images
UN
UN
ကမၻာ့ျပည္ေထာင္စုမ်ားတြင္ ျမန္မာ႕ျပည္ေထာင္စုသည္ ျပည္ေထာင္စုေကာင္းအဆန္ဆံုး ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႏွင္႕တိုင္းရင္းသားစုံတို့တည္ခဲ႕ေသာ ျမန္မာျပည္ေထာင္စုႀကီးကို ပခံုးထမ္းတင္ၾကပါစို့
တကၠသိုလ္ျမတ္သူ Sunday, 10 February 2019
(ယမန္ေန႔မွအဆက္)
စက္မႈအရင္းရွင္ႏုိင္ငံျဖစ္လာၿပီးလွ်င္ စက္႐ံုသံုးစြမ္းအင္ေလာင္စာ၊ စက္မႈကုန္ ၾကမ္းမ်ဳိးစံု၊ လုပ္အားခမျဖစ္ စေလာက္ ေပးခိုင္းကာ ျဖတ္လမ္းမွအလ်င္အျမန္ ခ်မ္း သာၾ<ြကယ္ဝလာႏိုင္သည့္နယ္ခ်ဲ႕သမားအျဖစ္ ေျပာင္းလဲလုပ္ေဆာင္လာၾကသည္။ အမွန္ တကယ္လည္း သူတစ္ပါး၏ ဓနဥစၥာ ပစၥည္းရတနာတို႔ျဖင့္ ခ်မ္းသာလာၾကေပ သည္။ လူခ်မ္းသာႏိုင္ငံ စက္မႈလုပ္ငန္း ထြန္းကား၍ လက္နက္-စစ္အင္အားျမင့္မား ျပည့္စံုေသာ အင္အားႀကီးႏိုင္ငံမ်ားဟူ၍ ျဖစ္လာၾကသည္။ သို႔ေသာ္ ထိုအရင္းရွင္ နယ္ခ်ဲ႕ႏိုင္ငံမ်ားသည္ ပင္လယ္ဓားျပမ်ား အျဖစ္သာ ကင္ပြန္းတပ္ခံၾကရသည္။ ပင္ လယ္ကူးရြက္သေဘၤာ၊ တက္သေဘၤာ၊ စက္ သေဘၤာမ်ားျဖင့္ ကမၻာတစ္ခြင္ ပတ္ကာ ႏိုင္ငံမ်ားကို က်ဴးေက်ာ္သိမ္းပိုက္၊ ဓနဥစၥာ မ်ားလက္ကုန္ႏႈိက္ လုယက္ယူငင္ၾကသျဖင့္ ထိုနယ္ခ်ဲ႕မ်ားကို ပင္လယ္ဓားျပမ်ား (ဏငမေအန) မ်ားဟုသာ ေခၚတြင္ခဲ့ေလသည္။
စက္မႈထြန္းကားရာ၌ ေနာက္က်သျဖင့္ နယ္ခ်ဲ႕ရန္ လက္က်န္ႏိုင္ငံမရွိေတာ့၍ နယ္ခ်ဲ႕ အခ်င္းခ်င္းတို႔ထံမွ ကြၽန္ႏိုင္ငံေဝစုကို လုယက္တိုက္ခိုက္လာသူမ်ားသည္ ၾကမ္း ၾကမ္းရမ္းရမ္း၊ ရက္ရက္စက္စက္၊ ၾကမ္း ၾကမ္းၾကဳတ္ၾကဳတ္ လူမဆန္စြာ တိုက္ခိုက္ နယ္ခ်ဲ႕ေသာေၾကာင့္ ဖက္ဆစ္နယ္ခ်ဲ႕မ်ားဟု ေခၚၾကေပသည္။ ပထမကမၻာစစ္၊ ဒုတိယ ကမၻာစစ္တို႔သည္ နယ္ခ်ဲ႕ခ်င္းကိုလိုနီ ေဝစု ရၿပီးသူမ်ားႏွင့္ ေဝစုမရသူတို႔ ကိုလိုနီခြက္ ေစာင္းခုတ္ပြဲမ်ားဟု လူတို႔က သိမွတ္ၾက ေလသည္။ အရင္းရွင္စက္မႈေငြသျပာဥစၥာ ပစၥည္းေလာဘရွင္တို႔က နယ္ခ်ဲ႕ျဖစ္လာ သကဲ့သို႔ မိမိတို႔ ကိုင္စြဲထားသည့္ ဆိုရွယ္ လစ္(ကြန္ျမဴနစ္) ႏိုင္ငံႀကီးမ်ားကလည္း မိမိတို႔ႏိုင္ငံ၊ မိမိတို႔ဝါဒခိုင္ၿမဲတိုးပြားလာေစ ရန္ ဝါဒခ်ဲ႕လာၾကေပသည္။
ဆိုဗီယက္ ျပည္ေထာင္စုသည္ လက္ နက္ပစၥည္းမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍လည္း ေကာင္း၊ နည္းပညာ အတတ္ပညာမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍လည္းေကာင္း၊ ႏိုင္ငံေရးအယူ ဝါဒ၊ စစ္ေရးအင္အားႏွင့္ ပတ္သက္၍ လည္းေကာင္း နယ္ခ်ဲ႕ႏိုင္ငံမ်ားႏွင့္ ပခံုးခ်င္း ယွဥ္ႏိုင္လာခဲ့သည္။ ဒုတိယကမၻာစစ္တြင္ ဂ်ာမန္၊ အီတလီ၊ ဂ်ပန္ဖက္ဆစ္သံုးႏိုင္ငံ တို႔၏ ဖက္ဆစ္စစ္ဘီလူးမ်ား လက္ခ်က္ ျဖင့္ ဥေရာပနယ္ခ်ဲ႕ႏိုင္ငံမ်ားစြာ ဂ်ာမန္၊ အီတလီတို႔လက္က်ေရာက္ကာ စစ္ဒဏ္ ေၾကာင့္ ပ်က္စီးဆံုး႐ႈံးမႈမ်ားေၾကာင့္ အထည္ ႀကီးပ်က္ဘဝေရာက္ရသည့္နယ္ခ်ဲ႕ႏိုင္ငံႀကီး မ်ားကို စစ္အတြင္း ဗံုးတစ္လံုး၊ အေျမာက္ တစ္ဆန္မက်ဘဲ စက္႐ုံမ်ား ဆက္တိုက္ လည္ပတ္ႏိုင္ခဲ့သည့္ အေမရိကန္သည္ ေခတ္ပ်က္ သူေဌးျဖစ္လာသည္။ နယ္ခ်ဲ႕ အထည္ႀကီးပ်က္ႏိုင္ငံတို႔၏ အထက္ေရာက္ လာသည္။ ဤသို႔ျဖင့္ နယ္ခ်ဲ႕ႏိုင္ငံမ်ား အုပ္စုကို အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုက ဦးေဆာင္လာႏိုင္သည္။ ဒုတိယကမၻာစစ္ အၿပီး အေမရိကန္၏ကူညီမစေစာင့္ေရွာက္မႈ ခံယူကာ ဥေရာပ အရင္းရွင္နယ္ခ်ဲ႕ အုပ္စုက မားမားရပ္လာျပန္သည္။ ဆိုဗီယက္႐ုရွ၏ ေက်းဇူးတရားမ်ား၊ ဦးေဆာင္မႈမ်ားျဖင့္ ဆိုရွယ္လစ္ (ကြန္ျမဴနစ္)ႏိုင္ငံမ်ားကတိုး ပြား၊ စုစည္းမိလာ၏။
ဒုတိယကမၻာစစ္အတြက္ ဖက္ဆစ္ဝါဒီ ဂ်ာမနီ၊ အီတလီ၊ ဂ်ပန္တို႔ကို တိုက္ရန္ အေနာက္အရင္းရွင္ နယ္ခ်ဲ႕ႏိုင္ငံမ်ားႏွင့္ အေရွ႕ဆိုရွယ္လစ္ ကြန္ျမဴနစ္ႏိုင္ငံကလည္း နာဇီဖက္ဆစ္တို႔ကို တိုက္ရန္ လက္တြဲပူး ေပါင္းခဲ့ၾကသည္။
ထိုခ်ိန္မွာပင္ အေမရိကန္ သည္ ဥေရာပႏွင့္ ေပါင္းကာ ေနတိုးစစ္ အုပ္စုဖြဲ႕ခဲ့သည္။ စီးပြားေရးပူးေပါင္းေဆာင္ ရြက္ေရးအဖြဲ႕မ်ားဖြဲ႕ကာ ဆိုဗီယက္အုပ္စုအား ရန္လုပ္လာခဲ့သည္။ စစ္ေအးတိုက္ပြဲေခၚ ဝါဒခ်င္းၿပိဳင္ အႏိုင္ဗိုလ္လုပြဲ၊ ၿပိဳင္ဘက္ ၿဖိဳခ်ပြဲမ်ားလုပ္လာသည္။
ဆိုဗီယက္သည္ အာကာသသိပၸံတြင္ အေမရိကန္ထက္ေစာစြာ ေရွ႕ကေျပးေန ခဲ့သည္။ အေမရိကန္ႏွင့္ အေပါင္းပါ အဂၤလိပ္၊ ျပင္သစ္တို႔ကို စိတ္မခ်၍ ဒီကေန႔ အေမရိကန္က အဏုျမဴဗံုးျဖစ္သြားလွ်င္ ေနာက္ေန႔ ဆိုဗီယက္ျဖစ္ေအာင္ လိုက္လုပ္ သည္။ ဤသို႔ျဖင့္ ကမၻာ့လက္နက္ၿပိဳင္ပြဲ ႀကီး ျဖစ္လာခဲ့သည္။ အေမရိကန္ျပည္ ေထာင္စုသည္ သီးျခားလြတ္လပ္ေသာ ျပည္နယ္ ၁၃ ခုျဖင့္ ကြန္ဖက္ဒရိတ္တက္ ျပည္ေထာင္စု (ႏိုင္ငံစု) စတင္ဖြဲ႕ခဲ့ၿပီးမွ ထို ကြန္ဖက္ဒရယ္၏ ဆိုးက်ဳိးအနိ႒ာ႐ုံမ်ား ေၾကာင့္ ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စု ေျပာင္းဖြဲ႕ ခဲ့ရသည္။ ၁၇၈၇ ခုႏွစ္တြင္ စတင္ေရးဆြဲ ကာ ေရးဆြဲသူ သံုးဆယ္ေက်ာ္က အတည္ ျပဳခဲ့ေသာ အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စု ဖြဲ႕စည္း ပံုအေျခခံဥပေဒသည္ ယေန႔တိုင္ ႏွစ္ေပါင္း ၂၃ဝ ခန္႔တည္တံ့ခိုင္ၿမဲခဲ့သည္။ ေခတ္ အလိုက္ လိုအပ္ေသာျပင္ဆင္မႈမ်ား လုပ္ခဲ့ ေသာ္လည္း အေျခခံဥပေဒႀကီးတစ္ခုလံုးကို ျပင္မဆြဲခဲ့ရေပ။
ျပင္သစ္တြင္ အေျခခံ ဥပေဒသစ္ ၁၅ ႀကိမ္မက အသစ္ေရးဆြဲ ခဲ့ရၿပီ။ စစ္တပ္အာဏာသိမ္းမႈ ၁၉ ႀကိမ္ ရွိေသာထိုင္းႏိုင္ငံ၊ အာဏာသိမ္းမႈ ၁၁ ႀကိမ္ ရွိေသာ ပါကစၥတန္ႏိုင္ငံတို႔တြင္အေျခခံ ဥပေဒေဟာတစ္ခု၊ ေဟာတစ္ခုအသစ္ ျပင္ ဆြဲေနရဆဲျဖစ္ေပသည္။
အေမရိကန္အေျခခံဥပေဒတြင္ အခ်ဳပ္ အျခာအာဏာရပ္ႀကီး၏ ခက္မသံုးျဖာျဖစ္ ေသာ ဥပေဒျပဳေရးအာဏာ၊ အုပ္ခ်ဳပ္ေရး အာဏာ၊ တရားစီရင္ေရးအာဏာတို႔ကို သီးျခားစီပိုင္းျခားက်င့္သံုးေစသည္။ ထို႔ ေၾကာင့္ ေရြးေကာက္ပြဲအႏိုင္ယူ၊ အာဏာရ ပါတီေခါင္းေဆာင္လက္ထဲသို႔ အခ်ဳပ္အျခာ အာဏာရပ္ႀကီးတစ္ခုလံုး သို႔မဟုတ္ ႏိုင္ငံ ေတာ္အာဏာ သံုးရပ္ျဖစ္သည့္ ဥပေဒျပဳ၊ အုပ္ခ်ဳပ္တရားစီရင္ခြင့္အာဏာမ်ား စုၿပံဳ ထည့္ေပးမထားေခ်။ တစ္ဦးတစ္ေယာက္ လက္ထဲ အာဏာသံုးရပ္လံုး စုပံုေပးအပ္ ထားပါက ထိုအာဏာအားလံုးကို ဆုပ္ကိုင္ ထားသူသည္ ဘဝင္ျမင့္၊ ေအာက္ေျခလြတ္ ကာ အာဏာရွင္ ဘဝရွင္မင္းတရားႀကီး စိတ္မ်ဳိးဝင္သြားေလသည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံ ဖဆပလ အစိုးရလက္ထက္ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ ဦး(သခင္) ႏုအား အာဏာရွင္ႀကီးဘဝရွင္ မင္းတရားႀကီးဟုဝန္ႀကီးဦးထြန္းေဖ၊ ဝန္ႀကီး ဦးေက်ာ္ၿငိမ္းတို႔က စြပ္စြဲျပစ္တင္ခဲ့သည္ကို ျပန္ေျပာင္းစဥ္းစားၾကည့္သင့္ေပသည္။
ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ လြတ္လပ္ေရးရသည့္ ႏွစ္မွာပင္ ဝါဒစံု၊ ပါတီစံုဗိုလ္လု အာဏာ လုရင္းျပည္တြင္းစစ္ျဖစ္ခဲ့သည္မွာ ယေန႔ တိုင္ျဖစ္သည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံကို အဂၤလိပ္ နယ္ခ်ဲ႕ႏွင့္ ဖက္ဆစ္ဂ်ပန္နယ္ခ်ဲ႕ေအာက္မွ လြတ္ေျမာက္ေစၿပီး လြတ္လပ္ေရးရလာ ေအာင္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းက မျဖစ္မေန ႀကိဳးစားေပးခဲ့သည္။ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီးေနဝင္းက ျပည္တြင္းစစ္အကြဲအၿပဲ၊အဆဲအခ်ဲ၊ အတိုက္ အခိုက္မ်ားေၾကာင့္ လြတ္လပ္ေရး ျပန္လည္ ဆံုး႐ႈံးလုလု အေျခအေနသံုးႀကိမ္စလံုး ကာ ကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေပးခဲ့သည္။ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ မွဴးႀကီးေစာေမာင္၊ ဗုိလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီး သန္း ေရႊတုိ႔က ရွစ္ေလးလုံးျပည္ေထာင္စုၿဖိဳပြဲ၊ သူ႕ကြၽန္ျပန္ခံပြဲကာလတြင္ျပည္ေထာင္စုႀကီးကုိ ကာကြယ္ေပးခဲ့သည္။ ယေန႔ၿငိမ္းခ်မ္းေရးရ ယူၿပီးမွျပည္ပနယ္ခ်ဲ႕ပေယာဂျဖင့္ ျပန္လည္ ထၾ<ြကေသာင္းက်န္းေနေသာ ေသာင္းက်န္း သူအဖြဲ႕မ်ား၊ က်ဴးေက်ာ္ခုိးဝင္လာၿပီး ျမန္မာ့ ေျမကုိ အပုိင္စီးလုိေသာ ဘာသာသာသနာ ဖ်က္၊ လူမ်ဳိးဖ်က္ ဘဂၤါလီကုလားဆုိး ေသာင္းက်န္းသူမ်ား၊ ေကအုိင္ေအၾသဇာခံ ဘဂၤါလီသူပုန္ႏွင့္အၾကမ္းဖက္တုိ႔အေထာက္ အပံ့ျဖင့္ အၾကမ္းဖက္တုိက္ခုိက္လာေသာ AA ေခၚ ရခုိင္တပ္မေတာ္အမည္ခံအမ်ဳိး သားသစၥာေဖာက္သူပုန္မ်ားအပါအဝင္ႏုိင္ငံ ေတာ္ကုိ အၾကမ္းဖက္ဖ်က္ဆီးေနၾကသူမ်ား ရန္မွ ႏုိင္ငံေတာ္ႏွင့္ႏုိင္ငံသားမ်ားကုိ လက္ ရွိျပည္ေထာင္စုတပ္မေတာ္ကာကြယ္ေရးဦး စီးခ်ဳပ္ ဗုိလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီးမင္းေအာင္လႈိင္တုိ႔ က ထိေရာက္စြာကာကြယ္ေပးေနေပသည္။
ျမန္မာျပည္ေထာင္စုႀကီး ဟူသည္ အေလာင္းဘုရားတည္ေထာင္စုစည္းခဲ့သည့္ တတိယျမန္မာႏုိင္ငံေတာ္ႀကီး၏ ပုိင္နက္ နယ္ေျမမ်ားအတုိင္း အတိအက်ျပန္လည္ လြတ္လပ္ေအာင္ ျမန္မာ့တပ္မေတာ္ကုိ ပက တူးတည္ေထာင္ဦးေဆာင္ခဲ့သည့္တပ္မေတာ္ ဖခင္ႀကီးဗုိလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းက ပင္လုံညီ လာခံသေဘာတူစာခ်ဳပ္၊ ပင္လုံစိတ္ဓာတ္ ျဖင့္ ႀကိဳးပမ္းခဲ့သျဖင့္ အခ်ဳပ္အျခာအာဏာ ပုိင္လြတ္လပ္ေသာ ျမန္မာျပည္ေထာင္စုႀကီး ကုိ တည္ေထာင္ဖြဲ႕စည္းေပးခဲ့ေပသည္။ နယ္ ခ်ဲ႕အဂၤလိပ္တုိ႔က ျမန္မာႏုိင္ငံကုိ လြတ္လပ္ ေရးမေပးလွ်င္ မျဖစ္ေတာ့သည့္အေျခအေန မွာပင္ မဟာေျမျပန္႔ေဒသ(ယေန႔တုိင္းေဒသ ႀကီးခုနစ္ခု)ကုိသာ လြတ္လပ္ေရးေပးမည္ ဟုမူးတင္းပဲတင္းလုပ္လာ၍ ဗုိလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ ဆန္းက ပင္လုံညီလာခံ(၁၉၄၇)ကုိ တက္ ေရာက္ကာ လြတ္လပ္ေသာ တေပါင္းတ စည္းတည္း ျမန္မာျပည္ေထာင္စုျဖစ္ေအာင္ ႀကိဳးပမ္းခဲ့သည္။ အဂၤလိပ္နယ္ခ်ဲ႕အရာရွိ ႀကီးမ်ားက ပေယာဂဝင္ေနေသာေစာ္ဘြား တခ်ဳိ႕မွတစ္ဆင့္ ေႏွာင့္ယွက္သည့္ၾကားမွ အေျမာ္အျမင္ႀကီးမားေသာ တုိင္းရင္းသား ေခါင္းေဆာင္ႀကီးမ်ားက ၁၂-၂-၁၉၄၇ရက္ ေန႔တြင္ ပင္လုံစာခ်ဳပ္ကုိ လက္မွတ္ေရးထုိး ခဲ့ၾကေပသည္။ (ပင္လုံညီလာခံ -၁၉၄၇ သည္ တုိင္းရင္းသားမ်ဳိးႏြယ္ ၁၃၅မ်ဳိး အက်ဳံးဝင္ေသာ ျမန္မာအားလုံးက နယ္ခ်ဲ႕ ၏ ယုတ္မာေသာေသြးခြဲမႈကုိ ေက်ာ္နင္းကာ စုစည္းညီညြတ္ေသာ ျပည္ေထာင္စုစိတ္ ဓာတ္ကုိယ္စီျဖင့္ လြတ္လပ္ေသာ ျပည္ ေထာင္စုျမန္မာႏုိင္ငံေတာ္ႀကီးကုိ ျဖစ္ေပၚ ေစခဲ့ေပသည္။)
ဆုိဗီယက္ျပည္ေထာင္စုသည္ ၁၅ႏုိင္ငံ စုဖြဲ႕ခဲ့ေသာ ကြန္ဖက္ဒရိတ္တက္ႏုိင္ငံစု အဖြဲ႕ ျဖစ္ေလသည္။ ႐ုရွ၊ ယူကရိန္း၊ ဘီလာ႐ုစ္၊ ေဂ်ာ္ဂ်ီယာ၊ အဇာဘုိင္ဂ်န္၊ တာဂ်စ္ကစၥတန္၊ တြတ္ခ္မင္နစၥတန္၊ ခါဂ်စ္ဇီးယာ၊ ဥဇဘက္ ကစၥတန္၊ အာေမးနီးယား၊ လတ္ဗီးယား၊ အက္စတုိးနီးယားစသည့္ ျပည္ေထာင္စုဝင္ ၁၅ႏုိင္ငံစလုံးသည္ သီးျခားလြတ္လပ္ေသာ ႏုိင္ငံမ်ားျဖစ္၍ ထုိျပည္ေထာင္စုသည္ ဖက္ ဒရယ္(ျပည္နယ္စု) ျပည္ေထာင္စုမဟုတ္ ႏုိင္ငံစု(ျပည္ေထာင္စု)သာျဖစ္သည္။
သုိ႔ ေသာ္ ဆုိဗီယက္ကြန္ျမဴနစ္ပါတီက အစုိးရ အဖြဲ႕ကုိ ဖြဲ႕စည္းဦးေဆာင္ထားႏုိင္ခဲ့ၿပီး ျပည္ ေထာင္စုဝင္ႏုိင္ငံတုိင္းမွာပင္ ဆုိဗီယက္ကြန္ ျမဴနစ္ပါတီ၏ ေဒသပါတီခြဲမ်ားအားလုံးက ဆုိဗီယက္ကြန္ျမဴနစ္ပါတီ၊ ဆုိဗီယက္အစုိးရ၊ ဆုိဗီယက္ေခါင္းေဆာင္ႀကီးတုိ႔ႏွင့္ တစ္ေသြး တည္းတစ္သံတည္း တစ္စိတ္တစ္ဝမ္း တည္းျဖစ္၍ ၁၉၁၇ခုႏွစ္မွ ၁၉၉၁ခုႏွစ္ကုန္ အထိ ႏွစ္ေပါင္း ၇ဝေက်ာ္ တည္တံ့ခုိင္ၿမဲ၊ စုစည္းညီညြတ္ခဲ့ေပသည္။ ဆုိဗီယက္ေခါင္း ေဆာင္သစ္ေဂါဘာေခ်ာ့ဗ္လက္ထက္တြင္ အေနာက္အရင္းရွင္နယ္ခ်ဲ႕အုပ္စု၏ ေဒၚလာ ကြန္ရက္တြင္း သက္ဆင္းက်ေရာက္ေသာ မတတ္တတတ္ေဂါဘာေခ်ာ့ဗ္၏ ျပဳျပင္ ေျပာင္းလဲေရးလက္တည့္စမ္းသျဖင့္ ဆုိဗီ ယက္ျပည္ေထာင္စုႀကီး ၁၅ႏုိင္ငံ ကြဲထြက္ သြားခဲ့ရေလသည္။ျပည္ေထာင္စုသမၼတျမန္မာႏုိင္ငံကား စစ္မွန္ျပည့္ဝစုံလင္ေသာ ျပည္ေထာင္စုစစ္ စစ္(ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စု)ျဖစ္ေလသည္။ ၁၉၆၂ ခုႏွစ္အစပုိင္းတြင္ ရွမ္းေစာ္ဘြားမ်ား က ျပည္ပပေယာဂျဖင့္ ဖက္ဒရယ္ကုိ စစ္ မွန္ေသာဟူသည့္ ေရွ႕ဆက္စာလုံးတပ္ကာ ဖက္ဒရယ္လႈပ္ရွားမႈ (စစ္မွန္ေသာဖက္ဒ ရယ္မူ)ဆုိသည္ကုိ တင္လာသည္။ အဓိက ရည္ရြယ္ေတာင္းဆုိပုံေဖာ္ေနသည္မွာ ကြန္ ဖက္ဒရယ္ေခၚ သီးျခားလြတ္လပ္ေသာခြဲ ထြက္ျပည္နယ္မ်ားအစုအဖြဲ႕ကုိ ေတာင္းဆုိ ေနျခင္းသာျဖစ္သည္။ ယင္းဖက္ဒရယ္မူ သာ ေအာင္ျမင္သြားလွ်င္ ယေန႔ ျမန္မာေျမ ပုံထဲတြင္ ႏုိင္ငံငယ္ရွစ္ခု၏ ေျမပုံျဖစ္သြား ေပမည္။ထုိမွ်မက ျပည္ေထာင္စုမွခြဲထြက္၊ သီးျခားႏုိင္ငံေထာင္၊ အေမရိကန္ဦးစီးေသာ ဆီးတုိး SEATO ေခၚ အေရွ႕ေတာင္အာရွ စစ္စာခ်ဳပ္ထဲ ပါဝင္ၾကမည့္ အၾကံဆိုးမ်ား ေရးထားေသာေစာ္ဘြားခ်င္း ေပးစာကိုရမိ သျဖင့္ တပ္မေတာ္က ႏိုင္င့ံတာဝန္ဝင္ယူခဲ့ရ ေပသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ယခု ၂ဝဝ၈ခုႏွစ္ ျပည္ေထာင္စုသမၼတ ျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္ဖြဲ႕ စည္းပုံအေျခခံဥပေဒႀကီး၏ ႏိုင္ငံေတာ္ အေျခခံမူ ၁ဝ၄ရပ္တြင္ ျပည္ေထာင္စု၏ မည္သည့္အစိတ္အပိုင္းမွ် ျပည္ေထာင္စု မွခြဲမထြက္ရဟု ေဖာ္ျပထားျခင္းျဖစ္သည္။ အလားတူပင္ ျမန္မာ့ေျမေပၚတြင္ မည္သည့္ ႏုိင္ငံျခားတပ္မွ် တပ္ခ်ထားျခင္းမရွိေစရဟူ ေသာ ႏိုင္ငံေတာ္အေျခခံ၊ ျပည္ေထာင္စုမျပိဳ ကြဲေရး၊ တုိင္းရင္းသားစည္းလုံးညီညြတ္မႈ မၿပိဳကြဲေရး၊ အခ်ဳပ္အျခာအာဏာ တည္တံ့ ခိုင္ျမဲေရးဟူေသာ အမ်ဳိးသားေရးတာဝန္ သုံးရပ္ကို ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ မူဝါဒျဖစ္ေစရ မည္ဟုသတ္မွတ္ျပ႒ာန္းထားျခင္းျဖစ္သည္။
အာဏာရွင္မေပၚေပါက္ေစရန္ ႏိုင္ငံ ေတာ္အာဏာရပ္ သုံးခု (ဥပေဒျပဳေရး၊ အုပ္ ခ်ဳပ္ေရး၊ တရားစီရင္ေရးအာဏာ)မ်ားကို တစ္ဦးတစ္ေယာက္လက္ထဲသို႔ စုျပံဳအပ္ႏွင္း ျခင္းမျပဳဘဲ အာဏာသုံးရပ္ကို ပိုင္းျခားက်င့္ သုံးေစရန္ ျပ႒ာန္းထားျခင္းျဖစ္သည္။ လြတ္ လပ္ေရးရရွိခ်ိန္တြင္ စတင္အသုံးျပဳရမည့္ ၁၉၄၇ခုႏွစ္အေျခခံဥပေဒအရ ဗမာျပည္ႏွင့္ ကခ်င္၊ကယား၊ ကရင္၊ ရွမ္းျပည္နယ္ေလး ခုသာ ပါဝင္ခဲ့သည္။ ဖဆပလလက္ထက္ တြင္ တုိင္းရင္းသားလူမ်ဳိး ေဒသႀကီးသုံးခု ျဖစ္ေသာ ခ်င္းဝိေသသတိုင္း၊ ရခုိင္တိုင္း၊ မြန္တို႔၏ ရာမညေဒသတို႔က ျပည္နယ္ ေတာင္းလာသည္။ ဦးႏုက ေရြးေကာက္ပြဲ ကတိအတုိင္း ျပည္နယ္ဖြဲ႕မေပး၍ ဆူညံပူညံ ျဖစ္လာသည္။ ေတာ္လွန္ေရးေကာင္စီ၊ ျမန္မာ့ဆိုရွယ္လစ္လမ္းစဥ္ပါတီေခတ္တြင္ ကရင္၊ ကယား၊ ကရင္၊ ခ်င္း၊ ဗမာ၊ မြန္၊ ရခိုင္၊ ရွမ္း စသည့္ ျပည္နယ္ခုနစ္ခု၊ တိုင္း ခုနစ္ခုျဖင့္ ျပည္ေထာင္စုကို ဖြဲ႕စည္းေသာ ၁၉၇၄ခုႏွစ္ ျပည္ေထာင္စုဆိုရွယ္လစ္ သမၼတျမန္မာႏိုင္ငံ ဖြဲ႕စည္းပုံအေျခခံဥပေဒ (၁၉၇၄)တြင္ ျပ႒ာန္းခဲ့သည္။
၂ဝဝ၈ခုႏွစ္ ျပည္ေထာင္စုသမၼတျမန္မာ ႏိုင္ငံေတာ္ ဖြဲ႕စည္းပုံအေျခခံဥပေဒတြင္ တိုင္းေဒသႀကီး ခုနစ္ခု၊ ျပည္နယ္ ခုနစ္ခု အျပင္ ကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ရေဒသ ငါးခု (ကိုးကန္႔၊ 'ဝ'၊ ဓႏု၊ ပေလာင္၊ ပအိုဝ့္)ႏွင့္ ကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ရ တိုင္း'ဝ'တို႔ျဖင့္ ဖြဲ႕ စည္းသည္။ တိုင္းေဒသႀကီး ခုနစ္ခုတြင္ လည္း ေနထိုင္ေသာလူဦးေရအေပၚ မူတည္ ၿပီး တိုင္းရင္းသားလူမ်ဳိး ကိုယ္စားလွယ္ မ်ား ေရြးခ်ယ္တင္ေျမႇာက္ခံႏိုင္ၾကေပသည္။ ဥပေဒျပဳေရးတြင္ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္၊ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္၊ အမ်ဳိးသားလႊတ္ေတာ္၊ ျပည္နယ္၊ တုိင္းေဒသႀကီး လႊတ္ေတာ္၊ ကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ရ စီရင္စုမ်ား၏ဦးစီး အဖြဲ႕တို႔အတြက္ ဥပေဒျပဳခြင့္စာရင္းမ်ား ေဖာ္ ျပထားသည္။
ျမန္မာျပည္ေထာင္စုသည္ တုိင္းရင္း သားတို႔၏ ျပည္နယ္မ်ားျဖင့္ဖြဲ႕ေသာ ျပည္ ေထာင္စုစစ္စစ္ျဖစ္ေလသည္။