ေပၚေရာက္မွ နံနက္စာပင္ မစားရေသးဟု သတိရမိသည္။ သို႔ေသာ္ တပ္မေတာ္အထူးေလယာဥ္တြင္ ပါရွိ သည့္ေလယာဥ္မယ္မ်ားက ေကာ္ဖီတစ္ ခြက္ႏွင့္ မုန္႔အခ်ိဳ႕ေကြၽး၍ခံသာခဲ့သည္။ ပို႔ေဆာင္ေပးသည့္ အထူးေလယာဥ္က ATR အမ်ိဳးအစားျဖစ္ကာ ရာသီဥတုပါ ေကာင္းေနခဲ့၍ စစ္ေတြေရာက္သည္အထိ သက္ေသာင့္သက္သာစီးနင္းခဲ့ရသည္။ မီဒီယာအဖြဲ႕အား တာဝန္ယူေခၚေဆာင္ မည့္ဗိုလ္မွဴးအား မည္သည့္ေနရာတြင္ ည အိပ္မည္၊ မည္သည့္ေနရာမ်ားအား သြား ေရာက္မည္ဆုိသည္ကို ေမးျမန္းခဲ့ေသာ္ လည္း အခ်ိန္လု၍စီစဥ္ေနရျခင္းေၾကာင့္ တိက်စြာ မေျပာႏုိင္ေသးဆိုေသာအေျဖ သာရခဲ့သည္။ ရဲကင္းစခန္းမ်ား တိုက္ ခိုက္ခံရၿပီး ေနာက္တစ္ေန႔တြင္ မီဒီယာ မ်ားအား တပ္မေတာ္ဘက္မွ တာဝန္ယူ ျပသေပးရန္ အားခ်င္း စီစဥ္ရသည့္အစီ အစဥ္ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ အခက္အခဲမ်ား ရွိႏိုင္သည္ဟုလက္ခံရမည္သာျဖစ္သည္။ သုိ႔တုိင္ အကဲဆတ္သည့္အေနအထားတြင္ ဆက္ရွိေနသည့္ရခိုင္ျပည္နယ္ႏွင့္အေနာက္ တံခါးအေရးအတြက္ တပ္မေတာ္ဘက္မွ ယခုကဲ့သို႔စီစဥ္ေပးျခင္းသည္ ျဖစ္စဥ္မွန္ အား အခ်ိန္ႏွင့္တစ္ေျပးညီအမ်ားျပည္သူ အားအသိေပးႏိုင္ရန္ ရည္ရြယ္ျခင္းျဖစ္ႏုိင္ သည္ဟုလည္း ေတြးမိသည္။ ရခိုင္ျပည္ နယ္အေရးႏွင့္ဆုိင္ေသာၿပီးခဲ့သည့္ ျဖစ္ စဥ္မ်ားတြင္ လံုျခံဳေရးအေျခအေနအရ မီဒီယာမ်ားအား ေခၚေဆာင္ျပသရန္ ခက္ခဲမႈရွိသည္ကို လက္ခံရမည္ျဖစ္ေသာ္ လည္း ျဖစ္စဥ္အမွန္မ်ားအား မီဒီယာ မ်ားမွတစ္ဆင့္ ခ်ျပႏုိင္မႈအပိုင္းတြင္ အား နည္းခဲ့ျခင္းေၾကာင့္ ႏုိင္ငံတကာအသိုင္း အဝိုင္းအလယ္တြင္ တစ္ဖက္သတ္ ေရး သားစြပ္စြဲခံရျခင္းမ်ား၊ ပံုေဖာ္ေရးသားခံ ရျခင္းမ်ား ၾကံဳခဲ့ရသည္ကို တပ္မေတာ္ ဘက္မွ သင္ခန္းစာတစ္ခုအျဖစ္ မွတ္
ယူခဲ့ရျခင္းေၾကာင့္ ရဲကင္းစခန္းမ်ား တိုက္ခိုက္ခံရၿပီးေနာက္ တစ္ရက္တြင္ပင္ လိုက္လံျပသရန္ စီစဥ္ခဲ့ျခင္းမ်ားေလာဟု လည္း စဥ္းစားမိသည္။
ေလယာဥ္က အျမင့္ေပႏွစ္ေသာင္း ခန္႔မွ ပ်ံသန္းေနေသာ္လည္း ရာသီဥတု ေကာင္းမြန္ေနျခင္းေၾကာင့္ ေလယာဥ္ျပ တင္းေပါက္မွတစ္ဆင့္ ေျမျပင္မွျမင္ကြင္း မ်ားကို ရွင္းရွင္းလင္းလင္း ျမင္ေတြ႕ေနရ သည္။ ျမင္ကြင္းမ်ားအရ ျမစ္ဝကြၽန္းေပၚ ေဒသအခ်ိဳ႕ကိုျဖတ္ ရခိုင္႐ိုးမကို ေက်ာ္ၿပီး ေနာက္ ရခိုင္ျပည္နယ္အတြင္းသို႔ ဝင္ ေရာက္ျခင္းျဖစ္မည္ဟုယူဆရသည္။ ရခိုင္႐ိုးမေတာင္တန္းမ်ားကို ေက်ာ္ျဖတ္ ၿပီးေနာက္ ပင္လယ္ျပာျပာ ေရျပာျပာမ်ား၊ ကြၽန္းစုမ်ားကို စတင္ျမင္ေတြ႕လာရ သည္။ ေလယာဥ္မယ္ေလး၏ ေၾကညာ ထားခ်က္အရ စစ္ေတြအေရာက္ပ်ံသန္း ခ်ိန္တစ္နာရီ ၁၅ မိနစ္ၾကာမည္ဟု သိခဲ့ရသည္။ ဘဂၤလားပင္လယ္ေအာ္ ႏွင့္ ရခိုင္ကမ္း႐ိုးတန္းကို ျမင္ေတြ႕လာရ သည္ႏွင့္ ရခိုင္ျပည္နယ္သည္ ပထဝီ အေနအထားအရ၊ ေျပာင္းလဲလာသည့္ ကမၻာ့အေျခအေနမ်ားအရ၊ အိမ္နီးခ်င္း ႏုိင္ငံမ်ား၏မဟာဗ်ဴဟာေျမာက္ရည္ရြယ္ ခ်က္မ်ားအရ အလြန္အေရးႀကီးသည့္ ေဒသတစ္ခုျဖစ္လာေသာ္လည္း တည္ ၿငိမ္မႈမဖန္တီးႏုိင္လွ်င္ ေျပာင္းလဲလာ သည့္အေျခအေနမ်ားေၾကာင့္ ပိုင္ဆုိင္လာ သည့္ အလားအလာေကာင္းမ်ားကိုအသံုး ခ်ခြင့္ရမည္မဟုတ္ဟု ေတြးမိျပန္သည္။ ျပည္နယ္ႏွင့္တုိင္းေဒသႀကီးမ်ားထဲတြင္ အဆင္းရဲဆံုးျပည္နယ္တစ္ခုျဖစ္ေနသည့္ ရခိုင္ျပည္နယ္အတြက္ ေက်ာက္ျဖဴေရ နက္ဆိပ္ကမ္းစီမံကိန္း၊ ေက်ာက္ျဖဴ အထူးစီးပြားေရးဇုန္စီမံကိန္း၊ ကုလားတန္ ျမစ္ေၾကာင္း ဘက္စံုစီမံကိန္းမ်ားသည္ အနာဂတ္ေကာင္းမ်ား ဖန္တီးေပးမည့္စီမံ ကိန္းမ်ားျဖစ္သည္ကို မည္သည့္႐ႈေထာင့္ ကၾကည့္ၾကည့္ ျငင္းဆန္ႏုိင္မည္မဟုတ္ ပါ။ အဆုိပါ စီမံကိန္းမ်ားႏွင့္အတူ အလုပ္အကိုင္အခြင့္အလမ္းသစ္မ်ား၊ ဖြံ႕ ၿဖိဳးေရး စီမံကိန္းမ်ား ပါလာမည္ျဖစ္ကာ ပဋိပကၡျဖစ္စဥ္မ်ားျဖစ္ပြားေစသည့္ အေျခခံအေၾကာင္းတရားမ်ားထဲတြင္ ပါဝင္ေသာဆင္းရဲမြဲေတမႈျမင့္မားျခင္းႏွင့္ ပညာသင္ယူႏုိင္ခြင့္နိမ့္ပါးျခင္းမ်ားကိုပါ ေလ်ာ့ပါးေစမည္ျဖစ္သည္။ သို႔ေသာ္ အဆိုပါအေျခအေနသို႔ သြားေရာက္လို ပါက နယ္ေျမအတြင္း တည္ၿငိမ္ေအးခ်မ္း မႈရွိကိုရွိရမည္ျဖစ္သည္။ အိႏၵိယသတင္း ဌာနတခ်ဳိ႕၏ေရးသားမႈအရ ကုလား တန္ျမစ္ေၾကာင္းဘက္စံုစီမံကိန္းတြင္ ပါ ဝင္ေသာ ပလက္ဝမွတစ္ဆင့္ အိႏၵိယ- ျမန္မာနယ္စပ္အထိ ကားလမ္းေဖာက္ သည့္စီမံကိန္းအား AA ေသာင္းက်န္းသူ အဖြဲ႕၏လႈပ္ရွားမႈမ်ားေၾကာင့္ ခရီးမေပါက္ ဘဲျဖစ္ေနသည္ဟု သိရွိခဲ့ရသည္။ ထုိ႔ ေၾကာင့္ ရခိုင္ျပည္နယ္အနာဂတ္သည္ တည္ၿငိမ္မႈမရွိဘဲ အေျပာင္းအလဲျဖစ္ရန္ မလြယ္ကူဟု လက္ခံရမည္သာျဖစ္သည္။
ေလယာဥ္မွဴးက စစ္ေတြေလဆိပ္သို႔ ဆင္းသက္မည္ဟုအသိေပးေၾကညာခ်ိန္တြင္ မြန္းလြဲ ၃ နာရီ မိနစ္ ၂ဝခန္႔ရွိေနပါၿပီ။ ေလယာဥ္ေပၚမွဆင္း ေခတၱနားေနခ်ိန္ တြင္ ႐ံုးသို႔ဆက္သြယ္ကာ ပံုမွန္လုပ္ေပး ေနသည့္တာဝန္မ်ားအတြက္ညႇိႏိႈင္းရသည္။ ကူလုပ္ေပးသည့္လုပ္ေဖာ္ကိုင္ဖက္ေဟာင္း ဆရာမတစ္ေယာက္ဆီသို႔လည္း အဆင္ ေျပမေျပ လွမ္းေမးရသည္။ စစ္ေတြတြင္ ညအိပ္မည္ဟု ထင္ခဲ့ေသာ္လည္း အဖြဲ႕ ေခါင္းေဆာင္ဗိုလ္မွဴးက ဘူးသီးေတာင္သို႔ ဆက္လက္ထြက္ခြာမည္ဟု အသိေပးလာ ခဲ့သည္။ ေမြးသဖခင္က ဖုန္းလွမ္းဆက္ ကာ အရဲမကိုးရန္သတိေပးသည္။ တိုက္ပြဲ ျဖစ္ထားသည္မွာ တစ္ရက္ခန္႔သာရွိေသး ၍ စိုးရိမ္ၾကသည္ကိုနားလည္ေသာ္လည္း အေနာက္တံခါး၏ အေျခအေနမွန္ကို ျမင္ လိုသည့္စိတ္ကပိုႀကီးေနသလိုတပ္မေတာ္ က တာဝန္ယူေခၚေဆာင္ျခင္းျဖစ္၍ ေၾကာက္စိတ္ေတာ့မျဖစ္မိပါ။ ညေန ၄ နာရီခန္႔တြင္ တပ္မေတာ္ရဟတ္ယာဥ္ ျဖင့္ ဘူးသီးေတာင္သို႔ဆက္ထြက္ခဲ့သည္။
(ဆက္လက္ေဖာ္ျပပါမည္)