images
UN
UN
လူထုက်န္းမာေရးအေထာက္အကူျပဳ အသီးအႏွံႏွင္႕ဟင္းသီးဟင္းရြက္မ်ား
ေဒါက္တာေနဝင္း(ေမြးကု) Tuesday, 22 January 2019
အသီးအႏွံမ်ား၊ ဟင္းသီးဟင္းရြက္ မ်ားႏွင့္ ဥမ်ားအေနျဖင့္ လူတို႔၏ ကိုယ္ ခႏၶာအတြင္းရွိ ကိုယ္အဂၤါအစိတ္အပိုင္း အခ်ဳိ႕၏ လုပ္ငန္းမ်ားအား ကူညီေဆာင္ ရြက္ျခင္းျဖင့္ က်န္းမာေရး ေကာင္းမြန္ မႈအား အေထာက္အကူျပဳေၾကာင္း မိ႐ုိးဖလာယံုၾကည္မႈမ်ားအရ သိရွိၾကရ ပါသည္။ အသီးအႏွံ၊ ဟင္းသီးဟင္းရြက္ ႏွင့္ ဥမ်ားအနက္ မုန္လာဥနီ၊ ကန္စြန္းဥ၊ လိေမၼာ္သီး၊ ငွက္ေပ်ာသီး၊ ခရမ္းခ်ဥ္သီး၊ စပ်စ္သီး၊ ၾကက္သြန္နီ၊ ပဲလြမ္း၊ မႈိ၊ ခ်င္း ႏွင့္ဝိုင္အရက္နီတို႔မွ လူ႔ခႏၶာကိုယ္အတြင္း ရွိ အစိတ္အပိုင္းတစ္ခုခ်င္းစီ အေပၚတြင္ က်န္းမာေရးအတြက္ အေထာက္အကူ ျပဳေၾကာင္း သုေတသန ျပဳလုပ္ခ်က္မ်ား အရ သိရွိလာရပါသည္။
လူတို႔၏ ကိုယ္ခႏၶာအတြင္း အစိတ္ အပိုင္းတစ္ခုျဖစ္ေသာ ေက်ာက္ကပ္ႏွင့္ ပံုသဏၭာန္တူေသာ ပဲလြမ္းေစ့အား စား သံုးျခင္းျဖင့္ ေက်ာက္ကပ္၏လုပ္ငန္းမ်ား အား အေထာက္အကူျပဳေၾကာင္း သိရွိ ရၿပီး လိေမၼာ္သီးစားသံုးျခင္းအားျဖင့္လည္း အမ်ဳိးသမီးမ်ား၏ ရင္သားမ်ား က်န္းမာ မႈအား အေထာက္အကူျပဳ၍ ရင္သားမ်ား တြင္ရွိသည့္ အတြင္းအျပင္ လင့္ေၾကာ မ်ား၏ လႈပ္ရွားမႈမ်ားကို အကူအညီ ေပးေၾကာင္း သိရွိရပါသည္။
အသီးအႏွံတစ္မ်ဳိးျဖစ္သည့္ မုန္လာ ဥနီမ်ားမွာလည္း ဗီတာမင္ဓာတ္မ်ားႏွင့္ 'ဘီတာကာ႐ုိတင္း'ေခၚ အသက္ရွည္ေစ သည့္ ဓာတ္တစ္မ်ဳိးပါဝင္သည့္အတြက္ သက္ႀကီးရြယ္အိုမ်ားတြင္ ျဖစ္ပြားတတ္ သည့္ အျမင္ဆုံး႐ႈံးမႈအား ေလ်ာ့နည္းေစ ေၾကာင္းႏွင့္ ¤င္းဓာတ္မွပင္ မ်က္လုံးမ်ား တြင္ တိမ္ျဖစ္ေပၚမႈအား ကာကြယ္ႏိုင္ ေၾကာင္းသိရပါသည္။ ဘီတာကာ႐ိုတင္း ဓာတ္မွပင္ မ်က္လုံးမ်ားသို႔ ေသြးမ်ား ပို႔ေဆာင္မႈကိုလည္း အေထာက္အကူ ျပဳသည္ကိုလည္း သိရွိရပါသည္။


အသီးအရြက္ ဥတစ္မ်ဳိးျဖစ္သည့္ ကန္ဇြန္းဥမွာလည္း ¤င္းတြင္ျမင့္မားစြာ ပါဝင္ေသာ 'ဘီတာကာ႐ိုတင္း'ဓာတ္ ေၾကာင့္ ခႏၶာကိုယ္အတြင္းရွိတစ္သွ်ဴးမ်ား အတြက္ အသက္ရွည္မႈအား အေထာက္ အကူျပဳၿပီး ကိုယ္ခႏၶာအတြက္ အစာေခ် ရည္ထုတ္ေပးသည့္ ကိုယ္တြင္းအဂၤါ တစ္ခုျဖစ္သည္။ 'ပန္ကရိယ'အား ကင္ ဆာေရာဂါျဖစ္ျခင္းႏွင့္ အိုမင္းျခင္းမွ ကာ ကြယ္ႏိုင္ေၾကာင္းကိုလည္းေတြ႕ရပါသည္။ ¤င္းအျပင္ ဆီးခ်ဳိေရာဂါ၏ အညႊန္းျဖစ္ သည့္ 'ဂလိုင္ဆာမစ္'ဓာတ္တည္ရွိမႈအား ညီမွ်ေစျခင္းကိုလည္း အေထာက္အကူ ျပဳေၾကာင္း သိရပါသည္။
ေန႔စဥ္ဟင္းခ်က္ရာတြင္ အသုံးျပဳ သည့္ ၾကက္သြန္နီမွာလည္း ကိုယ္ခႏၶာ အတြင္းရွိ ဆဲလ္မ်ားမွ အညစ္အေၾကးမ်ား စြန္႔ထုတ္ပစ္ရာတြင္ ပါဝင္ကူညီေၾကာင္း အား သုေတသနျပဳလုပ္မႈမ်ားမွ သိရွိလာ ရပါသည္။ ၾကက္သြန္နီမွေန၍ မ်က္လုံး ၏အေပၚပုိင္းအလႊာအား မ်က္ရည္ထြက္ ေစျခင္းျဖင့္ ေဆးေၾကာမႈမ်ား ျပဳလုပ္ေပး ေၾကာင္းလည္း ေတြ႕ရွိရပါသည္။
ေန႔စဥ္ဟင္းခ်က္ရာတြင္ အျမဲတမ္း ပါရွိေသာ ခရမ္းခ်ဥ္သီးမွာလည္း ¤င္း တြင္ပါရွိသည့္ 'လိုင္ကိုပင္'ဓာတ္မွေန၍ ႏွလုံးႏွင့္ပတ္သက္သည့္ ေရာဂါမ်ား ျဖစ္ ေပၚမႈအားေလွ်ာ့ခ်ႏိုင္ေၾကာင္း ေလ့လာ မႈမ်ားအရသိရွိရၿပီး ခရမ္းခ်ဥ္သီးအား သံလြင္ဆီကဲ့သို႔ အဆီဓာတ္အနည္းငယ္ ျဖင့္ေရာေႏွာစားသံုးျခင္းအားျဖင့္ လူတို႔၏ ခႏၶာကိုယ္မွ ၄င္းဓာတ္အားပိုမို စုပ္ယူ ႏိုင္မႈျမင့္မားသည္ကုိလည္း ေတြ႕ရပါ သည္။ လိုင္ကိုပင္ဓာတ္အေနျဖင့္ ႏွလံုး ေရာဂါျဖစ္ပြားမႈအား ေလ်ာ့နည္းေစသကဲ့ သို႔ ကင္ဆာေရာဂါျဖစ္ပြားမႈအား ေလွ်ာ့ခ် ႏိုင္ေၾကာင္း သိရပါသည္။ ဓာတ္ခြဲ စမ္းသပ္ခ်က္မ်ားအရ လိုင္ကိုပင္ဓာတ္မွာ က်န္းမာေရးႏွင့္မညီညြတ္သည့္ ကိုလက္ စထေရာဓာတ္အား တုံ႔ျပန္ႏိုင္ၿပီး ႏွလံုး ေသြးေၾကာဆိုင္ရာ ေရာဂါမ်ားကိုလည္း တားဆီးႏိုင္ေၾကာင္း သိရပါသည္။
ျမန္မာ့႐ိုးရာ ေဆးဝါးမ်ားထဲတြင္ အမ်ားဆံုးပါဝင္ေသာခ်င္း(ဂ်င္း)မွာလည္း အစာေခ်ဖ်က္မႈအား အေထာက္အကူျပဳ ေသာသစ္ဥတစ္ဥျဖစ္၍ တ႐ုတ္လူမ်ဳိးမ်ား အေနျဖင့္ လြန္ခဲ့ေသာႏွစ္ေပါင္း ၂ဝဝဝခန္႔ မွစ၍အစာအိမ္ေဆးအျဖစ္လည္းေကာင္း၊ မူးေဝေအာ့အန္သည့္ ေရာဂါအား မျဖစ္ ေစရန္ သံုးစြဲခဲ့ၾကပါသည္။ အထူးသျဖင့္ ခရီးသြားလာရာတြင္ ေအာ့အန္ျခင္းမ်ား မျဖစ္ေစရန္ အသံုးျပဳသည့္ ေဆးဝါး တစ္မ်ဳိးျဖစ္ပါသည္။
ခံတြင္းေကာင္းေစရန္ေသာက္သံုးၾက သည့္ ဝိုင္အရက္အနီမွာလည္း အင္တီ ေအာက္စီဒင့္ေခၚ အသက္ရွည္ေစသည့္ ဓာတ္ႏွင့္ ပိုလီဖီေနာဓာတ္တို႔ပါဝင္၍ ေသြးမ်ားအတြင္းပ်က္စီးေစတတ္ေသာ အရာမ်ားအားဆန္႔က်င္ဘက္ျပဳႏိုင္သကဲ့ သို႔ ေသြးက်ဲေစသည့္အာနိသင္လည္းရွိ ေၾကာင္းေတြ႕ရပါသည္။ ေသြးခဲေစသည့္ ျဖစ္စဥ္အားေလွ်ာ့ခ်ႏုိင္သည့္အတြက္လည္း ႏွလုံးေရာဂါမ်ားႏွင့္ ေလျဖတ္ျခင္းေရာဂါ မ်ား ျဖစ္ပြားမႈအား တားဆီးႏုိင္ပါသည္။
ေန႔စဥ္နံနက္စာႏွင့္ညေနစာမ်ား စား သုံးၿပီးသည့္ေနာက္တြင္ စားသုံးေလ့ရွိ သည့္ စပ်စ္သီးမ်ား စားသုံးမႈျဖင့္လည္း အဆုတ္ကင္ဆာေရာဂါ ျဖစ္ပြားမႈႏွင့္ အဆုတ္အတြင္း ေရဝင္ေရာက္မႈမ်ားအား ေလွ်ာ့ခ်ႏုိင္ေၾကာင္း ေတြ႕ရွိရပါသည္။ စပ်စ္သီးမ်ားတြင္ ပါဝင္ေသာ စပ်စ္ေစ့ မ်ားအတြင္း ပါရွိသည့္ 'ပ႐ုိအင္သ႐ုိဆုိင္ နီဒင္'ဓာတ္စာတစ္မ်ဳိးက ပန္းနာရင္က်ပ္ ေရာဂါအား ေလ်ာ့ပါးေစေၾကာင္း သိရပါ သည္။
စပ်စ္သီးမ်ားကဲ့သုိ႔ အစာမ်ား စား ၿပီး ေနာက္ထပ္သီးႏွံ တစ္မ်ဳိးျဖစ္သည့္ ငွက္ေပ်ာသီး စားသုံးမႈျဖင့္ ၄င္းတြင္ ပါဝင္ေသာ ထရစ္တုိဖင္ဓာတ္ေၾကာင့္ အစာေခ်ဖ်က္မႈအား ျဖစ္ေပၚေစသကဲ့သုိ႔ ၄င္းထရစ္တုိဖင္ဓာတ္မွ ေျပာင္းလဲသြား ေသာ 'ဆီ႐ုိတုိနင္'ဓာတ္ ေခၚ အာ႐ုံ ေၾကာမ်ား ေျပာင္းလဲေစသည့္ ဓာတ္ သည္ ဦးေႏွာက္အတြင္းရွိ ဓာတုေဗဒ ေျပာင္းလဲမႈအား ပုံမွန္ျဖစ္ေပၚေစၿပီး အထူးသျဖင့္ စိတ္ဖိစီးမႈမ်ားအား ေလွ်ာ့ခ် ႏုိင္ေၾကာင္း သိရပါသည္။
အျခားအစားအစာတစ္ခုျဖစ္သည့္ ရာသီအလုိက္ ေပၚေပါက္ေသာ မႈိပင္မ်ား မွာလည္း အစားအစာပင္ အနည္းငယ္၌ တြင္သာ ပါရွိေလ့ရွိေသာ ဗီတာမင္ဒီ ဓာတ္ပါရွိေသာေၾကာင့္ ၄င္းဗီတာမင္ဒီ ဓာတ္က နားရြက္အတြင္းရွိ အလြန္ေသး ငယ္သည့္ အ႐ုိးႏုမ်ားအတြက္ အေရးႀကီး ေသာ ဓာတ္တစ္ခုျဖစ္ၿပီး ၄င္းအ႐ုိးႏုမ်ား က ျပင္ပမွ ၾကားရေသာအသံမ်ားအား ဦးေႏွာက္သုိ႔ ပုိ႔ေဆာင္ေပးသည့္လုပ္ငန္း အားေဆာင္ရြက္ေပးေၾကာင္းသိရပါသည္။
သုိ႔ျဖစ္ပါ၍ အလြယ္တကူရရွိႏုိင္ သည့္ က်န္းမာေရးႏွင့္ပတ္သက္၍ ကုိယ္ ခႏၶာအား အေထာက္အကူျပဳႏုိင္သည့္ အသီးအႏွံမ်ား၊ ဟင္းသီးဟင္းရြက္မ်ား စားသုံးမႈႏွင့္ပတ္သက္၍ အိႏိၵယႏုိင္ငံ အက္(စ္)အုိင္အမ္အက္(စ္) ေဆးဝါးေကာ လိပ္မွ ထုတ္ေဝသည့္ စာေစာင္မွ သိရွိ ဖြယ္ရာမ်ားအား သိရွိႏုိင္ပါရန္ စုစည္း ေရးသားတင္ျပလုိက္ရပါသည္။