images
UN
UN
ဗာတီကန္နန္းေတာ္၏ လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားကို ဖိလစ္ပိုင္သမၼတ ျပင္းျပင္းထန္ထန္ေဝဖန္
Friday, 11 January 2019
ဖိလစ္ပိုင္သမၼတဒူတာတီသည္ ခရစ္ယာန္ဘာသာဝင္မ်ား၏ အထြတ္အထိပ္ျဖစ္ေသာ ဗာတီကန္နန္းေတာ္အား ျပင္းထန္သည့္ေဝဖန္မႈ ျပဳလုပ္ခဲ့ေၾကာင္း ႐ုရွားတိုင္းမ္သတင္း ဌာနက ေဖာ္ျပသည္။ ဒူတာတီက ဗာတီကန္နန္းေတာ္၏ အတည္ျပဳခ်က္ျဖင့္ ကမၻာ အရပ္ရပ္တြင္ တာဝန္ထမ္းေဆာင္ေနေသာ ကက္သလစ္ခရစ္ယာန္ဘုန္းေတာ္ႀကီးမ်ားထဲ တြင္ လိင္တူခ်င္းစိတ္ဝင္စားသူအမ်ားအျပား ပါဝင္လ်က္ရွိကာ မလိုလားအပ္သည့္ ဆိုးက်ဳိးမ်ား ျဖစ္ေပၚေစလ်က္ရွိေၾကာင္း၊ ဗာတီကန္နန္းေတာ္၏ တားျမစ္ခ်က္မ်ား ေၾကာင့္ လိင္တူခ်င္းစိတ္ဝင္စားသည့္ ဘုန္းေတာ္ႀကီးမ်ားသည္ ၄င္းတို႔၏ ပင္ကိုစိတ္ အား ခ်ဳိးႏွိမ္ရန္ သို႔မဟုတ္ တိတ္တဆိတ္ျဖည့္ဆည္းရန္ ႀကိဳးပမ္းျခင္းမ်ားေၾကာင့္ မလိုလားအပ္သည့္အက်ဳိးဆက္မ်ား ျဖစ္ေပၚေစသည့္အျပင္ လိင္တူခ်င္းစိတ္ဝင္စား သည့္ဘုန္းေတာ္ႀကီးမ်ားသည္ တာဝန္မ်ားကို ေကာင္းစြာထမ္းေဆာင္ႏုိင္ျခင္းမရွိဘဲ လူပိုမ်ားအသြင္ျဖစ္ေနေၾကာင္း ေဝဖန္ခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။ NG(Ref; RT)