images
UN
UN
အသစ္မ်ားဆီသုိ႔
မင္းထက္ႏုိင္(ကုန္းျမင့္) Sunday, 10 February 2019
* တစ္ႏွစ္ကူးၿပီပါ့
အသစ္ထူးေစဖုိ႔
ညစ္ညဴးရာ စိတ္အမွားကုိျဖင့္
အတိတ္တံခါးဝမွာပဲ
ခ်ိတ္ထားခဲ့ေလ။
* အလြဲေတြ မပါရေအာင္ေပါ့
အစြဲေတြ ခဝါခ်ပါစုိ႔
ျမန္မာအလွ ျမန္မာ့ေျမမွာျဖင့္
အနာတရေတြ ကင္းစင္ပကာ
အဆင္းအသြင္လွ အစဥ္အလာမညိႇဳးေအာင္
အၿငိဳးအေတး အာဃာတေတြလည္း
ခြာခ်ခဲ့ေစ။
* ရတနာအေမြစစ္ကုိျဖင့္
ေဖြလွစ္ကာ ၾကံဆလုိ႔
ရန္မခ အမႈမေပြရေအာင္ေပါ့
အျမဳေတ စိတ္တစ္ဝမ္းရယ္နဲ႔
စိတ္မွန္းရာ ကုိယ္ေရာက္ေစဖုိ႔
ေလွ်ာက္လွမ္းၾက တုိ႔တစ္ေတြ
မေသြဖည္စတမ္း။
* တုိ႔ေလွ်ာက္လွမ္းရာ
တုိ႔စခန္း တုိ႔လမ္းေၾကာင္းမွာျဖင့္
ေဟာင္းတာေတြ အကုန္သစ္
ပစ္သင့္ပစ္ ပယ္သင့္ပယ္
ဆယ္သင့္ဆယ္ ႏုတ္သင့္ႏုတ္
ျဖဳတ္သင့္ျဖဳတ္ တုိးသင့္တုိးကာေပါ့
စံထုိးကာ သမုိင္းစဥ္အလာကုိျဖင့္
ႏႈိင္းယွဥ္ကာ ဂုဏ္မညိႇဳးေအာင္ပါ့
တုိင္းခြင္သာ တစ္ဖုံၿဖိဳးေအာင္
ထုိးေဖာက္လုိ႔စြမ္း။