images
UN
UN
ေဟာင္ေကာင္တြင္က်င္းပမည့္ေက်ာက္မ်က္ရတနာျပပြဲသို႔ ျမန္မာႏိုင္ငံမွစီးပြားေရးလုပ္ငန္းရွင္မ်ား တက္ေရာက္ႏိုင္
ၾကယ္ေလး Thursday, 10 January 2019
တ႐ုတ္ျပည္သူ႔သမၼတႏိုင္ငံ ေဟာင္ေကာင္ရွိHong Kong Convention and Exhibition Centre တြင္ ယခုႏွစ္ ေဖေဖာ္ဝါရီ ၂၈ရက္မွမတ္လ၄ရက္အထိက်င္းပ ျပဳလုပ္မည့္“ံHong Kong International Jewellery Show” ျပပြဲသို႔ျမန္မာႏိုင္ငံမွ စီးပြားေရး လုပ္ငန္းရွင္မ်ားပါဝင္ႏိုင္ေၾကာင္း ကုန္သည္ စက္မႈအသင္းခ်ဳပ္မွ သိရသည္။
အဆိုပါျပပြဲသို႔ ႏုိင္ငံေပါင္း ၁၄၅ ႏိုင္ငံတို႔မွ ျပပြဲက်င္းပမည့္သူ ၄၅ဝဝခန္႔ႏွင့္ တက္ေရာက္မည့္သူ ၈၇ဝဝဝခန္႔ တက္ေရာက္မည္ဟု ခန္႔မွန္းထားၿပီး ေက်ာက္မ်က္ ကုမၸဏီမ်ား၊ ျပည္တြင္းျပည္ပ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းရွင္မ်ားအစရွိ ေသာ ဆက္စပ္လုပ္ကိုင္လ်က္ရွိ ေသာ ကုမၸဏီမ်ား ပါဝင္ျပသႏိုင္ ေၾကာင္း သိရသည္။
Buyer မ်ား အေနျဖင့္International Professional မ်ားမွ ထုဆစ္ထားေသာ ကမၻာ့အရည္ အေသြးမီ လက္ဝတ္လက္စားႏွင့္ ေက်ာက္မ်က္ရတနာမ်ားအား အလြယ္တကူဝယ္ယူရရွိႏိုင္မည့္ အခြင့္အလမ္း၊အရည္အေသြးအျမင့္ ဆံုးေသာ ျမန္မာ့ေက်ာက္မ်က္ ရတနာမ်ားႏွင့္ လက္ဝတ္ရတနာ မ်ားအားျပသႏိုင္ရန္ အခြင့္အလမ္း မ်ားကို ရရွိႏိုင္ၿပီး ျပပြဲသို႔ တက္ေရာက္မည့္Buyer Visitorမ်ားအတြက္ ခရီးစရိတ္(TR) (သို႔) ဟိုတယ္စရိတHSမ်ား ျပန္လည္ ရရွိႏိုင္သည့္ွSponsorshipProgra- mme မ်ား ပါဝင္္ေၾကာင္း သိရ သည္။
ျပပြဲႏွင့္သက္ဆိုင္သည့္အေသး စိတ္အခ်က္အလက္မ်ားကုိ သိရွိ လိုပါက ျမန္မာႏိုင္ငံတရားဝင္ ေအးဂ်င့္ျဖစ္သူ ေဒၚေမဦးခိုင္- ဖုန္း -ဝ၉-၅ဝဝ၃၄၇၈(သို႔မဟုတ္) အသင္းသားေရးရာဌာန/ျပပြဲဌာန စိတ္ ဖုန္း-ဝ၁-၂၃၁၄၃၄၄ (Ext-၃ဝ၁၊Email:itpc.umfcci @gmail.com သို႔ ဆက္သြယ္ႏိုင္ ေၾကာင္း သိရသည္။