images
UN
UN
လူမသိ သူမသိ လူသတ္သမား
တကၠသိုလ္သခၤ Friday, 18 January 2019
စာေရးသူ၏ ဇနီးသည္ လြန္ခဲ့သည့္ သံုးလခန္႔က အသည္းေရာဂါျဖင့္ ကြယ္ လြန္ခဲ့၏။ ဆရာဝန္၏ အတည္ျပဳေျပာ ၾကားခ်က္အရ ဇနီးသည္၏ အသည္း ေရာဂါမွာ 'အသည္းေျခာက္ျခင္း' ျဖစ္ သည္ဟု သိရ၏။
စာေရးသူ၏ ဇနီးသည္ႏွင့္ မေရွး မေႏွာင္းပင္ စာေရးဆရာမ 'ခ်ဳိျမႏြယ္' သည္လည္း အသည္းေရာဂါျဖင့္ ကြယ္ လြန္ခဲ့သည္ဟု မိတ္ေဆြမ်ား ေျပာျပခ်က္ အရ သိရပါ၏။
မၾကာေသးမီက က်င္းပျပဳလုပ္ခဲ့ ေသာ သက္ႀကီးစာေပပညာရွင္မ်ား ကန္ေတာ့ပြဲ အခမ္းအနားသို႔ ကန္ေတာ့ခံ အျဖစ္ တက္ေရာက္လာသည့္ စာေရး ဆရာႀကီး 'ေအာင္ခ်ိန္ဘြား'ႏွင့္ ေတြ႕ဆံု ၿပီး စကားစျမည္ေျပာရာ သူ႔ဇနီးသည္ သည္လည္း အသည္းေရာဂါျဖင့္ လြန္ခဲ့ သည့္ ႏွစ္အနည္းငယ္က ကြယ္လြန္ခဲ့ ေၾကာင္းသိရ၏။ထူးျခားသည္မွာ ဆရာ၏ ဇနီးသည္မွာ သားမ်ားရွိရာ အေမရိကသို႔ သြားေရာက္လည္ပတ္ရာမွ ကြယ္လြန္ ခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။ အေမရိကတြင္ရွိေသာ အထူးကု ဆရာဝန္ႀကီးမ်ားႏွင့္ ျပသ၍ ကုသခဲ့ရာ ေရာဂါမွာ ကြၽမ္းေနၿပီျဖစ္၍ ကုသ၍ မရႏိုင္ေတာ့ေၾကာင္း သိရသည္။
ထို႔အတူပင္ ၿမိဳင္ႀကီးငူဆရာေတာ္ ဘုရားႀကီးသည္လည္း အသည္းေရာဂါ ျဖင့္ ထိုင္းႏိုင္ငံတြင္ ေဆးကုသမႈခံယူေန ရင္း ပ်ံလြန္ေတာ္မူခဲ့သည္။
စာေရးသူ ျပန္/ဆက္ ဦးစီးဌာနတြင္ တာဝန္ထမ္းေဆာင္စဥ္ ယင္းဌာန၏ ၫႊန္ၾကားေရးမွဴး(စီမံ)သည္ အသက္ ၄၂ ႏွစ္အရြယ္တြင္ အသည္းေရာဂါျဖင့္ ကြယ္ လြန္ခဲ့သည္ကို အမွတ္ရမိ၏။ ဤသို႔ဆို လွ်င္ အသည္းေရာဂါသည္ လူမ်ား၏ အသက္ဇီဝိန္ကို ႀကီးသည္ ငယ္သည္ မေရြး ဒုကၡေပးလ်က္ရွိသည္ဟု ဆိုႏိုင္ ပါ၏။
ခက္သည္က အသည္းေရာဂါသည္ ေရာဂါအဆင့္ဆင့္ကို ေရာဂါလကၡဏာ ျပင္းျပင္းထန္ထန္မျပဘဲ ေရာဂါပိုးဝင္ၿပီး ႏွစ္အနည္းငယ္မွ ဆယ္စုႏွစ္တစ္စုအထိ အခ်ိန္ယူကာ တျဖည္းျဖည္း ေရာဂါတိုး ေစသည္။ ေရာဂါလကၡဏာျပသည့္အခ်ိန္ တြင္မူ ကုသရန္ မ်ားစြာေႏွာင့္ေႏွးေနၿပီ ဟု ဆရာဝန္တစ္ဦး၏ ေျပာျပခ်က္အရ သိရသည္။
စာေရးသူ ေလ့လာသိရွိထားေသာ အခ်က္တစ္ခ်က္ကို ေဖာ္ျပလိုသည္။ ကမၻာ့က်န္းမာေရးအဖြဲ႕ခ်ဳပ္၏ ထုတ္ျပန္ ေသာ စာရင္းဇယားမ်ားအရ အေမရိကန္ ျပည္ေထာင္စုတစ္ႏုိင္ငံတည္း၌ပင္လူေပါင္း ၃ ဒသမ ၉ သန္းခန္႔သည္ နာတာရွည္ အသည္းေရာင္အသားဝါ ဘီပိုးရွိေနၿပီး လူေပါင္း ၇ ဒသမ ၂ သန္းခန္႔သည္ အသည္းေရာင္အသားဝါ စီပိုးရွိေနသည္။ ယင္းတို႔အနက္မွ လူေပါင္း ၁၂၅ဝဝဝ ခန္႔သည္ အသည္းေျခာက္ ေရာဂါ၊ အသည္းကင္ဆာေရာဂါမ်ားျဖင့္ ႏွစ္စဥ္ ေသဆံုးေနၾကသည္။
ေသဆံုးသူမ်ား၏ အဓိကအေၾကာင္း ရင္းမွာ ေရာဂါကိုေနာက္က်ၿပီးမွ စစ္ေဆး ေတြ႕ရွိရျခင္းႏွင့္ကုသမႈခံယူရန္ ေနာက္က် ေနၿပီျဖစ္ျခင္းတို႔ေၾကာင့္ျဖစ္သည္။
မိတ္ေဆြ ဆရာဝန္တစ္ဦး၏ ေျပာျပ ခ်က္ကိုလည္း စာဖတ္သူမ်ား က်န္းမာ ေရးဗဟုသုတရေစရန္ မွ်ေဝေပးလိုက္ ပါ၏။အသည္းေရာင္ေရာဂါသည္ အသည္း ေရာင္ အသားဝါပိုးမ်ားေၾကာင့္ ျဖစ္ပြား ရသည္။ အသည္းေရာင္ အသားဝါပိုး အုပ္စုဝင္ေပါင္း ငါးမ်ဳိးရိွသည္။ ယင္း တို႔မွာ-
- အသည္းေရာင္အသားဝါ ေအပိုး၊
- အသည္းေရာင္အသားဝါ ဘီပိုး၊
- အသည္းေရာင္အသားဝါ စီပိုး၊
- အသည္းေရာင္အသားဝါ ဒီပိုး၊
- အသည္းေရာင္အသားဝါ အီးပိုး
တို႔ျဖစ္သည္။
အဆိုပါ ေရာဂါပိုးငါးမ်ဳိးစလံုးသည္ အသည္းေရာင္ေရာဂါျဖစ္ေစသည္။ သို႔ရာ တြင္ အဓိကအားျဖင့္ အသည္းေရာင္ အသားဝါဘီပိုးႏွင့္ အသည္းေရာင္အသား ဝါစီပိုးႏွစ္မ်ဳိးကသာ နာတာရွည္အသည္း ေရာင္ေရာဂါႏွင့္ အသည္းကင္ဆာကိုျဖစ္ ေစသည္။
အသည္းေရာင္ေရာဂါသည္ နာတာ ရွည္ျဖစ္လာပါက အသည္းေျခာက္သည့္ အဆင့္၊ အသည္းေျခာက္ရာမွ အသည္း ကင္ဆာျဖစ္ကာ ေသဆံုးေစတတ္သည္။
အသည္းေရာင္ျခင္းျပင္းထန္လာပါက အသည္း၏လုပ္ငန္းေဆာင္တာျဖစ္ေသာ ခႏၶာကိုယ္တြင္းမွ အဆိပ္အေတာက္မ်ား ဖယ္ထုတ္ျခင္းကို ေကာင္းစြာလုပ္ႏိုင္ျခင္း မရိွေတာ့ဘဲ ၄င္းအဆိပ္အေတာက္မ်ား သည္ ေသြးတြင္မ်ားျပားလာၿပီး ဦးေႏွာက္ ကို ထိခိုက္ကာ ေသဆံုးေစတတ္သည္။
အသည္းေျခာက္သည့္ အဆင့္တြင္ လည္း ေရဖ်ဥ္းစြဲၿပီး ေမာလာျခင္းႏွင့္ မၾကာခဏ ေရေဖာက္ထုတ္ရျခင္း၊ ေဆး႐ံု ေဆးခန္းသို႔ မၾကာခဏသြားေရာက္ျပသ ရျခင္း စသည့္ဆိုးက်ဳိးမ်ားကို ျဖစ္ေပၚ ေစသည္။
စာေရးသူ၏ဇနီးသည္မွာ အသည္း က ခႏၶာကိုယ္အတြက္ ေကာင္းစြာအလုပ္ မလုပ္ေပးႏိုင္ေသာေၾကာင့္ ရင္ေခါင္းမွ စ၍ ေအာက္ပိုင္းတစ္ပိုင္းလံုး ေဖာေရာင္ လာသည္။ ဗိုက္၊ ေပါင္လံုးႏွင့္ ေျခ ေထာက္မ်ား အဆမတန္ႀကီးလာသည္။ထိုင္ထျပဳလုပ္မည္ဆိုလွ်င္ လူႏွစ္ေယာက္ က ထူမေပးရ၏။ ကိုယ္ကိုယ္တိုင္ မလႈပ္ ရွားႏိုင္ေတာ့ေပ။ ဗိုက္၊ ေပါင္လံုးႏွင့္ ေျခ ေထာက္၊ ေျခဖမိုးတို႔သည္ တစ္ေန႔တျခား ႀကီးထြားလာသည္။ ေရာဂါရင့္လာသည့္ အခါ ကိုယ္ကိုယ္တိုင္ ဆီး၊ ဝမ္းသြားရန္ ခက္ခဲလာသည္။ အေတာ္ပင္ဆိုးေသာ ေရာဂါဟု စာေရးသူ မွတ္ခ်က္ျပဳမိ၏။
ေဆး႐ံုကို အႀကိမ္ႀကိမ္တက္ေရာက္ ၿပီး ကုသမႈခံယူေသာ္လည္း ေရာဂါ လကၡဏာက အေပါင္းလကၡဏာ မျပဘဲ အႏုတ္လကၡဏာသာျပသည္။ ဤသို႔ျဖင့္ စာေရးသူ၏ဇနီးသည္သည္ ေလာကႀကီး ကို ေက်ာခိုင္းထြက္သြားပါေတာ့သည္။
စာေရးသူအေနျဖင့္ အသည္းေရာဂါ ကို အမည္တစ္ခု ေပးခ်င္စိတ္ေပၚလာ သည္။''တိတ္တဆိတ္ လူသတ္သမား'' လား၊ ''လူမသိသူမသိလူသတ္သမား'' လား၊ ''ေၾကာက္စရာေကာင္းေသာ ေရာဂါဆိုး''လားဟူ၍ ျဖစ္၏။ စာေရးသူ သေဘာအရဆိုလွ်င္ ''လူမသိ သူမသိ လူသတ္သမား''ဟု အမည္ေပးလို၏။ အဘယ့္ေၾကာင့္ဆိုလွ်င္ အသည္းေရာဂါ ႏွင့္ပတ္သက္၍ ႏိုင္ငံေပါင္း ၁ဝဝ ေက်ာ္ တြင္ တစ္ႏွစ္ပတ္လံုး ေရာဂါရိွမရိွ စစ္ ေဆးေပးျခင္း၊ ေဟာေျပာပြဲမ်ား၊ ပိုစတာ ကမ္ပိန္းမ်ား၊ သ႐ုပ္ျပပြဲမ်ား၊ ကာကြယ္ ေဆးထိုးလုပ္ငန္းမ်ားကို လုပ္ေဆာင္လာ ၾကေသာေၾကာင့္ ျဖစ္၏။
ထိုသို႔ ကမ္ပိန္းလုပ္ရာတြင္ အႀကီး ဆံုးေသာ ကမ္ပိန္းမွာ ‘‘Finding the missing millions campaign’’ ျဖစ္ သည္။ ယင္း ကမ္ပိန္းျဖစ္ေပၚလာရသည့္ အေၾကာင္းရင္းမွာေရာဂါရွိသည့္လူေပါင္း ၃၂၅ သန္းတြင္ သန္း ၂၉ဝ ခန္႔မွာ မိမိ ကိုယ္ မိမိ အသည္းေရာင္ေရာဂါ ရွိေန မွန္း မသိရွိၾကပါ။ အၾကမ္းအားျဖင့္ ဆိုရလွ်င္ ေရာဂါရွိသူ ၁ဝ ဦးတြင္ ကိုးဦး မွာ ေရာဂါရွိေနမွန္းမသိဘဲ ေနထိုင္ေနၾက သည္ကို အေၾကာင္းျပဳ၍ ျဖစ္ပါ၏။
ကမၻာႏွင့္အဝန္း၌ အသည္းေရာင္ ေရာဂါအတြက္ အပူတျပင္း ေဆာင္ရြက္ ေနခ်ိန္တြင္ စာဖတ္သူအေနျဖင့္ မိမိတြင္ လည္း ေရာဂါပိုး ရွိမရွိ ေသြးစစ္ေဆး ျခင္းကို ေဆာင္ရြက္သင့္ေၾကာင္း ေဆး ပညာရွင္မ်ားက အၾကံျပဳထားသည္။
ထို႔ေၾကာင့္ လူမသိ သူမသိ လူသတ္ သမားျဖစ္သည့္ အသည္းေရာဂါကို ခုခံ ကာကြယ္ႏိုင္ရန္ က်န္းမာေရးဌာနႏွင့္ အတူ ျပည္သူမ်ားက တစ္တပ္တစ္အား ပါဝင္ေဆာင္ရြက္သင့္ပါေၾကာင္း အၾကံ ျပဳ တင္ျပရပါ၏။