images
UN
UN
စပါယ္မုိး အထူးသ႐ုပ္ေဆာင္သည့္ မုန္းမာန္မုိ႔ မုိက္မဲမယ္
Monday, 11 February 2019
မုန္းမာန္မုိ႔မုိက္မဲမယ္ ဇာတ္ကားတြင္ စပါယ္မုိး အထူးသ႐ုပ္ေဆာင္ၿပီး ေဇာ္ဝုိင္း၊ ရတုေခတ္၊ ရဲထက္(အင္ပါယာ)၊ ဂ်စ္သား၊ ေက်ာ္မင္းထြန္း၊ ရာဇာႀကီး၊ ေဇာ္ေထြး၊ မေဆြ၊ မညြန္႔ႏွင့္ ဖုိးႏုိင္၊ သဥၨာထက္ႏွင့္သ႐ုပ္ေဆာင္မ်ားစြာပါဝင္ၾကသည္။ ပရီစနစ္ျဖင့္ DVD ခ်ပ္ကုိ ၿမိဳ႕နယ္စုံသုိ႔ ဗီဒီယုိ ထုတ္လုပ္သူတို႔က ကုိယ္ပုိင္ကုိယ္တုိင္ လုိက္လံ ျဖန္႔ေဝေနၾကၿပီျဖစ္သည္။